נזקי הפשיעה – שנת 2014

נזקי הפשיעה – שנת 2014

השר לביטחון הפנים, ח"כ גלעד ארדן : "אפעל להוספת שוטרים ולהגברת הנוכחות המשטרתית ברחבי  הארץ במטרה להפחית את האלימות ולחזק את  תחושת הביטחון האישי".

הנזק הכלכלי מתופעת הפשיעה בשנת 2014 – 15.8 מיליארדי ₪. עלייה חדה של 9.1%

הנזק הכלכלי שנגרם כתוצאה מהפשיעה בשנת 2014 נאמד על-ידי המשרד לביטחון הפנים ב-15.8 מיליארדי ש"ח, עלייה בשיעור חד של 9.1% לעומת שנת 2013, כך עולה מדו"ח שהוכן על-ידי אגף תכנון, תקצוב ובקרה במשרד. העלייה בנזק הכלכלי מחזיר את היקף הנזק לרמתו בשנים 2009-2010.

הנזק הכלכלי הממוצע למקרה פשיעה עמד בשנת 2014 על כ-12,259 ש"ח, עלייה של 10.7% לעומת 2013. הנזק הכלכלי הכבד ביותר נגרם כתוצאה ממקרי רצח, בהם נאמד הנזק הממוצע על כ-2.3 מיליוני ש"ח. עבירות מין גורמות לפי הדו"ח לנזק כלכלי ממוצע של כ-40.4 אלפי ש"ח למקרה, עבירות אלימות לכ-39.1 אלפי ש"ח בממוצע, בעוד שהנזק הכלכלי הממוצע מעבירות הרכוש נאמד בכ-10.1 אלפי ש"ח והנזק הכלכלי מעבירות מרמה עומד על כ-7 אלפי ש"ח בממוצע.

מחברי הדו"ח מציינים כי למרות העלייה בנזק הכלכלי בשנת 2014 נשאר ‘נטל הפשיעה‘ – הנזק הכלכלי כתוצאה מהפשיעה כאחוז מהתמ"ג – יציב ועמד בשנת 2014 על כ- 1.5% מהתמ"ג, עלייה מזערית לעומת שנת 2013 בה עמד הנטל על כ-1.4%.

מס הפשיעה‘ – הנזק הכלכלי כתוצאה מתופעת הפשיעה לנפש – עמד בשנת 2014 על 1,921 ש"ח, עלייה משמעותית בשיעור של 7% לעומת שנת 2013. למרות העלייה נשאר ‘מס הפשיעה’ בשנת 2014 נמוך יחסית ומאז החל המשרד לביטחון הפנים לאמוד את הנזק הכלכלי מתופעת הפשיעה נרשמה ירידה ב’מס הפשיעה’ בשיעור של 30.4%.

עבירות האלימות, כולל רצח ועבירות מין, הסבו בשנת 2014 כ-34.4% מכלל הנזק הכלכלי מתופעת הפשיעה. בכך ממשיכה העלייה בחלקן של עבירות אלה בכלל הנזק הכלכלי שנאמד בשנת 2014 על כ-6 מיליארד ש"ח, עלייה של כ-30% לעומת שנת 2013. לעומת עבירות האלימות נרשמה בשנת 2014 ירידה נוספת בחלקן של עבירות הרכוש בכלל הנזק הכלכלי לכ-22% לעומת 25% בשנת 2013.

במקביל לעלייה בכלל הנזק הכלכלי מתופעת הפשיעה, נרשמה גם עלייה בנזק הכלכלי מעבירות סל ‘ביטחון אישי’ – סל עבירות המורכב מסוגי עבירות המשפיעות בצורה ניכרת על תחושת הביטחון האישי. בשנת 2014 עלה הנזק הכלכלי מעבירות סל ‘ביטחון אישי’ בשיעור של 18.6% לעומת 2013, במידה רבה כתוצאה מהעלייה של הנזק שנגרם מעבירות אלימות.

הנזק הכלכלי המצטבר מתופעת הפשיעה בשנים 2001-2014 מגיע, לפי אומדן המשרד לביטחון הפנים, לכ-228 מיליארד ש"ח.

בהתייחסו לדו"ח, ציין השר לביטחון הפנים, גלעד ארדן, כי תופעת הפשיעה מסבה למדינה ולאזרחיה נזק רב וכי יש להמשיך לפעול בנחישות לצמצום התופעה והנזק הכלכלי שנגרם. עוד ציין השר כי מדיניות המשרד לביטחון הפנים, המתמקדת בשיפור הביטחון האישי של האזרח, נקבעה במטרה להביא לשיפור באיכות חייהם של אזרחי המדינה ולחיזוק התשתית החברתית-כלכלית של המדינה והחוסן הלאומי.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (1 הצבעות, ציון ממוצע: 4.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

Funzing-I

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-F1

Funzing-P

תגובות אחרונות