הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 20 בספטמבר 2015

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 20 בספטמבר 2015

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"אבנים ובקבוקי תבערה הם נשק קטלני, הם הורגים והם הרגו. לכן, בימים האחרונים שינינו את הוראות הפתיחה באש לשוטרים בירושלים, וכבר בסוף השבוע הם השתמשו באמצעים חדשים, תחת ההוראות החדשות, ופגעו במיידי האבנים ומיידי בקבוקי תבערה.

היום אנחנו נאפשר הרחבה נוספת של יכולת הפעולה של השוטרים בסיכול יידוי אבנים ובקבוקי תבערה, ואנחנו גם נוסיף כוחות כדי לפגוע בפורעים תחת עקרון פשוט, שאנחנו מחילים אותו סביב גבולותינו וגם בתוך שטחנו, ומי שינסה לפגוע בנו אנחנו נפגע בו.

כמו כן, התחלנו בקידום חקיקה מהירה להטלת קנסות על הורי קטינים ומיידי אבנים ובקבוקי תבערה, מה שלא פחות חשוב בעיני הוא, קידום חקיקה לקביעת עונשי מינימום למיידי אבנים, בקבוקי תבערה וגם זיקוקים.

אנחנו לא יכולים לקבל את העיקרון שבירושלים בירתנו או בכל חלק במדינת ישראל, בגליל או בנגב – אנשים יארגנו טרור עממי ויתחילו לזרוק בקבוקים על מכוניות עוברות ושבות או אבנים שרוצחות אנשים. הנורמה הזאת לא תתקבע כאן, תתקבע נורמה הפוכה – אנחנו נסכל תוך כדי פעולה, ואנחנו נעניש את הפורעים במלוא חומרת הדין אחר הפעולה.

את הנורמה הזאת אנחנו מבקשים להנחיל לכל אזרחי ישראל, לכל תושבי ישראל ולכל שופטי ישראל. עם כל ההערכה לבית המשפט, זו זכותנו וחובתנו לקבוע את הנורמה הזאת כפי שעשינו ביחס לעבירות מין. אנחנו נקבע עונשי מינימום למיידי אבנים וזורקי בקבוקים.

בהזדמנות הזאת אבקש להביע הערכה עמוקה למשטרה, היא נאבקת בתופעות האלה בתנאים לא פשוטים. אני יצאתי עם השר לביטחון הפנים לבקר את השוטרים, והתרשמתי מנחישות הפעולה שלהם, מהרצון שלהם לפעול וגם מהיכולת שלהם לפעול, וחשבתי שנכון הדבר הוא שהממשלה תאפשר להם לפעול כדי להגן על אזרחי ישראל.

אבקש לומר דבר מה לגבי הר הבית, ישראל מחויבת לשמירת הסטטוס קוו, לא אנחנו משנים את הסטטוס קוו, גורמים שמסיתים הסתות פרועות שאין להן שום בסיס, כאילו ישראל מנסה למנוע תפילה מוסלמית בהר הבית או היא רוצה להחריב את המסגדים או דברים פרועים אחרים שנאמרים – הם אלה שגורמים הסתה. ההסתה הזאת באה מכיוון האחים המוסלמים, התנועה האסלאמית בישראל, החמאס ולצערי גם השתתפות אקטיבית של הרשות הפלסטינית.

לכן, אם מישהו בא בטענות להתפתחות המצב הזה יואיל להפנות את הביקורת שלו לא לירושלים, אלא לרמאללה, לעזה וגם למקורות ההתססה בגליל, ולצערי גם בתורכיה, שם יושב צלאח אל-ערורי ומתסיס מדי יום ומדי שעה את הפעולה הזאת, לא רק לזריקת בקבוקים, אלא גם לדבר חדש, להכניס חומר נפץ, כלומר, מטעני צינור להר הבית. חומר נפץ במסגד אל-אקצה זה חומר נפץ, חומר נפץ במסגד אל-אקצה זה שינוי סטטוס קוו.

