הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 15 בדצמבר 2013

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 15 בדצמבר 2013

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"לפני שעות אחדות קיימתי הערכת מצב במחוז ירושלים של המשטרה. פגשתי שם שני שוטרים, את ניר, שסחב על גבו קשיש; ואת נועם, שהוביל אישה לחדר לידה. הם מייצגים את האלפים הרבים ברשויות הממשלה וגם בקרב הציבור (בשדרות הציבור בכלל) שפועלים יממה רביעית ברציפות אל מול הסופה האדירה הזאת.

בזכות נחישות כוחות הביטחון וההצלה ושאר הכוחות, ובזכות שיתוף פעולה של האזרחים, ניצלו חיי אדם רבים.

מדינת ישראל מתמודדת היטב מול הסערה הגדולה. אני מאמין שתיפקדנו טוב יותר ממדינות מתקדמות שסופות כאלה פוקדות אותן לעיתים תכופות יותר או מדינות שסופגות סופות כאלה, ואנחנו רואים את התוצאות אצלנו.

אני יכול לומר שאנחנו שמחים שהשגנו את היעד המרכזי, היעד היה קודם כל הצלת חיי אדם – זה מה שהנחה אותנו מההתחלה ועד הסוף, וזה ימשיך להנחות אותנו, משום שזה עדיין לא נגמר.

יש בעיה של בטיחות בדרכים, בעיה של כבישים שעדיין הלילה וגם בהמשך, בשעות הבוקר המוקדמות, קופאים. אני גם יודע שהמשטרה ומשרד התחבורה פועלים כדי לתת מענה לזה, אבל אנחנו חייבים גם לומר לאזרחים לנהוג בזהירות. "לנהוג בזהירות" תרתי משמע – לצמצם יציאות, ואם כבר נוהגים – לנהוג בזהירות מרבית כי זה עוד לא נגמר.

אבקש להודות לשרי הממשלה, קודם כל לך, השר לביטחון הפנים. אני ביקשתי ממך לרכז את הפעילות של שרי הממשלה, ועשית זאת, כדרכך, במקצועיות וביעילות.

אני רוצה להודות גם לשר הביטחון, לשר הרווחה, לשר התחבורה, לשרת הבריאות, לשר התשתיות הלאומיות, לשר להגנת העורף, לשר הפנים ולשרים אחרים שפעלו לעזור. משרדי הממשלה פעלו בשילוביות, בשיתוף פעולה והרבה פעמים גם בהתנדבות, בייזום הפנייה לעזרה לרשויות שמובילות והובילו את המאמץ. אני רוצה להודות לכולכם.

כמובן תודה לאלפי השוטרים, לאנשי משמר הגבול, לחיילי צה"ל, לאנשי פיקוד העורף, לאנשי הכבאות ומד"א, לצוותי חברת החשמל, במיוחד לאלה שהיו שם גם בלילה, ולפעמים בגובה 20 מטר, אל מול קווי מתח גבוה, בזמן סופת שלג.

אני רוצה להודות לגורמי הרווחה, לראשי הרשויות, לעובדי הרשויות, לעובדי התחבורה הציבורית ולמספר גדול מאד של מתנדבים שפעלו כדי להבטיח שאנשים במצוקה יקבלו טיפול הולם.

אנחנו חרגנו כאן ממנהג שמקובל במדינות אחרות, ולא חכינו לקריאות עזרה, אלא יזמנו פניה לבתים כדי שאנשים שנמצאים במצוקת התקררות שמביאה בסוף לכפור מוות. הלכנו אליהם. אני חושב שזה אחד הדברים שהביאו לתוצאה המבורכת שאין לנו אבדות בנפש. פעלנו יחד לטובת מדינת ישראל.

בישיבת הממשלה הזאת אבקש משרי הממשלה להתגייס כדי לטפל בנזקים שנוצרו. נטפל גם בהם במהירות, וכמובן גם נפיק את הלקחים. רבים מהלקחים טובים מאד, חלקם דורשים תיקון, וזאת על מנת להיות ערוכים למצב הבא.

הדבר היחיד שאני מבטיח לכם בוודאות זה שצפויים לנו דברים לא צפויים. כל כמה שנים מגיע דבר לא צפוי, והיכולת להתארגן כמיטב יכולתנו ולעבוד יחד בשילוב כוחות, זה היה המפתח להצלחה הפעם וגם להצלחה בהמשך."

