הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 27 באוקטובר 2013

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 27 באוקטובר 2013

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"קיימתי שיחות עם ג’ון קרי ברומא, השיחות נסבו על איראן, על תהליך השלום עם הפלסטינים ועל המזרח התיכון.

באשר לאיראן, אנחנו איננו מתרשמים מהדיון סביב הנושא של 20% העשרה. האיראנים בכוונה ממקדים את הדיון בנושא הזה, הוא חסר חשיבות. למעשה, חשיבותו התייתרה, כתוצאה משיפורים שהאיראנים עשו בשנה האחרונה, שמאפשרים להם לזנק מעל המחסום של ה-20% העשרה, וללכת ישר מ-3.5% העשרה ל-90% תוך שבועות, במקרה הגרוע.

על כן, אין שום משמעות לדיון על ה-20%, כי לכאורה איראן מתעקשת שהיא לא תוותר עליו, אבל היא מוכנה גם מוכנה לוותר על זה. אין לזה שום משמעות, זה מהלך טקטי. בעצם לאיראן, שהפרה את כל החלטות מועצת הביטחון, אין שום זכות להעשרה. ההעשרה הזאת מיועדת רק לדבר אחד, לא למטרות אנרגיה גרעינית לצרכי שלום, אלא רק לצורך ייצור נשק גרעיני. כך גם כור המים הכבדים שלה, אין לו שום קשר לצרכי אנרגיה לשלום, אלא רק לנשק גרעיני.

על כן, העמדה הברורה שהצגתי שם, תוך כדי הדיונים, ואחרי הדיונים בתקשורת, ומה שאנחנו מציגים ברחבי העולם הוא, שאיראן צריכה להתפרק מיכולת ההעשרה ומכור המים הכבדים, כחלק ממניעת התהליך שלה להשגת נשק גרעיני.

אנחנו חושבים, שצריכים להתעקש על כך, ולהיפך, צריך גם להוסיף לחצים עליה, משום שהיא ממשיכה להעשיר תוך כדי המשא ומתן, וכיוון שהיא ממשיכה להעשיר, יש צורך להוסיף עליה סנקציות. התחמשותה של איראן בנשק גרעיני תשנה לרעה את המזרח התיכון ואת העולם. זה דבר שכל המדינות ששוחרות שלום ויציבות, צריכות להתנגד לו. מספר גדול מאוד מתנגדות.

שאלו אותי האם אני חושש לעמוד לבד בעמדה מבודדת אל מול העולם. קודם כל, התשובה היא- לא! אם זה דבר חיוני, ודבר חשוב לביטחון ישראל, ולדעתי, גם לשלום העולם, אז בוודאי שאנחנו מוכנים גם לעמוד לבד מול דעת קהל או מול אופנה מתחלפת. הלכה למעשה, איננו עומדים לבד, כי רוב המנהיגים מאלה שדברתי אתם, אם לא כולם, מסכימים אתנו. יש האומרים זאת בפה מלא, יש האומרים זאת בלחש ויש האומרים זאת בחדרי חדרים, אבל כולם מבינים, שאסור לאפשר לאיראן להישאר עם יכולת להגעה לנשק גרעיני. זה היה המוקד של השיחות הארוכות והמפורטות שניהלתי עם ג’ון קרי.

המוקד השני היה הנושא הפלסטיני. אנחנו רוצים להגיע להסדר שלום עם הפלסטינים. בהסדר הזה אנחנו נעמוד על האינטרסים החיוניים של מדינת ישראל, וכמובן בראשם הביטחון; היכולת שלנו להמשיך להגן על גבולנו המזרחי; הצורך לשמור עליו; החשיבות שאנחנו מייחסים לאחדותה של ירושלים; וכמובן גם לביטול זכות השיבה.

באשר לנושא של המדינה היהודית, שעולה מעת לעת, איננו מחפשים את האשרור של הפלסטינים לזהותנו, למורשתנו או לקשר שלנו עם הארץ הזאת, זאת לא הבעיה מבחינתנו. אנחנו דורשים מהם בסוף המשא ומתן להסתלק מכל התביעות, לרבות התביעות הלאומיות, והכרה בזכויות הלאומיות של העם היהודי במדינת ישראל. ישראל, כמדינת הלאום של העם היהודי, היא חלק אינטגרלי מההכרה שלהם בזה, שלהם אין תביעות לאומיות ואין זכויות לאומיות במדינת ישראל.

על כן, גם העמדות האלה הוצגו בצורה מאד ברורה בשיחות שלי עם קרי, והן מוצגות גם בפורומים האחרים.

הממשלה היום תדון בשני נושאים חשובים מאוד, ולדעתי הם גם מראים סימנים של טיפול שנושא פירות. הנושא הראשון הוא תאונות הדרכים – יש ירידה דרמטית בשיעור תאונות הדרכים במדינת ישראל, אם אינני טועה ירידה של כ-20%.

