גובש מתווה הסכם הפרדת האחזקות בין העירייה למדינה

גובש מתווה הסכם הפרדת האחזקות בין העירייה למדינה

בהמשך להחלטת הממשלה (ועדת השרים להפרטה) מ-1 ביוני 2014, גובש מתווה למהלך להפרדת וסיום האחזקות המשותפות של העירייה והמדינה בחברות המשותפות, זאת לאחר תהליך משא ומתן שנמשך למעלה משנתיים. המתווה יובא לאישור ועדת הכספים בעיריית תל אביב-יפו בשבוע הקרוב. 

במסגרת הליך זה של הפרדת האחזקות, תעביר המדינה לעירייה את אחזקותיה בחברות הבאות:

אתרים (50%), בניין הבימה (50%) ואולם נחמני (50%), כאשר חברת אתרים תרכוש מהמדינה את אחזקותיה בחברות אוצר מפעלי ים (83%) והחברה לפיתוח יפו העתיקה (49%).

במקביל, העירייה תעביר את אחזקותיה שלה (50%) בחברת נתיבי איילון למדינה. לגבי חברת "חלמיש" ההסכם כולל אפשרות של רכישה ע"י אחד הצדדים או פירוק החברה לאחר החלטת מועצת רשות מקרקעי ישראל אודות קריטריונים לפיצוי על בסיס העיקרון של "משק סגור".

מתווה ההסכם גובש בהתאם לעמדת העירייה ובהמשך לדו"ח מבקר המדינה לפיהם על המדינה לנתק את עצמה מטיפול בחברות אלו, שכן לא מתקיים ערך מוסף לניהולן תוך מעורבות ממשלתית. מאחר ומדובר בחברות ציבוריות, קיימת הגבלה לגבי האפשרות שגוף חיצוני ישלוט בחברות ועל כן הוחלט כי עיריית תל אביב-יפו היא הגוף שיקבל על עצמו את השליטה בחברות.

העברת הבעלות לידי העירייה עשויה להוביל לצמצום עלויות, הגברת היעילות ושיפור השירות בשל כוונתה לבדוק  את איחוד הפעילויות של שלושת חברות החוף: החברה לפיתוח יפו העתיקה, אוצר מפעלי ים ואתרים, זאת מתוך המשך מגמה להענקת שירות יותר טוב לציבור ברצועת החוף. בנוסף, העברת הבעלות תאפשר לעירייה לשפר את השירות בתחום ניהול בנייני תרבות, עם מעבר בניין הבימה ואולם נחמני לבעלותה.

המהלך כולו יכניס לקופת המדינה 250 מיליון ₪ בגין מניות החברות ועוד 350 מיליון ₪ שיועברו לרשות מקרקעי ישראל על הסדרי המקרקעין.

ראש עיריית תל אביב-יפו רון חולדאי: "מדובר בנכסים של הציבור שהעירייה והמדינה משמשים כנאמנים שלו. המציאות הוכיחה כי ריכוז הבעלות בחברות השונות מאפשרת ניהול יעיל וטוב יותר, המאפשר לשפר את השירות לציבור".

אורי יוגב, מנהל רשות החברות הממשלתיות: "ניסיון העבר של רשות החברות הממשלתיות בניהול חברות משותפות עם רשויות מוניציפליות מלמד כי לרשות קיים קושי במימוש אמצעי השליטה שלה בחברות אלו. עיריית תל אביב-יפו היא הגוף המתאים לניהול חברות בשל היותה גוף ציבורי בעל ראייה רחבה".

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (1 הצבעות, ציון ממוצע: 4.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

Funzing-Fl

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-F1

Funzing-W

תגובות אחרונות