הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 8 בספטמבר 2013

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 8 בספטמבר 2013

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"ראשית, אני רוצה להודות לחיילי צה"ל, לשוטרי משטרת ישראל, לשוטרי מג"ב ולכל נשות ואנשי זרועות הביטחון שלנו על החג השקט והשליו שעבר על עם ישראל בכל חלקי הארץ, בחוצות הערים ובחיק הטבע. זה לא דבר מובן מאליו שמסביב יהום הסער והוא באמת הומה, אנחנו שומרים על ישראל כאי של שלוה, שקט וביטחון. הדבר הזה הוא תוצאה של מדיניות שקולה ואחראית שאנחנו מנהלים, וגם של פעולה מאד מקצועית ומאד נחרצת של כל זרועות הביטחון שרק חלק ממנה ידוע לציבור. השילוב של שני הדברים הללו, מדיניות מפוקחת, אחראית, שקולה ופעילות מקצועית ביטחונית ברמה הראשונה – השילוב הזה מביא לנו את השקט הזה. אנחנו פועלים כדי שהוא ימשך, ככל שהדבר תלוי בנו.

בהזדמנות הזאת, אני רוצה לברך גם את שרי הממשלה וגם את עם ישראל כולו בגמר חתימה טובה, בשנה טובה ובשנה בטוחה.

דבר שני, חלק מהשקט הזה הוא גם קשור בפעולה של משטרת ישראל – להוריד את מפלס הפשע. היום אנחנו נשמע סקירה של מפכ"ל המשטרה, יוחנן דנינו, על המשך ירידה במפלס הפשיעה. אני חושב שזה דבר מאד מבורך.

אני רוצה לברך אותו ואת משטרת ישראל, ואני רוצה לברך גם אותך, ידידנו השר לביטחון הפנים, איציק אהרונוביץ, לדברים האלה יש כיוון, יש מגמה ומדיניות, שאתה מוביל אותה והממשלה תומכת בה.

אנחנו גם נשמע את הפירוט של הפעילות, ולא פחות חשוב, של התוצאות. בסוף, אנחנו נמדדים בתוצאות, בכל תחום."

ב. הממשלה דנה בעניין ועדת הבחירות למועצת הרבנות הראשית לישראל והחליטה, בהתאם לסעיף 11 (א) לחוק הרבנות הראשית לישראל, תש"ם-1980:

1. לאשר את מינויו של הדיין דוד מלכה ליו"ר ועדת הבחירות למועצת הרבנות הראשית לישראל.

2. למנות את השופטת (בדימוס) שרה פריש ואת ציפורה פינקלשטיין, כנציגות הממשלה בוועדת הבחירות למועצת הרבנות הראשית לישראל.

ג. הממשלה דנה בעניין מכסת ההיתרים להעסקת עובדים פלסטינים מאזור יהודה ושומרון והחליטה כדלקמן:

1. בהמשך להחלטות הממשלה מס. 5241(חכ/317) מיום 22 בנובמבר 2012, מס. 5164(חכ/307) מיום 18 באוקטובר 2012, מס. 4970(חכ/286) מיום 25 ביולי 2012 ומס. 3453 מיום 10.7.2011, להגדיל את מכסת העובדים הפלסטינים מאזור יהודה ושומרון שתותר כניסתם לישראל ב-5,000. החלוקה לענפי התעסוקה השונים תבוצע בהתאם לסיכום שיגובש בין משרדי הביטחון, האוצר, הכלכלה, הבינוי והשיכון והפנים. בהיעדר הסכמה כאמור, תועבר ההחלטה להכרעת ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה (הקבינט החברתי כלכלי).

2. להטיל על שרי הביטחון, הכלכלה והפנים להנחות את הגורמים המקצועיים במשרדיהם ליישם החלטה זו.

ד. הממשלה שמעה סקירה מפי רב-ניצב יוחנן דנינו, המפקח הכללי של משטרת ישראל, על פעולות משטרת ישראל ועל תכניותיה לעתיד. המפכ"ל סקר, באמצעות מצגת, והתייחס בין השאר לנושאים הבאים: מבנה ופריסה של המערך המשטרתי, תכנית העבודה וההדגשים בתכנית זו שעיקרם חיזוק אמון הציבור במשטרה והגברת הביטחון האישי.

כן התייחס מפכ"ל המשטרה לעניין הגברת האכיפה וההרתעה, לירידה בהיקפי הפשיעה, לגידול במספר כתבי האישום, להגברת האכיפה במגזר הלא יהודי, למאבק בארגוני הפשיעה, לטיפול בנוער ולמאבק בנגע הסמים ובתאונות הדרכים.

המפכ"ל ציין את שיפור השירות לאזרח וטיפוח כח אדם במשטרה והתייחס לשיתוף פעולה וקשרים בינלאומיים של משטרת ישראל ולהקמת קריה אקדמית ללימודי משטרה.

ראש הממשלה העלה על נס על פעילות המשרד לביטחון הפנים ופעילות המשטרה בהגברת האכיפה והגברת אמון הציבור במשטרה וביקש למסור תודתו לכל המערך המשטרתי.

מתוך עמוד הפייסבוק של ראש הממשלה נתניהו

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (3 הצבעות, ציון ממוצע: 4.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

Funzing-Fl

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

rightama

Funzing-Fl

תגובות אחרונות