ב. הממשלה דנה היום במיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" והחליטה כדלקמן:

לפעול לגיבוש מדיניות לאומית לשימוש בטכנולוגיות מידע ותקשורת ויישומה (להלן: המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית") שיעדיה העיקריים הם: פיתוח חדשנות ואספקת שירותים ציבוריים חדשניים, איכותיים ויעילים המותאמים למאה ה-21, לרבות שירותים מרחוק, בתחומים כגון: חינוך, בריאות ורווחה; הטמעת כלים טכנולוגיים בעסקים קטנים ובינוניים ועידוד מסחר מקוון; שיתוף מידע וידע ממשלתי ושימוש באמצעים מקוונים לשיפור וייעול השירות הניתן לאזרח וצמצום בירוקרטיה.

המדיניות הלאומית תכלול התייחסות לקידום תשתיות שתאפשרנה השגת יעדים אלו, לרבות: יצירת סביבה דיגיטלית מתקדמת, אמינה ובטוחה לשימוש אזרחי ישראל (לרבות מערכות אבטחת מידע ומערכות זיהוי); טיפוח הון אנושי ועידוד תעשיית טכנולוגיית מידע ותקשורת; וקידום אוריינות דיגיטלית בציבור.

והכל כפי שיפורט להלן:

1. ועדת היגוי בין-משרדית למיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית"

א. תוקם ועדת היגוי בין-משרדית בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה ובהשתתפות מנכ"ל משרד התקשורת, מנכ"לית משרד האוצר, מנכ"ל משרד הביטחון, מנכ"ל משרד הכלכלה, מנכ"לית משרד החינוך, מנכ"ל משרד הבריאות, מנכ"ל משרד הרווחה והשירותים החברתיים, מנכ"ל משרד הפנים, מנכ"לית משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים, מנכ"לית משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל, מנכ"ל משרד התיירות, הממונה על התקציבים במשרד האוצר, החשבת הכללית במשרד האוצר, ראש המטה הקיברנטי הלאומי, ראש המועצה הלאומית לכלכלה, הממונה על התקשוב הממשלתי, הממונה על היישומים הביומטריים, ראש הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע (רמו"ט), המדען הראשי במשרד הכלכלה ומנכ"לי משרדי ממשלה נוספים בהתאם לעניין ולצורך.

ב. ועדת ההיגוי תתווה מדיניות דיגיטלית לאומית, תאשר תכנית עבודה רב שנתית (להלן: התכנית הדיגיטלית הלאומית) ותוכניות עבודה שנתיות הנגזרות ממנה.

ג. ועדת ההיגוי תדווח באופן עיתי לראש הממשלה על התקדמות המיזם.

2. מטה תיאום למיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית"

א. יוקם במשרד ראש הממשלה מטה תיאום למיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" (להלן: מטה התיאום).

ב. תפקידי מטה התיאום:

1) גיבוש תכנית דיגיטלית לאומית, בשיתוף מטה התקשוב הממשלתי ובשיתוף המשרדים והגורמים הרלוונטיים;
2) ריכוז עבודת המטה המקצועית של ועדת ההיגוי;
3) ליווי היישום הרוחבי בממשלה: תיאום עבודת משרדי הממשלה השונים תוך יצירת שיתופי פעולה נדרשים ביניהם, ליווי צוותי היישום המשרדיים בגיבוש תכניות היישום המשרדיות ומעקב ובקרה אחר ביצוען;
4) הסתייעות בגורמי ייעוץ חיצוניים לשירות הממשלה והמשרדים ויצירת שיתופי פעולה עם גורמים במגזר העסקי בארץ ובעולם;
5) תיאום וניהול "שולחנות עגולים" וצוותי חשיבה למטרת שיח בין-מגזרי קבוע בין משרדי הממשלה, המגזר העסקי והשלישי, לטובת פתרון בעיות כלכליות וחברתיות באמצעות שימוש בטכנולוגיות מידע ותקשורת;
6) דיווח שנתי על התקדמות המיזם לפורום המקצועי הבכיר לתכנון אסטרטגי, בהתאם להחלטת ממשלה מס’ 5208 מיום 04.11.2012.
7) אין באמור כדי לגרוע מסמכויות הביצוע המוקנות לתקשוב הממשלתי בהחלטת ממשלה מס’ 3058 מיום 27.03.2011.

3. צוותי יישום משרדיים

א. בתוך 30 יום ממועד ההחלטה יוקמו צוותי יישום משרדיים במשרדי החינוך, הבריאות, הרווחה והשירותים החברתיים והכלכלה (לרבות עסקים קטנים ובינוניים). צוותי יישום משרדיים נוספים יוקמו בהתאם לרצון המשרדים ובתיאום עם ועדת ההיגוי.

ב. צוותי היישום המשרדיים, ימונו ע"י מנכ"ל המשרד הרלוונטי ויפעלו בשיתוף עם מטה התיאום. מנמ"ר המשרד יהיה חבר בצוות היישום המשרדי.

