הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 08 בדצמבר 2013

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 08 בדצמבר 2013

א. דברי רה"מ בפתח ישיבת הממשלה
ב. דיון על נושאים, ממצאים והמלצות הנכללים בדוח ה-OECD
ג. בביטול העלאת שיעורי מס הכנסה לשנת 2014 תוך שמירה על איזון פיסקאלי
ד. המשך הפנייה להתנדבות בשירות האזרחי – הארכת תוקף החלטת ממשלה
ה. "פרחי ספורט" – התכנית הלאומית לקידום ספורט ילדים ובני נוער

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"ראש הממשלה פונה למזכ"ל ה-OECD (מדבר באנגלית) אנחל, טוב לראותך שנית. אני יודע שזו לא הפעם הראשונה שלך בקבינט הישראלי. אתה אורח רצוי, היית חלק חשוב מאד בהצטרפותה של ישראל ל-OECD , זה נותן לנו את היכולת להשוות עצמנו לכלכלות מובילות בעולם, ולראות איפה אנחנו צריכים להשתפר.

עכשיו זה מה שאני הולך לומר בעברית, ואז תוכל לומר כמה מילים באנגלית או בספרדית.

אנחנו מברכים כאן את מזכ"ל ה-OECD , ידידינו אנחל גורייה. אנחל גורייה היה חלק חשוב מאד בכניסתה של ישראל ל-OECD, דבר ששר האוצר הקודם, יובל שטייניץ, ואנוכי עבדנו קשה מאד כדי להשיג, וגם ממשלות לפנינו. ההשתתפות בגוף הזה של הכלכלות המובילות בעולם נותן לנו אמות מידה אובייקטיביות להשוות את ביצועיה של הכלכלה הישראלית והחברה הישראלית אל מול מדינות אחרות, וגם למצוא דרכים לשפר את מה שדרוש שיפור.

אני חייב לומר שבהשוואה הבין לאומית הזאת, כפי שנשמע תכף ממזכ"ל ה-OECD, מצבה של ישראל הוא טוב למדי, הצמיחה היא מן הגבוהות במדינות המפותחות והאבטלה היא מן הנמוכות בעולם. ישראל מבצעת הרבה דברים היטב גם במדדים אחרים, למשל בנושא הבריאות שבה אנחנו מדורגים גבוהים מאד.

אני שמח גם שבדו"ח הזה יש התמקדות בנושא ההי-טק. אני ישבתי עכשיו עם מזכ"ל ה-OECD וספרתי לו מה אנחנו עושים בנושא הסייבר, להפוך את ישראל, ובתוך ישראל את באר-שבע לבירת סייבר עולמית, דבר שגם מאפשר למשקיעים רבים, לחברות שונות בסקטור הפרטי לבוא לארץ, אני קורא להן לעשות זאת, הן עושים זאת גם בלעדי, אבל אין ספק שזה יימשך ויגדל כחלק מהמנוע הישראלי להשתתפות בכלכלה העולמית.

עם זאת, לצד כל הדברים הטובים אנחנו שמענו גם דברים שאנחנו צריכים לשפר בפערים בתוך מדינת ישראל, שגם נפערים אל מול כלכלות עולם, במיוחד באי השתתפות חלק מהאוכלוסיות שלנו, האוכלוסייה החרדית והאוכלוסייה הערבית, שחייבות להתנקז לתוך שוק העבודה והעשייה הישראלית. כמובן גם דברים אחרים שטעונים תיקון, כולל הזנקה של מערכת החינוך שלנו בביצוע ובמבחנים בינלאומיים. אני שוחחתי על כך עם שר החינוך לאחרונה, כיצד אנחנו יכולים להמשיך את מגמת השיפור ולהעצים אותה, כדי שילדי ישראל יהיו מצוידים בכלים להתמודד בעולם המחר.

