הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 19 בינואר 2014

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 19 בינואר 2014

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"בוקר טוב. אנחנו נחושים לשמור על השקט בדרום. אנחנו עושים זאת ע"י מדיניות של סיכול מראש וגם תגובה עוצמתית נגד אלו שמנסים לפגוע בנו או פוגעים בנו. אני מציע לחמא"ס לקחת בחשבון את המדיניות הזאת שלנו.

בסוף השבוע הודיע אונסק"ו, שהינו ארגון של האו"ם, שהוא מבטל את התערוכה שהוא תכנן לקיים בצרפת על הקשר של העם היהודי לארץ-ישראל. ההסבר שניתן הוא שזה יפגע במשא ומתן. זה לא יפגע במשא ומתן. משא ומתן שמתבסס על עובדות, על אמת, אף פעם לא ייפגע, אבל מה שכן פוגע במשא ומתן זה הזימון האוטומטי של שגרירי ישראל למדינות מסוימות בענייני סרק, בעוד שהפרות מז’וריות של התנהגות ראויה וגם של הסכמים ע"י הרשות הפלסטינית עוברות ללא שום תגובה. הגישה החד-צדדית כלפי ישראל איננה מקדמת את השלום, היא דוחה את השלום, היא מחזקת את הסרבנות של הרשות הפלסטינית להתקדם באופן מעשי במו"מ. אנחנו מקווים שההתנהגות הזאת של הרשות הפלסטינית תשתנה, בוודאי שהיחס החד-צדדי והבלתי הוגן למדינת-ישראל איננו תורם להתקדמות בתהליך המדיני.

להבדיל, מבקר פה היום בישראל, לראשונה, ידיד גדול של מדינת-ישראל, גם ידיד גדול שלי, ראש ממשלת קנדה, סטיבן הרפר. קנדה ידידה נאמנה של מדינת-ישראל, ותחת הנהגתו של סטיבן הרפר היא הגיעה לגבהים, הייתי אומר, בעמידה מוסרית ואיתנה נגד הניסיון של הדה-לגיטימציה של מדינת-ישראל. ראש הממשלה הרפר מביע עמדה מוסרית, בהירה ואמיצה ביחס לאמת וביחס לאמות המידה הדרושות בקהילה הבינלאומית כלפי מדינת ישראל והסכסוך כאן. אני חושב שהוא נוקט בעמדה מוסרית שראויה להערכה, ואני מקדם אותו בברכה בשם כל שרי ממשלת ישראל ובשם כלל אזרחי מדינת-ישראל.

היום אנחנו נקבל סקירה של שרת התרבות והספורט. אני מבקש ממך לומר כמה דברים. בבקשה לימור. "

שרת התרבות והספורט, לימור לבנת אמרה:

"תודה, אדוני ראש הממשלה, היום נציג בפני הממשלה את הפעילות של משרד התרבות והספורט במהלך השנה החולפת ולקראת השנה הבאה כמובן. אנחנו נתמקד בשלושה נושאים: קודם כל הפעילות בתחום התרבות. יש לנו כאן, במדינת ישראל, פעילות תרבותית מאוד ענפה, למרות שהתקציב הוא עדיין נמוך מדי, אבל הפעילות התרבותית היא ענפה מאוד.

ההתמקדות שלנו היא בעיקר בתרבות בפריפריה. הצלחנו בזה מאוד, למעשה, היום, פי 2.5 יותר אזרחים בפריפריה נהנים מפעילות תרבותית מסובסדת. אנחנו מסבסדים אותה בצורה מאוד משמעותית בסדרות של תיאטרון, של מוזיקה, של מחול ועוד. אנחנו נציין את זה כאן.

הנושא השני – הספורט, בעיקר העלאת מספר הספורטאים. מספר הספורטאים הרשומים הפעילים בישראל הוא הנמוך ביותר מכל מדינות ה-OECD.
אנחנו רוצים לשנות זאת. לשם כך אנחנו מפעילים עכשיו שורה של רפורמות, בין היתר, את תכנית "פרחי הספורט", שאושרה כאן בממשלה לפני שבועות אחדים, בהיקף של 370 מיליון ₪ כדי להתחיל בספורט לילדים מגיל 8 ואילך, בשורה של ענפי ספורט מועדפים, אבל כמובן גם בשורה נוספת של רפורמות בתחום הספורט, כדי לפרק את הקרטלים, כפי שאתה קורא לזה ראש הממשלה. זה עוד דבר כזה שאנחנו עוסקים בו כמובן. זה לא דבר פשוט, גם מבחינת החקיקה וכו’. זה קורה, זה מתקדם ואנחנו מצליחים גם בעניין הזה.

הדבר השלישי נוגע למה שאמרת כאן קודם, וזו ההכרזה המוזרה הזאת של אונסק"ו. אני אדווח כאן על שורה של פעולות שאנחנו עושים, ביחד עם משרד ראש הממשלה, לחיזוק אתרי המורשת ולשימור והצלה של אתרי מורשת למיניהם. יש לנו כאן, ברוך השם, הרבה מאוד במדינה. זה נעשה גם על ידי רשות העתיקות, על ידי המועצה לשימור אתרים ועל ידי המוזיאונים. אנחנו עושים גם דיגיטציה של חומרים ועוד כהנה וכהנה. כל זה יהיה כמובן בסקירה."

