הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת ממשלה מיום 26 במאי 2015

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת ממשלה מיום 26 במאי 2015

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"אנחנו חווים החלטות שנוגעות לחלקים שונים של הקיום שלנו והן עוברות לצדנו מבלי שאנשים שמים לב. ההחלטה הראשונה היא החלטה חשובה מאוד שנתקבלה לפני ימים אחרים בוועידת הסקר של האמנה למניעת הפצת נשק גרעיני, ההחלטה הזאת לא כללה הקמת ועדה שתכלול את ישראל ותתמקד בישראל. נעשה מאמץ לא קטן כדי שהדבר הזה לא יקרה. אני מעריך את הפעולה שעשתה ארה"ב וכן את ההתגייסות של קנדה ובריטניה כדי למנוע את התוצאה הזאת, וכמובן צריך לדון בזה שוב בעוד חמש שנים. זה נושא חשוב מאוד לביטחון הלאומי של מדינת ישראל.

דבר שני שחשוב למדינת ישראל הוא משק הגז שלנו, משק האנרגיה שלנו, הוא חשוב ויש לו יסודות אסטרטגיים. אנחנו לא נחזור על הטעות שעשו מדינות שחיפשו פתרון אידיאלי עבור הגז שלהן ולפעמים עבור הנפט שלהן, וכתוצאה מזה גם הגז וגם הנפט נשארו במעמקי הים או מתחת לקרקע. היה להן פתרון אידיאלי שלא היה ריאלי. במצב הזה הן יכלו לשבח את עצמן על כך שהן רוצות את המערכת התחרותית ביותר שלעולם לא התממשה. שנים רבות עברו על מדינות רבות והן לא ראו קומץ ואפילו לא שמץ של אנרגיה מהמקורות הללו. אנחנו לא נפעל כך, אנחנו נפעל על סמך השיקול הנבון שמאזן תחרות וכדאיות ומוציא את הגז ממעמקי הים.

יש כאן מתווה שבא כתוצאה מעבודה מאומצת של מומחים שונים בתחום הזה. לצערי, לא כולם הסכימו – הממונה על ההגבלים לא הסכים לו, אבל אנחנו הולכים קדימה. אנחנו נתקענו בערך בעלות של 12 מיליארד שקל. 12 מיליארד שקל של אובדן גז בגלל צינור שלא עבר במטע בננות ליד קיבוץ דור. אני לא אחזור על זה, אני לא אתן לשום שיקול, שום לחץ ושום מהלך פופוליסטי למנוע את הזרמת הגז למדינת ישראל. אנחנו נוציא את הגז הזה ממעמקי הים, נביא אותו לאזרחי ישראל ונטיב עם החברה כולה. זה דבר שני וחשוב.

תראו מה שמטע בננות אחד יכול לעשות. האם מטע בננות שווה 12 מיליארד שקל? התשובה היא לא, אבל אנחנו שילמנו את זה, ואנשים לא קיבלו את האנרגיה במחיר המוזל. זה לא יקרה, אנחנו נוציא את הגז ממעמקי הים ונביא אותו לאזרחי ישראל ולמפעלי ישראל.

דבר שלישי ואחרון – אנחנו אוהבי ירושלים, בוני ירושלים ומטיבי ירושלים. אנחנו מביאים היום החלטה של תכנית רב שנתית (חמש-שנתית) בהשקעה של 100 מיליון שקל בכותל. הכותל שייך לכל עם ישראל על כל פלגיו וכל זרמיו. אנחנו מפתחים אותו וכבר מחר אנחנו מביאים תכנית דומה של חמש השנים האחרונות שהביאה לגידול משמעותי של המבקרים שם. אני חושב שזה דבר שמשקף את המחויבות של כולנו, שלי כבן ירושלים ושל שרי הממשלה להמשיך לבנות את ירושלים, כך נעשה עם ראש עיר נמרץ מאוד ודינמי. לא תמיד מסכימים אתו, אבל תמיד עובדים אתו, וכך יהיה.

