הודעת מזכיר הממשלה, אביחי מנדלבליט, בתום ישיבת הממשלה מיום 6 באוקטובר 2013

הודעת מזכיר הממשלה, אביחי מנדלבליט, בתום ישיבת הממשלה מיום 6 באוקטובר 2013

א.      בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"בוקר טוב. ממשלת ישראל מתייחסת בחומרה רבה להתקפה הנפשעת על ילדה בת 9 ביישוב פסגות.   איננו מסתפקים בזה שהמדיניות הביטחונית התקיפה שלנו הביאה לכך שהשנה היא השנה השקטה ביותר מזה למעלה מעשור בפיגועי טרור. קודם כל, אנחנו מזהים עלייה בפיגועי טרור בזמן האחרון, ואני חייב לומר שכל עוד נמשכת ההסתה בתקשורת הפלסטינית הרשמית, הרשות הפלסטינית איננה יכולה להתנער מאחריות לאירועים אלה.

אני גם אוסיף שלא יעזור למסיתים ולמרצחים למיניהם – אנחנו פה, אנחנו נשאר פה.

משולחן הממשלה אני מבקש לאחל החלמה שלמה ומהירה לנעם הקטנה  ולחזק כמובן את משפחתה. כולנו מתפללים לשלומה ומחזקים את כל תושבי פסגות.

חזרתי בסוף השבוע מארה"ב, שם נפגשתי לפגישה ארוכה ומעמיקה עם הנשיא אובמה. בשיחה הזאת דנו באינטרס המשותף שלנו למנוע מאיראן נשק גרעיני. אנחנו, אני וחברי המשלחת שהיו עמי, הבאנו את הדברים הללו גם באו"מ, גם בקונגרס וגם בפגישות עם מובילי דעת קהל.  הדבר העיקרי שאנחנו פועלים להשיג זה למנוע מאיראן את יכולת ההעשרה. איננו מתנגדים למו"מ דיפלומטי עם איראן, אנחנו עומדים על כך שהמו"מ הזה יביא לכך שאיראן תתפרק מיכולת העשרה.  איראן טוענת שהיא רוצה יכולת זו לצרכים של אנרגיה גרעינית לצרכי שלום. 17 מדינות בעולם מפיקות אנרגיה גרעינית לצרכי שלום בלי צנטריפוגה  אחת.  הן מפיקות את האנרגיה הזאת בלי צנטריפוגות ובלי העשרה, כי ההעשרה היא המרכיב המרכזי להפקת חומר בקיע לפצצה גרעינית. מי שאינו רוצה חומר בקיע ופצצה גרעינית, איננו מתעקש על העשרה.

על כן, איראן שהפרה את כל ההבנות, רימתה פעם אחר פעם, מצהירה על כוונתה להשמיד את מדינת-ישראל, מפרה כמובן גם החלטות אחרות ומובילה טרור בחמש יבשות, איראן זו, אסור שתהיה לה יכולת העשרה. זו הנקודה החשובה ביותר.

הסנקציות לגבי איראן פועלות. הן רבות עוצמה. הן רגע לפני השגת מטרתן. אין מה להקל על הסנקציות לפני שתושג המטרה של פרוק איראן מיכולת ההעשרה, היכולת בעצם לייצר נשק גרעיני.

 זה היה מוקד השיחות. היו גם נושאים אחרים שאני  אמסור עליהם דיווח במסגרת הפורומים המתאימים.

הממשלה היום תקבל החלטה מאוד משמחת על מינוי שתי מנכ"ליות למשרדי הממשלה. אני מבין שמינוי של מנכ"לית שלישית בדרך.

6 מנכ"ליות במשרדי הממשלה בממשלה הנוכחית. אני חושב שזה שיא של כל הזמנים, אבל כן ירבו, זה  דבר חשוב.

כמו כן, בוועדת שרים, היום, נקדם שלב נוסף בהנחת קו הרכבת לאילת. זה חלק מהחזון הברור לבטל את הפריפריה של מדינת ישראל ולחבר את הגליל והנגב למרכז. הדבר הזה יתווסף לכל הצעדים האחרים שאנחנו עושים לפיתוח הצפון והדרום כדי לעשות את מדינת ישראל למדינה מתקדמת, מחוברת, מודרנית, ניידת ובעצם להשלים חזון שכולנו שותפים לו מהקמת המדינה, אבל היום  אנחנו מממשים אותו באופן מעשי, גם בקווי תחבורה, גם בעיר הסייבר בבאר שבע, גם במה שאנחנו עושים בצפת – במרכז הרפואי והביו-טכנולוגי שהולך ומוקם שם, החזון לפיתוח הצפון והדרום. "

***

ב.      הממשלה שמעה היום גם מספר דיווחים קצרים בנושאים מדיניים:

בהמשך לדברים שאמר ראש הממשלה בפתח ישיבת הממשלה, הוא דיווח לחברי הממשלה על מסעו לארה"ב שבמסגרתו נשא נאום בעצרת האו"מ ונפגש עם נשיא ארצות הברית, ברק אובמה וגורמי מימשל בכירים אחרים.

