הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 16 באוגוסט 2015

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 16 באוגוסט 2015

א. דברי ראש הממשלה בפתח הישיבה:

"אבקש לברך את חיילי צה"ל ואת חיילי מג"ב על הפעולה הנחושה שלהם בסוף השבוע שנטרלה כמה וכמה פעולות טרור. המדיניות שלנו היא אפס סובלנות לטרור ומי שינסה לפגוע בנו, אנחנו נפגע בו.

אנחנו נעביר היום בממשלה החלטה היסטורית. לא פחות מכך – ההחלטה הזאת תכניס לאזרחי המדינה, לקופת המדינה מאות מיליארדי שקלים, והכסף הזה ילך לטובת החינוך, הבריאות, הרווחה ולצרכים לאומיים אחרים.

אני רוצה לשבח את העבודה שעשה הצוות בראשות השר שטייניץ, שהביא להפחתה מאוד משמעותית במחיר שהמדינה תשלם עבור הגז, וגם שינויים אחרים, ששיפרו מאוד את המתווה.

אני מאמין שנעביר את ההחלטה ברוב גדול, ובצדק. אני לא מתרשם מהפופוליזם, בעיניי זה רק פופוליזם, אף על פי שאולי האנשים יכולים גם להאמין במה שהם אומרים, אבל המדינה זקוקה לגז.

לצערי, משאבי גז הולכים להיפתח באזורנו כך או כך, ואנחנו צריכים לדאוג שהמשאבים שלנו יעבדו ויעבדו בפול ווליום, וכפי שאומרים "בקיטור מלא". אנחנו צריכים סוף סוף להוציא את הגז מהים. ההחלטה הזאת היא אבן דרך חשובה, אנחנו מתגברים על המכשולים צעד אחר צעד.

לא יעצרו את התהליך הזה, הגז ייצא מקרקעית הים ויגיע לאזרחי ישראל, אל התעשייה בישראל ואל כלכלת ישראל, לטובת אזרחי ישראל."

שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים אמר:

"לאחר עיכובים של מספר שנים שעלו לנו בנזקים של עשרות מיליארדי שקלים, עיכובים ב"תמר" וב"לוויתן", בפגיעה בביטחון האנרגטי שלנו ובאי ניצול של הזדמנויות מדיניות אסטרטגיות, אני מביא היום את מתווה הגז לאישור ממשלת ישראל.

מותר שיהיה ויכוח, ואני שם יד על הלב, ואומר: אין לי ספק, אני משוכנע ומאמין שהמתווה הזה הוא הדבר הנכון ביותר למדינת ישראל ולאזרחיה. אני שומע המון השוואות, משווים את המתווה בכל פרמטר בנפרד למדינות שונות ולתקופות שונות – למצרים שלפני חמש שנים, לכל מיני מדינות באסיה ולאין ספור פרמטרים. יש השוואה אחת שאני רוצה להתמקד בה, להשוואה למצב הקיים היום בישראל, ואני רוצה לשאול שאלה אחת פשוטה – האם המתווה הוא שיפור למצב הקיים או הרעה? ישנם חמישה פרמטרים שדובר עליהם: מחירים, תחרות, ביטחון אנרגטי, הכנסות למדינה ולאזרחיה, ופן אחר חשוב שדובר בו פחות- המשמעות המדינית האסטרטגית.

מבחינת מחירים, אין ספק שהמתווה הזה הוא שיפור למצב הנוכחי. לפי המתווה, המחיר יירד בחודשים הקרובים, ביחס למה שקיים היום ולמה שהיה קיים בשנתיים האחרונות. מבחינת תחרות – המתווה הזה הוא שיפור, כי היום יש רק את "תמר" עם קבוצה אחת ששולטת, ובסיום המתווה יהיו לנו שלושה מאגרים עם שליטה מפוצלת, עם שליטה נפרדת ואולי עוד מאגרים נוספים. אין ספק שביחס למצב היום – שיש מונופול מוחלט, יש פה שיפור. מבחינת ביטחון אנרגטי – יש שיפור, כי מספר מאגרים ושניים או שלושה צינורות זה יותר טוב מהמצב היום של מאגר אחד עם מערכת אחת ועם צינור אחד. מבחינת הכנסות המדינה – יש פה שיפור, כי בזכות המתווה הזה ייכנסו הכנסות נוספות של עשרות מיליארדים, ועם השנים מאות מיליארדים לטובת המדינה ואזרחיה ומבחינה מדינית אסטרטגית – יש פה פעם ראשונה הזדמנות לנצל את תגליות הגז של ישראל כדי לקשור זיקה כלכלית, קשר כלכלי משמעותי בציר השלום – מצרים, ישראל וירדן.

המתווה הזה הוא פלוס במחיר, הוא פלוס בתחרות, הוא פלוס בביטחון האנרגטי, הוא פלוס בהכנסות ממסים והוא פלוס במשמעות המדינית- אסטרטגית. מדובר במתווה שכולו פלוס, כולו שיפור ביחס למצב הקיים בישראל היום ובשנים האחרונות.

כל מי שחושב באופן רציונאלי על טובת המדינה ואזרחיה, חייב לתמוך במתווה הזה. הוא טוב בהרבה מהמצב הנוכחי, הוא תיקון והוא שיפור עצום למצב הנוכחי."