אני חושב שכל זה נאמר בדו"חות האלה, הם מאד מעניינים, הם משווים אותנו לאחרים. אנחנו השתפרנו הרבה מאד, בעשור האחרון השגנו את רוב המדינות כאן, התקדמנו יותר מהר מהן, ואנחנו צריכים להבטיח שבעשור הקרוב המגמה הזאת תימשך לכל רוחב המדדים העיקריים.

לסגירת הפערים, הייתי אומר שיהיו יותר אנשים שישתתפו ויקבלו מפירות הצמיחה. זה הדבר העיקרי שהייתי אומר שאנחנו צריכים לעשות, אבל צריך להבטיח שיהיו פירות. גם חלוקת הפירות היא חשובה, אבל היא אפשרית רק אם יש הנבת פירות. יצירת צמיחה זה הדבר הקריטי שאנחנו מחויבים לו.

אבקש להתייחס לדבר אחד נוסף, שהוא חמור בעיני בצורה בלתי רגילה, שמעתי על האיומים ועל ההתקפות הפיזיות של גורמים קיצוניים בחברה הישראלית נגד ערבים – נוצרים שרוצים להתגייס לצה"ל ורוצים להיות חלק ממדינת ישראל, ומול האנשים האלה מתייצבת קבוצה קיצונית שמאיימת עליהם ותוקפת אותם. אנחנו לא נסבול את זה, אני לא אסבול את זה, אנחנו נפעיל את כל כלי השלטון כדי לעצור את הבריונים הללו. אנחנו נאפשר לכל מי שרוצה בכך, נוצרים, מוסלמים, דרוזים, שרוצים לקשור את גורלם עוד יותר עם מדינת ישראל ורוצים לשרת בצה"ל, אנחנו נאפשר את השירות הזה. אנחנו נשמור עליהם.

תודה רבה. אנחל, הבמה שלך, בכל שפה שתרצה, כולל עברית."

מר אנחל גוריה, מזכ"ל ה-OECD מציג את עיקרי הממצאים הכלולים בדוח של ה- OECD הנוגעים לכלכלה ולחברה בישראל.

מר גוריה מבהיר כי מנתוני הדוח עולה שמצב הכלכלה של ישראל הוא בסה"כ חיובי בהיבטים שונים כמו המשמעת התקציבית, שיעורי הצמיחה הגבוהים יחסית ושיעורי האבטלה הנמוכים. מר גוריה ציין כי הצמיחה בישראל עומדת השנה על כ-3.7-3.8 אחוזים בהשוואה לממוצע העולמי של 2.7, ממוצע ה-OECD של 1.2 וצמיחה שלילית בגוש האירו. מר גוריה הוסיף כי האבטלה בישראל התייצבה על ממוצע של כ-6 אחוזים, לעומת ממוצע של 8 אחוזים במדינות ה-OECD , כ-7.2 בארה"ב וכ-12 אחוזים בגוש האירו. מר גוריה ציין לחיוב גם את הצעדים שנקטה הממשלה על מנת להוריד את הגרעון ואמר כי הוא מאמין שהם ישיגו את מטרתם בשנת 2014.

יחד עם זאת, מציין מר גוריה כי יש לפעול להגברת הלכידות החברתית וכן לשלב במרקם החברתי והכלכלי אוכלוסיות כמו החרדים והערבים.

מר גוריה מוסיף כי יש להשקיע בחינוך, להרחיב את מעגל המשתתפים בשוק העבודה, להפחית מסים תוך שמירה על משמעת תקציבית ולתכנן באורח מושכל את השימושים בהכנסות ממצבורי הגז הטבעי ולפעול להגברת הצמיחה.

***

ב. הממשלה קיימה היום דיון על נושאים, ממצאים והמלצות הנכללים בדוח ה-OECD על ישראל (דצמבר 2013).

