הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת ממשלה מיום 26 באוקטובר 2014

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת ממשלה מיום 26 באוקטובר 2014

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

" בימים האחרונים וגם היום אנחנו מתגברים את ירושלים בכאלף שוטרים אנשי משמר הגבול, אנשי יחידות מיוחדות. אנחנו לא ניתן שהמציאות שתתגבש בבירה היא שמיידים אבנים, זורקים בקבוקי מולוטוב, מפרים את הסדר. הדבר הזה הוא לא מקרי. יש גורמים אסלאמיים קיצוניים שמנסים להבעיר את בירת ישראל, ואנחנו נפעיל את כל הכוח הדרוש בנחישות ובאחריות כדי שהם לא יצליחו בכך. אני מצפה כאן לתמיכה רחבה של כל אזרחי ישראל כדי לשמור על בירת ישראל.

אנחנו היום גם מציינים את פתיחת שנת הלימודים האקדמאית. אנחנו השקענו מיליארדים רבים בחינוך הגבוה על מנת להבטיח ש’העשור האבוד’, כפי שקוראים לו, יהיה מאחורינו, ושיהיה לפנינו עשור של הצלחה, של שגשוג, של מחקר למען כל תלמידי ישראל, כל הסטודנטים בארץ.

אני חושב שהקו שמנחה אותנו מתמצה בשתי מלים: ציונות ומצוינות. אלה שני ערכים שמנחים את כל מערכות החינוך שלנו, בוודאי גם את ההשכלה הגבוהה, ואני מאחל הצלחה רבה לסטודנטים ".

***
ב. הממשלה דנה בהכרזה על מצב חירום לפי סעיף 38 לחוק-יסוד: הממשלה, והחליטה כדלקמן:

להציע לכנסת להכריז על מצב חירום, לפי סעיף 38 לחוק-יסוד: הממשלה, לתקופה של שנה אחת, בהמשך להכרזה הקודמת של הכנסת מיום י"ד באייר התשע"ד (14 במאי 2014), שתוקפה עד יום ט’ בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014). כל אחד ממשרדי הממשלה, בתיאום עם משרד המשפטים, יפעל לקידום הניתוק של החקיקה שבתחום אחריותו מהזיקה להכרזה על מצב החירום, ובכלל זה קידום חקיקה ראשית וחקיקת משנה, שתאפשרנה את ביטול הצווים לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957.

השרים ידווחו לממשלה על פעולותיהם לשם ביצוע החלטה זו עד ליום ז’ בתשרי התשע"ו (20 בספטמבר 2015).

***

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (2 הצבעות, ציון ממוצע: 3.50 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

ידידים - סיוע בדרכים

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-F1

Funzing-F1

תגובות אחרונות