הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 13 ביולי 2014

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 13 ביולי 2014

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"ישראל מנהלת מערכה צבאית תקיפה נגד החמאס, הג’יהאד האסלאמי ושאר ארגוני הטרור ברצועת עזה. החמאס בחר לתקוף את ערינו בירי רקטות מסיבי וחסר הבחנה. אמרתי מלכתחילה שאנחנו נגיב בעוצמה על הירי הנפשע הזה לעבר אזרחינו וכך אנחנו עושים.

אנחנו מכים בחמאס בעוצמה הולכת וגוברת. אנחנו מכים במפקדים, בפעילים, במצבורי הטילים, במפקדות. צה"ל, השב"כ, זרועות הביטחון, לוחמי האש, המשטרה – כולם עושים את חלקם ועושים את זה על הצד הטוב ביותר, אבל צריך להבין כיצד עובד האויב שלנו. מי מסתתר במסגדים? החמאס. מי שם מחסני נשק מתחת לבתי חולים? החמאס. מי שם מפקדות בבתי מגורים, או ליד גני ילדים? החמאס. החמאס משתמש בתושבי עזה כמגן אנושי, והוא ממיט אסון על אזרחי עזה. לכן האחריות על כל פגיעה באזרחים בעזה – שאנחנו מצטערים עליה – האחריות הזאת מוטלת על החמאס ושותפיו, ועליהם בלבד.

הנהגת החמאס והארגונים האחרים בוחרים, בשעה שהם משתמשים באוכלוסייה העזתית כמגן אנושי, להסתתר מתחת לקרקע, אולי לברוח לחו"ל ולשים את אזרחיהם בכוונה תחילה בקו האש. הנה כל ההבדל בינינו לבין החמאס – אנחנו משתמשים במערכות הגנה נגד טילים כדי להגן על תושבי ישראל, והם משתמשים בתושבי עזה כדי להגן על מצבורי הטילים. אין דבר שממחיש יותר את כל ההבדל במערכה הזאת. ישראל היא דמוקרטיה שנאבקת באופן לגיטימי וממוקד נגד טרוריסטים חסרי מעצורים, ואין שום מדינה אחרת בעולם שהייתה פועלת לפחות כפי שאנחנו פועלים כדי להגן על אזרחיה.

אנחנו נמשיך לפעול באורך רוח ובקור רוח, בנחישות, באחריות ובתקיפות כדי להשיג את מטרת המבצע – השבת השקט לתקופה ארוכה, תוך פגיעה משמעותית בחמאס ובארגוני הטרור האחרים ברצועת עזה. צה"ל נערך לקראת כל האפשרויות.

עכשיו שתי נקודות נוספות: הראשונה לאזרחי ישראל – אתם מגלים בגרות ואחריות, ואני חושב שאתם פועלים בצורה שמרשימה את כל העולם, אבל יש לי בקשה: לא להיות שאננים. אני יודע שיש אנשים שיוצאים ורוצים לראות את הטילים, אני מבקש מכם: אל תעשו את זה, אל תעשו את זה. אני מבקש מכם להיכנס למרחב מוגן. אנחנו מדברים כאן מתוך מרחב מוגן, אנחנו מבקשים מכם להיות בתוך מרחב מוגן, להישמע בהתאם לצורך להנחיות של פיקוד העורף.

מישהו אמר, בצדק, שבעניין הזה של ההגנה האזרחית דרושה לא רק "כיפת ברזל", אלא גם משמעת ברזל. בסך הכל הפגנתם את זה עד עכשיו. אני מבקש מכם להמשיך לעשות זאת גם בהמשך. איננו יודעים מתי יסתיים המבצע, זה יכול לקחת עוד הרבה זמן, ואנחנו זקוקים גם לתמיכה שלכם, אבל גם למשמעת שלכם.

נקודה אחרונה – היום בווינה מתכנסים שרי החוץ של המעצמות, הם הולכים לדון על שאלת הטיפול בתוכנית הגרעין של איראן. אני מבקש להזכיר להם, שמי שמממן את החמאס והג’יהאד האסלאמי זה איראן; מי שמחמש את החמאס והג’יהאד האסלאמי זה איראן; מי שמאמן את החמאס והג’יהאד האסלאמי זה איראן. איראן היא מעצמת טרור שמממנת, מחמשת ומאמנת ארגוני טרור שבהם אנחנו נלחמים. אסור שאיראן תקבל את היכולת לייצר חומר בקיע לנשק גרעיני. אם הדבר הזה יקרה, הדברים שאנחנו רואים סביבנו והדברים שמתרחשים במזרח התיכון יהיו גרועים שבעתיים, ואולי הרבה מעבר לזה.