אנחנו מעריכים מאוד את פעולתה של ארה"ב בוועידת הסקר. כמובן שטרחתי לומר זאת לג’ון קרי וגם ביקשתי שיעביר זאת אישית לנשיא אובמה."

***

ב. שר הפנים, סילבן שלום, התייחס לאירוע הטראגי בו עובד בכיר ברשות האוכלוסין וההגירה, אריאל רוניס ז"ל, שלח יד בנפשו לנוכח גל של הכפשות חסרות שחר שהופנה כלפיו ברשת חברתית באינטרנט. השר שלום ציין את מסירותו ופועלו של אריאל רוניס ז"ל, הן בעבר במסגרת שירות הביטחון הכללי והן בהווה בתפקידו ברשות האוכלוסין וההגירה.
השר סילבן שלום הוסיף גם כי תופעת "הביוש" (SHAMINGׂׂ) פוגעת ברבים נוספים ויש לחשוב על נקיטת צעדים למניעת אירועים דומים בעתיד.
ראש הממשלה ומספר שרים נוספים התייחסו לנושא ואמרו אף הם כי יש למצוא דרכים להתמודד עם התופעה הפוגעת ברבים, לרבות בילדים.

***

ג. שר הביטחון עדכן בקצרה את חברי הממשלה בעניין התרגיל להיערכות העורף במקרה חירום – "נקודת מפנה 15″ שאמור להתקיים בשבוע הבא.
השר משה (בוגי) יעלון הוסיף כי בישיבתה הבאה של הממשלה יוצג לחברי הממשלה מיתווה התרגיל על כל שלביו.

***

ד. הממשלה דנה והחליטה, בהתאם לסעיף 31(ו) לחוק-יסוד: הממשלה, לאשר את תקנון עבודת הממשלה.

***

ה. הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, למנות את שי באב"ד לתפקיד המנהל הכללי של משרד האוצר.

***

ו. עוד החליטה הממשלה, לקבוע כי השר זאב אלקין יופקד על יחידת הסמך: לשכת הקשר "נתיב", אשר תישאר במשרד ראש הממשלה.

***

ז. הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה, להעביר את הסמכויות הנתונות לשר הכלכלה עפ"י סעיפים 4, 6, 7, 7א, 10, 11א, 15, 15א, 16א ו- 17 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ו- 1969 לשר דוד אזולאי. החלטה זו תובא לאישור הכנסת כנדרש בסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה.

החלטה זו תעמוד בתוקף כל עוד השר אריה מכלוף דרעי משמש כשר הכלכלה.

***

ח. הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 4(ב) לחוק-יסוד: השפיטה (להלן: חוק היסוד), לקבוע כי השר משה כחלון יהיה חבר בוועדה לבחירת שופטים בנוסף לשרת המשפטים המכהנת כיושבת ראש הוועדה מכוח חוק היסוד.

***

ט. הממשלה החליטה, על יסוד הוראות סעיף 117 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 ובהתאם לכללים למתן היתר לפרסומים אשר אושרו על ידי הממשלה בשנת 1975 (פורסמו בילקוט הפרסומים התשל"ה עמ’ 1317-1316), למנות ועדת שרים למתן היתר לפרסומים שהרכבה וסמכויותיה מפורטים להלן:

הרכב ועדת השרים:

שרת המשפטים – יושבת ראש
שר הביטחון
שר החוץ

סמכויות הוועדה:

- מתן היתר לפרסומים של עובדי הציבור ועובדי הציבור לשעבר בהתאם לכללים למתן היתר לפרסומים אשר פורסמו בילקוט הפרסומים התשל"ה, עמ’ 1317-1316 (להלן – הכללים).

- הבקשות למתן היתר לפרסום תוגשנה בדרך המצוינת בכללים או בדרך של הגשתן ישירות למזכירות הממשלה.

- החלטות הוועדה תהיינה על דעת הממשלה.