ג. צוותי היישום המשרדיים יגבשו תכנית משרדית למיצוי הפוטנציאל הטמון במיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" בתחום הפעולה של המשרד, בהתאם לתוכנית הדיגיטלית הלאומית, וידווחו למטה התיאום על יישומה. צוותי היישום המשרדיים יוודאו את שילובן של התוכניות המשרדיות בתוכניות העבודה השנתיות הכלליות של המשרד.

4. נדבכים רוחביים למיזם ישראל דיגיטלית

א. להקים צוות בין-משרדי להסרת חסמים בפריסה כלל ארצית של תשתית הסיבים האופטיים, שהרכבו: מנכ"ל משרד התקשורת – יו"ר, ראש מינהל התכנון במשרד הפנים או נציגה, סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר, הממונה על התקשוב הממשלתי, מנכ"לית משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, נציג משרד המשפטים. הצוות ידון בהתאמת האסדרה לפריסת תשתית הסיבים האופטיים.

ב. בהמשך להחלטת ממשלה מס’ 3611 מיום 07.08.2011 המטה הקיברנטי הלאומי יוביל את התוויית מדיניות ההגנה על המרחב הקיברנטי הנחוצה למימוש המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" ויישומה.

ג. להטיל על החשבת הכללית במשרד האוצר, בשיתוף הממונה על התקשוב הממשלתי, לבחון את התאמת מדיניות הרכש הממשלתית לרכישת טכנולוגיות מידע ותקשורת מתקדמות, ולגבש פתרונות מותאמים למיזם ישראל דיגיטלית.

ד. להטיל על נציג היועץ המשפטי לממשלה להוביל צוות לבחינה של התאמת התשתית החקיקתית לעידן הדיגיטלי ובמידת הצורך לגבש פתרונות מותאמים למיזם. במקביל לבחינה זו, גיבוש התכנית הדיגיטלית הלאומית והתוכניות המשרדיות ויישומן יעשה תוך היוועצות עם רמו"ט בכל היבטי הגנה על מידע אישי.

ה. להטיל על המדען הראשי במשרד הכלכלה לפעול לשילוב תעשיית הידע המקומית במיזם ישראל דיגיטלית.

ו. להטיל על סגן השר במשרד ראש הממשלה להכין תכנית להגדלת הפריסה של מכשירי קצה, הרחבת החיבור לאינטרנט וקידום האוריינות הדיגיטלית בקרב אוכלוסיית הפריפריה הגאוגרפית והחברתית.

5. תקציבים ותקנים

א. למשרד ראש הממשלה יוקצו שישה תקנים עבור מטה התיאום שיוקם לתקופה קצובה לצורך מימוש היעדים הקבועים בהחלטה זו. התקנים יוקצו ויאוישו בתיאום עם נציבות שירות המדינה, בהתאם לחוק ולמקובל בשירות המדינה ובמידת האפשר בהתאם לסעיף 11.98 לתקנון שירות המדינה (נוהל מתן פטור ממכרז למשרות זמניות). מנכ"ל משרד רה"מ יפעל מול נציבות שירות המדינה לקביעת המבנה הארגוני של מטה התיאום, בשים לב למומחיות הנדרשת מהעובדים השונים. התקנים יתוקצבו תוך חודש ימים מיום אישור החלטה זו.

ב. לשם פעילותו השוטפת של מטה התיאום, לרבות העסקת יועצים, יקצה משרד האוצר למשרד ראש הממשלה 10 מלש"ח לשנת 2014. תקציב המיזם לשנים העוקבות יסוכם בין משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר בהתאם לתכנית הדיגיטלית הלאומית שתגובש.

ג. מטה התיאום יחל לפעול תוך שלושה חודשים מיום החלטה זו.

לשם מימוש אחריותו במסגרת פרישת תשתית הסיבים האופטיים תינתן למשרד התקשורת תוספת של 4 תקנים בבסיס התקציב, וכן יקצה משרד האוצר למשרד התקשורת 3 מלש"ח בין השנים 2013-2014.

ג. הממשלה דנה בקידום הקמת יישוב חדש באזור עירון – מצפה אילן והחליטה כדלקמן:

א. בהמשך להחלטת ממשלה מס’ 3071 מיום 3.2.08 בעניין הקמת יישוב חדש באזור עירון, בהמשך להמלצת המועצה הארצית לתכנון ובניה מיום 3.6.2008 בדבר אישור הקמת היישוב ולחוות הדעת הכלכלית-תקציבית של משרד האוצר שניתנה בעניין, ובהמשך להחלטת ממשלה מס’ 4137 מיום 28.9.2008 (להלן – החלטה 4137) בה אישרה הממשלה את הקמת היישוב ונקבעו הסדרים לעניין פיתוח התשתיות במקום, ועל מנת לאפשר את תחילת עבודות פיתוח יישוב הקבע בשנת 2014 – לבצע ולתקצב את הפעולות הנדרשות, כדלקמן:

1. משרד הבינוי והשיכון יבצע את עבודות התשתית לפיתוח 140 מגרשים, תוך סבסוד עלויות הפיתוח בהתאם להחלטת הממשלה בדבר אזורי עדיפות לאומית בתחום הבינוי והשיכון.

