הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת ממשלה מיום 2 בנובמבר 2014

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת ממשלה מיום 2 בנובמבר 2014

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

" אני שולח מכאן איחולי החלמה מלאה ליהודה גליק, שנפגע מכדורים של מחבל נתעב. אני דיברתי עם אשתו והבוקר עם אביו, פרופ’ שמעון גליק, ואמרתי להם שיחד עם כל עם ישראל אני מתפלל להחלמתו של יהודה, ליציאתו מהסכנה. אני בטוח שאני משקף בזה את דעת כל חברי הממשלה ורבים רבים בעם ישראל.

אני מבקש להביע הערכה רבה לשב"כ ולמשטרה, שתוך שעות ספורות פענחו את הפשע והגיעו למבצעו. ישראל פועלת בתקיפות נגד מחבלים, נגד זורקי אבנים, נגד משליכי בקבוקי תבערה וזיקוקים. אנחנו גם נחוקק בעניין זה חקיקה יותר תקיפה, וכל זה כדי להחזיר את השקט והביטחון לכל חלקי ירושלים.

אני הנחיתי על תגבור כוחות מאסיבי ותוספת של אמצעים כדי להבטיח את המשילות ואת החוק והסדר לבירת ישראל. ייתכן שאנחנו נמצאים במאבק ממושך, אנחנו נחושים להצליח בו. אנחנו בוודאי עומדים מול ניסיונות התססה שיטתיים ומתמשכים של גורמי האסלאם הקיצוני. הם מבקשים להצית בירושלים אש דתית ועל ידי כך להבעיר את המזרח התיכון כולו.

המקום שהם מכוונים אליו יותר מכל הוא הר הבית. הם מפיצים טענות שווא כאילו אנחנו מתכוונים להרוס או לפגוע במסגד אל-אקצא וכאילו אנחנו מתכוונים למנוע ממוסלמים להתפלל בהר. הם משתמשים באמצעים של אלימות מילולית ואלימות פיזית בניסיון להדיר יהודים מלעלות להר הבית. אנחנו לא ניתן לזה לקרות ובאותה מידה לא נשנה את סידורי הפולחן ואת הנגישות שנהוגים בהר הבית זה עשרות שנים. אנחנו מחויבים לשמור על הסטטוס קוו ליהודים, למוסלמים ולנוצרים.

מאז ימי אברהם אבינו, הר הבית הוא המקום המקודש ביותר לעמנו ועם זאת, הר הבית הוא גם הקילומטר המרובע הרגיש ביותר עלי האדמות. לכן לצד העמידה האיתנה על זכויותינו, אנחנו נחושים לשמור על הסטטוס קוו לכל הדתות כדי למנוע התלקחות מהר הבית, בתוך הר הבית, סביב הר הבית.

קל מאוד להצית אש דתית, הרבה יותר קשה לכבותה. המסרים האלה עברו בצורה החדה ביותר גם לאבו מאזן ולכל הגורמים, וכשאני אומר "לכל הגורמים" – לכל הגורמים במרחב וגם בתוכנו. מה שנדרש כרגע זה הרגעת הרוחות, מה שנדרש כרגע זה אחריות ואיפוק והדבר הזה נכון תמיד, אבל הוא נכון בייחוד עכשיו, כשהמזרח התיכון כולו נשטף בשטף של קנאות אסלאמית, וכשמדינות חשובות מסביבנו, מדינות ערביות חשובות, רואות עין בעין עם ישראל את הסכנה לכולנו מהאסלאם הקיצוני.

ולכן קיימתי מגעים שונים ב-48 השעות האחרונות עם גורמים מסביבנו וגם עם מזכיר המדינה, קרי, כדי להרגיע את הרוחות. לכן גם פניתי אמש ליו"ר הכנסת ואני פונה היום לחברי הכנסת מכל חלקי הבית וגם לחבריי השרים: אלה ימים רגישים במיוחד, אל לנו לשחק לקיצונים שבאויבנו.

