סיכום פגישת פעילי וועד שכונת-שפירא ומנכ"ל עיריית ת"א מה-16/5

סיכום פגישת פעילי וועד שכונת-שפירא ומנכ"ל עיריית ת"א מה-16/5

רקע:

בשכונת שפירא ושכונות דרום העיר בכלל יש בתקופה האחרונה מצב חירום בעקבות הריכוז הגבוה במיוחד של מבקשי מקלט ומהגרי עבודה וההשלכות הנובעות מכך.

האירועים האחרונים מצביעים על כך שהפעילות השגרתית של המערכות העירוניות והממשלתיות לא מצליחה לתת מענה הולם לתופעות הנרחבות של עלייה בהיקף ובחומרת הפשיעה והיעדר הביטחון האישי.

על מנת לחזק  את תחושת הביטחון האישי ולהקטין את היקף הפשיעה יש להבנתנו להכין תכנית כוללת להתמודדות עם התופעה ולא לטפל רק נקודתית במעשי אלימות זה או אחר. נדרשים צעדים מיוחדים לטיפול במצוקה ולהתמודדות עם הקושי וזאת כדי לבלום את המשך ההידרדרות.

-    מנכ"ל העירייה ויתר הבכירים הביעו אמפתיה רבה למצב בדרום ונראה שזה היה בכנות. הם הסכימו לחלוטין שהמצב הוא בלתי הגיוני ובלתי אפשרי וחייבים לעשות הכל כדי לשנותו. אמנם, המנכ"ל הדגיש כי בסופו של דבר לעירייה אין סמכות להוציא מסתננים מהעיר, אולם הם יעשו את כל הנדרש ברמה המקומית וראו הסעיף הבא.

אנו מבקשים להדגיש כי במקביל לפגישה חשובה זו, אנו דורשים פגישה עם ראש העיר, על מנת לדון במדיניות העירונית בעניין הטיפול בבעיית המסתננים והפעילות למול הממשלה.

-    לא קיבלנו התחייבות לפגישה עם ראש העיר. יחד עם זאת, המנכ"ל הקריא את מכתבו של חולדאי לראש הממשלה (המכתב שאנו מכירים) ואת תשובתו הלאקונית והצפויה של ראש הממשלה שלא מחדשת הרבה. הוא הבטיח כי ראש העיר ייכנס למאמץ מיוחד בעניין זה ולא ירפה מהממשלה עד לקבלת פיתרון הולם. ימים יגידו…

להלן מספר תחומים בהם אנו מבקשים את עזרתה של העירייה על מנת להקל על מצוקת התושבים:

 1. הגברת האכיפה, השיטור והפיקוח ברחבי השכונה:

א. שיטור – הגברת הנוכחות המשטרתית בנקודות בעייתיות בהן קיים דפוס של פעילות עבריינית – גינות ציבוריות, רחוב מסילת ישרים וסמטאות חשוכות, במקביל לפעילות הסיירת העירונית שהתבשרנו על הקמתה השבוע.

-    התבשרנו על כך שתחנת לוינסקי תגדל משמעותית מ-80 שוטרים שיש בה היום ל-250 שוטרים. גם מפקד התחנה התחלף בקצין בעל דרגה גבוהה יותר.

ב. מצלמות – פריסת מצלמות אבטחה בנקודות בעייתיות כגון אלו על מנת להרתיע ולאפשר עזרה מיידית במקרה של תקיפה (כגון בסמטאות, גינות, המרכז הקהילתי הסובל מוונדליזם מתמשך ועוד).

-    קיבלנו אישור לידיעה שראש העיר פתח במהלך לגביית אגרת שמירה מהתושבים (כ-8 ₪ בחודש) על מנת להקים כוח שיטור עירוני של 150 מאבטחים כולל פריסת מצלמות עם מענה מהיר ומיידי לכל בעיה וסיבובים של 24 שעות ביממה בשכונות. המהלך טעון אישור שר הפנים וצפוי להיכנס עוד 3-4 חודשים.