ראש הממשלה הוסיף:

"תודה, יובל. אני חושב שנתת נקודות משכנעות, וכל בדיקה אובייקטיבית תוכיח שהמתווה הזה הוא שיפור משמעותי לעומת המצב הקיים, אבל צריך להבין עוד דבר – אי אפשר לעצור את זה, כאשר דבר נכון צריך להתבצע והוא כל כך גורלי לכלכלת ישראל ולמצבה האסטרטגי של מדינת ישראל הוא לא ייעצר.

יחפשו עוד דרך לעכב, עוד תירוץ או עוד סיבה לעכב, זה לא יעזור! המתווה הזה יעבור כך או כך, והגיע הזמן שהוא יעבור. האינטרסים האמתיים של מדינת ישראל מחייבים את העברת המתווה הזה כמה שיותר מהר."

ב. הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959 ולהחלטות הממשלה מס’ 2543 ו- 2548 מיום 29 בספטמבר 2002, לאשר את מינויו של גלעד סממה לתפקיד מנהל הסיוע המשפטי במשרד המשפטים.

תוקף המינוי הוא חמש שנים ובהתאם להחלטת הממשלה מס’ 4470 מיום 8 בפברואר 2009, ניתן יהיה להאריך את המינוי בשלוש שנים נוספות.

ג. הממשלה דנה באשרור הסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של בלרוס בדבר פטור מאשרה למחזיקים בדרכונים לאומיים, והחליטה כדלקמן:

1. לאשרר את ההסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של בלרוס בדבר פטור מאשרה למחזיקים בדרכונים לאומיים, אשר נחתם במינסק ביום 18.9.2014.
2. לייפות את כוחו של שר החוץ לבצע את ההחלטה.
3. להטיל על שר התיירות לדווח לממשלה בתוך שנה מהיום, על מספר התיירים שנכנסו לישראל מבלרוס במהלך השנה ממועד החלטה זו.
4. להטיל על שר הפנים לדווח לממשלה בתוך שנה מהיום, על מספר התיירים שנכנסו לישראל מבלרוס במהלך השנה החל ממועד קבלת החלטה זו, ולא עזבו את ישראל במועד שהיו אמורים לצאת ממנה והם בבחינת שוהים בלתי חוקיים.

ד. הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 21 לחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, למנות ועדת שרים לעניין מערך המילואים שהרכבה וסמכויותיה כדלקמן:

הרכב ועדת השרים:

שר הביטחון – יושב ראש
השר לביטחון הפנים והשר לנושאים אסטרטגיים והסברה
שר הבינוי
שר החקלאות ופיתוח הכפר
שר הכלכלה
שרת המשפטים
שר התחבורה והבטיחות בדרכים ושר המודיעין
מוזמנים קבועים:
- סגן השר במשרד הביטחון
- ראש המל"ל

סמכויות הוועדה:

בהתאם לסעיף 21(א) ו-(ב) לחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, תפקידי ועדת השרים יהיו כדלקמן:

- בחינת כלל ההיבטים הנוגעים למערך המילואים, לרבות זכויותיהם של חיילי המילואים וחובותיהם והדרכים לתגמולם בתחומים שונים.
- הוועדה תביא לאישור הממשלה הצעות לתגמול והעדפת חיילי מילואים בתחומים כלכליים וחברתיים, על בסיס תקציבם של משרדי הממשלה הנוגעים בדבר.
- בהתאם לסעיף 21(ג) לחוק, ועדת השרים תמסור לממשלה ולוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אחת לשנה, דיווח על עבודתה.
- עבודת הוועדה תרוכז על-ידי המטה לביטחון לאומי בתיאום עם מזכירות הממשלה.

ה. הממשלה החליטה למנות ועדת שרים לענייני פנים, שירותים ושלטון מקומי שהרכבה וסמכויותיה כדלקמן:

הרכב ועדת השרים:

שר הפנים – יושב ראש
שר הבינוי
שרת המשפטים
שר העלייה והקליטה
השרה לשוויון חברתי
השר לשירותי דת
שר התיירות
שרת התרבות והספורט

סמכויות הוועדה:

ועדת השרים תעסוק בנושאי פנים, שירותים, שלטון מקומי, אוכלוסייה והגירה וכן בנושאים אחרים הנמצאים תחת האחריות המיניסטריאלית של שר הפנים.

ו. הממשלה דנה במתווה להגדלת כמות הגז הטבעי המופקת משדה הגז הטבעי "תמר" ופיתוח מהיר של שדות הגז הטבעי "לוויתן", "כריש" ו"תנין" ושדות גז טבעי נוספים, והחליטה כדלקמן:
בהמשך להחלטת הממשלה מיום 23.6.2013 שמספרה 442 בנושא "אימוץ עיקרי המלצות הוועדה לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי בישראל (דו"ח ועדת צמח)", להחלטת ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי (הקבינט המדיני-ביטחוני) מספר ב/6 מיום 25 ביוני 2015 (להלן – "החלטת הקבינט") ובעקבות השימוע הציבורי לעניין מתווה הגז והפטור מהגבלים עסקיים בהתאם לסעיף 52 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 ובכפוף למתן הפטור: כל המידע לגבי מתווה הגז באתר רוה"מ – לחצו כאן.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (2 הצבעות, ציון ממוצע: 5.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

ידידים - סיוע בדרכים

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט


ידידים - סיוע בדרכים

Funzing-I

תגובות אחרונות