ישראל תשמור על הסטטוס קוו, היא תפעל באחריות, אבל בנחישות כדי להבטיח שהסידורים הקיימים יישמרו. אין לנו כוונה לשנות אותם, אבל גם אין לנו כוונה לתת למישהו לדרדר את הסידורים על הר הבית לאלימות נפיצה ונפוצה.

בעניין הזה אני קורא לציבור ולראשי המפלגות להתלכד מאחורי הפעולה הנחושה והאחראית של הממשלה, הן בהר-הבית, הן בירושלים והן ברחבי מדינת ישראל. בפעולה נחושה לאורך זמן, אנחנו נשיב את השקט.

אבקש להודות לאנשי המטה לביטחון לאומי, משרד החוץ והוועדה לאנרגיה אטומית על העבודה היוצאת מהכלל שהביאה להישג חשוב בזירה הבינלאומית. ההצעה הערבית לסוכנות לאנרגיה האטומית שכוונה נגד ישראל, ההצעה הזאת סוכלה גם השנה, כל שנה זה מאמץ מחודש, אבל בהחלט היה חשוב לראות שהפער השנה לטובת ישראל גדל, גדל באופן משמעותי, אני חושב שזה משקף גם אינטרסים נוספים שקיימים במדינות שונות, לרבות מדינות אפריקה ומדינות אחרות שרואות שינויים מסוימים שמתחוללים באזור, שינויים דרמטיים מאוד, ולפחות על בסיס זה יש פוטנציאל לרקום מערכת קשרים אחרת עם מדינת ישראל.

בישיבת הממשלה היום אנחנו נביא לאישור את הבאתם של כ- 20,000 פועלי בניין סינים. אנחנו עושים זאת כדי להאיץ בניית דירות חדשות. לדעתי זה צעד הכרחי וחשוב להוזלת מחירי הדיור. כמו כל צעד, יש תמיד מחירים נלווים, אבל השיקול הכולל של יכולת בנייה של הרבה מאוד דירות, ועל ידי כך הגדלת ההיצע, בסופו של דבר זה מה שיאפשר לנו לשנות את מגמות המחירים.

אבקש להביע תנחומים למשפחתו של השופט מישאל חשין שהלך אתמול לעולמו. אני הכרתי את מישאל חשין במשך שנים רבות, הוא היה אישיות יוצאת דופן, מבכירי המשפטנים של מדינת ישראל, חריף, מקורי, דעתן מאוד, איש שבוודאי נוכחנו לאורך השנים, שגם אם לא תמיד הסכמת אתו, יכולת להעריך את האינטגרטי שלו, את העובדה שהוא דיבר מתוך המיית לבו. הוא היה בהחלט רגשן ודעתן, שני דברים שדרו יחד. אני ראיתי אותו גם בהדרו וגם בצערו הגדול על מות בנו האהוב, שניאור. שניאור היה נשוי לידידת משפחה שלנו, ושם יצא לי לראות את מישאל גם נאבק ביגונו. הוא היה ידען וחובב גדול של תנ"ך ושל השפה העברית, הוא פשוט ידע אותם על בוריים. אני חושב שהוא אבידה גדולה מאוד לעולם המשפט בישראל. יהא זכרו ברוך.
בהזדמנות הזאת אני רוצה לברך את כולכם בגמר חתימה טובה לכל עם ישראל".

***

ב. הממשלה דנה בעניין מינוי שגריר לרוסיה, והחליטה כדלקמן:

1. בהמשך להחלטת הממשלה מס’ 2162 מיום 9.11.2014, לדחות את יציאתו של צבי חפץ לתפקיד שגריר ישראל בסין ושגריר לא תושב למונגוליה.
עד לכניסתו של צבי חפץ לתפקיד זה, ימשיך לכהן מתן וילנאי בתפקיד שגריר ישראל בסין ושגריר לא תושב למונגוליה.
2. בהתאם לסעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, למנות את צבי חפץ לתפקיד שגריר ישראל לרוסיה, במקומה של דורית גולנדר, המסיימת את תפקידה.

