אושר סופית: פיילוט השיטור העירוני יוארך לשנתיים בלבד

אושר סופית: פיילוט השיטור העירוני יוארך לשנתיים בלבד

מליאת הכנסת אישרה בקריאות השנייה והשלישית את הצעת החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ג-2013, שהגישה הממשלה. הצעת החוק נדונה בוועדת הפנים והגנת הסביבה בראשות ח"כ מירי רגב (הליכוד ביתנו).

החוק שאושר, מאריך בשנתיים את הוראת השעה המסדירה את מערך השיטור העירוני ומסמיכה פקחים עירוניים לפעול, בתחום שיפוטה של הרשות המקומית, לשם מניעת אלימות.
מדובר על הארכה של פיילוט שהוביל המשרד לביטחון פנים יחד עם השלטון המקומי, מתוך מטרה לשפר את תחושת הביטחון האישי בקרב התושבים, ולהתמודד עם בעיית האלימות הגואה.

במסגרת הפרויקט, הורחבה סמכות הפקחים העירוניים לטפל גם במקרי אלימות בעיר: באפשרותם לבקש מהאדם הנוהג באלימות להזדהות, ולעכב אותו עד להגעת שוטר למקום האירוע.

בדיון שקיימה ועדת הפנים, בראשות ח"כ רגב, להכנת הצעת החוק לקריאות השנייה והשלישית, תיארו נציגי משרד הפנים, את היתרונות שבשיתוף הפעולה בין המשטרה לרשות המקומית. לדבריהם, הפיילוט פועל כיום ב- 17 יישובים בארץ. הם הצביעו על עלייה במעורבות הפקחים העירוניים באירועי אלימות, כמו גם על עלייה משמעותית בפעילות היזומה של המשטרה משנת 2010 לשנת 2012.

תהליך הכשרת הפקחים נעשה בהדרגה בשנתיים האחרונות, והסתיים סופית לפני מספר חודשים. על מנת שניתן יהיה לראות את תוצאות הפיילוט והשפעתו החיובית של השיטור העירוני על ירידה במקרי האלימות בעתיד, ביקשו נציגי המשרד להאריך את הפיילוט בארבע שנים נוספות.

ראש עריית אילת מאיר הלוי, שבעירו פועל הפיילוט, תמך בהמשך הפיילוט. לדבריו, תחושת הביטחון האישי בקרב התושבים עלתה בעקבות השיטור העירוני, אך יחד עם זאת, יש מקום לשיפור. הוא הביע חשש מכך שסמכויות משטרתיות נוספות יוטלו על פקחי השיטור העירוני, דבר שעלול לפגוע בהגדרת תפקידם לשיפור איכות החיים.

נציגת האגודה לזכויות האזרח, הביעה התנגדות להארכת הפיילוט במתכונת שהוצגה בהצעת החוק. לטענתה, ניתנו לפקחים העירוניים סמכויות רגישות שאין עליהם פיקוח. לכן, על וועדת הפנים לערוך פיקוח צמוד ולהתעדכן בנעשה כל חצי שנה, ולא פעם בשנה כפי שהצעת החוק דורשת. לבקשה זו הצטרפה גם ח"כ תמר זנדברג (מרצ), שאף היא התנגדה להארכת הפיילוט, וטענה כי יש כאן הפרטה של הסמכות להפעיל כוח, מהמשטרה לרשות המקומית.

יוחאי וג’ימה, ראש מנהל ביטחון במרכז השלטון המקומי, העלה שתי בעיות מהותיות בפיילוט במתכונתו הנוכחית: הראשונה היא המימון של השיטור העירוני, הנופל על הרשויות המקומיות. לדבריו, הפיילוט יוצר מצב בו רשויות מקומיות אמידות מסוגלות להחזיק מערך של שיטור עירוני, ואילו רשויות חלשות יותר, יוותרו ללא תגבור אכיפתי דומה. הבעיה השנייה שהעלה, נוגעת להגנות הניתנות לפקח. לדברי וג’ימה, במקרה של אלימות כלפי הפקח, אין לפקח הגנה זהה לזו של השוטר.

יו"ר הוועדה, ח"כ רגב, אמרה בדיון, כי יש צורך בהשוואת תנאים, הן של השוטר אל מול הפקח, והן בין ערים שונות במדינת ישראל. לדבריה, החוק אינו סוציאלי ואינו מגן על הפקחים, ולכן דרשה להאריך אותו במינימום הזמן ההכרחי. היא הביעה רצון שהחוק יובא לבחינה מחודשת בעתיד, כאשר הוא מציג פריסה ארצית רחבה של השיטור העירוני ברשויות המקומיות, ותנאים סוציאליים עבור הפקחים.

כאמור, בוועדה הוסכם על הארכת תוקפה של הוראת השעה בשנתיים בלבד, ולא בארבע שנים כפי שביקשו נציגי המשרד לביטחון פנים.

35 ח"כים תמכו בחוק ו-11 התנגדו לו.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (5 הצבעות, ציון ממוצע: 4.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

הלנה אור - עיצוב גרפי , helenaor-art

ידידים - סיוע בדרכים

תגובות אחרונות