זהו הממוצע של הארבע השנים האחרונות. כמובן שעדיין יש 300 הרוגים. 300 הרוגים זה הרבה מאוד, זה אובדן של חיים, או חיים בפציעות קשות, וכמובן שצריך לצמצם את הדבר הזה הלאה. השיפור הדרמטי הזה נעשה כתוצאה משיפור התשתיות, מאכיפת החוק המשופרת ומטכנולוגיה בכלי הרכב, אבל עדיין 300 איש נהרגים, זה 300 איש יותר מדי.

אני חושב, שהדבר החשוב הוא שהאזרחים גם ייקחו אחריות על עצמם, לא רק פעולות שאנחנו עושים, אלא גם שהאזרחים ידעו שלא נוהגים כששותים, ולא נוהגים כשעייפים. אלה עדיין מקיימים את שיעור הפגיעות הללו, גם בנפש וגם בגוף, ואני בטוח שאנחנו נמשיך לעבוד, כפי שנשמע משר התחבורה וגם מהשר לביטחון פנים על מנת להוריד את שיעור תאונות הדרכים, אבל יש גם צורך שהאזרחים ייקחו אחריות על עצמם, כדי להמשיך במגמת הירידה הזאת.

הנושא השני, שאנחנו נדון בו היום, הוא ההיערכות שלנו לרעידות אדמה. כאן נעשתה עבודה גדולה במהלך השנים האחרונות. השר בגין טיפל בזה בראש ובראשונה וגם השר להגנת העורף.
אנחנו נשמע היום סקירה מהשר להגנת העורף על ההיערכות המיידית שלנו. אני ביקשתי גם להוסיף לדיון את ההיערכות ארוכת הטווח שלנו, משום שהטיפול בנושא הזה צריך להיות טיפול מיידי, וגם טיפול מתמשך וארוך טווח.

אנחנו נוסיף לדיון גם את ההיערכות הפיננסית של המדינה, למקרה של אסונות כאלה. ההיערכות צריכה להיות רבת פנים, והיא צריכה לאפשר לנו להתמודד גם עם המשבר הפיזי, וגם עם האתגר הפיננסי, שרעידות אדמה מביאות עמן.

אני מקווה שהן לא תגענה, אבל אנחנו חייבים להיערך למצבים שהן כן תגענה. כך נעשה בדיון הזה וגם בדיוני המשך. "

***

ב. שר התחבורה והבטיחות בדרכים, ישראל כ"ץ, סגנית השר במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, ציפי חוטובלי, יו"ר הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, יעקב שיינין, השר לביטחון הפנים, יצחק אהרונוביץ, וראש אגף התנועה במשטרת ישראל, ניצב משה אדרי, סקרו בפני הממשלה את נושא המאבק בתאונות הדרכים, וזאת במסגרת ציון יום הבטיחות בדרכים.

במסגרת הסקירות הוצגו, בין השאר, הנושאים הבאים:

הירידה במספר ההרוגים בתאונות דרכים בעשור האחרון; העלייה במספר ההרוגים בקרב נהגים צעירים; היעדים להורדת מספר ההרוגים בשנים הקרובות; הגברת אמצעי האכיפה; הצורך בהגדלת ההשקעות בתשתיות, בעיקר בתשתיות עירוניות ופעולות הסברה לקהלים שונים.

הוצגו נתונים על עלייה במספר דוחות התנועה; ההתמקדות בעברייני תנועה קשים וכן תכניות ליוזמות בתחום החקיקה, במסגרת הגברת המאבק בתאונות הדרכים.

***

ג. הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 6 לחוק בנק ישראל, התש"ע – 2010, להמליץ לפני נשיא המדינה למנות את ד"ר קרנית פלוג לנגידת בנק ישראל.

***

ד. הממשלה החליטה לאשר את המינויים הבאים:

1. בהתאם לסעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, לאשר את מינויו של רועי שיינדורף לתפקיד משנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט בינלאומי) במשרד המשפטים.
תוקף המינוי הינו לתקופת כהונה אחת בת 8 שנים החל מיום כ"ג בחשוון התשע"ד (27 באוקטובר 2013).

2. בהתאם לסעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, לאשר את מינויו של ארז קמיניץ לתפקיד משנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט אזרחי) במשרד המשפטים.
תוקף המינוי הינו לתקופת כהונה אחת בת 8 שנים החל מיום כ"ג בחשוון התשע"ד (27 באוקטובר 2013).

תמונת הכנסת באדיבות google street view.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (5 הצבעות, ציון ממוצע: 4.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

Funzing-P

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-F

rightama

תגובות אחרונות