בין השאר עלו בדיון הנושאים הבאים: מיסוי ישיר ומיסוי עקיף, תמריצים להגברת התעסוקה, ההשקעה במערכת החינוך ושיפור מערכת זו, ההשקעות במערכת הבריאות ושיפור מערכת זו, צמצום הפערים, הרחבת מעגל המשתתפים בשוק העבודה, הצורך ברפורמות מבניות, תכנון הטיפול בהזדקנות האוכלוסייה, ההשקעה בתשתיות, מניעת הסתננות של מהגרי עבודה, תפקידי הממשלה מול תפקידי הארגונים ללא כוונת רווח, הצורך בשמירה על יציבות כלכלית ויציבות חברתית.

ראש הממשלה הודה למזכ"ל ה-OECD ולאנשי צוותו על הדוח שהוגש לממשלת ישראל והבהיר כי הממשלה תמשיך לשתף פעולה עם ארגון ה-OECD ותהיה קשובה להמלצות הארגון.

***

ג. הממשלה דנה בביטול העלאת שיעורי מס הכנסה לשנת 2014 תוך שמירה על איזון פיסקאלי, והחליטה כדלקמן:

1 . לתקן את החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו – 2014), התשע"ג-2013, כך שיימחק סעיף 40(23) לחוק האמור שעניינו העלאת שיעורי מס הכנסה ליחידים שנקבעה ל-1 בינואר 2014.

2 . לתקן את חוק התקציב לשנות הכספים 2013 ו – 2014, התשע"ג-2013, באופן הבא:

א. תקציב ההוצאה לשנת 2014 וחלוקתו, ישונה כך שהממשלה תהא רשאית להוציא בשנת הכספים 2014 סכום של 401,964,956,000 שקלים חדשים (להלן – תקציב ההוצאה), המורכב מתקציב רגיל בסך 283,698,221,000 שקלים חדשים ומתקציב פיתוח וחשבון הון בסך 118,266,735,000 שקלים חדשים.

ב. לערוך התאמות נדרשות לחלוקת תקציב ההוצאה לסעיפי תקציב בשל השינוי בתקציב ההוצאה כאמור בסעיף קטן (א), כמפורט בנספח א’ להחלטה זו. התאמות אלו יהיו בסעיף תשלומי הריבית מתקציב המדינה (סעיף 45) והפחתה ברזרבה לעמידה במגבלת ההוצאה – בסעיפי תקציב האחרים, ובתחומי הפעולה ובתוכניות, בהתאמה.

3 . להטיל על שר האוצר להניח את הצעות החוק כאמור סעיפים 1 ו – 2 (להלן – הצעות החוק) על שולחן הכנסת כך שיעברו קריאה שלישית לכל המאוחר עד ליום 31 בדצמבר 2013.

4 . לפעול לקיצור הליך החקיקה של הצעות החוק באופן הבא:

א. הממשלה רושמת לפניה את הסכמות היועץ המשפטי לממשלה לקיצור משך ההפצה של הצעת החוק כאמור בסעיף 1, להערות הציבור, כך שיובא לאישור ועדת השרים לענייני חקיקה לכל המאוחר עד ליום 22 בדצמבר 2013. התזכיר שיופץ, מצ"ב.

ב. להסמיך את ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר את נוסח הצעת החוק כאמור, על דעת הממשלה, לשם הגשתה לכנסת.

ג. לפנות לוועדת הכנסת, בהתאם לסעיף 81(ג) לתקנון הכנסת, בבקשה לפטור מחובת הנחה של הצעות החוק לקראת הקריאה הראשונה.

ד. לפנות לוועדת הכנסת, בהתאם לסעיף 88(ב) לתקנון הכנסת, בבקשה להתיר את הקריאה השנייה בהצעת החוק ביום הנחתה על שולחן הכנסת.

5 . להטיל על שר האוצר –

א. להביא לאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף לפי סעיף 179א(ב1), לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית בכלכלית לשנים 2009 ו- 2010), התשס"ט-2009 (להלן – חוק ההתייעלות) –

(1) את השימוש והקצאה של תקציב ההתאמות בשנת 2014 בהתאם לאמור בהחלטה מס’ 960 מיום 24 בנובמבר 2010, שבה הוקצה תקציב ההתאמות בשנת 2014 ליישום תכנית משולבת ומתואמות לטיפול בתופעות ההסתננות הבלתי חוקית.

