אומצו המלצות הוועדה לצמצום השימוש במזומן; עסקים קטנים יוכלו להגיש דו"ח למע"מ פעם בחודשיים

אומצו המלצות הוועדה לצמצום השימוש במזומן; עסקים קטנים יוכלו להגיש דו"ח למע"מ פעם בחודשיים

שני שינויים חשובים בהתנהלות הפיננסים של רבים מאיתנו עברו השבוע משוכה בכנסת ישראל. האחד קשור לאופן ביצוע התשלומים היומיומיים והשני להגשת דוחות מע"מ לעסקים קטנים. להלן הפרטים.

הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת שר האוצר לאימוץ המלצות הוועדה לצמצום השימוש במזומן

הכנסת אישרה בתחילת השבוע בקריאה ראשונה את המלצות הוועדה לצמצום השימוש במזומן במשק הישראלי, שהוגשו על ידי שר האוצר, משה כחלון, במטרה להילחם בהון השחור, בפשיעה הכלכלית ובהלבנת הון, כמו גם להרחיב את המקורות העומדים לרשות הממשלה למימוש יעדיה.

אומדנים שנערכו מצביעים על כך שהכלכלה השחורה בישראל מביאה לאובדן הכנסות של מיליארדי שקלים חדשים מדי שנה לקופת המדינה וכי השימוש במזומן הוא ה"דלק" המניע אותה. על כן, ההמלצות המרכזיות של הוועדה נוגעות לשלושה תחומים:

1. הגבלת השימוש במזומן – מגבלה של 10,000 ₪ על עסקאות במזומן בטווח המיידי שלאחר מכן תוקטן למגבלה של 5,000 ₪ ואיסור סיחור צ’קים בסכומים דומים. כמו כן, יוגבל סכום העסקה בעסקאות מזומנים בין צדדים פרטיים לסכום של עד 50,000 ₪ בטווח המיידי ובשלב הבא – 15,000 ₪. הפרת האיסור על ביצוע עסקאות במזומן מעל לסף שהוגדר, תיקבע כעבירה פלילית שבגינה יוטל קנס מנהלי או עיצום כספי לעוסק. כל עסקה מעל לסכום המגבלה תבוצע באמצעות צ’קים, העברה בנקאית, כרטיסי חיוב מיידים וכרטיסים נטענים. תיירים המבקרים בישראל יוכלו לבצע רכישות במזומן ללא הגבלה, כאשר ברכישות מעל 25,000 ₪ יהיה המוכר הישראלי חייב בדיווח לרשות המסים.

2. הגבלת השימוש בצ’קים – צ’קים סחירים משמשים תחליף למזומן ועל כן, יחולו עליהם מגבלות דומות. הוועדה ממליצה להגביל את האפשרות לפרוע צ’ק שסוחר יותר מפעם אחת. בטווח הקצר ניתן יהיה להסב צ’קים פעם אחת ובתנאי שכל פרטי הנסב יפורטו. בשלב הבא, לא ניתן יהיה להסב צ’קים כלל, למעט הסבה לגוף פיננסי מפוקח, תאגיד בנקאי או בנק הדואר. בנוסף, תיאסר הוצאת צ’קים ללא רישום שם המוטב – איסור זה, בתוספת איסור הסחירות, ימנע מצבים בהם צ’קים של אזרחים מתגלגלים לגורמים שונים ללא ידיעתם.

3. קידום השימוש באמצעים אלקטרוניים – הבנקים יחויבו להציע כרטיס דביט (כרטיס חיוב מיידי) לכל לקוח ועמלות הכרטיס יפוקחו. יינקטו צעדים משמעותיים לקידום השימוש באמצעי תשלום אלקטרוניים מתקדמים.

את הוועדה מינה ראש הממשלה, בנימין נתניהו, וחברים בה מנהל רשות המסים, משה אשר, יו"ר הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, פול לנדס, מנהלת מחלקת החשבות ומערכות תשלומים וסליקה בבנק ישראל, עירית מנדלסון, המשנה ליועמ"ש, רז נזרי, סגן המפקח על הבנקים, אור סופר, המשנה לפרקליט המדינה, יהודה שפר וראש אגף חקירות במשטרה, ניצב מני יצחקי. שותפים נוספים להמלצות הוועדה הם המפקח על הבנקים, דודו זקן והממונה על ההגבלים העסקיים דייוויד גילה וסגן שר האוצר לשעבר, ח"כ מיקי לוי.