***

י. הממשלה החליטה, בהמשך להחלטות הממשלה מס’ 9 מיום 19.5.2015, מס’ 2925 מיום 19.12.2004, מס’ 4569 מיום 11.12.2005, מס’ 2644 מיום 29.11.2007, מס’ 2467 מיום 21.11.2010 ומס’ 5301 מיום 26.12.2012, לאור סיומה של תכנית החומש לשיפור, בינוי ועידוד ביקורים ברחבת הכותל המערבי (להלן: תכנית הפיתוח), והצורך לאמץ תכנית פיתוח חדשה נוכח הביקוש הגובר לפעילויות חינוכיות והגידול במספר המבקרים בכותל המערבי:

1. להמשיך את תכנית הפיתוח לתקופה של חמש שנים נוספות (2020-2016) (להלן: תכנית החומש) לשם ביצוע פעולות בינוי ופיתוח של רחבת הכותל ומנהרות הכותל, ובכלל זה חשיפה ושימור של ממצאים ארכיאולוגיים, שדרוג תשתיות תחבורתיות וכן הרחבת פעילות חינוכית לתלמידים, לסטודנטים ולחיילים וכן נושאים נוספים כפי שיוחלט.

2. המסגרת התקציבית הכוללת של תכנית החומש היא 100 מלש"ח, בחלוקה שווה בין השנים 2020-2016 (20 מלש"ח לשנה), מהמקורות הבאים:

א. משרד הפנים יקצה 3.5 מלש"ח לשנה, בכל אחת מהשנים האמורות;

ב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים יקצה מתקציב הפיתוח של המשרד 2 מלש"ח לשנה, בכל אחת מהשנים האמורות;

ג. משרד התיירות יקצה 3 מלש"ח לשנה, בכל אחת מהשנים האמורות;

ד. המשרד לביטחון הפנים יקצה 1 מלש"ח לשנה, בכל אחת מהשנים האמורות;

ה. משרד האוצר יקצה 3.5 מלש"ח לשנה, בכל אחת מהשנים האמורות;

ו. משרד ראש הממשלה יקצה 2 מלש"ח לשנה, בכל אחת מהשנים האמורות;

ז. משרד הביטחון יקצה 3 מלש"ח לשנה, לטובת מימון ביקורי חיילים בכותל המערבי והשתתפותם בתכניות החינוכיות בכל אחת מהשנים האמורות;

ח. משרד החינוך יקצה 2 מלש"ח לשנה, לטובת מימון ביקורי תלמידים בכותל המערבי והשתתפותם בתכניות החינוכיות בכל אחת מהשנים האמורות.
משרד ראש הממשלה ינהל את ביצוע התקציב וילווה את יישום תכנית החומש. לשם כך יעבירו המשרדים המפורטים בסעיפים 2(א) – 2(ד) לעיל את כלל התקציבים, בין גגות, לתקנה ייעודית במשרד ראש הממשלה. משרדי החינוך והביטחון יעבירו את התקציב לתקנת השתתפות במשרד ראש הממשלה בהתאם לביצוע הביקורים האמורים בסעיפים 2(ז) ו- 2(ח) לעיל.

***

יא. הממשלה החליטה על העברת שטחי פעולה וסמכויות למשרד לאזרחים ותיקים ולשרה לאזרחים ותיקים ועל הקמת ועדת שרים לקידום השוויון המגדרי, ועדת שרים לענייני המגזר הערבי וועדת שרים למיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית", כמפורט להלן:

קידום מעמד האישה

1. בהתאם לסעיף 31 (ד) לחוק יסוד: הממשלה, להעביר ממשרד ראש הממשלה למשרד לאזרחים ותיקים את שטח הפעולה: קידום מעמד האישה, ובכלל זה האחריות על הרשות לקידום מעמד האישה.

