ועדת הפנים אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק למניעת הסתננות

ועדת הפנים אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק למניעת הסתננות

ח"כ מירי רגב, יו"ר וועדת הפנים: "גם הצד הימני של המפה הפוליטית דואג לזכויות אדם אבל בעיקר רוצה שמהגרי העבודה יעזבו את הארץ"

ועדת הפנים והגנת הסביבה, בראשות ח"כ מירי רגב, אישרה השבוע לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק למניעת הסתננות. הצעת החוק נדונה בעומק על יד הוועדה בשל היותה רגישה מאד. לדיון ולהצבעות הגיעו ח"כים רבים.

הצעת החוק נכתבה, בין השאר, עקב פסיקת בג"צ שביטלה את האפשרות להחזיק מסתנן במשמורת לתקופה של עד שלוש שנים, בשל העובדה שאפשרות זו אינה מידתית וסותרת יסוד החירות הקבוע בחוק כבוד אדם וחירותו. כעת, על פי הצעת החוק שאושרה לקריאה שנייה ושלישית יהיה ניתן להחזיק מסתנן במשמורת עד תקופה של שנה. כמו כן יוקם מרכז שהייה למסתננים שבו יזכו המסתננים למקום לינה, מזון ושירותים רפואיים. מרכז השהייה יהיה מתקן פתוח במהלך שעות היום  אך ייאסר על המסתננים לעבוד ויוצע להם לעזוב את הארץ מרצון.

יצוין כי במהלך הדיונים וידאה חברת הכנסת מירי רגב, יו"ר הוועדה, כי  שירותי הרפואה והרווחה במתקן יתאמו את גודל האוכלוסייה במתקן ואת אופייה. כמו כן וידאה כי שירותי התחבורה אל המתקן וממנו יהיו הולמים. בתום הדיון אמרה ח"כ מירי רגב כי "גם הצד הימני של המפה הפוליטית דואג לזכויות אדם אבל בעיקר רוצה שמהגרי העבודה יעזבו את הארץ".

בפתח הדיון, ציינה ח"כ מירי רגב, יו"ר הוועדה, כי הדיונים היו מעמיקים והוועדה הקפידה, כי החוק מצד אחד, יוכל לעבור בבג"ץ ומצד שני תיתן מענה הולם לצרכי המסתננים שישהו במתקן השהיה.

ח"כ רגב, בירכה את שר הפנים, ח"כ גדעון סער, וציינה את השתתפותו של השר בכל הדיונים. ח"כ רגב אמרה כי היא "לא מתה על החוק הזה". היא הוסיפה ואמרה כי אילו הייתה מעורבת בתחילת הפעילות נגד תופעת ההסתננות הייתה דואגת להעביר את כל המסתננים למתקן שהייה, מבררת את זכותם למעמד פליט, משאירה בארץ את מי שקיבל מעמד של פליט ואת השאר הייתה מחזירה למדינות המוצא שלהם. כעת, ציינה ח"כ רגב, המצב שונה והמדינה מתמודדת עם מצב אחר.

רגב הדגישה כי הוועדה הצליחה להשפיע על החוק בעיקר בנושאים הבאים:

הבהרה בנוסח החוק שתקופת משמורת של שנה היא תקופה מקסימלית, בכפוף לסייגים הקבועים בחוק.

קיצור תקופות הביקורת השיפוטית על שהייתו של מסתנן במשמורת, הן לעניין ממונה ביקורת הגבולות והן לעניין בית הדין לביקורת משמורת של מסתננים.

הבהרה כי עילות השחרור בערובה הקבועות בחוק אינן מסויגות למקרים חריגים בלבד.

קביעה כי ממונה ביקורת הגבולות יהיה רשאי, אך לא חייב, להסתמך על חוות דעת של גורמי הביטחון בעניין פעילות העלולה לסכן את בטחון המדינה המתבצעת במדינת מוצאו של המסתנן, לעניין הערכת מסוכנתו של המסתנן.

הכנסת סעיפים הקובעים תקופת התיישנות ומניעת ענישה "כפולה" על עבירות משמעת של מסתננים העשויות להביא להחזרה למשמורת סגורה.

במהלך הדיון, רשות המיסים ביקשה להוסיף כי על הגמול שיקבלו מהגרי העבודה העובדים במתקן לא יהיה פטור ממיסוי ועל המהגרים יהיה לשלם מס הכנסה.

יו"ר הוועדה, ח"כ מירי רגב, התנגדה לתוספת זו יחד עם חברי כנסת נוספים. ח"כ מירי רגב הביעה את חששה כי הדבר יקבע את מעמדם כאזרחים שווי זכויות וחובות וככאלו הזכאים לפטור ונקודות זיכוי. ח"כ דב חנין הסביר כי אי אפשר להשית מס בגין שכר עבודה על פעילות שאינה עבודה שכן הצעת החוק אוכפת בפירוש איסור עבודה. הצעת רשות המיסים הופלה בהצבעת הוועדה. רשות המיסים ומשרד האוצר הגיש הסתייגות לנושא לפני דקות אחדות בשם שר האוצר.

מוקדם יותר הבוקר פורסם כי מהסקר החדש של מכון "מדגם" בהנהלת ד"ר מינה צמח, שנערך השבוע עבור  ערוץ הכנסת, עולה כי 84% מהציבור סבור כי כניסתם לישראל של מהגרי העבודה  מהווה סכנה ממשית לישראל.

ח"כ מירי רגב, הדגישה כי מדובר בחוק חשוב ומידתי כזה שנותן מענה לדרישות בג"ץ ומצד שני מעביר מסר חד וברור שמדינת ישראל נחושה להילחם בתופעת מסתנני העבודה. ח"כ רגב הדגישה כי סוגיית המסתננים הינה סוגיה מורכבת ויש לנקוט בפעולות נוספות הכוללות חקיקה ומו"מ עם מדינה שלישית שתהיה מוכנה לקבל את מהגרי העבודה.

בהצבעה המסכמת של הוועדה כל ההסתייגויות להצעת החוק הופלו.

הצעת החוק אושרה לקריאה שניה ושלישית והיא תועבר בהקדם לאישור סופי של המליאה בשבוע הבא. 

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (6 הצבעות, ציון ממוצע: 4.67 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

ידידים - סיוע בדרכים

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

rightama


ידידים - סיוע בדרכים

תגובות אחרונות