ג.  משמר אזרחי – סיוע בגיוס תושבים למשמר האזרחי. הרחבת סמכויות נקודת המשטרה הקהילתית בשכונה להפעלת מתנדבים.

-    המשמר האזרחי יופעל דרך תחנת לוינסקי בדרך מיוחדת מותאמת לשכונות עם הליך קבלה מזורז. כל המעוניין מוזמן לפנות לפעילי השכונה או למנהלת רובע דרום על מנת להירשם.

ד. פיקוח

 • הגברת האכיפה בנושא שימוש לא ראוי ובשעות לא נורמטיביות בגינות הציבוריות.

-    הובטחה הגברת אכיפה בנושא.

 • מניעת השתלטות על מבנים נטושים (כגון ברחוב בעל העקידה).

-    ישנה בעיה חוקית לפעול במקומות שאין להם היתר בנייה כלל, כי אז אין חריגה מההיתר… אבל יעשה מאמץ לבחון כיצד אפשר לתקוף את הנושא.

 • מאבק בתופעת פיצול דירות שלא על פי החוק.

-    הובטח כי במידה ונעביר כתובות חדשות הן יטופלו בהקדם. מתוך הכתובות הקודמות – 35 הועברו. רובן בטיפול או שהפיצול הוסר.

 • אכיפה כנגד הפעלת עסקים לא חוקיים ברחבי השכונה (בשיתוף פעולה עם אגף רישוי עסקים), כולל מקומות הפועלים ב"קפה אינטרנט" תחת רישוי עסק אחר (כגון במסילת ישרים 45 – תחת רישוי של "חנות ירקות").

-    הובטחה אכיפה מוגברת בנושא עם פתרונות יצירתיים על מנת למנוע שימוש לא ראוי, כגון בדיקה חוזרת ונשנית של שעות פעילות וקניסה במקרה של חריגה וכדומה.

 1. תאורה:

רחובות רבים בשכונה אינם מוארים באופן מספק.

א. הגברת התאורה בשכונה, גם מעבר לתקן הרגיל וזאת בשל מצב החירום בו אנו מצויים.

-    הובטחה הגברת תאורה על בסיס בדיקה של הצורך.

ב. להימנע מהחשכה יזומה של רחובות על מנת לחסוך בהוצאות כספיות.

-    בוטלה ההחשכה.

ג.  הוספת תאורה בפינות מועדות לפורענות כמו המעבר מרחוב סלמה לגינת דה-מודינה, וברחובות הקטנים של השכונה.

– כנ"ל

 1. ניקיון:

בשל הכניסה הנרחבת של דרי רחוב לשכונה, ושימוש מוגבר בגינות הציבוריות, ובנוסף בשל דיור של מספר משתכנים גדול במיוחד בדירות, יש צורך בהגברת משאבי ניקיון ברחבי השכונה והאיזור – איסוף אשפה, ניקיון הרחובות והגינות הציבוריות (בעיקר באזור גני הילדים!)

-    הובטחה הגברה משמעותית של רמת הניקיון, כולל ניקיון אחר צהריים וניקיון שבת. כמו כן ניקוי משמעותי יותר בבקרים לפני שהילדים מגיעים לגנים באזור הגנים ובית הספר.

 1. חינוך ורווחה:

יש צורך לחזק ולפתח את התשתית הקהילתית של תושבי שפירא. חיזוק התושבים יבטיח לאורך זמן את קיומם של עוגנים חיוביים שישמרו על צביונה של השכונה כשכונת מגורים שקטה, קהילתית ולא אלימה. על מנת למנוע הידרדרות כללית של האזור יש לחזק את המוסדות הקהילתיים בתחומי חינוך וחברה  ואף להרחיבם (ראו "תכנית אב לשכונת שפירא"):

א. חיזוק, העצמה והענקת סיוע כלכלי למרכז הקהילתי (בעיית גירעון תקציבי)

-    הובטחה הגדלת תקציב למרכז הקהילתי, דבר אשר איפשר את הישארותה של שירי כמנהלת.