2. על אף האמור בסעיף 5 להחלטה 4137 לעניין תקצוב צומת הכניסה לישוב בסך של 2.5 מיליון ₪, משרד התחבורה יקצה מתקציב הפיתוח של המשרד את המשאבים הנדרשים לצורך מימון כביש הגישה ליישוב בהיקף של עד 10 מיליון ₪.

3. על אף האמור בסעיף 6 להחלטה 4137 לעניין מימון פיקוד העורף ומשרד הביטחון לטובת מרכיבי ביטחון בסך 1 מיליון ₪, יממנו גופים אלה את מכלול מרכיבי הביטחון, על פי הנהוג בישובים חדשים, בהיקף שלא יפחת מ- 2 מיליון ₪.

4. על אף האמור בסעיף 10 להחלטה 4137 לעניין התקציב שיקצה המשרד לשירותי דת לטובת הקמת בית כנסת ומקווה:

א. המשרד לשירותי דת יקצה בשנת 2014 סך של 500,000 ₪ למימון הקמת בית כנסת ביישוב, וזאת בכפוף לקיומו של מימון נוסף אשר יאפשר את השלמת הקמתו של המבנה.

ב. תקצוב המקווה על פי החלטה 4137 יתבצע עד תום שנת 2015.

5. משרד הבינוי והשיכון יקצה בשנים 2014-2015 תקציב לטובת בניית מוסדות ציבור ביישוב כמפורט להלן:

א. מועדון, בהיקף שלא יפחת מ- 1.3 מיליון ₪.

ב. מגרש ספורט משולב, בהיקף שלא יפחת מ- 1 מיליון ₪.

6. משרד הכלכלה יתקצב בשנת 2014 את הקמתן של 3 כיתות מעון-יום בהיקף שלא יפחת מ- 3 מיליון ₪, וזאת בכפוף להתחייבות הרשות המקומית שהמעונות יפעלו כמעונות בעלי "סמל מעון".

7. אין באמור בהחלטה זו ובתקציבים הקבועים בה כדי לבטל או להחליף תקציבים יעודיים שנקבעו או שיקבעו לטובת היישוב מכוח כל החלטה אחרת, ובלבד שלא יהיה בהם כדי מתן הטבה כפולה של המדינה ביחס לרכיבים האמורים בהחלטה זו.

ב. הממשלה רושמת לפניה את נכונותה של הקרן הקיימת לישראל לסייע בהקמת היישוב.

ג. בהתאם להחלטת ועדת השמות הממשלתית במשרד ראש הממשלה, היישוב החדש יקרא "מצפה אילן", על שם האסטרונאוט הישראלי אל"מ אילן רמון ז"ל, אשר נספה בתאונת מעבורת החלל "קולומביה" ביום 1 בפברואר, 2003.

ד. כמו כן, דנה הממשלה בעניין העברת שטח פעולה וסמכויות בתחום השירות האזרחי-לאומי ממשרד הכלכלה למשרד לאזרחים ותיקים והחליטה כדלקמן:

1. בהתאם לסעיף 31(ד) לחוק יסוד: הממשלה, להעביר את שטח הפעולה: השירות האזרחי-לאומי ממשרד הכלכלה למשרד לאזרחים ותיקים.

על-פי סעיף 9 לחוק הממשלה, התשס"א-2001 תימסר הודעה בדבר העברת שטח הפעולה כאמור ליו"ר הכנסת על-מנת שיביאה לידיעת הכנסת.

2. מנהלת השירות האזרחי לאומי (להלן: "המינהלה") תמשיך לבצע את תפקידיה ביחס לאוכלוסיות השונות המבצעות שירות אזרחי-לאומי.

3. לתקן את החלטת הממשלה מס’ 5275 מיום 9.12.12, כפי שתוקנה בהחלטת ממשלה מס’ 29 מיום 14.4.2013, בהחלטת ממשלה מס’ 638 מיום 28.7.2013 ובהחלטת ממשלה מס’ 1015 מיום 8.12.2013, ולקבוע כי הסמכויות שהוקנו לשר הכלכלה באשר למשרתים בשירות אזרחי משמר, יהיו מסורות לשר לאזרחים ותיקים.