***

ג. הממשלה דנה בעניין הכרזה על מצב חירום לפי סעיף 38 לחוק יסוד: הממשלה, והחליטה כדלקמן:

להציע לכנסת להכריז על מצב חירום, לפי סעיף 38 לחוק-יסוד: הממשלה, לתקופה של שנה אחת, בהמשך להכרזה הקודמת של הכנסת מיום ט"ז בכסלו התשע"ה (8 בדצמבר 2014), שתוקפה עד יום כ"ה בכסלו התשע"ו (7 בדצמבר 2015).

כל אחד ממשרדי הממשלה, בתיאום עם משרד המשפטים, יפעל לקידום הניתוק של החקיקה שבתחום אחריותו מהזיקה להכרזה על מצב החירום, ובכלל זה קידום חקיקה ראשית וחקיקת משנה, שתאפשרנה את ביטול הצווים לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957.

השרים ידווחו לממשלה על פעולותיהם לשם ביצוע החלטה זו עד ליום כ"ו בתמוז התשע"ו (1 באוגוסט 2016).

***

ד. הממשלה דנה בעניין הסדרת כניסת עובדים זרים לביצוע עבודות רטובות בענף הבנייה, והחליטה כדלקמן:

1. לתקן את סעיף 1(ה) בהחלטת הממשלה מס’ 3453 מיום 10 ביולי 2011 שעניינה עידוד תעסוקת ישראלים ומכסות עובדים זרים בענף הבנייה והסדרת כניסת עובדים זרים בענף הסיעוד, כך שבמקביל להמשך המשא ומתן לחתימה על הסכם בילטראלי להבאת עובדים זרים (להלן – הסכם בילטראלי), תותר באופן זמני הבאת עובדים זרים בענף הבנייה מהרפובליקה העממית של סין (להלן – סין) ללא הסכם או הסדר בילטראלי להבאת עובדים זרים.
2. במטרה לשמור על זכויותיהם של העובדים הזרים ולמנוע תופעות של פגיעה בזכויות העובדים וגביית דמי תיווך, הבאת עובדים זרים מסין שלא בדרך של הסכם בילטראלי תיעשה בהתאם לעקרונות הבאים:
א. רשות האוכלוסין וההגירה (להלן – רשות ההגירה) תחתום עם עד חמש חברות סיניות ממשלתיות בעלות רישיון בתחום הבאת עובדים מממשלת סין (להלן – החברות הסיניות) על הסכמים שמטרתם הבאת עובדים זרים בענף הבניין למדינת ישראל בתוך 60 ימים מיום קבלת החלטה זו.
ב. ההסכם בין רשות ההגירה לחברות הסיניות יכלול, בין היתר, את העקרונות הבאים:
1. החברה הסינית לא תגבה ולא תקבל ממבקש העבודה – העובד הזר, בין במישרין ובין בעקיפין, כל תשלום בקשר לתיווך בעבודה מעבר לתשלום החוזי המותר לגבייה על ידי לשכה זרה לפי תקנות שירות התעסוקה (תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך עבודה), תשס"ו-2006 (להלן – התשלום המותר).
2. תאגידי הבניין המורשים לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, יעסיקו את העובדים הזרים כמעסיקים ישירים (להלן – התאגידים או תאגידי הבניין). קבלני הבניין אשר יעסיקו בפועל את העובדים הזרים באמצעות התאגידים (להלן – קבלני הבניין), ישלמו לחברות הסיניות כל תשלום בקשר לתיווך בעבודה שמקובל ומותר לגבייה בדין הנוהג בסין שמעבר לתשלום החוזי המותר.
3. תאגידי הבניין יהיו אחראים לגביית התשלום שמעבר לתשלום החוזי המותר מקבלני הבניין והעברתו לרשות ההגירה על מנת שזו תעבירו לחברות הסיניות בהתאם למנגנון שיוסדר בנהלי רשות ההגירה כתנאי להעסקת העובדים הזרים מסין לפיו. האחריות להעברת התשלום לרשות ההגירה תחול על התאגידים והם יגבו את התשלום מקבלני הבניין שיעסיקו את העובדים בפועל.
