הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 10 בנובמבר 2013

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 10 בנובמבר 2013

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"בוקר טוב, הפגישה הזאת וישיבת הממשלה בשדה בוקר מבטאת את המחויבות שלנו לפיתוח הנגב וביטול הפריפריה, לחיבור הנגב והגליל למרכז הארץ ולפיתוח מואץ של שני המחוזות הללו. אנחנו נחליט היום על שני יישובים חדשים שאנחנו מבקשים להקים בנגב, על מרכז מבקרים שיוקם בבאר שבע, זה במקביל כמובן לסקירות על המשך הפיתוח, העברת צה"ל דרומה, כמובן בהמשך לפריסת קווי תחבורה מהירים, רכבות, כבישים ובמקביל גם להפיכתה של באר שבע לבירת הסייבר, לאחד ממרכזי הסייבר העולמיים – דבר שיביא להאצת פיתוח הנגב כולו, דבר שדוד בן גוריון, ראש הממשלה הראשון, רצה מאוד לעשותו ואנחנו נאיץ אותו מאוד בשילוב של השקעות ממשלתיות וכוחות השוק. אלה מנועים רבי עוצמה והם פועלים כבר עכשיו והם יפעלו, כמובן, גם בהמשך. על כך נשמע סקירות בישיבת הממשלה ונקבל גם החלטות.

בסוף השבוע אני שוחחתי עם הנשיא אובמה, עם הנשיא פוטין, עם הנשיא הולנד, עם הקנצלרית מרקל ועם ראש ממשלת בריטניה קמרון. אמרתי להם שלפי כל המידע שמגיע לישראל, העסקה המסתמנת היא רעה ומסוכנת -מסוכנת לא רק לנו, מסוכנת גם להם, מסוכנת לשלום העולם, משום שהיא בבת אחת מורידה את הלחץ על הסנקציות שלקח שנים לבנותו, ומצד שני, איראן נשארת למעשה עם היכולת שלה להעשרה גרעינית וגם יכולת לקדם את ציר הפלוטוניום.

אני מדגיש שבעסקה המוצעת אין אפילו פירוק של צנטריפוגה אחת, אחת. אני שאלתי את כל המנהיגים מה החיפזון – והצעתי שימתינו, שישקלו את הדברים בכובד ראש, בכל אופן מדובר בתהליך היסטורי, בהחלטות היסטוריות. ביקשתי להמתין. טוב שזאת, בסופו של דבר, היא ההחלטה, אבל אינני משלה את עצמי – יש רצון עז להגיע להסכם. אני מקווה שלא הסכם בכל מחיר, ואם הסכם, אז צריך הסכם טוב ולא הסכם רע.

הסכם טוב, פירוש הדבר הסכם שמצמצם או מפרק לחלוטין את היכולת של איראן להתחמש בנשק גרעיני, או להכין, לייצר חומר לנשק גרעיני. הסכם רע משאיר את היכולת הזאת על כנה ומוציא את האוויר מהסנקציות. אני מקווה שיגיעו להסכם טוב ואנחנו נעשה כל מה שביכולתנו כדי לשכנע את המעצמות ואת המנהיגים להימנע מהסכם רע.

אנחנו מציינים היום גם שבעים וחמש שנים לליל הבדולח, מה שקרויKristallnacht. . מטריד במיוחד שדווקא בימים אלה אנחנו עדים לתופעות של צלבי קרס ברשות הפלסטינית, לתופעות של מועל יד. זו תוצאה ישירה להמשך ההסתה הפראית נגד מדינת ישראל. לצערי, אין בזה שום התמתנות וזו לא דרך להשיג שלום. כך לא משיגים שלום, ושלום גם לא יושג על ידי הפעלת לחץ בינלאומי על ישראל. שום לחץ לא יביא אותנו לנטוש את האינטרסים החיוניים שלנו לעמוד על הביטחון ושאר הדברים שהם חיוניים להשגת הסכם. הסכם יושג רק כשישראל תקבל מענה מתאים על האינטרסים החיוניים שלנו, בראשם הביטחון, אבל גם אינטרסים אחרים שהם חלק מהמורשת שלנו וחלק מהעתיד שלנו. תודה רבה."