4. לתקן את החלטת ממשלה מס’ 638 מיום 28.7.2013 ולקבוע כי בכל מקום בהחלטה זו שנאמר "שר הכלכלה" או "משרד הכלכלה" יבוא במקומם "השר לאזרחים וותיקים" או "המשרד לאזרחים ותיקים", בהתאמה, זאת למעט סעיפים 11 ו-63 שיוותרו באחריות שר הכלכלה ומשרד הכלכלה ולמעט סעיפים 10 ו- 41 שיתוקנו באופן הבא:

א. בסעיף 10 – במקום "שר הכלכלה" יבוא "השר לאזרחים ותיקים"; במקום המילים "ושל נציגי משרד הכלכלה" יבואו המילים "וכן להנחות את שר הכלכלה לפעול בתאום עם משרד הביטחון לצורך הצבת נציגי משרד הכלכלה".

ב. ברישא של סעיף 41 למחוק את המילים "להטיל על שר הכלכלה, על מנהל הרשות ועל המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה".

5. בהתאם לסמכות הממשלה לפי סעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה, להעביר לשר לאזרחים ותיקים:

א. את הסמכויות הנתונות לשר הכלכלה על פי חוק שירות לאומי (תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי), התשנ"ח – 1998.

ב. את סמכות שר הכלכלה להתקין תקנות לפי פסקה 3(ב) בהגדרת "ילד" בסעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק"), ולפי סעיף 400 לחוק, ככל שהיא נוגעת להתקנת תקנות כאמור.

בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה לבקש את אישור הכנסת להעברת הסמכויות כאמור.

6. השר לאזרחים ותיקים יפעיל את סמכותו להתקנת תקנות כאמור בסעיף 5(ב) לעיל, לאחר התייעצות עם שר הרווחה והשירותים החברתיים.

7. הממשלה תבקש מהוועדה בכנסת שתדון בהצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס’ 19 והוראת שעה) (שילוב תלמידי ישיבות), התשע"ג 2013 והצעת חוק שירות אזרחי לתלמידי ישיבות (הוראת שעה), התשע"ג – 2013 כי יבוצעו ההתאמות הנדרשות כתוצאה מהעברת שטח הפעולה לפי החלטה זו.

8. להטיל על השר לאזרחים ותיקים, בהתייעצות עם שר הרווחה והשירותים החברתיים, לפעול לתיקון תקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות), התשס"ב 2002, באופן שעולה בקנה אחד עם העברת שטח הפעולה לפי החלטה זו.

9. כל התקציבים, תקני כח-אדם והנלוות להם שבשטח הפעולה: השירות אזרחי-לאומי, יועברו לאחריות המשרד לאזרחים ותיקים כתחום פעולה נפרד.
החלטות ממשלה קיימות וסיכומים תקציביים קיימים אשר מקצים משאבים ו\או מטילים אחריות וסמכויות על המינהלה, יהיו תקפים גם לאחר העברתה של המינהלה למשרד לאזרחים ותיקים.

10. העברת שטח הפעולה והסמכויות על פי המפורט בהחלטה זו תיכנס לתוקף במועד קבלת אישור הכנסת להעברת הסמכויות כאמור בסעיף 5 לעיל.

ה. בנוסף הממשלה דנה בשימוש בקנביס למטרות רפואיות והחליטה כדלקמן:

1. בהמשך להחלטה מס’ 3609 של הממשלה מיום 7.8.2011 (להלן החלטה מס’ 3609) ובהסתמך על האמנה הבינלאומית לסמים נרקוטיים משרד הבריאות, ימשיך לשמש "סוכנות ממשלתית" האחראית להסדרת נושא הקנביס הרפואי.

2. הממשלה רושמת לפניה את דיווח משרד הבריאות כי הוא פועל להנגשה, פישוט וקיצור של הליכי קבלת רישיונות לשימוש בקנביס למטרות רפואיות , וייעול הליכי ניפוק הקנביס למטופלים.

3. הממשלה שבה ומודיעה על מחויבותה לאפשר למטופלים מקור אספקה ראוי של קנביס לשימוש למטרות רפואיות, תוך שמירה על ביטחון הציבור ומניעת זליגתו של הסם שלא לצרכים רפואיים. לפיכך הממשלה קובעת, בהמשך להחלטה מס’ 3609, כי יש לחפש ולאתר מקורות לייבוא בעדיפות ומסמיכה את משרד הבריאות והרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול לעשות כן.

4. מנכ"ל משרד הבריאות, ישתמש בסמכותו על פי פקודת הסמים המסוכנים להסמיך "מנהלים" נוספים. בתוך חצי שנה יתווספו עוד כ- 10 רופאים שיוסמכו כ"מנהלים" ל – 20 בעלי הסמכה הקיימים כיום (מלבד מנכ"ל משרד הבריאות עצמו).