אנחנו בשנים האחרונות נתנו תחזיות מסוימות לגבי המזרח התיכון – אני וחבריי כאן מסביב לשולחן – והתחזיות האלה לצערי התאמתו אחת לאחת. אסור שהתחזית הזאת של איראן כמדינת סף גרעינית תתממש גם היא, אסור! אסור שזה יהיה, וזה לא יהיה."

***

שר הביטחון, הרמטכ"ל ורח"ט מחקר באמ"ן, סקרו בפני הממשלה את אירועי הירי של רקטות מרצועת עזה שנורו בשבוע האחרון לעבר יישובים ישראלים וכן את פעולות צה"ל במסגרת מבצע "צוק איתן" ואת הפעולות הנעשות בתחום הגנת העורף והמשך הפעילות הביטחונית במסגרת המבצע.

***

ב. הממשלה דנה בתכנית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי עוטף רצועת עזה לשנים 2016-2015, ומענה לצרכים מיידים עקב מבצע "צוק איתן", והחליטה כדלקמן:

בהמשך להחלטת ממשלה מספר 1114 מיום 29.12.2013, בעניין תוכנית לחיזוק החוסן האזרחי באזור עוטף רצועת עזה לשנת 2014, ולהחלטות הממשלה המאוזכרות בה, ובמטרה להוסיף ולחזק, גם בשנים 2015-2016, את החוסן האזרחי בשדרות ובישובי עוטף רצועת עזה, הממשיכים לחיות תחת איום ביטחוני מתמיד, הכולל ירי תלול מסלול ואיום חדירה לישובים, וכן במטרה לתת מענה לצרכים מידיים הנובעים מההסלמה לפני ובמהלך מבצע "צוק איתן", לאשר תוכנית סיוע לתושבים ולרשויות המקומיות ביישובי עוטף עזה, כדלקמן:

1. הגדרת האזור

יישובי עוטף עזה, לעניין החלטה זו, הם אזור שדרות רבתי והישובים במועצות האזוריות אשכול, חוף אשקלון, שדות נגב ושער הנגב אשר בתיהם, כולם או חלקם, נמצאים בטווח של עד 7 ק"מ מגדר המערכת סביב רצועת עזה, כפי שנקבעו בהחלטות ממשלה: מס’ 4460 מיום 22.3.2012, מס’ 2766 מיום 27.1.2011, מס’ 2341 מיום 1.8.2004, מס’ 2704 מיום 14.11.2004, מס’ 2173 מיום 4.7.2004, מס’ 1708 מיום 27.5.2007, מס’ 3493 מיום 15.5.2008 ומס’ 1470 מיום 25.3.2007 (להלן: "יישובי עוטף עזה").

2. מיסוי

להנחות את שר האוצר להשתמש בסמכותו על פי סעיף 7(ו) לחוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), תשס"ז-2007 (להלן בסעיף זה: "החוק"), ולהאריך את תחולת הוראות סעיף 11 וחלק ב’ לתוספת הראשונה לפקודת מס הכנסה, כנוסחן בסעיף 5 (ב) לחוק, כך שמי שהיה במשך כל שנת המס תושב יישובי עוטף עזה, כפי שהוגדרו בחוק ובצו סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), תשס"ח-2007, שהותקן מכוחו, יהיה זכאי, גם בשנות המס 2015-2016, לזיכוי מס בשיעור 20% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית עד לסכום הקבוע לעניין זה לפי החוק.

3. פטור מדמי חכירה

הממשלה רושמת לפניה את המשך תוקף הפטור מתשלום דמי חכירה לרשות מקרקעי ישראל, ביישובי עוטף עזה, גם בשנים 2015-2016.

4. ארנונה

א. משרד הפנים ימשיך להעניק בשנים 2015-2016 הנחה בשיעור 30% בשיעורי הארנונה למגורים, ו-24% בשיעורי הארנונה לתעשייה, למסחר, לשירותים, למשרדים, למלאכה ולחקלאות, ביישובי עוטף עזה. בהתאם לכך, להנחות את שר הפנים לפעול להארכת תוקף תקנה 3ג לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג-1993 לשנים 2015-2016.
ב. משרד הפנים יעביר לרשויות המקומיות מענק מיוחד למימון הנחות הארנונה הקבועות בסעיף קטן 4(א) לעיל, כנגד גביית הארנונה בפועל. משרד האוצר ישפה את משרד הפנים בסך המענק המיוחד שיעביר משרד הפנים לרשויות, כאמור.