***

ב. הממשלה דנה בצירוף שר לממשלה ושינויים בחלוקת התפקידים בממשלה והחליטה כדלקמן:

א. בהתאם לסעיף 31(א) לחוק יסוד: הממשלה, לשנות את חלוקת התפקידים בממשלה, ולהחליט כי ראש הממשלה יחדל לכהן בתפקיד שר החוץ. בהתאם לסעיף 31(א) לחוק יסוד: הממשלה תובא החלטה זו לאישורה של הכנסת.

ב. בהתאם לסעיף 15 לחוק יסוד: הממשלה ועל פי הצעת ראש הממשלה, לצרף את חבר הכנסת אביגדור ליברמן כשר נוסף לממשלה, בתפקיד שר החוץ. בהתאם לסעיף 15 לחוק יסוד: הממשלה תובא החלטה זו לאישור הכנסת.

ג. בהתאם לסעיף 9(א)(8) לחוק הממשלה, התשס"א 2001 להודיע לכנסת כי בהתאם לסעיף 26(2) לחוק יסוד: הממשלה נפסקה כהונתו של חבר הכנסת זאב אלקין כסגן שר במשרד החוץ, וזאת במועד שבו חדל ראש הממשלה לשמש גם בתפקיד שר החוץ כאמור בסעיף (א) לעיל.

***

ג. הממשלה דנה בתכנית להעצמת תשתיות מורשת לאומית – מיזמים לשנת 2013 והחליטה כדלקמן:

1. בהמשך להחלטת ממשלה מס’ 3902 מיום 4.12.2011, להנחות את אגף מורשת במשרד ראש הממשלה לפתח ולשקם את המתחם ההיסטורי של צריף בן גוריון, ולבצע תכנית מפורטת חדשה של תצוגות על פועלו של בן גוריון; זאת, בכפוף להוראות כל דין, לרבות חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח- 1998, חוק דוד בן גוריון, התשל"ז- 1976 וחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 1965. להקצות, לצורך מימון הפעילות הנדרשת וביצוע תכנית כאמור על בסיס התוכנית המפורטת החדשה, סכום של כ – 2 מלש"ח מתוך תקציב התכנית להעצמת תשתיות מורשת לאומית (להלן: "תכנית מורשת" או "התוכנית"), בנוסף למימון ממקורות אחרים של כ – 0.4 מלש"ח, זאת בכפוף להצגת תכנית עבודה, בחינתה ואישורה במסגרת ועדת ההיגוי של תכנית מורשת.

2. לאמץ את החלטת וועדת ההיגוי של תוכנית מורשת מיום 15.7.2013, לכלול בתכנית עבודתה לשנת 2013 את הנכסים והמיזמים הבאים:

2.1 מורשת ברשת- להקים תשתית וירטואלית להנגשת המורשת הלאומית לילדים ברשת, לשם העמקת היכרותם של תלמידי בית הספר עם אתרי המורשת ברחבי ארץ ישראל, בסכום של כ – 1,633 אלש"ח מתוך תקציב התכנית, שיועבר בנוסף למימון ממקורות אחרים של כ – 1,633 אלש"ח.

2.2 מאגר המילון ההיסטורי- להנגיש ולפתוח את מאגר המילון ההיסטורי הקיים באקדמיה ללשון העברית, לקהל הרחב, ללא תשלום, באמצעות האינטרנט, בסכום של כ – 438 אלש"ח מתוך תקציב התכנית, שיועבר בנוסף למימון ממקורות אחרים של כ – 438 אלש"ח.

2.3 מאגר הוידאו של לשכת העיתונות הממשלתית- לבצע דיגיטציה, ארכוב והנגשה לציבור הרחב ללא תשלום של מאגר הוידאו של לשכת העיתונות הממשלתית, בכפוף להוראות כל דין, ובכלל זה דיני זכויות היוצרים, זכויות מבצעים, והגנת הפרטיות, ולתנאי שימוש שייקבעו, בסכום של כ – 3 מלש"ח מתוך תקציב התכנית.

