הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת ממשלה מיום 16 בנובמבר 2014

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת ממשלה מיום 16 בנובמבר 2014

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"ביום חמישי נפגשתי בעמאן עם המלך עבדאללה ועם מזכיר המדינה האמריקני, ג’ון קרי. אנחנו קראנו להרגעת הרוחות, להחזרת השקט, להפסקת ההסתה והאלימות. אמרתי שם שאי אפשר להפסיק את האלימות אם לא מפסיקים את ההסתה שמביאה לאלימות.

תוך פחות מ-24 שעות מקיום המפגש הזה בעמאן, כלי התקשורת הרשמיים של הרשות הפלסטינית קראו ליום זעם בירושלים. אבו מאזן חייב להפסיק את ההסתה שמביאה למעשי אלימות. זה אחד מהשורשים של התלהמות היצרים, מה שמובא על ידי תעמולה אסלאמסטית-קיצונית ותעמולה מצד הרשות הפלסטינית.

אני קורא לאבו מאזן להפסיק מיד את התעמולה הזו. ישראל תפעל בכל מקרה כדי להגן על אזרחיה מפני מעשי אלימות. אנחנו נפעיל את כל האמצעים שעומדים לרשותנו באמצעות החוק וגם באמצעות חקיקה חדשה כדי לשמור על ביטחון אזרחינו ותושבינו.

ישראל נמצאת במצב שקוראים עליה תיגר. קוראים עליה תיגר גם בכזבים שמפיצים עלינו כאילו אנחנו מתכוונים לשנות את הסטטוס קוו בהר הבית – זה שקר וכזב. קוראים עלינו תיגר בעצם אי הנכונות להכיר בזכותו של העם היהודי למדינה משלו.

ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית. הדמוקרטיה כאן באה לידי ביטוי בזכותו של כל אדם להצביע בבחירות חשאיות, היא באה לידי ביטוי בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, שמבטיח את זכויות הפרט בצורה מלאה, בצורה שאין לה שום הקבלה בשום מקום במרחב גדול מאוד מסביבנו. הצד היהודי של המדינה בא לידי ביטוי בהיותנו מדינת הלאום האחת והיחידה של העם היהודי, בדגל, בהמנון, בזכותו של כל יהודי לבוא הנה, והאיזון בין שני הדברים הללו הוא דבר שמתבקש גם כדי לאזן את מערכת המשפט שלנו שמכירה בהחלט בצד הדמוקרטי ועכשיו תצטרך גם להכיר בצד של היותנו מדינת הלאום של העם היהודי.

אנחנו מקדמים היום חוק, חוק הלאום, שאמור להביא לאיזון הזה. הוא יעבור עוד הרבה שינויים והרבה דיונים, אבל ביסודו של דבר נבהיר שמדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי בצד מתן שוויון זכויות והבטחת שוויון זכויות לכל אזרחיה."

***

ב. הממשלה דנה היום בהכרזה על מטבעות זיכרון וקביעת ערכם הנקוב, תרכובתם, משקלם, תבניתם ושאר פרטיהם, והחליטה כדלקמן:

1. בהתאם לסעיף 43(א) לחוק בנק ישראל, התש"ע–2010 (להלן – החוק), לאשר את הצעת נגידת בנק ישראל, אשר אושרה על ידי המועצה המינהלית של בנק ישראל, בדבר הכרזה על המטבעות שלהלן כמטבעות זיכרון:

 מטבע בסדרת תמונות מן התנ"ך, שנושאו "חלום יעקב", התשע"ד-2014; בערכים נקובים של 10 שקלים חדשים (זהב בגימור קשוט), 2 שקלים חדשים (כסף בגימור קשוט), 1 שקל חדש (כסף בגימור רגיל) ו-1 שקל חדש זעיר (זהב בגימור קשוט);
(מועד הנפקה מתוכנן: נובמבר 2014).

 מטבע בסדרת נופי ישראל, שנושאו "שמורת החולה", התשע"ה-2014; בערכים נקובים של 10 שקלים חדשים (זהב בגימור קשוט), 2 שקלים חדשים (כסף בגימור קשוט), 1 שקל חדש (כסף בגימור רגיל).
(מועד הנפקה מתוכנן: דצמבר 2014).