אני חושב שמה שנדרש כרגע זה לגלות איפוק ולפעול יחד כדי להרגיע את הרוחות. אני מבקש מכם להצטרף אליי במטרה לשמר את הסדר הקיים, שאיש לא ייפגע, בוודאי לא הזכות שלנו לעלות להר, אבל לא לשנות את הסידורים. אני מבקש גם להימנע מיוזמות פרטיות וגם מאמירות בלתי מרוסנות. ברגע זה מה שנדרש זה ריסון, איפוק ואחריות. תודה."

ראש הממשלה הוסיף:

"אני מודה לשר שלום שציין תאריך מאוד חשוב בתולדות ישראל, על אותה הצהרה שהכירה למעשה בזכויות ההיסטוריות של עם ישראל בארצו והניחה את היסודות, למה שהם קראו "הבית הלאומי", אבל בסופו של דבר הייתה המדינה. אני חושב שראוי לתת הרבה שבחים ליוזמי הציונות אז, וכמובן ויצמן. מה שלא ידעו זה הגורמים שעמדו בממשל הבריטי לטובתנו. היה שם אז פלג ציוני חזק מאוד וזה לא כולל רק את בלפור, זה כולל גם את מארק סייקס הידוע לכם, שאיש אינו מכיר את תרומתו להצהרה הזו, אבל אנחנו זוכרים ומברכים אז וגם היום את אותם אנשים בין אומות העולם שלא שכחו את ההיסטוריה, זוכרים את הקשר שלנו לארצנו ואת הזכות שלנו למדינה משלנו. זה קיבל את הביטוי הראשון, המוחשי, המדיני באותה הצהרה ב-2 בנובמבר 1917."

***

ב. הממשלה דנה בהסמכת ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר על דעתה את טיוטת חוק העונשין (יידוי אבן או חפץ) (תיקון מס’…), התשע"ה-2014, והחליטה כדלקמן:

א. לאשר עקרונית את טיוטת חוק העונשין (יידוי אבן או חפץ) (תיקון מס’…), התשע"ה-2014.

ב. להסמיך את ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר, על דעת הממשלה, את נוסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכנסת.

ג. בהתאם לסעיף 81(ג) לתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת לעשות שימוש בסמכותה לקצר את תקופת ההנחה על שולחן הכנסת ולהקדים את הדיון בהצעת החוק בקריאה ראשונה.

ד. בהתאם לסעיף 88(ב) לתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת לעשות שימוש בסמכותה להתיר את הקריאה השנייה על הצעת החוק ביום הנחתה על שולחן הכנסת.

להלן רקע כללי לחוק:

כיום, חוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: "חוק העונשין" או "החוק"), סעיף 332(3) לחוק שכותרתו ‘סיכון חיי אנשים במזיד בנתיב תחבורה’ אינו נותן מענה מלא למצבים של השלכת אבנים או חפצים אחרים לעבר כלי תחבורה נוסעים: עבירה זו אינה כוללת את מגוון המצבים של השלכת אבנים לעבר כלי רכב כאמור, וכן העונש בצדה – עשרים שנות מאסר – אינו מאפשר מתן ביטוי למדרג החומרה השונה במגוון מצבים אלו.

תיקון חקיקה זה מטרתו לסייע בהתמודדות עם תופעת יידוי האבנים על כלי תחבורה במהלך נסיעה, הן על כלי תחבורה אזרחיים והן על כלי תחבורה משטרתיים, שהפכה שכיחה בשנים האחרונות ובשלה מוגשים כ-1,000 כתבי אישום בשנה.