2. בהתאם לסמכות הממשלה לפי סעיף 31 (ב) לחוק יסוד: הממשלה, להעביר לשרה לאזרחים ותיקים את הסמכויות הנתונות לראש הממשלה על פי חוק הרשות לקידום מעמד האשה, תשנ"ח – 1998.

בהתאם לסעיף 31 (ב) לחוק יסוד: הממשלה לבקש את אישור הכנסת להעברת הסמכויות כאמור.

3. להטיל על השרה לאזרחים ותיקים לפעול לתיקון חוק הרשות לקידום מעמד האשה, תשנ"ח- 1998, באופן שעולה בקנה אחד עם העברת שטח הפעולה לפי החלטה זו ובהתאם לסעיף 1 להחלטת הממשלה מס’ 2331 מיום 14.12.2014.

4. להקים ועדת שרים לקידום השוויון המגדרי שהרכבה וסמכויותיה מפורטים להלן:

א. הרכב הוועדה:

השרה לאזרחים ותיקים – יו"ר
שרת המשפטים
שר הרווחה והשירותים החברתיים
השר לביטחון הפנים
שר הכלכלה
השר לשירותי דת
שרת התרבות והספורט
מוזמנים קבועים:
מנהלת הרשות לקידום מעמד האישה
היועץ המשפטי לממשלה או נציגו

ב. סמכויות הוועדה:

קידום השוויון המגדרי בכל תחומי החיים.
הרשות לקידום מעמד האישה תשמש כמרכזת הוועדה ותהיה ממונה על תיאום ומעקב של החלטות הוועדה ככל שלא ייקבע אחרת.

פיתוח כלכלי של המגזר הערבי

5. בהתאם לסעיף 31 (ד) לחוק יסוד: הממשלה, להעביר ממשרד ראש הממשלה למשרד לאזרחים ותיקים את שטח הפעולה: פיתוח כלכלי של המגזר הערבי, ובכלל זה האחריות על הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים.

6. לתקן את החלטת הממשלה מס’ 1204 מיום 15.2.2007, החלטת הממשלה מס’ 3211 מיום 15.05.2011, החלטת הממשלה מס’ 4193 מיום 29.01.2012, החלטת הממשלה מס’ 4432 מיום 18.03.2012, החלטת הממשלה מס’ 1298 מיום 09.02.2014, החלטת הממשלה מס’ 2365 מיום 21.12.2014 והחלטת הממשלה מס’ 1539 מיום 21.3.2010 ולקבוע כי בכל מקום בהחלטות אלה שנאמר: "ראש הממשלה" או "משרד ראש הממשלה" יבוא במקומם: "השרה לאזרחים ותיקים" או "המשרד לאזרחים ותיקים", בהתאמה.

7. לוועדות ההיגוי הקבועות בסעיף 8 להחלטת הממשלה מס’ 1204 מיום 15.2.2007, בסעיף 6 להחלטת הממשלה מס’ 1539 מיום 21.3.2010 ובסעיף 10 להחלטת הממשלה מס’ 2365 מיום 21.12.2014 יצורף נציג משרד ראש הממשלה.

8. להקים ועדת שרים לענייני המגזר הערבי שהרכבה וסמכויותיה מפורטים להלן:

א. הרכב הוועדה:

ראש הממשלה – יו"ר
השרה לאזרחים ותיקים – ממלאת מקום יו"ר הוועדה
שר האוצר
שר החינוך
שר הרווחה והשירותים החברתיים
שר הכלכלה
שר הפנים
שר התחבורה והבטיחות בדרכים
השר לביטחון פנים
שר הבינוי
השר לשירותי דת

מוזמנים קבועים:

היועץ המשפטי לממשלה או נציגו
המנהל הכללי, משרד ראש הממשלה
הממונה על התקציבים, משרד האוצר
מנהל הרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי

ב. סמכויות הוועדה:

טיפול בענייניהם של אזרחי ישראל מקרב המגזר הערבי.
הרשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים תשמש כמרכזת הוועדה ותהיה ממונה על תיאום ומעקב של החלטות הוועדה ככל שלא ייקבע אחרת.

המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית"

9. בהתאם לסעיף 31 (ד) לחוק יסוד: הממשלה, להעביר ממשרד ראש הממשלה למשרד לאזרחים ותיקים את שטח הפעולה: המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית", ובכלל זה את מטה התיאום למיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית". אין באמור כדי לגרוע מסמכויות של משרדים אחרים.

10. לתקן את החלטת הממשלה מס’ 1046 מיום 15.12.2013 כדלקמן: בכל מקום שבו נאמר "ראש הממשלה" או "משרד ראש הממשלה" יבואו במקומם "השרה לאזרחים ותיקים" או "המשרד לאזרחים ותיקים", בהתאמה, למעט בסעיף 1, שבו במקום: "מנכ"ל משרד ראש הממשלה" יבוא: "השרה לאזרחים ותיקים או מי מטעמה" ולמעט בסעיף 4.ו, שבו במקום המילים: "סגן השר במשרד ראש הממשלה" יבואו המילים "השרה לאזרחים ותיקים". להוסיף לצוות הבין משרדי הקבוע בסעיף 4.א. את ראש מטה ישראל דיגיטלית.

11. להקים ועדת שרים למיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" שהרכבה וסמכויותיה מפורטים להלן:

א. הרכב הוועדה:

ראש הממשלה – יו"ר
השרה לאזרחים ותיקים – ממלאת מקום יו"ר הוועדה
שר האוצר
שר החינוך
השר אופיר אקוניס
שר הפנים
שר הכלכלה
שרת המשפטים
שר המדע, הטכנולוגיה והחלל

מוזמנים קבועים:

מנכ"ל משרד ראש הממשלה
ראש מטה ישראל דיגיטלית
ראש המועצה הלאומית לכלכלה
המדען הראשי במשרד הכלכלה
היועץ המשפטי לממשלה או נציגו
החשבת הכללית, משרד האוצר
הממונה על התקציבים, משרד האוצר

ב. סמכויות הוועדה:

קידום המיזם הלאומי

ישראל דיגיטלית

מטה ישראל דיגיטלית ירכז את עבודת הוועדה ויהיה ממונה על תיאום ומעקב החלטות הוועדה ככל שלא ייקבע אחרת.

קידום אוכלוסיית הצעירים

12. השרה לאזרחים ותיקים תהא אחראית לנושא קידום אוכלוסיית הצעירים והיא תביא לאישור הממשלה החלטה מפורטת בעניין בתוך 30 ימים. אין באמור כדי לגרוע מסמכויות של משרדים אחרים.

כללי

13. על-פי סעיף 9 לחוק הממשלה התשס"א-2001 תימסר הודעה בדבר העברת שטחי הפעולה כאמור בסעיפים 1, 5 ו-9 ליו"ר הכנסת על-מנת שיביאה לידיעת הכנסת.

14. אופן העברת וחלוקת התקציבים ותקני כוח-אדם בין המשרדים יסוכם בין המשרדים הרלוונטיים, אגף התקציבים במשרד האוצר ונציבות שירות המדינה תוך 14 ימים.

15. העברת שטחי הפעולה והסמכויות על פי המפורט בהחלטה זו תיכנס לתוקף במועד קבלת אישור הכנסת להעברת הסמכויות כאמור בסעיף 2 לעיל. עד להשלמת ההיערכות המינהלית לקליטת שטחי הפעולה, ולא יאוחר מחלוף 3 חודשים ממועד אישור הכנסת כאמור, ימשיכו הגופים הנכללים בשטחי הפעולה לקבל את מלוא השירותים הדרושים לפעולתם הסדירה ממשרד ראש הממשלה.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (3 הצבעות, ציון ממוצע: 4.67 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

ידידים - סיוע בדרכים

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

הלנה אור - עיצוב גרפי , helenaor-art

Funzing-Fl

תגובות אחרונות