4. במסגרת ההסכם ייקבע כי אם יתברר שהחברה הסינית גבתה מהעובד הזר תשלומים מעבר לתשלום המותר, במישרין או בעקיפין, יהווה הדבר הפרת ההסכם, וההסכם עימה יבוטל באופן מיידי.
5. במסגרת ההסכמים תדרוש רשות ההגירה ערבויות מהחברות הסיניות להבטחת עמידתן בתנאים אלו.
6. תוקף ההסכמים יהיה לתקופה שלא תעלה על שנתיים כאשר לרשות ההגירה תהיה אפשרות להאריכו לתקופה של עד שנתיים נוספות בהתאם להחלטת השרים להאריך את תוקפה של החלטה זו, כפי שיפורט בהמשך.
ג. מנהל האכיפה של רשות ההגירה יבצע בדיקות תכופות לבחינת עמידת החברות הסיניות, התאגידים וקבלני הבניין המעסיקים בפועל את העובדים, בתנאי ההסכמים בדבר אי גביית או קבלת סכומים שמעבר לסכום החוזי המותר מהעובדים הזרים, בכלל זה תבצע רשות ההגירה מחקר מלווה שיכלול ראיונות של עובדים שהגיעו לישראל במסגרת החלטה זו. משרד הכלכלה יבצע בדיקות תכופות לבחינת תנאי העסקת העובדים הזרים שגויסו במסגרת החלטה זו שיכללו, בין היתר, בדיקה בדבר אי ניכוי סכומים שלא כדין משכרם של העובדים והפקדת שכרם בחשבון בנק בישראל על שם העובד הזר עצמו, שבו אין לצד ג’ כלשהו, ובכלל זה החברות הסיניות או נציגיהם, זכות או ייפוי כוח לפעול.
3. רשות ההגירה תהיה אחראית על הבאת העובדים הזרים לישראל מסין, בין היתר, בהתאם לעקרונות הבאים:
א. רשות ההגירה תהיה אחראית להליכי בחירתם וגיוסם של העובדים בסין ולביצוע בחינתם המקצועית של העובדים והליכי הבאתם לארץ ללא מעורבות של תאגידי הבניין.
ב. רשות ההגירה תקבע נהלים בנוגע לבחינת רמת המקצועיות של העובדים ותהיה רשאית בעניין זה להסתייע במשרד הבינוי והשיכון או בנציגיו.
ג. יופעל קו חם לשאלות ותלונות של עובדים זרים אשר אליו יוכלו העובדים הזרים המגיעים לישראל במסגרת החלטה זו לפנות.
ד. העובדים הזרים יקבלו הסבר בכתב בשפתם בנוגע לאיסור גביית דמי התיווך מהם והעובדה שעל קבלני הבניין חלה חובה לשלמו.
ה. העובדים הזרים ישובצו לעבודה בארץ בתאגידי הבניין השונים בהתאם לכללים ולנהלים שייקבעו על ידי רשות ההגירה. השיבוץ ייעשה בדומה לנוהל ליישום הפיילוט למיון עובדים זרים בענף הבנייה, הקיים כיום בעניין זה באמצעות מנגנון הגרלה בין התאגידים, כך ש-75% מהעובדים שיעמדו במבחנים המקצועיים ייבחרו לעבוד בארץ והם יחולקו בין התאגידים באופן רנדומלי וללא אפשרות בחירה של התאגידים.
ו. תאגידי הבניין אשר מעסיקים את העובדים יהיו מחויבים להפריש לטובת העובדים סכומים לפיקדון בסך של 700 ₪ לחודש כמקובל בענף הבנייה, או כל סכום אחר שייקבע בתקנות בעניין זה.
4. הקצאת העובדים הזרים שיגיעו לישראל מסין במסגרת החלטה זו תיעשה כך שלכל הפחות מחצית מהעובדים שיגיעו בפועל יועסקו בפרויקטים של בניית מתחמים במחיר למשתכן.
5. להטיל על רשות ההגירה לקבוע את כלל הנהלים הנדרשים לשם יישום החלטה זו בתוך 30 ימים.
6. תוקפה של החלטה זו יהיה לשנתיים מיום קבלתה. שר האוצר ושר הפנים רשאים בהסכמה ולאחר שהתקיים דיון בממשלה בעניין, להאריך תקופה זו לשנתיים נוספות, וזאת בשים לב לממצאי בדיקת משרד הכלכלה בעניין אי גביית דמי התיווך מעבר לסכום המותר מהעובדים הזרים, כמפורט לעיל.

