הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת ממשלה מיום 25 בינואר 2015

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת ממשלה מיום 25 בינואר 2015

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"בשבועות הקרובים עלולות המעצמות להגיע להסכם מסגרת עם איראן, הסכם שעלול להשאיר את איראן כמדינת סף גרעינית, דבר שיסכן בראש וראשונה את קיומה של מדינת ישראל. זאת אותה איראן שהשתלטה על לבנון ועל סוריה ועכשיו היא משתלטת על תימן ועיראק, זו אותה איראן שמכינה נגדנו חזית אקטיבית גם מרמת הגולן וגם מדרום לבנון – אסור שאותה איראן תתקדם לנשק אטומי.

כראש ממשלת ישראל אני מחויב לעשות כל מאמץ כדי למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני שיכוון כלפי מדינת ישראל. המאמץ הזה הוא חובק עולם ואני אגיע לכל מקום שאליו אוזמן כדי להשמיע את עמדתה של מדינת ישראל וכדי להגן על עתידה וקיומה.

במעמד הזה אני אבקש להביע תנחומים לראש ממשלת יפן ולעם היפני בעקבות הדיווחים על הרצח האכזרי של אזרח יפן על ידי דאע"ש. בשבוע שעבר, בעת ביקורו של ראש ממשלת יפן בישראל, אמרתי לו שהמאבק נגד טרור האסלם הקיצוני הוא מאבק משותף ורק אם נהיה מאוחדים, נוכל לו.

ישראל מתייצבת לצדה של יפן ולצדו של העם היפני ברגע הקשה הזה.

השבוע אנחנו נציין ברחבי העולם את יום הזיכרון הבינלאומי להנצחת קורבנות השואה ואת היום למאבק באנטישמיות. בשנה האחרונה אנחנו עדים לעלייה באירועים אנטישמיים וגל של אנטישמיות ששוטף חלקים נרחבים מהעולם, בראש וראשונה את יבשת אירופה.

מול התופעות הללו, ממשלות העולם צריכות לפעול ביתר תקיפות. ההיסטוריה כבר לימדה אותנו שאלימות שמתחילה כלפי היהודים אינה נעצרת עם היהודים. זה כמו אש בשדה קוצים שמתפשטת מהר מאד לכלל החברות ולכלל האזרחים.

במקביל, עלינו להקל על כל החסמים שמקשים על עליית יהודים לארץ ישראל – ישראל היא הבית הלאומי של כל יהודי, ואנחנו נפעל כדי להביא עולים למדינת ישראל."

***

ב. הממשלה החליטה להאריך את כהונתה של ראש לשכת הקשר "נתיב" במשרד ראש הממשלה, נעמי בן-עמי , עד ליום 1.8.2015.

***

ג. הממשלה ציינה היום את יום הזיכרון הבינלאומי להנצחת קורבנות השואה ויום המאבק באנטישמיות ובמסגרת זאת שמעה הממשלה סקירות מפי האישים הבאים:

השר נפתלי בנט, השר לירושלים והתפוצות
השר סילבן שלום
מר יובל רותם, נציג משרד החוץ
מר נתן שרנסקי, יושב-ראש הסוכנות היהודית
מר אברהם דובדבני, יושב-ראש ההסתדרות הציונית העולמית
מר אבנר שלו, יושב-ראש מוסד "יד ושם"
פרופ’ דינה פורת, ראש המכון לחקר האנטישמיות באוניברסיטת תל אביב

הדוברים התייחסו, בין השאר, להיבטים הבאים:

- התגברות תופעות האנטישמיות ברחבי העולם ובעיקר באירופה בשנת 2014
- עליית האנטישמיות האסלאמיסטית
- עלייה בתקריות אלימות נגד יהודים
- מגמות של הגברת תחושת האיום בקרב קהילות יהודיות

כן התייחסו הדוברים לפעולות הננקטות על ידי המוסדות שאותם הם מייצגים בכל הקשור להגברת הנחלת תודעת זיכרון השואה והגבורה בארץ ובעולם בתחום ההסברה, החינוך וכן לפעולות בקרב גורמי ממשל במדינות שבהן קיימת תופעת האנטישמיות.

הדוברים גם התייחסו לצורך לחזק את הקשר והתמיכה בקהילות היהודיות ולהגברת הביטחון האישי.

כן נמסרה התייחסות להיערכות להגברת העלייה וליצירת תנאים נאותים לקליטת העלייה.

ראש הממשלה אמר בסיכום הדיון: "לאור גלי האנטישמיות ששוטפים את המדינות בהן חיים יהודים בתפוצות, עלינו להיערך לקליטת עלייה המונית לישראל. על כן אנו פועלים להסיר חסמים לדיפלומות ותארים מקצועיים בישראל, ובמקביל נכין תכנית חירום לביטול הבירוקרטיה כדי לאפשר בנייה מאסיבית לקליטת העלייה, כפי שנעשה בזמנו ע"י הולל"ים בקליטת העלייה הגדולה מברית המועצות. ההקלות הללו יעזרו רבות גם לפתרון בעיית הדיור בישראל".

