הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 14 ביולי 2013

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 14 ביולי 2013

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"השבוע אנחנו נציין את תשעה באב – אנחנו זוכרים את האסון שפקד את עמנו, חורבן בית המקדש, חורבן ירושלים, חורבן ארצנו. אנחנו זוכרים שהחורבן הזה לווה, ואולי אף הואץ על ידי שנאת חינם בתוכנו.

אני חושב שעם ישראל למד את הלקח, אנחנו יודעים את החשיבות של אחדות בעם ואיחוד כוחות, ואיחוד כזה סביב רעיונות מרכזיים אנחנו חזרנו לארץ ישראל, בנינו את מדינתנו, בנינו את בירתנו ירושלים, ויצרנו את אחת המדינות המשגשגות, המפותחות והמתקדמות בעולם. היום הדבר הזה מאד ניכר על רקע מה שקורה בכל האזור, ממרוקו עד פקיסטאן, ומה שקורה אפילו אל מול יבשת מתקדמת כאירופה.

מדינת ישראל משגשגת, חזקה מאוחדת, מתפתחת, ואנחנו צריכים להיות מאוחדים סביב היעדים העיקריים שאפרט אותם כאן, גם עמידה מול אתגרים גדולים שמאיימים על ביטחוננו, וגם ביצוע הוצאה לפועל של חזון שיש לנו בראש וראשונה – פיתוח הנגב והגליל בהיקפים גדולים.

חודש עבר מאז הבחירות באיראן. איראן ממשיכה לשעוט קדימה במהירות לפיתוח יכולת צבאית גרעינית; היא מרחיבה ומשכללת את מערך ההעשרה שלה; במקביל היא גם מפתחת כור פלוטוניום, שני מסלולים להשגת חומר לפצצה גרעינית; ובמקביל היא גם מפתחת את מערך הטילים הבליסטיים שלה, לאיומים שהם אינם רק עלינו, אלא בעצם על המערב כולו וגם על המזרח.

אנחנו נחושים לעמוד על הדרישות שלנו שהן חייבות להיות הדרישות של הקהילה הבינלאומית: האחת – להפסיק את כל ההעשרה; השנייה – להוציא את כל החומר המועשר; השלישית – לסגור את המתקן הגרעיני הבלתי חוקי בקום.

אנחנו מאמינים שעכשיו, יותר מתמיד, לאור ההתקדמות הזאת של איראן, חשוב להחריף את הסנקציות הכלכליות ולהעמיד מול איראן אופציה צבאית אמינה.
ביחס לישיבת הממשלה הנוכחית, היום נעשה מאמץ גדול מאד, אני חושב שזה מהלך היסטורי, בהחלטות ממשלה שבעצם מאשרות תכנית לאומית לפיתוח הנגב. אנחנו כבר השקענו בנגב בכבישים, ברכבות ובמאמצים שונים שהביאו להתפתחות מרשימה, אבל עוד ידנו נטויה.

התכנית שאנחנו מגישים היום לפיתוח הנגב כרוכה בהשקעה נוספת של 500 מיליון שקל, ההשקעה היא בכל התחומים המרכזיים של החיים בנגב. המטרה היא להעלות את איכות החיים, היא מתרכזת בתעסוקה, בדגש על היי-טק. הנגב, פתחת באר שבע, הופכת במהירות להיות מרכז חשוב של היי-טק במדינת ישראל, היא עוסקת בפיתוח כלכלי, בחיזוק רשויות ובפתרונות דיור.

אבקש מחברי, השר סילבן שלום לומר כמה מילים בתחום הזה.

התכנית לפיתוח הנגב חובקת את כל הישובים המרכזיים בנגב, את באר-שבע, את דימונה, את ירוחם, את ערד, את אופקים ואת המועצה האזורית מרחבים. היא גם מפתחת את באר- שבע כמרכז סייבר. בשיתוף מטה הסייבר הלאומי אנחנו עושים פרויקטים משותפים סביב פארק ההי-טק בנושא של סייבר, וזה גם סימן לעתיד, לעתיד טוב לבאר שבע, ליישובי הנגב ולנגב כולו."

השר סילבן שלום מתייחס באומרו:

"היום זה יום מרגש במיוחד עבורי, כאיש הנגב וכשר לפיתוח הנגב והגליל. כאשר אנחנו באים היום עם המענה האזרחי למעבר צה"ל דרומה.

משרד הביטחון עושה הכל כדי להעביר את בסיסי צה"ל. בשבוע שעבר חנכו את אתר התקשוב (קריית התקשוב), אבל אנחנו צריכים גם לתת את המענה האזרחי, והממשלה הזאת בראשותך, אדוני ראש הממשלה, הבינה שבלי לתת מענה אזרחי נכון לאלה שהם פוטנציאל לעבור, לא יהיה אפשר להעביר אותם לגור בנגב.

אנחנו מקווים שאותם אלפי אנשי קבע שיגיעו עם משפחותיהם, ימצאו בנגב את הבית, וכדי לאפשר להם לעשות זאת, הקמנו מרכז אחד שנקרא "ONE STOP SHOP" שבמקום אחד הם יכולים לקבל את כל המידע הנדרש עבורם: למקום תעסוקה עבור בן או בת הזוג; לחינוך לילדים; לאפשרויות הדיור; לאפשרויות התשתיות; התרבות והפנאי; ואנחנו מלווים כל אחד מאלה שפונים עד לרגע שהוא משתקע באזור הנגב כולו.