***

ה. עוד דנה הממשלה בעניין הפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת האנרגיה במשק, והחליטה כדלקמן:

1. בהמשך להחלטת הממשלה מס. 378 מיום 05.08.2015 בעניין ביטול התוכנית הלאומית
להפחתת גזי חממה משנת 2010, ועל-מנת להגיש למזכירות אמנת האקלים עד לחודש ספטמבר 2015 יעד לאומי להפחתת פליטות גזי חממה לשנת 2030, לצורך היערכותה של ישראל לחתימה על הסכם גלובאלי חדש ומחייב למאבק בשינויי אקלים ומתוך הכרה בתועלת הכלכלית למשק של היעדים שיפורטו להלן תוך שמירה על הביטחון האנרגטי של מדינת ישראל:
א. לקבוע יעד לאומי של 8.8 טונה פליטת גזי חממה לנפש בשנת 2025 ושל 7.7 טונה לפליטת גזי חממה לנפש בשנת 2030, אשר מהווה הגבלה בתוספת פליטת גזי החממה של ישראל מ-72 מיליון טונה גזי חממה בשנת 2005 ל-81 מיליון טונה גזי חממה בשנת 2030.
ב. לצורך השגת היעד הלאומי להפחתת פליטות גזי חממה, לקבוע יעדים לאומיים להפחתה ולייעול של צריכת האנרגיה במשק וייצור חשמל ממקורות של אנרגיות מתחדשות, כמפורט להלן:
(1) צמצום צריכת החשמל בשיעור של לפחות 17% עד שנת 2030 ביחס לצריכת החשמל הצפויה באותה השנה לפי תרחיש עסקים כרגיל. לעניין החלטה זו – "תרחיש עסקים כרגיל" הוא תרחיש המשקף את היקף צריכת החשמל הצפויה בשנת 2030, על פי המגמות נכון לשנת 2015.
(2) צמצום הנסועה הפרטית בשיעור של 20% עד לשנת 2030, ביחס לנסועה הצפויה באותה השנה לפי תחזית עסקים כרגיל והמגמות נכון לשנת 2015.
(3) ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת יעמוד על שיעור של 13% לפחות מסך כל צריכת החשמל בשנת 2025 ובשיעור של 17% לפחות מסך כל צריכת החשמל בשנת 2030.
2. להטיל על שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, השר להגנת הסביבה ושר האוצר ושר הכלכלה להגיש לממשלה, בתוך 45 ימים, החלטה אשר תצביע על הצעדים שבכוונת הממשלה לנקוט על-מנת לעמוד ביעדים כאמור.
3. הממשלה רושמת לפניה את הודעת הממונה על התקציבים, כי בכוונתו להעמיד סך של 300 מלש"ח בהרשאה להתחייב, לשנים 2016 – 2019, וכן סכום של 500 מלש"ח בערבויות מדינה לצורך התכנית כאמור.

***

ו. הממשלה דנה בעניין סיוע מיידי לשנת 2015 לרשויות מקומיות במגזר הערבי והבדואי, והחליטה כדלקמן:

בהמשך להחלטות הממשלה מס’ 2365 מיום 21 בדצמבר 2014 ומס’ 1539 מיום 21 במרץ 2010, לפעול לצמצום פערים תקציביים ותשתיתיים ברשויות המקומיות במגזר הערבי והבדואי, המפורטות בנספח א’ (להלן – יישובי התכנית), על ידי מתן סיוע חד פעמי לחיזוק יישובי התוכנית כמפורט להלן:
1. משרד הפנים יקצה באופן חד פעמי סיוע נוסף בסך של 150 מיליון ש"ח בשנת 2015 אשר יחולק ליישובי התכנית. התקציב יחולק בהתאם לנוסחת מענק האיזון.
2. משרד הפנים יקצה באופן חד פעמי תקציב פיתוח נוסף וייחודי בהרשאה להתחייב בהיקף של 100 מיליון ש"ח מתקציב 2015 אשר יחולק ליישובי התכנית. התקציב יחולק על פי נוסחת הקצאת תקציב הפיתוח הנהוגה במשרד הפנים.
התקציבים הנזכרים בהחלטה זו ייעודיים ליישובי התכנית ולא ישפיעו על כלל תקציבי הרשויות המקומיות כפי שנקבעו בין משרד האוצר לבין משרד הפנים בטרם קבלת החלטה זו.
עדיפות לאומית
בהתאם לפרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 (להלן – החוק), בנושא אזורי עדיפות לאומית, השיקול המרכזי שביסוד החלטה זו הוא הצורך בצמצום פערים בין האזור או היישוב לבין אזורים או יישובים אחרים או בין קבוצות אוכלוסייה תושבות האזור או היישוב לבין קבוצות אוכלוסייה אחרות, זאת כאמור בסעיף 151(ב)(5) לחוק.

בין יישובי מגזר המיעוטים לבין כלל היישובים במדינת ישראל, קיימים פערים ממשיים הבאים לידי ביטוי, בין היתר, בתחומים הבאים:
• העדר תשתיות מפותחות של אזורי תעשייה ותעסוקה;
• הכנסות עצמיות של הרשויות מקומיות במגזר המיעוטים פחותות משמעותית מהכנסות עצמיות של רשויות מקומיות במגזר היהודי;
• תשתיות תחבורתיות ירודות.
אזורי התעשייה והכנסות עצמיות
במגזר היהודי ישנן 170 רשויות מקומיות ובמגזר המיעוטים ישנן 85 רשויות מקומיות. השטח המיועד לתעשייה ומלאכה באזורי תעשיה ברשויות המקומיות במגזר היהודי עומד על 33,546 דונם לעומת 1,200 דונם ברשויות המקומיות במגזר המיעוטים, כלומר, רק 3.5% מכלל השטחים המיועדים לתעשייה ומלאכה מצויים במגזר המיעוטים. בחלוקת השטח במספר התושבים עולה כי השטח הממוצע ביעוד תעשיה ומלאכה עומד על כ- 1.01 מ"ר לתושב ביישובי המיעוטים, זאת לעומת כ- 6.18 מ"ר לתושב ביתר היישובים במדינת ישראל.
בעקבות כך ההכנסות העצמיות של הרשויות במגזר הערבי נמוכות משמעותית לעומת שאר הרשויות: סך ההכנסות העצמיות (פר תושב) ברשויות הערביות עומד על 1,575 ש"ח לתושב, כ-40% בלבד מהממוצע הארצי, העומד על 4,774 ש"ח לתושב.
תשתיות תחבורה
קיים פער תשתיתי ניכר בין ישובי המיעוטים ליתר היישובים במדינת ישראל, הבא לידי ביטוי בין היתר, במספר תאונות הדרכים ביישובי המיעוטים. כ- 34% מההרוגים בתאונות דרכים הינם בני מיעוטים, בעוד שחלקם באוכלוסייה עומד על כ- 15.3%.
עוני ושיעורי תעסוקה
על פי דוח העוני והפערים החברתיים שפרסם המוסד הביטוח לאומי לשנת 2012, שיעור המשפחות העניות (כהגדרת מונח זה בביטוח הלאומי) במשפחות המיעוטים הינו 59.2% לעומת 25.9% ביתר האוכלוסייה.
בהתאם לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שיעור תעסוקת המיעוטים בגילאי 25-64 בשנת 2013 עמד על 74.9% לגברים ערבים לעומת 80.8% לגברים יהודים ו30.5% לנשים ערביות לעומת 69.7% לנשים יהודיות.
בהחלטה נכללות כל הרשויות המקומיות במגזר הערבי והבדואי, המוכרזים כיישובים בעלי עדיפות לאומית לעניין החלטה זו.