-    כמו כן העירייה הולכת לקראת תהליך של בחירת הנהלה ציבורית למרכז מתוך התושבים כדי לשתף את התושבים בהחלטות הנוגעות למרכז.

ב. בניית בית למרכז "שקד", באמצעות הרחבת מתחם המרכז לקשיש או במקום אחר בשכונה; בתור מענה מיידי, הצבת מבנה יביל בחצר המתחם, על מנת לפתור את המצב הנוכחי שבו מרכז שקד נאלץ להשתמש בחדרים המיועדים לקשישים כחדרי טיפולים

-    לצערנו לא ניתן מענה לבעיה זו. המנכ"ל טען שבנייה שם לא תאפשר קיום שימוש במקום ולכן יצא שכרנו בהפסדנו. יחד עם זאת, אם מישהו מזהה מבנה שיכול אולי לשמש לטובת העניין (מרכז שקד), אנחנו נשמח להעלות אותו לעירייה.

ג.  שיפוץ מרכז יום לקשיש והתאמתו לפעילות תושביה הוותיקים של השכונה.

-    כנ"ל לא הובטח דבר כרגע.

ד. מציאת תקציב שנתי קבוע להפעלת מועדוניות "מקום בלב" (פתרון מיידי לבעיית הארנונה של המועדונית ברחוב חכמי ישראל, הנאלצת לשלם ארנונה עסקית במקום לקבל פטור מלא).

-    הובטח סיוע, מחיקת ארנונה, ונעשתה פנייה לעמותה נוספת שתיכנס להשקיע במקום. נאמר במפורש שהמקום לא ייסגר.

ה. הקמת מסגרות חינוך לאותן משפחות לגילאי כיתות ו’-ח’ (מאמ"ץ).

-    הובטחה חשיבה בנושא כיצד ליישם אותו באופן מיטבי.

ו.   העלייה הלא-פרופורציונלית במחירי השכירות של דירות החדר בשכונה מאז כניסתם של מבקשי המקלט, הכבידה מאוד את המצוקה הכלכלית של המשפחות העניות בשכונה.
בדיקת האפשרות לתקן נוסף לעובדים סוציאליים ולהגדלת התקציבים לסיוע חומרי על מנת לאתר ולסייע למשפחות במצוקה.

-    לא הובטח דבר כזה, יחד עם זאת ניתן להעלות שוב עם מנהלת רובע דרום, ראו הסעיף הבא.

 1. מרכז מיוחד ("מוקד") לטיפול רוחבי בבעיות

אנו מציעים, על מנת לטפל בבעיות הנ"ל ובבעיות נוספות, כי יוקם במרכז הקהילתי "מרכז חירום וסיוע" מטעם העירייה, אשר ירכז את הפעילות מול הגופים השונים בעירייה ומחוצה לה ויפעל באופן מיטבי לענות על צרכי התושבים.

-    המנכ"ל טען כי למעשה זהו בדיוק תפקידה של מנהלת רובע דרום. הוא הנחה את המנהלת להיות יותר בקשר עם התושבים ולראות מהם הצרכים, תוך הבטחה שצורך שיעלה יועבר ישירות אליו או לרובי הסמנכ"ל ויטופל במידת האפשר.

בברכה,

פעילי שכונת שפירא


 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (2 הצבעות, ציון ממוצע: 4.50 מ- 5)
הוסף תגובה

תגובות (1)

 1. ענר 11/06/2012 להגיב
  אין שום התייחסות לקניסת מעסיקים. למה? כי העירייה מעסיקה אותם בעצמה. הם אינם יכולים להרשות לעצמם לקנוס מעסיקים פרטיים כי הם עצמם אחד המעסיקים הגדולים. איך לא חשבתם על הנקודה הזו? הוא כל כך גדולה, כמו פרונקל.

פרסם תגובה

rightama

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

rightama

rightama

תגובות אחרונות