5. משרד הבריאות יעדכן מעת לעת ובהתאם לצרכים המשתנים את נוהל 106 העוסק בהוצאת רישיון לקנביס רפואי (נוהל 106 המעודכן נכון למועד הצעת מחליטים זו מצורף כנספח ב’).

6. משרד הבריאות יפעל במשך החודשים הבאים לשם הפעלת מערכת מחשוב עדכנית לניהול רישיונות השימוש בקנביס לצורך הנגשה וייעול של השירות לציבור המטופלים וטיוב המידע הקיים.

7. כהמשך להחלטה מס’ 3609 משרד הבריאות, בהתייעצות עם המשרד לביטחון פנים ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן- משרד החקלאות) , ימשיך לפעול לקידום אסדרת נושא השימוש בקנביס למטרות רפואיות בישראל בהתאם למודל ולעקרונות כמפורט בנספח א’ להחלטה זו, אשר אושר על ידי ועדת ההיגוי הבינמשרדית, בה חברים נציגי משרד הבריאות, משרד החקלאות, המשרד לביטחון פנים, משטרת ישראל, הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול ומשרד המשפטים. בין היתר, מודל האסדרה ייצר מצב של הפרדה וניתוק קשר ותלות בין מגדלי הקנביס, למטופלים וזאת בניגוד למצב הקיים היום.

8. ועדת ההיגוי הבינמשרדית תדון בנושא היתכנות ייצוא קנביס רפואי מישראל. מסקנותיה יובאו בעוד 6 חודשים לפני הממשלה, אשר תקיים דיון בסוגיה ותגבש עמדתה.

9. הממשלה רושמת לפניה את הודעת משרד הבריאות, כי על מנת לקיים זאת ובהתאם להחלטת הממשלה 3609, המשרד התקשר עם חברת "שראל פתרונות לוגיסטיים ומוצרים לרפואה מתקדמת בע"מ", לצורך הפעלת מערך אספקה, חלוקה וניפוק, החל מרכש הקנביס בין מיבוא ובין מתוצרת מקומית, ועד לאספקה למטופל בעל רישיון ובכלל זה, תפיסה, הובלה, ייצור מוצרי קנביס שיאושרו, אחסון, שמירה, ניפוק וניהול רוקחי.

10. משרד הבריאות יאסוף מידע אמין מן העולם , על שימוש בקנביס למטרות רפואיות, ומחקרים שנעשו בו באמות המידה המקובלות ברפואה, השפעותיו הרפואיות, לרבות בחינת תופעות לוואי ומחקרים נוספים שיש לבצע.

11. החלטה זו תשוב ותבחן על ידי הממשלה בעוד שנתיים ולשם כך ימסור משרד הבריאות דיווח לממשלה לא יאוחר מיום 18.12.2015

ו. הממשלה החליטה גם להקים ועדה ציבורית לבחינת האפשרות לרכישת מטוס עבור טיסות ראש הממשלה ונשיא המדינה, ולבחינת האפשרות להקמת מבנה חדש למשרד ראש הממשלה ומעון רשמי לראש הממשלה. על הוועדה הציבורית הוטל:

1. לבחון את כל ההיבטים הרלוונטיים לצורך רכישת מטוס להטסת ראש הממשלה ונשיא המדינה לחו"ל, במסגרת תפקידיהם, ובכלל זה ההיבטים הכלכליים, הביטחוניים, הנגישות וצרכי האבטחה.

2. לבחון את כל ההיבטים הרלוונטיים להקמתו של מבנה חדש למשרד ראש הממשלה ומעון רשמי לראש הממשלה, ובכלל זה ההיבטים הכלכליים והביטחוניים, תוך התייחסות לתוכניות שהוכנו עד כה.
חברי הוועדה ימונו על ידי ראש הממשלה.

המלצות הוועדה בנושאים האמורים יוגשו לראש הממשלה, אשר בעקבות כך יעבירן גם לממשלה.

ז. והממשלה דנה בתכנית רב שנתית לפיתוח ולהעצמת היישובים הדרוזים ברמת הגולן לשנים 2017-2014 והחליטה כדלקמן:

בהמשך להחלטת ממשלה מס’ 2861 מיום 13.2.2011, ולאור המאפיינים הייחודיים של ארבעת היישובים הדרוזים ברמת הגולן: מג’דל שמס, בוקעאתא, מסעדה ועין קינייא (להלן: "יישובי המטרה"), להפעיל תוכנית רב שנתית לפיתוח ולהעצמת יישובי המטרה בשנים 2014-2017, כדלקמן:

העצמת האוכלוסייה

1. להורות למשרד החינוך להקצות סך של 30 מלש"ח מתקציבו, בפריסה על פני ארבע שנים, לצורך בניית כיתות וגני ילדים ביישובי המטרה, הכל בכפוף לנהלים ולקריטריונים של משרד החינוך.