5. מענקים מיוחדים לרשות המקומית

משרד הפנים יעביר, בשנים 2015-2016, מענק מיוחד לעיריית שדרות ולמועצות האזוריות שבתחומן מצויים יישובי עוטף עזה, בהיקף של 31.5 מלש"ח לשנה. חלוקת התקציב בין הרשויות השונות תיקבע על בסיס קריטריונים שייגובשו בתוך 14 יום בתיאום בין משרד הפנים, משרד האוצר, היועץ המשפטי לממשלה ומשרד רה"מ.

מקורות המימון לשנת 2015 יהיו כדלקמן: משרד הפנים יתקצב סך של 10.75 מלש"ח, ממקורותיו; משרד האוצר יעביר תקציב תוספתי ייעודי למשרד הפנים בהיקף של 20.75 מלש"ח.
מקורות המימון לשנת 2016 יהיו כדלקמן: משרד הפנים יתקצב סך של 10.75 מלש"ח, ממקורותיו; משרד האוצר יעביר תקציב תוספתי ייעודי בסך 10.75 מלש"ח למשרד הפנים. מקורות המימון ליתרת הסכום, בהיקף של 10 מלש"ח ייגובשו על-ידי משרד האוצר בתיאום עם משרד ראש הממשלה, ובתנאי שלא תושת עלות נוספת על משרד הפנים. המענק המיוחד יינתן בנוסף ומבלי לפגוע בכל מענק אחר.

6. מרכזי חוסן

להטיל על משרד הבריאות להמשיך להפעיל את חמשת מרכזי החוסן ביישובי עוטף עזה בשנים 2015-2016. לצורך הפעלת מרכזי החוסן, כאמור, יוקצו 8 מלש"ח, בכל אחת מהשנים, מהמקורות הבאים:

2.7 מלש"ח מתקציב משרד הבריאות;
2.2 מלש"ח ממשרד האוצר;
1 מלש"ח מתקציב משרד הרווחה והשירותים החברתיים;
1.1 מלש"ח מתקציב משרד ראש הממשלה;
1 מלש"ח מתקציב המשרד לפיתוח הנגב והגליל.

משרדי הממשלה יעבירו את השתתפותם בהפעלת מרכזי החוסן לתקציב משרד הבריאות לא יאוחר מיום 30.4.2015 ו- 30.4.2016 בהתאמה, למעט סכום של 625 אלש"ח מהתקציב בסך 1 מיליון ש"ח המיועד מתקציב משרד הרווחה והשירותים החברתיים, שיועבר ישירות למרכזי החוסן, בכל אחת מהשנים.

7. תעשייה

א. אזור התעשייה ספירים

בהמשך לסעיף 6(ב) להחלטת ממשלה מס’ 2664 מיום 2.1.2011, בעניין הרחבת פארק התעסוקה "ספירים", להקצות 2.5 מלש"ח, בשנת 2015, לטובת שיקום, פינוי והשמשת שטחי בריכות תמלחת הנמצאות בשטח הפארק, ובניית קו חדש לצורך הזרמת התמלחות לבריכות חילופיות תוך שיקומן והשמשתן, מהמקורות התקציביים הבאים: 1 מלש"ח ממקורות משרד הכלכלה לשנת 2015 ו-1.5 מלש"ח תקציב תוספתי ייעודי שיועבר לצורך כך ממשרד האוצר למשרד הכלכלה בשנת 2015.

ב. מסלול תעסוקה

להורות לשר הכלכלה לפרסם הקצאה ייחודית ליישובי עוטף עזה, לשנים 2015-2016, בתנאים מועדפים, במסגרת הוראת מנכ"ל מספר 4.17, מסלולי סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל (מסלול אזורי סיוע). לצורך כך, יוקצה סך של 5 מלש"ח בכל אחת מהשנים 2015-2016, מהם 3 מלש"ח ממקורות משרד הכלכלה ו- 2 מלש"ח תקציב תוספתי ייעודי שיועבר לצורך כך ממשרד האוצר למשרד הכלכלה.