השר יובל שטייניץ דיווח על מגעים שקיים עם מספר שרי חוץ אירופאים בעניין הגרעין האיראני וכן על המפגש של המדינות התורמות לרשות הפלסטינית שהתקיים לאחרונה.

שרת המשפטים, ציפי לבני, המופקדת על המשא ומתן עם הפלסטינים, דיווחה על פגישת הקוורטט בעניין המו"מ עם הפלסטינים.

סגן השר במשרד החוץ, זאב אלקין, דיווח על פגישות מדיניות שהתקיימו בנוכחות ראש הממשלה ובלעדיו עם נציגי משלחות באו"מ ועם מזכ"ל האו"מ ועוזריו הבכירים.

***

ג.        הממשלה החליטה בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, למנות את  מיכל כהן, לתפקיד המנהלת הכללית של משרד החינוך, במקום דלית שטאובר הפורשת מתפקידה.

תוקף המינוי החל מיום 1.11.2013.

***

ד.      הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, למנות את אורנה הוזמן בכור לתפקיד המנהלת הכללית של משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים  במקום שאול צמח.

***

ה.      עוד החליטה הממשלה, בהתאם לסעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט – 1959 , למנות את צבי חפץ לתפקיד שגריר ישראל בווינה, אוסטריה, במקומו של אביב שיר-און המסיים את תפקידו.

***

ו.        1. הממשלה החליטה לשנות את שם המשרד לקליטת העלייה, כך שייקרא מעתה "משרד
העלייה והקליטה".

2. בהתאם לפקודת פקידי הממשלה (שינוי תארים) 1940, תפורסם הודעה ברשומות שלפיה
ישונה תוארו של "השר לקליטת העלייה" ל"שר העלייה והקליטה".

***

ז.       הממשלה דנה בהקמת מפעל ייצור אמוניה במישור רותם והחליטה כדלקמן:

לקדם  הקמה של מפעל לייצור אמוניה באזור מישור רותם שבנגב, במהירות האפשרית ובכפוף לכל דין, במטרה ליצור חלופה למיכל האמוניה הקיים במפרץ חיפה, החל משנת 2017, אך מבלי לפגוע בהבטחת אספקה שוטפת של אמוניה לכלל צורכי המשק בכל עת, ולפעול לשם כך כדלקמן:

  1. להקים צוות היגוי בין-משרדי לקידום החלטה זו, בראשות מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה ובהשתתפות מנכ"ל משרד הכלכלה או נציגו, מנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים או נציגו, מנכ"ל המשרד להגנת העורף או נציגו, הממונה על התקציבים במשרד האוצר או נציגו, מנהלת אגף פרויקטים לאומיים ברשות מקרקעי ישראל והממונה על מחוז הדרום במשרד הפנים.
  2. להנחות את רשות מקרקעי ישראל כדלקמן:

א.      לפרסם, לא יאוחר מיום 31.12.13, מכרז להחכרה של קרקע מתאימה באזור התעשייה מישור רותם בנגב, המיועדת להקמת מפעל לייצור אמוניה מגז טבעי. המכרז יתייחס לקרקע כולל עלות הפיתוח (קרקע מפותחת), ללא מחיר מינימום.

נוסח המכרז יאושר, טרם פרסומו, על ידי צוות ההיגוי הבין-משרדי, ויגובש בהתייעצות עם רשות ההגבלים העסקיים, המועצה הלאומית לכלכלה, החשבת הכללית במשרד האוצר והמטה לביטחון לאומי במשרד ראש הממשלה; זאת, בשים לב, בין היתר, להבטחת התחרותיות בהליך המכרזי, לאספקה רציפה של אמוניה למשק, בשגרה ובחירום, ולסוגיית התחרותיות במשק.

ב.      לחתום על חוזה פיתוח עם החברה הזוכה במכרז, לא יאוחר מיום 15.9.2015, בכפוף להשלמת תוכנית  מפורטת, כמשמעותה בחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965, עד למועד זה.

  1. להכריז כי הקמת מפעל האמוניה במישור רותם היא פרויקט בעל חשיבות ודחיפות לאומית, ולהנחות את כלל משרדי וגופי הממשלה והרגולציה, לרבות מוסדות התכנון והבניה, לקדם ולתעדף, בכפוף לכל דין, את הטיפול בנושא, לרבות היבטי תשתית רלוונטיים ובכללם אספקת גז טבעי, במטרה להשלימו במועדים הקבועים לעיל.
  2. השר להגנת הסביבה יהיה אמון על ביצוע מעקב אחר יישום החלטה זו, וידווח לממשלה, בכתב, אחת לחצי שנה, על התקדמות הפרויקט. הממשלה מסמיכה את מנכ"ל משרד ראש הממשלה לפעול כוועדת חסמים למחלוקות, ככל שיתעוררו, במסגרת יישומה של ההחלטה.
 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (6 הצבעות, ציון ממוצע: 4.33 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

rightama

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-F1

מדור חוק ומשפט

תגובות אחרונות