במסגרת טיוטת חוק העונשין (יידוי אבן או חפץ) (תיקון מס’…) , התשס"ה-2014, האמורה מוצע לקבוע עבירה חדשה בסעיף 275א לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: חוק העונשין או החוק) שתאסור על יידוי או ירי של אבן או חפץ אחר לעבר שוטר או כלי משטרתי, זאת בכוונה להפריע לשוטר כשהוא ממלא תפקידו או להכשילו בכך. עוד מוצע לבטל את סעיף 332(3) לחוק ולקבוע במקומו עבירה חדשה בת שני מדרגים על יידוי או ירי של אבן או חפץ אל כלי תחבורה בנסיעה. כן מוצע תיקון עקיף לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן: "חוק בתי המשפט") על פיו תוסף העבירה המוצעת בסעיף 332א בפריט א’ לתוספת הראשונה לחוק בתי המשפט, על מנת שעבירה זו תידון בבית המשפט המחוזי בפני שופט אחד ולא בפני הרכב של שלושה שופטים.
על מנת שניתן יהיה לקדם את הליכי החקיקה בנושא חשוב זה, מתבקש אישורה העקרוני של הממשלה לטיוטת החוק האמורה, וכן להסמיך את ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר, על דעת הממשלה, את נוסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכנסת. כן מוצע לבקש מוועדת הכנסת לעשות שימוש בסמכותה ולקצר את מועדי הקריאה הראשונה בהתאם לסמכותה לפי סעיף 81(ג) לתקנון הכנסת.

***

ג. השר לביטחון הפנים והמפקח הכללי של משטרת ישראל סקרו בפני הממשלה את הפעולות שנוקטת בהן משטרת ישראל במגמה להשיב את הסדר על כנו בשכונות מזרח ירושלים, בנתיב הנסיעה של הרכבת הקלה ובהר הבית.

השר והמפכ"ל דיווחו על הפעולות ללכידת מפרי הסדר, על העמדתם לדין וכן על תגבור כוחות המשטרה ומג"ב בירושלים.

***

ד. שר הביטחון והיועץ המשפטי של אזור יהודה ושומרון מסרו לממשלה עדכון על ההתקדמות בהסדרת דיני העבודה באזורי יהודה ושומרון באמצעות צווים שיוציא מפקד הפיקוד, כך שאלה יתבססו על הדין הישראלי ולא על הדין הירדני.

לממשלה דווח כי שלב (א) בהליך ההסדרה שכלל 21 דינים כבר הושלם והוא מוכן ליישום בכפוף להכרעה על מיקומו של הטריבונל שבפניו יתבררו דיני העבודה האמורים. ואלו שלב (ב) בהליך, הכולל 11 חוקים נוספים נמצא בשלב סיום של עבודת המטה והוא ייושם בתום כשלושה חודשים ממועד יישום שלב (א).

שרת המשפטים הודיעה כי בתוך חודש ימים ייקבע היכן ימוקם הטריבונל האמור וניתן יהיה להפעיל את ההסדר החדש.

***

ה. הממשלה דנה היום במותבי גיור מקומיים והחליטה, בנוסף לאמור בהחלטת הממשלה מס’ 3155(ע/2) מיום 14.2.2008 בנוגע ל"מבנה ארגוני כולל ואיגום משאבים בנושא הגיור בישראל", וכן להחלטת הממשלה מס’ 3613 מיום 7.4.1998, אשר הקימו את מערך הגיור והסדירו את עבודתם של בתי הדין המיוחדים לגיור, יחולו גם הוראות אלה כדלקמן:

1. על מתן אפשרות להקמת מותבי גיור מקומיים אשר יפעלו על פי ההלכה היהודית.

2.

א. חברי מותב הגיור המקומי יהיו עצמאיים במתן החלטותיהם ההלכתיות כמו כל בית דין רבני בנושא הנידון לפניו.

ב. החלטה על מעשה בית הדין (להלן בסעיף זה – "ההחלטה") ניתנת לערר על ידי המתגייר בתוך 45 ימים מיום מסירת ההחלטה לידי המתגייר.

ג. החלטה ניתנת לעיון חוזר בתוך 45 ימים מיום מסירת ההחלטה לידי המתגייר, לבקשת כל חברי מותב הגיור המקומי אשר קיבל את ההחלטה, אם מצאו כי עובדות אשר הובאו בפניהם ושימשו בסיס להחלטה, לא היו נכונות.