***

ד. הממשלה דנה בבניית עתודות הון אנושי במגזר השירותים הציבוריים והחליטה כדלקמן:

בהמשך להחלטת הממשלה מס’ 1244 מיום 17.01.2010 בדבר הקמת תכנית "צוערים לשירות המדינה", ובהמשך להקמת והפעלת תכניות צוערים בתחומים נוספים כגון השלטון המקומי, ניהול תשתיות תחבורה, תכנון ובנייה ועוד, ובמטרה לקדם בחינה מערכתית ומקצועית של בניית עתודות ההון האנושי במגזר השירותים הציבוריים בישראל, במובנו הרחב (להלן -"מגזר השירותים הציבוריים") ולשפר את שיתוף הפעולה בין תכניות הצוערים ותכניות אחרות כגון מכינות לשירות הציבורי ותכניות הכשרת דרגי ביניים ודרגים בכירים:
למנות צוות בחינה מקצועי ובין-משרדי (להלן – "הצוות") אשר יגיש לממשלה בתוך 120 ימים את המלצותיו בדבר אסטרטגיה לבניין עתודות הון אנושי במגזר השירותים הציבוריים.

בהחלטה זו:

"מגזר השירותים הציבוריים" – שירות המדינה, השלטון המקומי, כוחות הביטחון, חברות ממשלתיות, תאגידים סטטוטוריים וכן גופים מתוקצבים אחרים כמשמעותם בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

1. להלן עיקרי תפקידי הצוות:

א. גיבוש תמונת מצב עדכנית של תכניות בניית עתודות ההון האנושי במגזר השירותים הציבוריים, לרבות תכניות בהתהוות בחתכים הבאים:
- תכניות לדרגי כניסה, דרגי ביניים ודרגים בכירים.
- תכניות בפילוח למגזרים השונים.
- תכניות המקדמות נושאים מהותיים וחוצי ארגונים.

ב. סקירה בינלאומית של חלופות לטיפול מערכתי או אחר בעתודות הון אנושי במגזרי שירותים ציבוריים.

ג. דיון במידת מעורבותה של ממשלת ישראל בהכשרת עתודות הון אנושי במגזר השירותים הציבוריים בישראל בהתחשב במאפייניהם השונים של הגופים המרכיבים את המגזר ובשים לב לגבולות סמכותה של הממשלה בקבלת החלטות בענייני כוח האדם שלהם, כמו גם לעובדה שלא מתקיימים יחסי עובד מעביד בין המדינה לבין עובדיהם של חלק ניכר מהגופים המדוברים. בתוך כך בחינת תפישת הפעלה וגיבוש המלצות לטווח הקצר, הבינוני והארוך בנוגע למנגנונים והמבנים לסגירת הפער בין הרצוי למצוי לרבות, על-פי העניין, קריטריונים ותהליכי הערכת יעילות תכניות בניין ההון האנושי.

ד. בחינת מנגנוני שיתוף פעולה בין תכניות בניית העתודה הקיימות על מרכיביהן, שישרת את כלל התכניות הקיימות והעתידיות ויסייע לתכניות בשלב הקמתן, ניהולן השוטף ושיפורן המתמיד.

ה. גיבוש המלצות לתאום מיטבי של מהלך בניית העתודות עם הרפורמה בשירות המדינה.

2. הרכב הצוות יהיה כדלקמן:

א. מנכ"ל משרד ראש הממשלה – יושב-ראש הצוות
ב. החשבת הכללית במשרד האוצר או נציג מטעמה – חברה
ג. הממונה על התקציבים במשרד האוצר או נציג מטעמו – חבר
ד. הממונה על השכר במשרד האוצר או נציג מטעמו – חבר
ה. מנכ"ל משרד הפנים או נציג מטעמו לעניין השלטון המקומי – חבר
ו. ראש מטה הרפורמה בנציבות שירות המדינה – חבר
ז. ראש אגף בכיר צוערים לשירות המדינה – חבר
ח. שלושה נציגי ציבור שימנו במשותף נציב שירות המדינה והמשנה למנכ"ל משרד רה"מ, בכפוף לבדיקתם ובהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה – חברים

3. הצוות יהיה רשאי להזמין אליו להתייעצות נציגי ארגונים שונים המרכיבים את מגזר השירותים הציבוריים כמו גם נציגי צה"ל, נציגי ארגונים אזרחיים הפועלים לקידום מנהיגות ציבורית בישראל וכן נציגי ארגוני מגזר פרטי גדולים בהם מתקיימים תהליכים רבי היקף של פיתוח עתודות הון אנושי.

4. אין בהחלטה האמורה כדי לעכב פעילות קיימת בתחום כגון הקמת תכניות עתודה.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (2 הצבעות, ציון ממוצע: 3.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

Funzing-F1

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-Fl

תגובות אחרונות