(2) לעדכן את ועדת הכספים כי לעניין השינויים בחלק התקציב הדו-שנתי המתייחס לשנת 2014, הנובעים משינויים שבוצעו בתקציב 2013, הרי שבשים לב לכך שהשינוי המהותי ביותר שבוצע לתקציב 2013 היה תוספת לתקציב הביטחון, ובשים לב לשינויים המוצעים כעת בבסיס התקציב – הרי שאין מקום לבצע תיקונים נוספים לתקציב 2014 בעת הזו.

ב. להציג בפני ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 179ב(א2) לחוק ההתייעלות, את העניינים הבאים, כפי שהוצגו בפני הממשלה:

(1) תחזית מאקרו-כלכלית לשנת 2014, על התפתחויות בכלכלת ישראל, ובכלל זה תחזית הצמיחה והתפתחויות בשוק העבודה;

(2) התפתחויות בכלכלת העולם והשלכותיהן על כלכלת ישראל;

(3) תחזית ההכנסות לשנת 2014, המעודכנת לאותו מועד;

(4) תחזית צורכי ההוצאה התקציבית לשנת 2014, המעודכנת לאותו מועד;

(5) היערכות הממשלה כתוצאה משינויים בתחזיות כאמור או כתוצאה מהתפתחויות כלכליות אחרות, ככל שהיערכות כזו נדרשת לעמידה ביעדי המדיניות שנקבעו.

***

ד. הממשלה דנה בהמשך הפנייה להתנדבות בשירות האזרחי והחליטה כדלקמן:

להאריך את המועד שנקבע בסעיף (32) של החלטת הממשלה מספר 638 מיום 28.7.2013 בעניין המשך הפנייה להתנדבות בשירות האזרחי עד ליום י"ד בשבט התשע"ד (15 בינואר 2014) או עד להשלמת הליכי החקיקה של הצעת חוק שירות אזרחי לתלמידי ישיבות (הוראת שעה) התשע"ג-2013, לפי המוקדם מביניהם.

***

ה. עוד דנה הממשלה בתכנית הלאומית לקידום ספורט ילדים ובני נוער ("פרחי ספורט"), והחליטה כדלקמן:

1. ממשלת ישראל מכירה בחשיבות שבקידום מדיניות לשם טיפוח קידום והקמה של תשתית אנושית בספורט, באמצעות הגדלת פעילות קבוצות ומועדוני ספורט לילדים ולנוער, במטרה להגדיל את מספר הספורטאים בישראל ובתוך כך לקדם את הספורט והחברה בישראל. לשם כך, מחליטה הממשלה על תמיכה ב "תכנית לאומית לקידום ספורט ילדים ובני נוער" (להלן "התכנית הלאומית"). התכנית הלאומית תתמקד בהגדלת התמיכה בקבוצות ספורט קיימות ובמתן תמיכה להקמת קבוצות ספורט חדשות.

2. התכנית הלאומית תופעל במשך חמש שנים ברמה מקומית ואזורית, ב"ענפי העל" (כדורגל וכדורסל) כפי שהוגדרו והוכרו בדו"ח ועדת לוין (משנת 1998) וכן "בענפים המועדפים" כפי שיוכרו על ידי הוועדה הציבורית לקביעת אמות מידה לחלוקת כספי המועצה להסדר ההימורים בספורט תוך מתן עדיפות ליישובי הפריפריה הגאוגרפית והחברתית וקידום נשים.

3. לשם הפעלת התכנית הלאומית תוקם ועדת היגוי בראשות מנכ"לית משרד התרבות והספורט ויהיו חברים בה 10 נציגים נוספים והם נציג המועצה להסדר ההימורים בספורט, נציג מפעל הפיס, נציג משרד האוצר, נציג משרד החינוך, נציג הוועד האולימפי, נציגת המועצה הציבורית לספורט נשים, נציג איגוד מנהלי מחלקות הספורט ברשויות המקומיות, ראש מינהל הספורט במשרד התרבות והספורט, היועצת המשפטית של משרד התרבות והספורט, ראש אגף בכיר תקצוב ותכנון במשרד התרבות והספורט, או נציגים מטעמם.