ד. עיון חוזר או ערר כאמור ייערכו בפני ערכאה שימנה ראש מערך הגיור, בה יהיו חברים שני דייני גיור בעלי ותק של 15 שנים לפחות וראש מערך הגיור יעמוד בראשה.

ה. סדרי הדין בערעור ייקבעו על ידי ראש מערך הגיור.

3. הרכב מותב הגיור המקומי, כאמור בסעיף 1, יהיה של שלושה דיינים כדלקמן:

א. בראש ההרכב יעמוד אחד מאלה:

(1) רב עיר המכהן בפועל, כמשמעותו בסעיף 15(א)(2) לחוק שירותי הדת היהודיים, התשל"א- 1971.

(2) רב יישוב או רב אזורי המכהן בפועל, כמשמעותם בסעיפים 7(3)ו-7(4) לחוק הרבנות הראשית, התשמ"א-1981, שהוא בעל כושר לכהן כדיין לפי חוק הדיינים, התשט"ו- 1955, או שהוא בעל כושר לכהן כרב עיר או שהוא דיין גיור מכהן או שכיהן כדיין גיור או שקיבל אישור לכך לפי קריטריונים שוויוניים שייקבעו בכללים לפי סעיף 9 להחלטה.

ב. הדיין השני – יהיה בעל תנאי כשירות כשל ראש ההרכב או בעל כושר לכהן כדיין לפי חוק הדיינים, או דיין גיור מכהן או שכיהן כדיין גיור או בעל כושר לכהן כרב עיר.

ג. הדיין השלישי – יהיה בעל תנאי כשירות כשל ראש ההרכב או כשל הדיין האמור בסעיף קטן ב’, או רב יישוב או רב אזורי בעל ותק של 10 שנים או יותר שעבר בחינה בכתב בנושא גיור ומילה שנערכה על ידי הרבנות הראשית.

לא ימונה ולא יכהן כדיין גיור במותב גיור מקומי, מי שהורשע בעבירה פלילית או משמעתית שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, קבע היועץ המשפטי לממשלה או מי מטעמו כי אין הוא ראוי לכהן כדיין גיור, או מי שתלוי ועומד נגדו כתב אישום בעבירה כאמור.

לא יתמנה ולא יכהן כדיין גיור במותב גיור מקומי מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כדיין גיור לבין ענין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו. נודע לראש מערך הגיור כי חבר מותב גיור מקומי הורשע בעבירה פלילית או משמעתית כאמור, או שהוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור, או מצוי בניגוד עניינים תדיר, כאמור, או נהג בצורה שאינה הולמת את תפקידו כדיין גיור, רשאי ראש מערך הגיור, בכפוף לעריכת שימוע לאותו דיין גיור ולראש מותב הגיור המקומי ולאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, להורות על ביטול אישור מותב הגיור המקומי או על הפסקת כהונתו של אותו דיין גיור במותב הגיור המקומי ועל החלפתו בדיין גיור אחר.

4. בקשה להקמת מותב גיור מקומי תוגש לראש מערך הגיור בידי ראש הרכב מותב הגיור המקומי, כשהיא חתומה אף בידי שאר חברי המותב; מצא ראש מערך הגיור כי המותב תואם את סעיף 3, יאשר את מותב הגיור המקומי תוך 30 יום.

5. החליט ראש מערך הגיור לקלוט מותב למערך הגיור, יפנה לנציבות שירות המדינה אשר תשקול את קליטת חברי מותב הגיור המקומי בהתאם להוראות חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט- 1959, ולהוראות התקשי"ר, אם בדרך של חלקיות משרה בהתאם להיקף עבודתם בפועל ואם בדרך אחרת אשר תמצא לנכון, לפי שיקול דעתה ובכפוף לכל דין.

6. כל אזרח ישראלי או מי שנמצא זכאי ע"י שר הפנים או מי שהסמיכו לכך לאשרת עולה או לתעודת עולה לפי חוק השבות התש"י-1950, או בעל רישיון לישיבת קבע, רשאים להגיש בקשה להתגייר לכל מותב גיור מקומי במחוז הרלוונטי לפי מקום מגוריו או לימודיו מבין אחד משלושה המחוזות שלהלן:

א. מחוז דרום – מחוזות הדרום והמרכז כמשמעותם בהודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות ותיאור גבולותיהם, לפי סעיף 3 לפקודת סדרי השלטון והמשפט (להלן – ההודעה).

