הודעת מזכיר הממשלה, אביחי מנדלבליט, בתום ישיבת הממשלה מיום 13 באוקטובר 2013

הודעת מזכיר הממשלה, אביחי מנדלבליט, בתום ישיבת הממשלה מיום 13 באוקטובר 2013

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"ראשית, אני רוצה לשבח את חיילי צה"ל על חשיפת מנהרת הטרור בעזה.  זה חלק מהמדיניות שלנו, מדיניות תקיפה  נגד הטרור גם  בסיכול, גם בפעולות מודיעין, בפעולות יזומות, בפעולות תגובה וכמובן "עמוד ענן" -   השילוב של כל  הפעילות הזאת והמדיניות שלנו הביאו לכך שהשנה הזאת היא השקטה ביותר מזה למעלה מעשור.

עם זאת, בשבועות האחרונים  אנחנו רואים עליה בפעילות הטרור. אנחנו בודקים כרגע את המקרה האחרון בבקעת הירדן, רציחתו של שריה עופר ז"ל. אני זוכר אותו כילד, הוא היה בן כיתתו של אחי עידו, הוא היה מבקר הרבה בביתנו, ילד בוגר ורציני, שאחר כך תרם רבות  במהלך שירותו הצבאי לצה"ל, לביטחון המדינה.

אנחנו שולחים תנחומים לכל בני משפחתו של שריה עופר.

אני מבקש לברך את  300,000 הסטודנטים שמתחילים היום את שנת הלימודים. למעשה, במהלך העשור הקודם  הלכו ויבשו המקורות הכספיים של ההשכלה הגבוהה. הממשלה הקודמת, בראשותי,  יחד עם רבים שיושבים כאן הקדישו 7 מיליארד שקל לתכנית רב שנתית לחיזוק ההשכלה הגבוהה -  לכל הדעות, על פי כל הגורמים המוסמכים העוסקים בזה, לרבות, ראשי האוניברסיטאות והמכללות, ההזרמה הזאת והדרך שבה היא מתבצעת, חוללה תפנית בהשכלה הגבוהה.  אני אומר זאת, משום שנוטים לשכוח זאת.

בסך הכל יש עליה מאד גדולה במשאבים שאנחנו מזרימים להשכלה הגבוהה, מתוך ההכרה שהחינוך בכלל, כולל צמרת האילנות, לא רק השורשים ולא רק הגזע, אלא צמרת האילנות בהשכלה הגבוהה, מבטיחים את העתיד שלנו, את היתרון האיכותי שלנו וכמובן  את המצטיינים שבמצטיינים אצלנו.

אני בטוח שההשקעה הזאת, שאנחנו מחויבים לה  על בסיס רב שנתי, תסייע לנו להביא עוד כלות וחתני פרס נובל -  כל מי שחושב אחרת, יתבדה.  יש גניוס גדול, גאוניות גדולה שנמצאת כאן, שנובטת כאן וגם פורחת כאן.  זה תמיד היה וזה גם ימשיך להיות.

אני פוגש את הניצנים האלה, כפי שעושה זאת בוודאי שר הביטחון ורבים  אחרים מכם,  בשורות היחידות המובחרות של צה"ל, ביחידות המודיעין וגם במקומות אחרים.  הם תורמים ויתרמו הרבה למדינת ישראל במדינת ישראל."

***

ב. שר החקלאות ופיתוח הכפר, יאיר שמיר, ומנכ"ל משרדו, רמי כהן, סקרו בפני הממשלה (באמצעות מצגת) את פעולות משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

במסגרת הסקירה הוצג חזון המשרד שעיקרו פיתוח החקלאות וביסוס ההתיישבות ברוח ערכי הציונות.

בסקירה נמסרו, בין השאר, פרטים על הנושאים הבאים: נתונים על היקף הייצור החקלאי, ערך הייצור החקלאי ושיעור הייצוא החקלאי, פעילות בראי ההתחדשות, מינוף המו"פ החקלאי, צמצום הבירוקרטיה, חינוך לחקלאות בדגש על חדשנות טכנולוגית, שמירה על בריאות הציבור, סיוע לחקלאים בתחום התכנון הפיננסי, הורדת מחיר הייצור החקלאי והורדת מחירים לצרכן וטיפול בהסדרת תחום הניקוז.
כן נמסרו בסקירה נתונים מספריים והשוואתיים לגבי מחירי הירקות והפירות בישראל לעומת משקים מסוימים באירופה – שם המחירים גבוהים יותר.

***

ג. הממשלה דנה היום בטיוטת-חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס’…) (חלוקת הטיפול בחומר חקירה בין הפרקליטות לתביעה המשטרתית) (הוראת שעה), התשע"ד-2013, והחליטה כדלקמן:

                   א.  לאשר עקרונית את טיוטת-חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס’…) (חלוקת הטיפול בחומר חקירה בין הפרקליטות לתביעה המשטרתית) (הוראת שעה),                                          התשע"ד-2013.

                   ב.  להסמיך את ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר, על דעת הממשלה, את נוסחה הסופי של טיוטת החוק.

                   ג.   בהתאם לסעיף 81(ג) בתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להקדים את הדיון בהצעת החוק.

                   ד.  בהתאם לסעיף 88(ב) בתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להתיר את הקריאה השנייה בהצעת החוק ביום הנחתה על שולחן הכנסת.

***

ד.      הממשלה אישרה עקרונית והסמיכה את ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר על דעתה את טיוטות החוק הבאות:

  1. טיוטת-חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון), התשע"ד-2013 .
  2. טיוטת חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה) (תיקון),    התשע"ד-2013.

בהתאם לסעיף 81(ג) בתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להקדים את הדיון בהצעות החוק הנ"ל.

***

ה. הממשלה דנה במתן אשרות כניסה לישראל לקבוצה לצורך הליך גיור והחליטה כדלקמן:

  1. בהתאם להחלטת הממשלה מס’ 2442 מיום 14.10.2007, לאשר מתן אשרות כניסה לישראל מסוג א/5 (אשרת ארעי) לפי סעיף 2(א)(3) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952, על פי נוהל שיקבע שר הפנים, בהתאם  למכתבו של הרב הראשי לשעבר והראשון לציון, הרב שלמה עמאר,  אל שר הפנים מיום כ’ בשבט תשע"ג (31 בינואר 2013).
  2. קליטת הבאים לישראל בהתאם לסעיף 1 להחלטה זו, עד לסיום הליך הגיור וקבלת תעודת עולה, תבוצע בהתאם לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 ובסכום שלא יעלה על 7 מיליון ₪.

       משרד העלייה והקליטה יבצע את הפעולות הדרושות לביצוע החלטה זו.

  1.   קצב הבאת האנשים בהתאם להחלטה זו יתואם עם משרד העלייה והקליטה ולא יעלה על 200 איש במהלך שנת 2013, 400 איש במהלך שנת 2014 ו-300 איש במהלך שנת 2015.

***

ו. הממשלה החליטה למנות את נציגי הממשלה בוועדות לתאום הפעולות בין הממשלה לבין ההסתדרות הציונית ובין הממשלה לבין הסוכנות היהודית:

נציגי הממשלה בוועדות:

ראש הממשלה ושר החוץ – יושב ראש

השר לנושאים אסטרטגיים והשר לענייני מודיעין

שר הפנים

שרת העלייה והקליטה

שר החינוך

השר לירושלים והתפוצות

שרת המשפטים

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (5 הצבעות, ציון ממוצע: 4.60 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה


ידידים - סיוע בדרכים

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

ידידים - סיוע בדרכים

rightama

תגובות אחרונות