4. ועדת ההיגוי תתווה את מדיניות התוכנית הלאומית, ותמנה צוות מקצועי אשר יופקד על כתיבת תכנית עבודה ליישום התוכנית הלאומית. וועדת ההיגוי תפקח על עבודת הצוות המקצועי.

5. הצוות המקצועי יזמן את נציגי האיגודים וההתאחדויות בענפי הספורט שבהם הוא יפעל וכן כל גורם מקצועי אחר לפי העניין, לדיוניו לשם קבלת ייעוץ מקצועי, ומתוך מטרה לאפשר שילובן של קבוצות הילדים והנוער הפועלות במסגרת התכנית הלאומית במסגרת הפעילות של האיגודים וההתאחדויות עם הגיען לבגרות.

6. הצוות המקצועי יציג בפני ועדת ההיגוי את תכנית העבודה ליישום התכנית הלאומית לרבות הצעותיו לאמות המידה להקצאת הכספים במסגרתה לא יאוחר מ- 90 ימים לאחר מינויו.

7. הצוות המקצועי יגיש לוועדת ההיגוי דוח עדכון תקופתי אודות יישום התוכנית הלאומית. וועדת ההיגוי תגיש את עיקרי הדוח לשרת התרבות והספורט.

8. התוכנית הלאומית תתבצע בשני שלבים כדלהלן:

שלב א’ – התנעת התוכנית הלאומית והפעלתה באמצעות וועדת ההיגוי בשנת הפעילות הראשונה, או עד למינוי הועדה הציבורית של המועצה הלאומית לספורט לפי סעיף 11(ג)(4) לחוק הספורט (לפי תיקון מס’ 6 לחוק זה) המאוחר מבניהם.

שלב ב’ – עם מינוי הוועדה הציבורית של המועצה הלאומית לספורט לפי סעיף 11(ג)(4) לחוק הספורט, או בתום שנה ממועד הפעלת התוכנית הלאומית, לפי המאוחר מבניהם, ייבחנו התכנית הלאומית ובכלל זה היקפה, דרכי מימונה ואופן יישומה, על ידי המועצה הלאומית לספורט ויהיו כפופים לאישורה וזאת בכפוף לכל דין.

9. מוצע לתקצב את התכנית הלאומית באמצעות איגום משאבים של מקורות שונים, אשר יוקצו על ידי כל אחד מהם, תוך תיאום ושיתוף פעולה להשגת מטרות התוכנית כאמור, הכל כמפורט להלן:

א. הגדלת התמיכה בקבוצות ספורט קיימות לילדים ולנוער בענפים הענפי על וענפים מועדפים:

הממשלה מנחה את שרת התרבות והספורט ואת שר האוצר לפנות אל המועצה להסדר הימורים בספורט בבקשה כי תבחן את האפשרות והרצון להקצות סכום של 96,000,000 ש"ח לתקופה של 3 שנים מתוכם יוקצו 32,000,000 ש"ח בשנה , מיתרת הכנסות המועצה להסדר הימורים בספורט, לשם הגדלת התמיכה לפי החוק להסדר ההימורים בספורט, בקבוצות ספורט קיימות בענפי העל ובענפים המועדפים לילדים ונוער עד גיל 18. הסכום אשר יבוקש כי יוקצה בשנה השנייה ובשנה השלישית כפוף לאישור התוכנית הלאומית במתווה המוצע, בין היתר, לאחר בחינתה על ידי המועצה הלאומית לספורט, כאמור בשלב ב’ שבסעיף (8) לעיל). ככל שיוחלט על הקצאת כספים כאמור, או בכל סכום אחר שתקבע המועצה, מנחה הממשלה את שרת התרבות והספורט ואת שר האוצר לפנות אל הוועדה הציבורית הפועלת לפי סעיף 9(ב2) לחוק להסדר ההימורים בספורט, בבקשה לבחון קביעת אמות מידה לחלוקת הסכום הכולל לפי סעיף 9(ב1)(3) לחוק באופן שיעלה בקנה אחד עם התוכנית הלאומית, והכל סמוך למועד הגשת התקציב.