2.4 תכנון פיילוט לספריה דיגיטאלית לאומית: תרבות חזותית ואמנויות הבמה- לתכנן ולבצע פיילוט להקמת ספרייה דיגיטאלית לאומית אשר תיוחד לתחום תיעוד ושימור מורשת התרבות החזותית ותחום אמנויות הבמה בישראל, כחלק ממיזם רשת ארכיוני ישראל, ובכפוף להוראות כל דין, ובכלל זה דיני זכויות היוצרים, זכויות מבצעים והגנת הפרטיות, ולתנאי השימוש שייקבעו. זאת, בסכום של כ – 500 אלש"ח מתוך תקציב התכנית. לאחר שלב התכנון ובכפוף לבחינתו על ידי מנהל התכנית, יובא ביצוע ותקצוב כלל המיזם לאישור בוועדת ההיגוי. המיזם יבוצע בשיתוף משרד התרבות והספורט.

2.5 פורטל קרבות מלחמת העצמאות- לפתח פורטל מורשת שיספק מידע נגיש ללא תשלום לציבור בנושא קרבות מלחמת העצמאות ומיפוי שלהן, בסכום של כ – 400 אלש"ח מתוך תקציב התכנית, שיועבר בנוסף למימון ממקורות אחרים של כ – 200 אלש"ח.

2.6 פעולות שימור באתרי רשות הטבע והגנים- לבצע פעולות שימור באתרי רשות הטבע והגנים על פי תכנית שתקבע בין רשות הטבע והגנים למנהל תכנית מורשת, לשם מניעת הרס והצלת אתרים בגנים לאומיים ובשמורות טבע, בסכום של כ – 3.5 מלש"ח מתוך תקציב התכנית, שיועבר בנוסף למימון ממקורות אחרים של כ – 3.5 מלש"ח.

2.7 עמק האלה ו"שעריים"- לקדם תכנית לגן לאומי בעמק האלה ובתוכו "שעריים" (שם זמני) וכן לקדם עבודות פיתוח ראשוניות באתר "שעריים" שיכללו גישה, שבילים, נקודות תצפית ושילוט, לשם הנגשתו לציבור הרחב, בסכום של כ – 300 אלש"ח.

2.8 שדרוג אתרים קטנים שלב ב’- לפעול לחיזוק כ – 100 אתרי מורשת לאומית, באמצעות משרד התרבות והספורט, מתקופת "העת החדשה" באמצעות סיוע לשימור מבנים ותשתיות, שדרוג, חיזוק וטיפול בתצוגות, במטרה להעצים את חווית המבקר באתר, בסכום של כ – 3 מלש"ח מתוך תקציב התכנית שיועבר בנוסף למימון ממקורות אחרים של כ – 2 מלש"ח.

יודגש כי בכל מקום בו נכתב כי "תקציב התוכנית יועבר בנוסף למימון ממקורות אחרים", הכוונה היא למימון נוסף, ולא לתקציב מקביל מבחינת מועד העברת המימון, או סכום המימון, או כל התניה אחרת שהיא.

הוצאת המיזמים לפועל מותנית בביצוע כל התהליכים וקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין, וכפופה לעמידת המיזמים בכל הדרישות שייקבעו על ידי מנהל התכנית ויתר הגורמים המוסמכים במשרד ראש הממשלה. ככל שיידרשו התאמות תקציביות של הסכומים המשוערים הנקובים לעיל, הן תאושרנה על ידי וועדת ההיגוי של התכנית.

***

ד. השר לפיתוח הנגב והגליל סקר בפני הממשלה את הפרויקטים שמשרדו מקדם בפיתוח הנגב – פרויקטים מחוללי שינוי בתחומי ההתיישבות, הדיור, התעסוקה, החינוך, התעשייה, התשתיות, התרבות והפנאי.