2. להורות למשרד החינוך לגבש, בתוך 60 יום, ובתיאום עם משרד ראש הממשלה, תוכנית לפיתוח החינוך ביישובי המטרה, בהיקף תקציבי של 24 מלש"ח. התוכנית תוכל לתת מענים לכל רצף הגילאים, לרבות הכנה להשכלה גבוהה והשכלת מבוגרים, וכן למסגרות חינוכיות שונות, בכלל זה חינוך בלתי פורמאלי והכשרה מקצועית של עובדי הוראה. מקורות המימון לתוכנית יהיו כדלקמן:

א. משרד ראש הממשלה יעביר למשרד החינוך סך של 12 מלש"ח, בפריסה על פני ארבע שנים;

ב. משרד החינוך יקצה לתוכנית סך של 12 מלש"ח מתקציבו, בפריסה על פני ארבע שנים.

3. להורות למשרד ראש הממשלה, משרד הכלכלה ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים למנות צוות משותף אשר ייבחן וימליץ על תכנית לקידום התעסוקה ביישובי המטרה בהיקף תקציבי של עד 3 מלש"ח, בפריסה על פני ארבע שנים. משרד ראש הממשלה יקצה סך של עד 3 מלש"ח בפריסה על פני ארבע שנים למטרה זו.

4. להורות למשרד הרווחה והשירותים החברתיים לפעול להקמה ולשיקום של מוסדות רווחה ביישובי המטרה, בהיקף כספי של 10 מלש"ח, בפריסה על פני ארבע שנים, מהמקורות הבאים:

א. משרד ראש הממשלה יעביר למשרד הרווחה והשירותים החברתיים סך של 6 מלש"ח, בפריסה על פני ארבע שנים;

ב. משרד הרווחה יקצה 4 מלש"ח, מתקציבו, בפריסה על ארבע שנים.

יודגש כי התקציב האמור מיועד לפיתוח תשתיות בלבד; תקציב הפעילות לשירותים חברתיים יינתן במסגרת ההקצאה התקציבית השוטפת של משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

5. להורות למשרד הבריאות, בתיאום ובשיתוף משרד הרווחה והשירותים החברתיים ומשרד הבינוי והשיכון, כפי שימצא לנכון משרד הבריאות, לגבש תוכנית לשדרוג או להקמה של מבני בריאות לשימוש תושבי יישובי המטרה, בהיקף כספי של 2 מלש"ח. לצורך כך, יעביר משרד ראש הממשלה למשרד הבריאות סך של 2 מלש"ח, בפריסה על פני ארבע שנים.

העצמת היישובים והרשויות המקומיות

6. משרד הפנים ישלים הכנת תכניות מתאר לכל יישובי המטרה. לשם כך, יקצה משרד הפנים סך של עד 8 מלש"ח מתקציבו, בפריסה על פני ארבע שנים

7. משרד הפנים יגבש תכנית לפיתוח יישובי המטרה, וכן תכנית להקמת ולאחזקת מבני דת ביישובי המטרה. ליישום סעיף זה יוקצה סך של 10.4 מלש"ח, בפריסה על פני ארבע שנים, מהמקורות הבאים:

א. משרד ראש הממשלה יעביר למשרד הפנים סך של 4 מלש"ח, בפריסה על פני ארבע שנים;

ב. משרד הפנים יקצה ישירות ליישובי המטרה סך של 6.4 מלש"ח מתוך תקציבי הפיתוח המוקצים להם, בפריסה על פני ארבע שנים.

8. להורות למשרד הבינוי והשיכון, בשיתוף הרשויות המקומיות של יישובי המטרה, להשלים הכנת תכניות מפורטות בקרקע פרטית ובקרקע מדינה, לרבות, במידת הצורך, תכניות איחוד וחלוקה, ולקדם את הליכי אישורן בכפוף לכל דין. לצורך פעילות זו יוקצה סך של 8 מלש"ח, בפריסה על פני ארבע שנים, מהמקורות הבאים:

א. משרד ראש הממשלה יעביר למשרד הבינוי והשיכון סך של 5 מלש"ח, בפריסה על פני ארבע שנים;

ב. משרד הבינוי והשיכון יקצה לתוכנית סך של 3 מלש"ח מתקציבו, בפריסה על פני ארבע שנים.

9. להורות למשרד הבינוי והשיכון להכין תוכנית להקמה ולשיקום מבני ציבור, ולשיקום שכונות וותיקות בהתאם לקריטריונים הקיימים במשרד הבינוי והשיכון, ביישובי המטרה, בהיקף כספי של 12 מלש"ח, בפריסה על פני ארבע שנים. לצורך כך, יעביר משרד ראש הממשלה למשרד השיכון סך של 12 מלש"ח, בפריסה על פני ארבע שנים.