ג. הטבות מו"פ

להטיל על שר הכלכלה ושר האוצר, להגיש לאישור ועדת הכספים של הכנסת, בתוך 14 יום, בהתאם לסמכותם מכוח סעיף 28(ג) לחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה, התשמ"ד 1984, את התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (כללים בדבר תוספת לשיעורי מענק באזורי עדיפות)(תיקון), התשע"ד-2014 המקנות תוספת בשיעור של 25% על המענקים שקובעת ועדת המחקר לתוכניות של תאגידים המבוצעות בשדרות ויישובי עוטף עזה כהגדרתם בתוספת השנייה לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959.

8. מעונות יום

א. להנחות את משרד הכלכלה להוסיף, בתוך 60 יום, לנוהל תקצוב מעונות היום החל משנת 2014, תקצוב ייעודי למיגון עד שלושה מעונות יום תלת-כיתתים חדשים, שייבנו בשדרות, בסכום של 6 מלש"ח. משרד הכלכלה ומשרד האוצר ישאו בחלקים שווים במימון זה.
ב. להנחות את משרד הכלכלה ומשרד האוצר לגבש מחירון נורמטיבי לבינוי מעונות יום ממוגנים, בתוך 90 יום.
ג. להנחות את משרד הכלכלה, בתיאום עם משרד האוצר, לגבש בתוך 120 יום תכנית סדורה, הכוללת לוחות זמנים ותקצוב מוגדרים, להרחבת היצע מעונות היום בשדרות ובמועצות האזוריות באזור עוטף עזה, בהתאם למיפוי הצרכים הנוכחיים והעתידיים באזור.
ד. סבסוד מעונות יום – בהמשך להחלטת ממשלה מס’ 453 מיום 21.6.2009, לקבוע כי בשנת הלימודים התשע"ו תינתן למתגוררים ביישובי עוטף עזה דרגת סבסוד 3 (בהתאם ללוח תשלומי ההורים המפורסם על ידי משרד הכלכלה), מבלי לבדוק את שיעור ההכנסה לנפש. הטבה זו תינתן בכפוף לעמידת שני בני הזוג בכל יתר התנאים הקבועים במבחן התמיכה, המפורסם על ידי המשרד.
ה. לקבוע כי משרד הכלכלה, בהסכמת משרד האוצר, יוכל לעשות שימוש בכספים שהוקצו בסעיפים 5 (ב)(1), (2) ו-(4) בהחלטת ממשלה מספר 4088 מיום 8.1.2012 גם להרחבת מערך המשפחתונים המפוקחים על ידי משרד הכלכלה.

9. מעונות סטודנטים

במסגרת התוכנית שמפעילה הועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה (ות"ת) להקמת מעונות לסטודנטים במוסדות האקדמיים המתוקצבים, לבקש כי תינתן עדיפות להקמת מעונות סטודנטים ביישובי עוטף עזה ובפרט בשדרות. מנכ"ל ות"ת ידווח למנכ"ל משרד ראש הממשלה על התוכניות להקמת מעונות כאמור לרבות פירוט תקציב ולוחות זמנים עד 1.12.2014.

10. בּריאות

להטיל על משרד הבריאות לתגבר את מערך רפואת החירום ביישובי עוטף עזה בשנים 2015-2016, באמצעות הצבת 2 נט"נים בשדרות; הצבת נט"ן במ.א. אשכול; הפעלת מוקד רפואי לילי ותגבור התחנה לבריאות הנפש בשדרות. לצורך כך, יקצה משרד הבריאות 3.5 מלש"ח מתקציבו, בכל אחת מהשנים 2015-2016.