2. בהתאם לסעיף 43(ב) לחוק , לאשר את הצעת נגידת בנק ישראל, אשר אושרה על ידי המועצה המינהלית של בנק ישראל, בדבר ערכם הנקוב, תרכובתם, משקלם, תבניתם ושאר פרטיהם של מטבעות הזיכרון שבסעיף 1 להחלטה.

***

ג. הממשלה דנה במינוי חברים לוועדת השמות הממשלתית, והחליטה כדלקמן:

1. ועדת השמות הממשלתית תהיה מורכבת מעשרים ושישה חברים, כדלקמן:

א. עשרים נציגי ציבור שימונו על ידי הממשלה בהתאם להצעת ראש הממשלה;

ב. נציגי משרדי הממשלה הבאים שימונו על ידי השר המופקד על המשרד, מעובדי משרדם:

(1) משרד ראש הממשלה – נציג אחד;
(2) משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – נציג אחד;
(3) משרד הפנים – נציג אחד;
(4) משרד הבינוי (מרכז מיפוי ישראל) – נציג אחד.

ג. נציג שימונה על ידי הממשלה בהתאם להצעת יו"ר הקרן הקיימת לישראל.

ד. נציג רשות הטבע והגנים שימונה על ידי הממשלה.

2. למנות לוועדת השמות הממשלתית 4 חברות נוספות, מהן שלוש נציגות ציבור ונציגת רשות הטבע והגנים:

א. פרופ’ איוון פרידמן – פרופסור חבר במחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה באוניברסיטת בר-אילן ומכהנת כיו"ר מועצת רשות העתיקות.
ב. פרופ’ מרגלית שילה – מומחית בתולדות ההתיישבות היהודית בארץ ישראל מהמאה ה- י"ט ועד קום המדינה.
ג. פרופ’ שלומית אליצור – פרופסור מן המניין, מרצה וחוקרת בחוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים.
ד. הגב’ רעיה שרקי – מנהלת חטיבת קהל וקהילה ברשות הטבע והגנים.
תוקף המינוי הוא לתקופה של 5 שנים.

3. חברי הוועדה המפורטים בסעיפים 1 ו- 2 לעיל, יצטרפו לחברי הוועדה שמונו בעבר על ידי הממשלה וששמם מפורט להלן :

פרופ’ משה שרון יו"ר הוועדה
מזרחן
פרופ’ יואל אליצור בלשון וחוקר ג"ג הסטורית
פרופ’ עמירם גונן גיאוגרף
פרופ’ אבינועם דנין בוטנאי
מר יהודה זיו
ד"ר איילת מזר ארכיאולוגית
ד"ר זאב משל גיאורגרף וארכיאולוג
פרופ’ זאב ספראי חוקר א"י
ד"ר עירית עמית-כהן גיאוגרפית
ד"ר צבי צמרת
פרופ’ יורם צפריר ארכיאולוג
פרופ’ נפתלי קדמון קרטוגרף
ד"ר אבשלום קור בלשן
פרופ’ זכריה קלאי ארכיאולוג
פרופ’ רות קרק גיאוגרפית
פרופ’ רכב רובין גיאוגרף
עמיקם ריקלין מנהל אגף הפיקוח בקק"ל

תקופת כהונתם של חברי הוועדה שמונו על ידי הממשלה בעבר, ואשר כהונתם לא נקצבה בעת המינוי, תהיה למשך חמש שנים נוספות ממועד קבלת החלטה זו או עד למועד סיום תפקידם הנוכחי בגוף שהם מייצגים בוועדה, ככל שקיים, לפי המוקדם.

4. הוועדה תקבע את סדרי עבודתה ותגישם לאישור ראש הממשלה בתוך 90 יום ממועד קבלת החלטה זו.

***

ד. הממשלה דנה בהעברת סמכויות משר התיירות לשר לשירותי דת, והחליטה כדלקמן:

1. להעביר משר התיירות לשר לשירותי דת את הסמכויות לפי סעיף 4 לחוק השמירה על המקומות הקדושים, התשכ"ז-1967 הקשורות בקבר רבי שמעון בר-יוחאי.
העברת הסמכויות כאמור בסעיף זה תובא לאישור הכנסת, כנדרש בסעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה.
2. להעביר את האחריות על החברה הממשלתית קרן הרשב"י ומורשתו בע"מ משר התיירות לשר לשירותי דת.
3. בהחלטת הממשלה מס. 3886 מיום 27.11.2011, בכל מקום בו מופיעות המילים: "שר התיירות" יבוא: "השר לשירותי דת", ובכל מקום בהחלטה הנ"ל בו מופיעות המילים: "משרד התיירות" יבוא: "המשרד לשירותי דת", ובלבד שלא יהיה בדבר כדי לפגוע בפעולות שנעשו עד כה על ידי שר התיירות או משרד התיירות מכח סמכותם.