10. להורות למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים לגבש בתוך 60 יום תוכנית לשיפור ולפיתוח התשתיות התחבורתיות, העירונית והבין עירונית, אל ובתוך יישובי המטרה, בהיקף כולל של 80 מלש"ח, מתקציבו.

11. להורות למשרד הכלכלה, לשדרג את אזור התעשייה הקיים של מג’דל שמס בהתאם לקריטריונים המקצועיים של המשרד. היקף ההשקעה יעמוד על 10 מלש"ח, בפריסה על פני ארבע שנים, מהמקורות הבאים:

א. משרד ראש הממשלה יעביר למשרד הכלכלה סך של 8 מלש"ח, בפריסה על פני ארבע שנים;

ב. משרד הכלכלה יקצה 2 מלש"ח, מתקציבו, בפריסה על פני ארבע שנים.

12. להורות למשרד התיירות לגבש תוכנית לפיתוח התיירות ביישובי המטרה, בהיקף של 12 מלש"ח, בפריסה על פני ארבע שנים מהמקורות הבאים:

א. משרד ראש הממשלה יעביר למשרד התיירות 4 מלש"ח, בפריסה על פני ארבע שנים;

ב. משרד התיירות יקצה 8 מלש"ח מתקציבו, בפריסה על פני ארבע שנים.

ניהול התוכנית

13. משרדי הממשלה והגופים השונים השותפים לתוכנית זו יתאמו עם משרד ראש הממשלה את תכניות העבודה הקשורות לתוכנית זו בתחילת כל שנת עבודה, וכן בכל עת שיעשה שינוי בתוכניות אלו במהלך תקופת התוכנית. תקציבי משרד ראש הממשלה יועברו למשרדים השונים בהתאם לביצוע בפועל ולאחר העברת דוחות ביצוע חתומים על ידי חשבי המשרדים והסמכות המקצועית במשרדים השונים למשרד ראש הממשלה. משרד ראש הממשלה רשאי להורות על העברת תקציב ממשרד ראש הממשלה למשרדים אחרים בין גגות, בהתאם להתקדמות המשרדים בביצוע תכניות העבודה, ובכפוף לכל דין.

14. משרד האוצר יקצה למשרד ראש הממשלה תקציב תוספתי בסך 56 מלש"ח, בפריסה על פני ארבע שנים, למימון חלקו של משרד ראש הממשלה בתוכנית.

15. משרד האוצר יפתח תקנות תקציביות ייעודיות בספרי התקציבים של משרדי הממשלה השונים, ככל הניתן, לטובת המטרות הקבועות בתוכנית זו. הסטות תקציביות של כספים בתקנות אלו יעשו לפי החלטת משרד ראש הממשלה ובכפוף לכל דין.

16. פריסת תקציב ההוצאה לפי שנים בהחלטה זו תבוצע לפי האמור בהחלטה. משרד ממשלתי רשאי, בפרויקטי פיתוח המחייבים זאת, להתחייב על סכום העולה על התקציב השנתי המתוקצב לו בקשר לתוכנית, וזאת בהסכמת אגף התקציבים במשרד האוצר ובתיאום עם משרד ראש הממשלה.

17. תקציב התוכנית אינו מהווה חלופה לכל תקציב אחר שהוקצה על-ידי משרדי הממשלה לטובת אוכלוסיית המיעוטים בכלל, ואוכלוסיית יישובי המטרה בפרט.

ח. הממשלה החליטה להעביר את שטח הפעולה: מרכז ההסברה ממשרד ראש הממשלה למשרד התרבות והספורט.

בהתאם לסעיף 9 (א)(11) ו-(ב) לחוק הממשלה, התשס"א-2001, תימסר הודעה ליושב ראש הכנסת על העברת שטח הפעולה.

ט. בסיום ישיבת הממשלה סקר השר לביטחון הפנים את פעילות משטרת ישראל וכוחות הביטחון וההצלה בהתמודדותם עם נזקי הסופה הקשה שפקדה את מדינת ישראל במהלך סוף השבוע. השר ציין את נחישותם של כוחות ההצלה והמתנדבים הרבים, עובדי הרשויות המקומיות וחברת החשמל, אשר פעלו בתנאי מזג אויר קשים על מנת לאפשר חזרה למסלול חיים תקין.

ראש הממשלה הנחה את משרדי הממשלה להירתם ולהתגייס לשיקום נזקי הסופה על מנת להחזיר את מסלול החיים לשגרה.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (3 הצבעות, ציון ממוצע: 4.33 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה


ידידים - סיוע בדרכים

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-W

הלנה אור - עיצוב גרפי , helenaor-art

תגובות אחרונות