11. חיזוק הביטחון האישי במרחב הציבורי

א. בהמשך להחלטת ממשלה מס’ 1848 מיום 24.6.2010 בעניין הקמת והפעלת מערך אכיפה עירוני, להנחות את השר לביטחון הפנים לפעול להוספת העיר שדרות לתוספת הראשונה לחוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), התשע"א- 2011, כך שיחל לפעול בשדרות מערך אכיפה עירוני עד ליום 1.6.2015, וזאת בכפוף לעמידת הרשות המקומית בתנאי הפיילוט, כנדרש.
בהתחשב במצבה הכלכלי המיוחד והאתגרים הביטחוניים הייחודיים לעוטף עזה, לקבוע כי תמהיל מערך האכיפה העירוני בשדרות (מס’ הפקחים המסייעים ביחידת הפיקוח העירונית הייעודית מול מס’ השוטרים בכוח השיטור הייעודי במסגרת המערך) יהיה מוטה שוטרים ביחס המקסימלי האפשרי, בהתאם לכללי המודל שנקבע בנושא במשרד לביטחון הפנים ואושר בוועדת ההיגוי הלאומית.
ב. להרחיב את המערך הטכנולוגי (מצלמות וסנסורים) הקיים בשדרות לאזור התעשייה של העיר, במסגרת תכנית ‘עיר ללא אלימות’. הצבת המצלמות והפעלת המערך יבוצעו בהתאם לכללים שנקבעו בנושא במסגרת תכנית "עיר ללא אלימות". המשרד לביטחון הפנים יקצה לשם כך עד 1.3 מלש"ח, מתקציבו, בשנת 2014.

12. רווחה

משרד הרווחה והשירותים החברתיים ימשיך לתגבר את הפעילות הקהילתית לאוכלוסיות רווחה ביישובי עוטף עזה בשנים 2015-2016, בהיקף של 300 אלש"ח לשנה, מתקציבו.

13. חקלאות

להנחות את הממונה, כהגדרתו בסעיף 1 לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, להקצות בשנים 2015 ו- 2016, לחקלאים המעבדים שטחים חקלאיים המצויים באזור עוטף עזה, וביחס לשטחים אלה בלבד, תוספת של עד 15% עובדים זרים, על כמות ההיתרים אשר לה הם יהיו זכאים לפי נוהל ההקצאה שייקבע לכל אחת מהשנים, וזאת בגין השטחים המעובדים על ידם באזור עוטף עזה. הקצאה כאמור לא תעלה על הזכאות הנורמטיבית של כל חקלאי. מובהר כי תוספת זו תינתן במסגרת מכסת ההיתרים המירבית עליה החליטה הממשלה.

14. תשתיות מים ביוב

א. הממשלה רושמת את הודעה הרשות הממשלתית למים ולביוב (להלן- רשות המים) על הקצאת כ- 6.4 מלש"ח, לשנת 2014, לטובת צרכים מיידים לשיקום ופיתוח מערכות הביוב בשדרות. כמו כן, רשות המים תפעל לתקצוב שיקום נזקים למערכות הביוב באזור התעשייה שדרות שנפגעו באירועים הביטחוניים האחרונים. רשות המים והביוב תפעל, במסגרת סמכותה, לקדם בתוך 30 יום, איתור והתקשרות עם תאגיד מים וביוב לביצוע העבודות בפועל, בכפוף להוראות חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001.
ב. הממשלה רושמת את הודעת רשות המים על הקצאת 2.1 מלש"ח, לשנת 2014, לטובת שיפור מערכות מים ולטובת החלפת תשתיות במקומות בהם מתוכננים לבצע החלפת ביוב במתווה האמור בסעיף א’.
ג. להנחות את רשות המים להשלים, עד ליום 31.12.2014 בחינה של צרכים בתחום המים והביוב בשדרות, לרבות בחינת הסדרה של תיאגוד שדרות, בכפוף להוראות חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001, ולהעביר המלצותיה לשר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים ולהנחות את רשות המים לפעול ליישומה במהלך שנת 2015 ככל שיאושר תקציב מתאים.
ד. להנחות את מינהל אזורי פיתוח במשרד הכלכלה להקים תחנה להגברת לחץ המים (בוסטר) ומערכות צנרת מתאימות באזור התעשייה של שדרות, וזאת לטובת הגברת לחצי המים הנדרשים לכיבוי שריפות. לצורך כך, יקצה משרד הכלכלה סך של 1.5 מלש"ח מתקציבו לשנת 2014; משרד האוצר יעביר למשרד הכלכלה, בתוך 14 יום, סך של 1 מלש"ח.