ראש הממשלה הוסיף ואמר:

"אני רוצה לברך אותך, לימור, קודם כל, על הגדלת פעילות התרבות בפריפריה. זה חידוש. זה דבר שנותן את אותותיו ואני מקבל על זה הרבה הרבה תגובות. האנשים פשוט מאושרים על כך שהם מקבלים מופעי תרבות ואירועי תרבות ביישוביהם. זה גם צודק וגם מעלה את ההערכה העצמית של תושבי אותם יישובים. אני חושב שזו פעולה מאוד ברוכה.

כל שבירת קרטל ומונופול היא דבר מבורך, לבד ממקרים יוצאים מן הכלל בלבד של מונופולים טבעיים. אני לא חושב שיש מונופולים טבעיים בספורט הישראלי.
אני רוצה לברך אותך על הפעולה הזאת וגם על הפעולות האחרות. תודה. "

***

ב. בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, הממשלה החליטה למנות את אמי פלמור-הרץ לתפקיד המנהלת הכללית של משרד המשפטים.
תוקף המינוי החל מיום א’ באדר א’ התשע"ד (1 בפברואר 2014).

***

ג. הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 8א לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971, על פי המלצת השר לביטחון הפנים, ובהמשך להחלטת הממשלה מס’ 2729 מיום 16.1.2011, להאריך את תקופת כהונתו של רב ניצב יוחנן דנינו בתפקיד המפקח הכללי של משטרת ישראל, בשנה נוספת החל מסיום שלוש השנים של תקופת הכהונה הקיימת וזאת עד ליום 1 במאי 2015.

***

ד. עוד החליטה הממשלה, בהתאם לסעיף 78 לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971, על פי המלצת השר לביטחון הפנים, ובהמשך להחלטת הממשלה מס’ 3134 מיום 10.4.2011, להאריך את תקופת כהונתו של רב גונדר אהרון פרנקו בתפקיד נציב בתי הסוהר, בשנה נוספת החל מסיום שלוש השנים של תקופת הכהונה הקיימת וזאת עד ליום 17 באפריל 2015.

***

ה. הממשלה דנה בפרס ראש הממשלה ליזמות ולחדשנות והחליטה כדלקמן:

במטרה להמשיך ולעודד את רוח היזמות והחדשנות בקרב אזרחי מדינת ישראל בהיותם כוחות מרכזיים שפועלים לעידוד הצמיחה, ולאור הניסיון החיובי שנצבר במשרד ראש הממשלה בשלוש שנים האחרונות שבהן חולק פרס ראש הממשלה ליזמות ולחדשנות (להלן: "הפרס"), למסד את תהליך הענקת הפרס הקיים כיום ולקבוע כדלקמן:

1. הפרס יוענק מדי שנה, בסמוך ליום הרצל, החל בי’ באייר.

1.1. הפרס יוענק על ידי ראש הממשלה, על הישגים בתחום היזמות והחדשנות, שיש בהם תרומה מיוחדת לחברה ושהשפעתם מרחיקת לכת בתחומים חברתיים – כלכליים.

1.2. הפרס יחולק באופן שווה בין הזוכים על מצוינות בתחום היזמות למטרת רווח כספי ויזמות שלא למטרת רווח כספי. בנוסף יוענקו ציונים לשבח בכל אחד מהתחומים שבהם יוענקו פרסים בסכומים שווים אך נמוכים יותר.

1.3. גובה סך הפרסים ייקבע בכל שנה על ידי מנכ"ל משרד ראש הממשלה.

1.4. לצורך ניהול הליך הפרס ובכלל זה בחירת הזוכים, תפעל במשרד ראש הממשלה ועדה, שתהא מורכבת מנציגי משרד ראש הממשלה ונציגי ציבור, שימונו על ידי ראש הממשלה.

1.5. תהליך הענקת הפרס ייערך במשרד ראש הממשלה, בהתאם לתקנון "פרס ראש הממשלה ליזמות ולחדשנות", ויתוקצב מתוך תקציב משרד ראש הממשלה.

***

ו. שרת התרבות והספורט, לימור לבנת סקרה בפני הממשלה, באמצעות מצגת, את פעילות משרדה בתחומי התרבות והספורט. בסקירתה התייחסה השרה לתקציב משרדה לשנת 2014 ולפעילויות השונות בהן עוסק המשרד.

בתחום התרבות – השרה תיארה את הגידול בפעילויות התרבות הנתמכות על ידי משרדה תוך דגש על הגידול בתחום זה בפריפריה ובהגדלת מספר המשתתפים באירועים השונים בתחום התרבות.

כן התייחסה השרה לפעולות משרדה בתחום שימור אתרי מורשת, קידום הספרות והשירה, תמיכה בתיאטראות ובמוזיאונים ובפעולות בתחום המחול, הקולנוע והמוזיקה.

בתחום הספורט – השרה לימור לבנת ציינה את הפעולות להגדלת מספר העוסקים בספורט התחרותי והעממי, ציינה את הרפורמות השונות שהוביל משרדה בתחום הספורט וכן ציינה את הגידול והשיפור של תשתיות הספורט בדגש על הקמת מתקנים עבור בני נוער.

השרה גם תיארה את יוזמות החקיקה שמוביל משרדה בתחום הספורט וציינה את תמיכת משרדה באגודות ספורט ובפעילויות ספורט שונות, תמיכה בספורטאים תחרותיים ועידוד הספורט העממי.
המצגת שהוצגה בפני הממשלה.

צילום הכנסת : google street view

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (6 הצבעות, ציון ממוצע: 4.83 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

MyTama38

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

MyTama38

Funzing-Fl

תגובות אחרונות