ב. מחוז מרכז – מחוזות תל אביב וירושלים כמשמעותם בהודעה וכן האזור כהגדרתו בחוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (שיפוט בעבירות ועזרה משפטית) התשס"ז – 2007.

ג. מחוז צפון – מחוזות הצפון וחיפה כמשמעותם בהודעה.

7. לא ייפתחו הליכי גיור לנתין זר, לא יופנה נתין זר ללימודים והכנה לקראת גיור ולא יעבור נתין זר הליך גיור בפני מותב גיור מקומי; לעניין סעיף זה "נתין זר" – מי שאינו אזרח ישראלי או אינו בעל רישיון לישיבת קבע בישראל, או מי שלא נמצא זכאי ע"י שר הפנים או מי שהסמיכו לכך לאשרת עולה או לתעודת עולה לפי חוק השבות, התש"י-1950.

8. בקשה לגיור קטין תוגש בהתאם להוראות סעיף 13א לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962.

9. בכפוף לסעיף 2-

א. בתוך 14 יום תוקם ועדת היגוי שהרכבה יהיה כדלהלן – הרב צפניה דרורי, הרב חיים דרוקמן, הרב יעקב מדן, הרב יצחק פרץ והרב נחום רבינוביץ’. הוועדה תתאים את כללי הדיון בבקשות לגיור לעבודתם של מותבי הגיור המקומיים. כללי הדיון בבקשות לגיור יוגשו תוך 30 יום מהקמת הוועדה לשר לשירותי דת ולשרת המשפטים לצורך אישורם. הכללים יתייחסו אף לעניין איסור גביית תקבולים ממתגיירים.

ב. ועדת ההיגוי תנחה תדריך ותלווה את מותבי הגיור המקומיים.

ג. הוועדה תקבע את סדרי עבודתה. נבצר מאחד מחברי ועדת ההיגוי למלא את תפקידו, תמנה הממשלה חבר במקומו.

10. להורות למערך הגיור להעניק למתגיירים במותבי הגיור המקומיים את השירותים הבאים:

א. פתיחת תיק גיור.

ב. מתן שירותי הכשרה לגיור במסגרת המכונים המוכרים או שיוכרו על ידי מערך הגיור.

ג. שירותי מילה וטבילה.

ד. רישום נישואין לגרים, בכפוף לכל דין.

ה. טיפול בהנפקת תעודה לפי סעיף 2(2) לפקודת העדה הדתית.

ו. כל שירות אחר הנדרש למתגייר לשם גיורו.

11. לצורך יישום החלטה זו על ידי מערך הגיור, הממשלה תתקצב מספר תקני כוח אדם למערך הגיור, בתיאום בין שר האוצר לשר לשירותי דת ובכפוף לאישור נציבות שירות המדינה.

12. להורות לשרת המשפטים בשיתוף עם השר לשירותי דת לפעול להסדרת דין משמעתי אשר יחול על חברי מותב גיור מקומי.

13. להורות למועצת הרבנות הראשית לערוך בחינה, לצורך החלטה זו, בנושאי גיור ומילה למעוניינים בכך בתוך 30 יום.

14. החלטה זו באה להוסיף על האמור בהחלטות הממשלה מס’ 3155(ע/2) מיום 14.2.2008 ו-3613 מיום 7.4.1998, אלא אם נאמר אחרת בהחלטה זו. החלטה זו כפופה לפקודת העדה הדתית (המרה).

15. נוכח האמור בהחלטה זו, הממשלה לא תקדם את הצעת חוק פ-795-19, כל עוד החלטה זו בתוקף.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (2 הצבעות, ציון ממוצע: 4.50 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה


ידידים - סיוע בדרכים

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-F1

rightama

תגובות אחרונות