15. תחבורה

א. לממן הקמת מעגל תנועה במפגש הכבישים 232 ו- 25 אשר יאפשר כניסה נוספת לביה"ס הממוגן האזורי בקיבוץ סעד. לצורך כך יעביר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים סך של 3 מלש"ח ממקורותיו למשרד הפנים בתוך 14 יום, ומשרד האוצר יעביר, בתוך 14 יום, 3 מלש"ח נוספים כתקציב ייעודי תוספתי למשרד הפנים.
ב. להנחות את משרד התחבורה לסייע לעיריית שדרות בתקצוב של תכנון וביצוע הסדרי תחבורה נדרשים להקמת כפר סטודנטים בשדרות, וזאת בסכום כולל של 3 מלש"ח מתקציב משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, ובכפוף להקמת כפר הסטודנטים.
ג. במטרה לאפשר חיבור נוסף של אזור התעשייה של שדרות לכביש ארצי, להנחות את משרד התחבורה, בתיאום עם משרד הכלכלה, להקים, בשנת 2015, נתיב התחברות נוסף לאזור התעשייה שדרות מצפון לאזה"ת מכביש דורות (334). העלות התקציבית המוערכת כיום בכ-6 מש"ח, תתחלק בחלקים שווים בין משרד הכלכלה ומשרד התחבורה.

16. הגנת הסביבה

לשדרוג מערך הטיפול בפסולת והטיפול במפגעים בעיר שדרות וביישובי עוטף עזה, יקצה המשרד להגנת הסביבה מתקציב קרן הנקיון, ובכפוף לאישור הנהלת הקרן, 4 מלש"ח לעיר שדרות ו4 מלש"ח למועצות האזוריות באזור עוטף עזה.

17. התייעלות אנרגטית

משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים והמשרד להגנת הסביבה, בשיתוף, יבחנו גיבוש תוכנית להתייעלות אנרגטית בשדרות ויישובי עוטף רצועת עזה, בהתאם לצורך ועל-פי סדר עדיפות שיקבעו המשרדים. בחינה זו תושלם עד ליום 31.1.2015, ותכלול בחינת סדרי עדיפות, מודל ביצוע והמלצה על דרכי מימון של הפרויקט.

18. חינוך לא פורמלי

משרד החינוך ימשיך לפעול לחיזוק החוסן הקהילתי באמצעות קיומן של מסגרות חינוך בלתי פורמלי לילדים ונוער ביישובי עוטף עזה בשנים 2015-2016 בהיקף של 1 מלש"ח לשנה, מתקציבו.

19. יישום

לא פעל שר תוך 60 יום לבצע העברה תקציבית בהתאם לחוק יסודות התקציב, התשמ׳ה-1985, ליישום החלטה זו, יפנה שר האוצר לביצוע ההעברה התקציבית מתוך תקציב המשרד האמור, בתיאום עם ראש הממשלה, ויראו פניה זו כפניה על דעת הממשלה. בהעדר מועד קבוע בסעיף כלשהו בהחלטה זו לביצוע העברה תקציבית בין משרדי ממשלה, תבוצע ההעברה התקציבית עד ליום 30 באפריל לכל שנת תקציב רלוונטית.

20. מנכ"ל משרד ראש הממשלה, בתיאום עם שרי האוצר, פיתוח הנגב והגליל, ביטחון, תקשורת או נציגיהם, וגורמים נוספים, יבחן את החלת מרכיבים מהחלטה זו על רשויות נוספות הסמוכות לעוטף רצועת עזה. פעילות זו תושלם, ככל הניתן, בתוך חודש.

עדיפות לאומית

נוכח המצב הביטחוני השורר באזור עוטף עזה ומאפייני האוכלוסיה והאזור הייחודיים, כמפורט להלן, אשר אינם מתקיימים באזורים אחרים במדינת ישראל, לרבות באזורי עדיפות לאומית אחרים, ובהמשך לתוכניות סיוע שמפעילה הממשלה ביישובים אלו החל משנת 2004, מחליטה הממשלה להמשיך ולייחד את היישובים המוגדרים בסעיף 1 להחלטה זו מתוך כלל היישובים במדינת ישראל, גם בשנים 2015-2016, ולהעניק בהם סיוע והטבות כמפורט בהחלטה זו.

בהתאם לפרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט- 2009 (להלן: "החוק"), בנושא אזורי עדיפות לאומית, יצוין כי השיקול המרכזי שביסוד החלטה זו הוא המצב הביטחוני באזור או ביישוב, כאמור בסעיף 151(ב)(1) לחוק. לשיקול מרכזי זה מצטרפים שיקולים תומכים הנוגעים לחוסנו הכלכלי והחברתי של האזור או היישוב ורמת השירותים בו, כאמור בסעיף 151(ב)(2), כמפורט להלן. יצוין גם, כי כל היישובים הנכללים בהחלטה זו, נמצאים גם בתחום האזורים והיישובים שהוכרזו כבעלי עדיפות לאומית בהחלטת ממשלה מס’ 667 מיום 4.8.29013.