***

ה. הממשלה דנה בהקמת מרכז מבקרים להתיישבות ומורשת בנגב כחלק מהתוכנית הלאומית לפיתוח הנגב והחליטה כדלקמן:

1. לתקן את סעיף מספר 6(ו) בהחלטת הממשלה מספר 546 מיום ה-14/7/2013, "אימוץ המלצות הצוות הבין-משרדי לעדכון התכנית הלאומית לפיתוח הנגב לאור יישום המהלך להעתקת מחנות צה"ל לנגב", ולקבוע כי כחלק מהקמת מרכזי השירות להנגשת השירותים, המענים והמידע הנדרשים למשיכת הגורמים המעוניינים לעבור לנגב, יוקם מרכז מבקרים להתיישבות ומורשת בנגב, לחשיפת הנגב בפני תושבים חדשים פוטנציאליים, עסקים, תיירים, קהל מוסדי, בני נוער וסטודנטים.

2. מרכז המבקרים יכלול מייצגים מתקדמים לחשיפת הנגב בכל תחומי החיים כדיור, תעסוקה, חינוך, תרבות, בריאות, קהילה ועוד במסגרת של חוויה לימודית תודעתית, כולל מסרים חינוכיים, ולשרת בבסיסו את קהלי היעד של האוכלוסיות הצורכות אותו כאנשי מעבר צה"ל, סטודנטים, תלמידים ומרצים, בעלי חברות ועסקים, משפחות וקבוצות התיישבות המבקשות להכיר את הנגב, מעצבי דעת קהל ומקבלי החלטות.

3. מרכז המבקרים יעודד תיירות נכנסת (מקומית וארצית) ותיירות מחו"ל.

4. מרכז המבקרים יסייע במיתוג הנגב ושינוי תדמית הנגב, ומיצוב הנגב כאזור אטרקטיבי ומוביל.

5. מרכז המבקרים ינציח את המורשת של הנגב. המרכז יכלול תכנים בעלי חשיבות היסטורית לאומית ויחשוף אותם בפני הציבור הרחב.

6. החלטה זו מבוססת על הנימוקים והשיקולים שפורטו בהחלטה מס’ 546 מיום 14.7.2013, בהתאם להוראות פרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו – 2010), התשס"ט- 2009, בנושא אזורי עדיפות לאומית, ומהווה רכיב משלים למרכזי השירות שיוקמו לפיה.

7. להקצות לצורך הקמת מרכז המבקרים והפעלתו את התקציבים המפורטים, על פי החלוקה הבאה:

• המשרד לפיתוח הנגב הגליל: 1.5 מיליון ₪ בשנת התקציב 2014.
• משרד הבינוי והשיכון: 1.5 מיליון ₪ בשנת התקציב 2014.
• משרד התיירות: 500 אלף ₪ בשנת התקציב 2014. הקצאת התקציב מותנית באישור צוות תכנון ופיתוח של משרד התיירות (צת"פ).
• משרד ראש הממשלה: 500 אלף ₪ בשנת התקציב 2014 ממסגרת החלטת הממשלה מספר 1412 מיום ה-21/2/2010: "העצמת תשתיות מורשת לאומית – "תכנית מורשת". הקצאת התקציב מותנית באישור ועדת ההיגוי הבין משרדית לתכנית המורשת.
• משרד החינוך: 500 אלף ₪ בשנת התקציב 2014.

התקציבים יופעלו על ידי המשרד לפיתוח הנגב והגליל. הממשלה רושמת לפניה את השתתפות קק"ל בתקצוב הקמת מרכז המבקרים. הממשלה רשאית להקצות תקציבים נוספים לטובת הקמת והפעלת מרכז המבקרים.

***

ו. שר הבינוי והשיכון הציג בפני הממשלה תכנית רב שנתית לקמת ישובים חדשים בנגב בין השנים 2018-2014.

***

ז. הממשלה דנה בהקמת יישוב חדש בנגב – כסיף, והחליטה כדלקמן:

בהמשך להחלטת ממשלה מס’ 1578 מיום 15.04.07 ובהתאם להמלצת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה מיום 02.03.2010 בדבר הקמת ישוב חדש בעל צביון דתי – כסיף, באזור צומת תל ערד שבנגב, בהצטלבות כביש מספר 31 עם כביש מספר 80;

1. להמשיך בהליכים להקמת יישוב חדש בנגב – כסיף.

