לקט נתונים לרגל ט"ו באב, תשע"ג – 2013

לקט נתונים לרגל ט"ו באב, תשע"ג – 2013

" אמר רבי שמעון בן-גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים, שבהם בני ישראל יוצאין בכלי לבן… ובנות ירושלים יוצאות וחונות בכרמים. וכך הן אומרות, שא נא בחור עיניך וראה מה אתה בורר לך, אל תיתן עינייך בנוי, אלא תן עיניך במשפחה…" 

נישאים בישראל בשנת 2011: 

  • 51,271 זוגות התחתנו בישראל בבתי הדין המוסמכים לעריכת נישואין, מתוכם 38,936 יהודים, 10,464 מוסלמים, 906 דרוזים ו-861 זוגות נוצרים.
  • שיעור הנישואין הגולמי היה 6.6 לאלף באוכלוסייה, 6.7 לאלף בקרב היהודים, 7.8 לאלף בקרב המוסלמים, 7.1 בקרב הדרוזים ו-5.6 בקרב הנוצרים.
  • גיל הנישואין הממוצע בקרב החתנים שנישאו לראשונה היה 27.7 (28.1 בקרב היהודים). גיל הנישואין הממוצע בקרב הכלות שנישאו לראשונה היה 25.0 (25.9 בקרב היהודיות).
  • 87% מהנישואין של יהודים היו נישואין בהם שני בני הזוג נישאים לראשונה (רווק עם רווקה), בהשוואה ל-89% נישאים לראשונה בתחילת שנות ה-70.

דיווחים על נישואין בחו"ל בשנת 2011:

  • בשנת 2011, דווחו למרשם האוכלוסין 8,995 מקרי נישואין שנערכו בחו"ל. ב-40% ממקרי הנישואין האלה (3,615 זוגות), שני בני הזוג רשומים במרשם האוכלוסין, ב- 60% ממקרי הנישואין (5,380 זוגות), רק אחד מבני הזוג רשום במרשם האוכלוסין. זוגות אלו כללו 12,610 אנשים הרשומים במרשם האוכלוסין בישראל אשר נישאו בחו"ל.

 

גיל הנישואין:

גיל הנישואין הממוצע בקרב החתנים שנישאו לראשונה בשנת 2011 בישראל היה 27.7 (28.1 בקרב היהודים). גיל הנישואין הממוצע בקרב הכלות שנישאו לראשונה עמד על 25.0 (25.9 בקרב היהודיות). בהשוואה, בשנת 1970 עמד גיל זה בקרב החתנים על 25.0 (הן בקרב כלל האוכלוסייה והן בקרב היהודים). באותה שנה עמד הגיל הממוצע של כלות שנישאו לראשונה על 21.7 (21.8 בקרב הכלות היהודיות).

לוח א. נישואין ראשונים בישראל לפי גיל, 2011

שנה

סה"כ

מזה:יהודים

חתנים

כלות

חתנים

כלות

2011

27.7

25.0

28.1

25.9

1970

25.0

21.7

25.0

21.8

אחוז הרווקים באוכלוסייה היהודית

כתוצאה מהעלייה בגיל הנישואין באוכלוסייה היהודית, אחוז הגברים היהודיים הרווקים בגיל 25-29 באוכלוסייה היהודית עלה מ-28% בסוף 1970 ל-65% בסוף שנת 2011. אחוז הנשים היהודיות הרווקות בגיל 25-29 עלה בתקופה המקבילה מ-13% ל-46%.

מבין הערים הגדולות, האוכלוסייה היהודית בערים תל-אביב-יפו, חיפה וראשון לציון מאופיינות באחוז רווקים ורווקות בגילים 25-29 גבוה ביחס לכלל האוכלוסייה היהודית. לעומתם, הערים אשדוד וירושלים מאופיינות באחוז רווקים נמוך.

לוח ב’. אחוז רווקים ורווקות בגילים 29-25 באוכלוסייה היהודית בערים הגדולות, סוף 2011 

שם העיר

אחוז רווקים

אחוז רווקות

תל-אביב-יפו

83%

70%

חיפה

74%

55%

ראשון לציון

73%

52%

סה"כ אוכלוסייה יהודית

64%

46%

פתח-תקווה

66%

45%

אשדוד

55%

34%

ירושלים

49%

38%

נישואין של ישראלים בחו"ל שדווחו בשנת 2011

בשנת 2011 דווחו למרשם האוכלוסין 8,995 מקרי נישואין שנערכו בחו"ל בהם לפחות אחד מבני הזוג רשום במרשם האוכלוסין. ב-40% ממקרי הנישואין (3,615 זוגות), שני בני הזוג רשומים במרשם האוכלוסין. ב-60% ממקרי הנישואין (5,380 זוגות), רק אחד מבני הזוג רשום במרשם האוכלוסין: מתוכם 3,738 חתנים הרשומים במרשם האוכלוסין ו-1,642 כלות הרשומות במרשם האוכלוסין.