הרשויות המקומיות במגזר הדרוזי והצ’רקסי אינן נכללות בהחלטה זו משום שלרשויות אלו ניתן מענה במסגרת החלטה מס’ 59 מיום 7 ביוני 2015 שעניינה תוכנית לפיתוח ולהעצמת הישובים הדרוזים והצ’רקסיים לשנים 2016-2020. בנוסף ייבחן הצורך במתן מענה לרשויות המקומיות המנויות בהחלטה מס’ 1052 מיום 15 בדצמבר 2013 שענינה תכנית רב שנתית לפיתוח ולהעצמת היישובים הדרוזים ברמת הגולן לשנים 2014 – 2017.

כמו כן, כיון שעסקינן ברשויות מקומיות וסיוע לפעולותיהן (לרבות בשירותים הניתנים על ידן ובתשתיות, לרבות תשתיות התחבורה, שבהן), ההחלטה אינה כוללת כישובי עדיפות לאומית לענינים שהחלטה זו עוסקת בהם, את ישובי המיעוטים הנכללים ברשויות מקומיות שהן מועצות איזוריות, בהן קיים מספר מועט של ישובי מיעוטים ביחס לכלל ישובי המועצה. זאת כיוון שההטבות בהן עוסקת החלטה זו עניינן בהטבה לרשות המקומית לפעולותיה ומשכך היא מיועדת לאותן רשויות מקומיות הנמנות על מגזר המיעוטים כאמור, ולא לרשויות מקומיות מעורבות. כך, באופן דומה גם רשויות מקומיות שהן ערים מעורבות, אינן נכללות בהחלטה זו ולא נדרשת העברת הטבות להן למימוש מטרותיה של החלטה זו.
נספח א’: רשימת היישובים הכלולים בהחלטה
מספר ישוב
1 אבו גוש
2 אום אלפחם
3 איכסאל
4 אלבטוף
5 אלקסום
6 אעבלין
7 באקה אל גרביה
8 בוסתן אלמרג’
9 ביר אלמכסור
10 בסמה
11 בסמת טבעון
12 בעיינה נוג’ידאת
13 בענה
14 ג’דיידה-מכר
15 ג’לג’וליה
16 ג’סר אלזרקא
17 ג’ש
18 ג’ת
19 דבוריה
20 דיר אלאסד
21 דיר חנא
22 זמר
23 זראזיר
24 חורה
25 טובא זנגרייה
26 טורעאן
27 טייבה
28 טירה
29 טמרה
30 יפיע
31 כאבול
32 כאוכב אבו אלהיג’א
33 כסייפה
34 כעבייה-טבאש-חג’אג’רה
35 כפר ברא
36 כפר יאסיף
37 כפר כנא
38 כפר מנדא
39 כפר קאסם
40 כפר קרע
41 לקייה
42 מג’ד אלכרום
43 מזרעה
44 מעלה עירון
45 מעליא
46 משהד
47 נווה מדבר
48 נחף
49 נצרת
50 סח’נין
51 עג’ר
52 עיילבון
53 עילוט
54 עין מאהל
55 עראבה
56 ערערה-עארה
57 ערערה בנגב
58 פוריידיס
59 פסוטה
60 קלנסואה
61 רהט
62 ריינה
63 שגב שלום
64 שיבלי אום-אלג’נם
65 שעב
66 שפרעם
67 תל שבע

***

ז. שר האוצר ומנכ"ל משרדו עדכנו את חברי הממשלה במספר נתונים הקשורים לתקציב המדינה לשנים 2016-2015. העדכונים התייחסו, בין השאר, לתחזיות הצמיחה במשק, הכנסות המדינה הצפויות ונושא הגירעון.

***

ח. נציב שירות המדינה, מר משה דיין, החל בסקירה בפני הממשלה על התקדמות ביישום הרפורמה בשירות המדינה.

בעקבות דיון שהתקיים בנושא, סיכם ראש הממשלה כי מנכ"ל משרדו ירכז בתוך ארבעה שבועות הצעות השרים לשינויים ולשיפורים בשירות המדינה ויכין המלצות ליישום השיפורים שיובאו לאישור הממשלה. ההצעות כאמור יובאו לידיעת השרים לפחות שבוע לפני הדיון בהן בממשלה.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (1 הצבעות, ציון ממוצע: 4.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

הלנה אור - עיצוב גרפי , helenaor-art

rightama

תגובות אחרונות