2. להטיל על משרד האוצר להגיש לממשלה התייחסות בהיבט הכלכלי-תקציבי הכרוך בנושא, בתוך חודשיים.

3. להטיל על משרד הבינוי והשיכון, בשיתוף עם משרד הפנים ובתאום עם יתר משרדי הממשלה הרלבנטיים, לאחר השלמת ההליכים לאישור הקמת הישוב, לפעול לתכנון (לרבות תכנית מתאר, תכניות מפורטות, תשתיות ושטחים ומוסדות ציבור), לפיתוח, לשיווק, להקמה, ולאכלוס היישוב.

4. אישור התכניות להקמת הישוב וגבולותיו המדויקים יקבעו על ידי מוסדות התכנון ובהתאם לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה – 1965.

***

ח. הממשלה דנה בקידום הקמת יישוב חדש בנגב – חירן והחליטה כדלקמן:

בהמשך להחלטת הממשלה מס’ 2265 מיום 21.7.2002, ובהתאם להמלצת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה מיום 8.12.2009 בדבר הקמת ישוב קהילתי פרברי חדש "חירן" בצפון הנגב מזרחית למיתר, להטיל על משרד הבינוי והשיכון לפעול להקמת יישוב חדש בנגב – "חירן" כדלקמן:

א.
1. לקדם הקמת יישוב הקבע בראייה כוללת ותוך התייחסות לכלל היבטי הקמת היישוב, בסיוע משרדי הממשלה הרלבנטיים.

2. להכין תוך 60 יום תוכנית בין-משרדית למימוש הקמת היישוב, תוך תיאום עם תוכנית מבואות ערד.

3. לפעול באופן מיידי ובהתאם לכל דין על מנת לאפשר קליטה מיידית של גרעין המתיישבים במקום.

ב. אין בהחלטה הנ"ל כדי לשנות מהמעמד המוניציפלי של חירן. הדבר ייבחן על ידי שר הפנים.

***

ט. הממשלה דנה בבחינת הקמת יישוב חדש במועצה אזורית רמת נגב והחליטה כדלקמן:

1. לבחון הקמת ישוב קהילתי חדש בסמיכות למבני המועצה האזורית רמת נגב, דרומית לצומת משאבים אשר יפעל במסגרת המוניציפלית של המועצה האזורית רמת נגב.

2. להטיל על יו"ר המועצה הארצית לתכנון ובניה להביא את נושא הקמת היישובים, כאמור בסעיף 1 לעיל, לדיון בפני המועצה הארצית, באחת מישיבותיה הקרובות, לצורך בחינת מגוון ההיבטים התכנוניים והיבטים נוספים הכרוכים בהם, ולגיבוש המלצתה בנושא והגשתה לממשלה בתוך כחודשיים, זאת במסגרת תפקידה לייעץ לממשלה, על פי סעיף 2 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, ובהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס. 1.1800.

3. להטיל על משרד האוצר להגיש לממשלה התייחסות בהיבט הכלכלי-תקציבי הכרוך בנושא, בתוך המועד האמור.

***

י. הממשלה דנה במינוי קונסול כללי של ישראל בשנגחאי (סין) והחליטה כדלקמן:

בהתאם לסעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט – 1959 , למנות את ארנון פרלמן לתפקיד קונסול כללי של ישראל בשנגחאי (סין) במקומו של יעקב אלדן אשר סיים את תפקידו.

***

יא. שר הביטחון ותא"ל אגאי יחזקאל מאגף התכנון בצה"ל הציגו בפני הממשלה את סטטוס מעבר מחנות צה"ל לנגב.

כן הוצגו בסקירה התועלות הישירות והעקיפות לנגב, ליושביו ולצה"ל ממעבר המחנות מן המרכז לנגב.

קרדיט תמונת ראש הממשלה: קובי גדעון, לע"מ

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (4 הצבעות, ציון ממוצע: 4.50 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

Funzing-F1

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט


ידידים - סיוע בדרכים

Funzing-I

תגובות אחרונות