ב. מימון הקמת קבוצות ספורט חדשות לילדים בענפי על וענפים מועדפים :

1) משרד התרבות והספורט יקצה סכום של 50,000,000 ש"ח, במהלך תקופה של 5 שנים, למטרת עידוד הקמתן של קבוצות ספורט חדשות לילדים בגילאים 8 עד 13 (בהתאם לענף), באמצעות תמיכה לפי מבחני תמיכה בגופים אחרים, או במוסדות ציבור, לפי העניין, שייקבעו על ידי משרד התרבות והספורט.

2) לאור חשיבות התכנית הלאומית, הממשלה מנחה את שרת התרבות והספורט ואת שר האוצר לפנות אל המועצה להסדר הימורים בספורט ואל מפעל הפיס בבקשה לבחון את האפשרות והרצון ליטול חלק בתכנית הלאומית גם בהיבט זה של התכנית.

3) הממשלה מבקשת משר האוצר לבחון תיקון של ההיתר למפעל הפיס לפי חוק העונשין, התשל"ז – 1977, באופן שיאפשר הקצאת כספים מרווחי מפעל הפיס המוקצים לטובת מענקים אחרים, בהיקף של 100,000,000 ש"ח, לטובת הקמת קבוצות ספורט חדשות במסגרת התוכנית הלאומית; כן מבוקש כי, ככל שיתוקן היתר מפעל הפיס כאמור, וככל שמפעל הפיס יחליט להשתתף בתוכנית הלאומית, יידרש מפעל הפיס להקצות סכומים כאמור על פי אמות מידה, אשר ייקבעו בהתאמה לעקרונות התוכנית הלאומית ולאחר התייעצות עם וועדת ההיגוי, לשם הבטחת תיאום בין הגורמים השונים הלוקחים חלק בתוכנית.

4) הממשלה מנחה את שרת התרבות והספורט ואת שר האוצר לפנות אל המועצה להסדר ההימורים בספורט בבקשה כי תבחן את האפשרות והרצון להקצות סכום של 125,000,000 ש"ח, מיתרת הכנסות המועצה להסדר הימורים בספורט במטרה לקחת חלק בתוכנית הלאומית, במתואם עם עקרונותיה, ובהתאמה למטרות הקבועות לשימוש ביתרת ההכנסות כאמור על פי החוק להסדר ההימורים בספורט, ולהקצותם לטובת הקמת קבוצות ספורט חדשות. כן מנחה הממשלה כי יבוקש שהקצאה כאמור, או בכל סכום שתקבע המועצה להסדר ההימורים בספורט, תעשה על פי אמות מידה שיתואמו בין המועצה להסדר ההימורים בספורט וועדת ההיגוי, בהתאם להוראות החוק להסדר ההימורים בספורט ובכפוף לכל דין.

5) הממשלה רושמת את הודעת האפוטרופוס הכללי כי יבחן את האפשרות והרצון ליטול חלק בתוכנית הלאומית, במתואם עם עקרונותיה, ובהתייעצות עם וועדת ההיגוי, לשם הבטחת תיאום בין הגורמים השונים הלוקחים חלק בתוכנית.

10. במידה ואיגום המשאבים אכן יתקיים בהתאם למתווה המוצע לעיל, יעמוד סכום התקציב הכולל של התכנית הלאומית להגדלת התמיכה בקבוצות קיימות על סכום של 96,000,000 ש"ח, ו-275,000,000 ש"ח לתמיכה בקבוצות חדשות.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (3 הצבעות, ציון ממוצע: 4.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

MyTama38

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-F

Funzing-W

תגובות אחרונות