שר האוצר, משה כחלון: "מדובר בצעד נוסף להגברת האכיפה והענישה במסגרת המלחמה בהון השחור. החוק מאפשר מלחמה בפשיעה ובהלבנת הון, תוך שהוא מביא להרחבת בסיס המס וזאת ללא צורך בהעלאת מיסים ומבלי לפגוע בשגרת חייהם של האזרחים. בנוסף, החוק יביא לפיתוח טכנולוגיות ושירותים שיקלו על חיי האזרחים במסגרת עסקאות בסכומי כסף גדולים. כפי שהתחייבנו בהסכמים הקואליציוניים, לצעד זה יצטרפו מהלכים נוספים אשר יובאו לחקיקה בהקדם".

מנהל רשות המסים, משה אשר אמר: "צמצום השימוש במזומן מצטרף לשורת מהלכים שמקדמת רשות המסים במאבקה חסר הפשרות בהון השחור והעלמות מס. מדובר במהלך מידתי, המאזן בין הצורך של האזרחים במזומן בהתנהלותם היום-יומית לבין הגבלת היכולת להשתמש באמצעי תשלום זה במטרה להסתיר פעילות מסחרית לא לגיטימית מרשות המסים".

עסקים קטנים יוכלו להגיש דו"ח למע"מ פעם בחודשיים

הכנסת אישרה המשך מתן הקלה לעסקים שמחזור עסקאותיהם עד 1.5 מיליון ₪ בשנה, לפיה יוכלו להגיש דו"ח תקופתי למע"מ פעם בחודשיים במקום מדי חודש * בנוסף, הוארכה ההקלה המאפשרת להגיש את דו"ח המע"מ המפורט בנפרד מן הדו"ח התקופתי

מליאת הכנסת אישרה אמש בקריאה שנייה ושלישית תיקון לחוק מע"מ, המסדיר באופן קבוע את ההקלה המאפשרת לעסקים שמחזור עסקאותיהם עד 1.5 מיליון ₪ בשנה להגיש דו"ח למע"מ מדי חודשיים במקום בכל חודש.

בנוסף, התיקון מאריך הוראת שעה הנוגעת להגשת דוח מפורט למע"מ ובו פירוט של חשבוניות של שירותים וטובין שנצרכו ונמכרו על ידי העוסק מעל לסכום מסוים; על פי התיקון, עד ה-31 לדצמבר 2016 ניתן יהיה להמשיך להגיש את הדו"ח המפורט כדו"ח נוסף בסוף החודש, מבלי להגישו כחלק מן דו"ח התקופתי.

ההוראה תקפה רק לגבי החייבים בהגשת דו"ח מפורט, שהם עוסקים יחידים אשר מחזור עסקאותיהם עולה על 2.5 מיליון ₪, חברות אשר מחזור עסקאותיהן עולה על 2 מיליון ₪ והחל מה- 1.7.15 – גם לגבי חברות אשר מחזור עסקאותיהן עולה על 1.5 מיליון ₪. חייבים נוספים בדיווח הם עוסקים (יחידים או חברות) אשר חלה עליהם חובה לנהל פנקסי חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה.

ההצעה למתן אורכה הונחה לפתחה של הכנסת הקודמת מתוך כוונה להחילה החל מה-1 בינואר 2015, אך בשל הקדמת הבחירות, נדחתה תחילתו של התיקון המוצע לשלושה חודשים מיום כינונה של הכנסת החדשה וזאת, על פי הוראות סעיף 38 לחוק יסוד הכנסת. בהתאם להצעת החוק שאושרה אתמול, המועד לאיחוד הדיווחים נדחה עד לתום שנת 2016 וזאת, לצורך ביצוע בדיקות והתאמות לכך במערכות הגבייה של רשות המסים וכן, בכדי לתת לעוסקים זמן נוסף להיערך לשינוי.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (1 הצבעות, ציון ממוצע: 5.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

Funzing-W

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-W

Funzing-F1

תגובות אחרונות