***

ה. הממשלה ציינה היום את יום המחויבות הלאומי לבטיחות בדרכים. יו"ר הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, מר יעקב שיינין, סקר בפני הממשלה באמצעות מצגת את נושא המאבק בתאונות הדרכים. במסגרת סקירתו מסר מר שיינין נתונים מספריים על הירידה במספר התאונות בשנים האחרונות, וכן נתונים על הירידה במספר הנפגעים בתאונות. מר שיינין התייחס ליעד שהוצב לקראת שנת 2020 לפיו ישראל אמורה להיות בין חמש המדינות המובילות בתחום הבטיחות בדרכים, כאשר כיום ישראל נמצאת במקום ה-11 בעולם.

בסקירה הוצג גם הנתון בדבר עלייה במספר ההרוגים מקרב הולכי הרגל. מר שיינין התייחס גם לפעולות שאמורות להינקט במאבק בנגע תאונות הדרכים לרבות פעולות בתחום הטכנולוגי, וציין את שיתוף הפעולה והתאום בין הרשות שבראשה הוא עומד לבין משרדי הממשלה הרלוונטיים ומשטרת ישראל.

כן התייחס מר שיינין לצורך בהוספת תקציב לרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ולצורך להשקיע בפיתוח תשתיות.

סגנית השר במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, ציפי חוטובלי, הוסיפה ותיארה את הפעולות שנעשו בתחום החקיקה, החמרת העונשים, ההסברה והאכיפה.

השר לביטחון הפנים, יצחק אהרונוביץ, וסגן המפקח הכללי של משטרת ישראל, ניצב ניסים מור, הוסיפו פרטים ונתונים בקשר לפעולות האכיפה הנדרשות.

שר התחבורה והבטיחות בדרכים התייחס להשקעות בתחבורה הציבורית ולפעולות בתחום הכשרת נהגים ולימודים הקשורים לבטיחות בדרכים בבתי הספר.

***

ו. כן שמעה היום הממשלה סקירה על פעולות המשרד לעלייה ולקליטה. המנהל הכללי של המשרד לעלייה ולקליטה, מר עודד פורר, סקר בפני הממשלה, באמצעות מצגת, את פעולות משרדו בתחום עידוד העלייה וקליטת העולים.

מר פורר ציין כי יעדיו המרכזיים של המשרד לעלייה ולקליטה הם – עידוד העלייה, השבת ישראליים והבטחת קליטה מוצלחת. בסקירתו מסר מנכ"ל המשרד לעלייה ולקליטה נתונים מספריים על אוכלוסיית היהודים בעולם, על התפלגותם בין המדינות השונות וכן נתונים על מספרי העולים בחמש השנים האחרונות, התפלגותם לפי ארצות המוצא, הגיל ומשלח היד שלהם.

מר פורר הבהיר, כי האתגרים המרכזיים של משרדו בשנת 2014 הינם: קליטת עולים מארצות המצוקה, הבאת סטודנטים, עידוד עלייה מצרפת, טיפול בקהילות מיוחדות ובעולים מאתיופיה והסרת חסמים בתחום התעסוקה לעולים.

יו"ר הסוכנות היהודית, מר נתן שרנסקי, ציין לחיוב את החלטת הממשלה שהתקבלה לאחרונה בעניין הגיור, החלטה שתסייע לגידול במספר העולים. מר שרנסקי ציין כי השנה עלה מספר העולים מארצות המערב על מספר העולים מארצות המצוקה.

מר שרנסקי הדגיש בדבריו כי יש לפתור את בעיית אי ההכרה במיומנותם המקצועית של בעלי מקצועות חופשיים העולים לישראל כך שיתאפשר להם לעסוק בתחום מקצועם.

מנכ"ל משרד ראש הממשלה, מר הראל לוקר, הודיע כי הצעה להסדרת עניין זה תוגש בקרוב לאישור הממשלה.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (3 הצבעות, ציון ממוצע: 3.67 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

Funzing-P

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

הלנה אור - עיצוב גרפי , helenaor-art

הלנה אור - עיצוב גרפי , helenaor-art

תגובות אחרונות