כשליש בלבד ממקרי הנישואין בחו"ל שדווחו למרשם האוכלוסין בשנת 2011 גם נערכו בשנה זו. כרבע נערכו בשנת 2010, כרבע נערכו בין השנים 2004-2009, והיתר בשנים קודמות ל- 2004. על כן, צפוי כי בשנים שלאחר 2011 יתווספו דיווחים על נישואים שנערכו בחו"ל בשנה זאת.

70% מקרב הרשומים במרשם האוכלוסין שדיווחו ב- 2011 כי נישאו בחו"ל הם יהודים (8,858 מתוך 12,610), 27% (3,380) הם אחרים ורק 3% הם ערבים. 41% (5,226) מקרב הרשומים במרשם האוכלוסין שנישאו בחו"ל הם עולים מברית המועצות לשעבר, שעלו לישראל משנת 1990 ואילך.

כשליש (32%) מהזוגות שנישאו בחו"ל ודווחו ב-2011 היו של חתן יהודי עם כלה שאינה רשומה במרשם האוכלוסין (ולכן לא קיים מידע לגבי דתה). 15% נוספים היו נישואין בין כלה יהודיה וחתן שאינו רשום במרשם האוכלוסין (כנ"ל). 17% נוספים היו נישואין של שני בני זוג הרשומים במרשם האוכלוסין אשר שניהם יהודים. ראה לוח 1.

21% (1,810) ממקרי הנישואין בחו"ל שדווחו למשרד הפנים ב- 2011 נערכו בארה"ב, 20% (1,742) בקפריסין, 17% (1,457) בצ’כיה, 16% (1,407) בברית המועצות לשעבר, 3% (303) בקנדה ו- 3% (290) נוספים נערכו בצרפת.

מכלל הזוגות בהם שני בני הזוג רשומים במרשם האוכלוסין ויהודים כשליש נישאו בקפריסין (32%),קרוב לשליש בארה"ב (28%) וכ-21% נערכו בצ’כיה. בקרב זוגות של יהודי/ה עם בן/ת זוג שאינו/ה רשום במרשם האוכלוסין כמחצית נערכו בארה"ב ובברה"מ לשעבר (30% ו-18% בהתאמה) וכ-10% נערכו בקפריסין. בקרב זוגות שבהם אחד מבני הזוג הוא יהודי והשני בן דת אחרת מרבית הנישואין נערכו בצ’כיה (52%) ובקפריסין (34%) (ראה לוח 2).

לוח 1. זוגות שנישאו בחו"ל ודווחו למשרד הפנים בשנת 2011, לפי קבוצת דת החתן וקבוצת דת הכלה

קבוצת דת החתן

קבוצת דת הכלה

יהודיה

ערביה

אחרת5

לא רשומה במרשם האוכלוסין 4

סה"כ

מספרים מוחלטים

יהודי

1,557

3

885

2,863

5,308

ערבי

16

14

10

166

206

אחר5

642

2

486

709

1,839

לא רשום במרשם האוכלוסין 4

1,335

50

257

-

1,642

סך הכל

3,550

69

1,638

3,738

8,995

אחוזים

יהודי

17%

..

10%

32%

59%

ערבי

 0%

 ..

  ..

2%

2%

אחר5

7%

..

5%

8%

20%

לא רשום במרשם האוכלוסין4

15%

1%

3%

-

18%

סך הכל

39%

1%

18%

42%

100%

לוח 2. זוגות שנישאו בחו"ל ודיווחו למשרד הפנים בשנת 2011, לפי ארץ הנישואין

זוגות שנישאו בחו"ל- סה"כ

מתוכם:

שני בני הזוג רשומים במרשם האוכלוסיןויהודים

אחד מבני הזוג יהודי והשני אינו רשום במרשם האוכלוסין 4

אחד מבני הזוג יהודי והשני אחר5

סה"כ זוגות – מספרים מוחלטים

8,995

1,557

4,198

1,519

סה"כ –

אחוזים

100%

100%

100%

100%

מזה:

ארה"ב

20%

27%

29%

3%

קפריסין

19%

32%

10%

34%

ברה"מ לשעבר

16%

2%

18%

4%

צ’כיה6

17%

22%

1%

52%

קנדה

3%

4%

4%

 1%

צרפת

3%

(1%)

6%

 (0%)

הממלכה המאוחדת

2%

(1%)

4%

(0%)

אוסטרליה

2%

(1%)

3%

(0%)

-          חוסר מיקרים.

.. נתונים המבוססים על פחות מ-5 מיקרים במונה.

( ) נתונים המבוססים על 5 עד 19 מיקרים במונה.

0% כל מקרה הקטן מ-0.5%.

1% כל מקרה בין 0.5% ל-1.49%

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (5 הצבעות, ציון ממוצע: 5.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

ידידים - סיוע בדרכים

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

MyTama38

Funzing-P

תגובות אחרונות