אדוני ראש הממשלה, אנחנו היום נמצאים בעיצומו של פיתוח הנגב, פארק ההיי-טק הוקם רק לאחרונה בבאר שבע, פתח את שעריו, וכמובן גם באזור התעשייה של רהט-להבים-בני שמעון – הבאנו את חברות "סודה סטרים" ו"קרגל". כמו גם בנתיבות, הבאנו את חברת "טרה" לאזור התעשייה "נועם" שהיה סגור במשך שנים רבות וארוכות.
הזכרת כמובן את פיתוח התשתיות, כל פיתוח נושא הבריאות, החינוך, הכיתות החכמות – אנחנו היום רואים שינוי דרמטי, ואנחנו מדברים על תוספת של חצי מיליארד שקלים למה שהושקע עד כה, ומה שהושקע עד כה הוא 54 מיליארד שקל בשנים האחרונות, שזה סכום אדיר, מעבר להשקעות הרגילות שיש כמובן באזור הנגב.

לכן, אנחנו היום באים עם בשורה אמיתית, ומאפשרים לכל מי שרוצה לעבור, לומר לו: יש לך את האפשרות לעשות את זה. גם בנגב יש היום תנאים לא פחות טובים מאשר במרכז הארץ ולעיתים טובים יותר, גם במחירי הדיור, גם בחינוך, גם בתעסוקה וגם בשורה ארוכה של נושאים כמו תרבות ופנאי, שלפי דעתי, יש להם פיתוח, התפתחות ושגשוג אדיר באזור."

ב. הממשלה מינתה, בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959 ועל-פי הצעת השר להגנת הסביבה, את דוד לפלר לתפקיד המנהל הכללי של המשרד להגנת הסביבה, במקומה של אלונה שפר (קארו).

תוקף המינוי החל מיום ה’ באלול התשע"ג (11.8.2013).

ג. הממשלה דנה בסוגיה העוסקת בגביית החובות לממשלה והחליטה כדלקמן:-

1. להקים מערך גבייה ממשלתי אשר יפעל לאפיון, טיוב וגבייה של החובות השונים למשרדי הממשלה.

2. מערך זה יורכב מהגורמים הבאים:

א. מנהלת יישום (להלן – המנהלת) אשר תהיה אמונה על יישום החלטה זו. בראשות המנהלת יעמדו החשבת הכללית במשרד האוצר ומנהל רשות האכיפה והגבייה במשרד המשפטים. במנהלת יהיו חברים סגן בכיר לחשבת הכללית האחראי על נושא הגבייה, נציג הממונה על התקציבים במשרד האוצר, ונציג מנכ"ל משרד ראש הממשלה.

תפקידי המנהלת יהיו כדלקמן -

א) לקבוע לגבי כל אחד ממשרדי הממשלה –

(1) מועד תחילת ההחלטה לגביו.

(2) תכנית עבודה הכוללת יעדים, מדדים ולוחות זמנים לאפיון וטיוב של החובות למשרד ולהעברת החובות לגבייה כמפורט בהחלטה זו (להלן – תכנית עבודה).

(3) התאמות במערכות המחשוב הנדרשות לצורך העברת החובות לגבייה וניהול החובות בכלל ובמידת הצורך להורות למנהלים הכלליים במשרדים לפעול להתאמת מערכות המחשוב במשרדים כאמור.

ב) לדווח מדי שנה לשר האוצר ולשרת המשפטים על ביצוע החלטה זו.

ב. "מנהל גבייה מרכזי" (להלן – מנהל הגבייה) שיוקם ברשות האכיפה והגבייה אשר במסגרתו ינותבו החובות השונים למשרדי הממשלה אשר אופיינו וטויבו כאמור בהחלטה זו, ואשר יש למערכת ההוצאה לפועל או למרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (להלן – המרכז לגביית קנסות) סמכות לגבותם. הניתוב יהיה למרכז לגביית קנסות או ליחידה נפרדת שתוקם לצורך גביית החובות שיש לגבותם לפי חוק ההוצאה לפועל לפי העניין.

3. להנחות את שר האוצר לקבוע מודל תמריצים חיוביים ושליליים למשרדי הממשלה אשר נקבעה להם תכנית עבודה לעמידה בתכנית העבודה שנקבעה להם.

4. להנחות את החשבת הכללית לפרסם הוראות תכ"מ ליישום החלטה זו, לרבות מתן הנחיות לביצוע אפיון, מיפוי וטיוב של חובותיהם ונהלי עבודה לטיפול בחובות.

5. לתקן, לפי הצורך, את חוק המרכז לגביית קנסות כך שסמכות המרכז לגביית קנסות תורחב ותתאפשר גבייתו של סכום שיש לשלמו למוסד לביטוח לאומי שפקודת המסים (גבייה) חלה עליו.

ד. הממשלה החליטה לאשר תכנית חמש שנתית לשנים 2017-2013 לפיתוח הנגב כחלק משלים למהלך העתקת מחנות צה"ל לאזור זה. התכנית תיושם על ידי משרדי הממשלה, הרשות לפיתוח הנגב והרשויות המקומיות הרלוונטיות ומטרתה לקדם:

- האצת הפיתוח הכלכלי והתעסוקתי.
- עידוד הגירה חיובית.
- הגדלת היצע הדיור.
- שיפור תדמית הנגב ויישוביו.
- הגדלת היקף המשרתים מאזור הנגב ביחידות הטכנולוגיות בבסיסים.
- חיזוק היישובים והשלטון המקומי.
- הגדלת היצע התרבות והפנאי.
- פיתוח תשתיות אזרחיות נוספות לשם צמצום פערים בין יישובי הנגב לבין מרכז הארץ.

הממשלה העמידה לתקצוב התכנית החמש שנתית סך כולל של 569.765 מלש"ח אשר יורכבו מתקציבי משרדי הממשלה השונים.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (4 הצבעות, ציון ממוצע: 4.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-F

תגובות אחרונות