להלן הנימוקים והנתונים התומכים בהחלטה:

המצב הביטחוני וההפרעה לשגרת החיים האזרחית

במהלך העשור האחרון סובלים יישובי עוטף רצועת עזה, כהגדרתם בגוף החלטה זו, מירי מתמשך של רקטות ומפעולות איבה שונות כלפי יישובי האזור ותושביו. פעילות זו היא חלק מאסטרטגיה של מדינות וארגוני אויב, המזהים את העורף כנקודת תורפה בחוסן הלאומי של מדינת ישראל. במטרה להחליש את האפקטיביות של אסטרטגיית הפגיעה בעורף, נוקטת ישראל, מאז 2004, בפעילות ממוקדת לחיזוק החוסן האזרחי באזור עוטף עזה. במסגרת זו, נכללות פעולות לחיזוק היישובים, הקהילות והפרטים החיים באזור העוטף, החווים, כאמור, איום רציף ומתקפות יומיומיות.
יישובי עוטף עזה, ממשיכים להיות תחת איום מתמיד, חשופים לירי תלול מסלול ומאויימים בחדירת מחבלים ליישובים. כפי שעלה בשנה האחרונה ביתר שאת, איום החדירה ליישובים, בין אם מעל הקרקע, בין אם במנהרות תת-קרקעיות ובין אם בפשיטות מן הים, מתקיים באזור בעוצמה שאין שניה לה באזורים אחרים של מדינת ישראל.

איום זה התחדד ערב ובמהלך הימים הראשונים של מבצע "צוק איתן", המתקיים גם בעיצומה של כתיבת החלטה זו. בהתאם, שגרת חייהם של תושבי האזור מתאפיינת בהתמודדויות ייחודיות ומורכבות בתחומי הביטחון ובתחומי חיים שונים.

על פי המידע העדכני שנמסר ממערכת הביטחון, פעולות האיבה כנגד אזור זה עדיין נמשכות באופן קבוע ובתדירות גבוהה. זאת ועוד, על פי נתונים אלו, ומבלי להקל ראש באף אירוע בודד כשלעצמו, רובם המכריע של מקרי הירי תלול המסלול מאזור עזה ממשיכים להיות מכוונים ליישובים הנמצאים בטווח המוגדר בהחלטה זו, כאשר הירי לטווחים החורגים מהאזור המוגדר בהחלטה זו אינו מתאפיין באותה הפרעה יסודית וקבועה לשגרת החיים האזרחית.

שגרת החירום המתוארת, מצריכה מתן מענה ייחודי ושונה לתושבם ולרשויות באזור עוטף עזה, השונה מזה שניתן באזורים אחרים במדינת ישראל, ומשקף את השונות בין איזור עוטף עזה לאזורים אחרים בארץ.

השפעות פסיכולוגיות – סוציאליות

בשנת 2013, מרכזי החוסן טיפלו, בטיפול פרטני ומשפחתי ובסדנאות חוסן והתמודדות לתושבים, בכ- 5700 תושבים. כ-70% מתוכם ילדים ונוער. בנוסף, השתתפו בהכשרות לאנשי מקצוע ומתנדבים, ובפעילויות היערכות לחירום כ- 6570 תושבים.

במועד זה טרם עובדו הנתונים השוטפים ביחס לשנת 2014, אך הם צפויים להיות דומים אם לא למעלה מכך. מכל מקום, בימים הראשונים של מבצע "צוק איתן" (יולי 2014), נתנו המרכזים טיפול נפשי מיידי ל- 340 תושבים.

הוצאות מיוחדות הנובעות מהמצב הביטחוני

הרשויות המקומיות באזור עוטף עזה נושאות בעלויות כספיות ייחודיות שמקורן במצב הביטחוני השורר באזור. בכלל זה, הוצאות מיוחדות לטובת שירותי אבטחה והסעות לבתי ספר, הוצאות בגין אבטחה יישובית, תחזוקה מתמדת של מקלטים, הפעלת מוקדי חירום ומתן סיוע לתושבים בעת הפעלת התראות "צבע אדום" וכיו"ב.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (4 הצבעות, ציון ממוצע: 5.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

rightama

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-W

ידידים - סיוע בדרכים

תגובות אחרונות