הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 6 בדצמבר 2015

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 6 בדצמבר 2015

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

" אני רוצה לברך את עם ישראל כולו בברכת חג חנוכה שמח, היום נר ראשון של חנוכה. חנוכה הוא גם חג של התכנסות משפחתית, אבל בראש וראשונה הוא חג של גבורה יהודית, של עם קטן ונחוש שחידש את עצמאותו וריבונותו והפיץ אור והרחיק את החשכה.

במידה רבה זה הסיפור של מדינת ישראל היום. אנחנו אמנם עם קטן, אבל עם מאוד נחוש שמביא את הקידמה ונלחם בחשכה, ומדינות רבות מאוד בעולם מעריכות את זה היום. אנחנו עוזרים להן בידע, בטכנולוגיה, בביטחון וגם בסייבר, אבל בראש וראשונה אנחנו מגינים על עצמנו, וכמו בימי המכבים חידשנו את עצמאותנו ואת כוח המגן שלנו.

לכן, בהזדמנות הזאת, ערב חג החנוכה אין רגע נאות יותר מלהביא את היוזמה להעלות את שכר חיילי החובה. בסופו של דבר אנחנו חיים על יכולת המגן שנותנים לנו חיילי צה"ל, ואני שמח שיש פה הסכמה של שר האוצר, שר הביטחון וראש הממשלה, ואני גם בטוח שכל שרי הממשלה ישתתפו בהעלאת שכר חיילי צה"ל, זה דבר שהוא מתבקש, צודק ונכון. אין תשורה יפה יותר לערב חג החנוכה.

שר האוצר יאמר כמה דברים, ואחר כך אני אוסיף בנושאים אחרים."

שר האוצר אמר:

"אדוני ראש הממשלה, כפי שאמרת, יש הסכמה מלאה בין משרד הביטחון, כמובן משרד ראש הממשלה וראש הממשלה, משרד האוצר וכל חברי הממשלה, להעלות את דמי הקיום של חיילי צה"ל. אני חושב שזה תיקון עוול של הרבה מאוד שנים, ואני שמח שזה נפל במשמרת שלנו והצלחנו לתקן את העוול הזה. התוספת היא תוספת משמעותית, היא תוספת של 50% במכה אחת, זאת אומרת, השכר של לוחם יגיע לסכום של כ-1,800 שקלים;

השכר של תומך לחימה יהיה בסביבות 1,100 שקלים או 1,200 שקלים וחייל מפקדה יקבל שכר של 800 או 900 שקלים. אבל חשוב לנו להעביר מסר להורים – כמו שהמפקדים שומרים ומגינים על הביטחון של החיילים, אנחנו כממשלה דואגים לצרכים הכלכליים שלהם. עדיין לא מספיק, אנחנו בכיוון, אבל אני חושב שהצעד שנעשה הוא צעד משמעותי.

אדוני ראש הממשלה, אני מודה לך, לשר הביטחון, לשאר חברי הממשלה ולכל מי שלקח חלק בעניין הזה."

ראש הממשלה הוסיף:

" שר האוצר, תודה רבה לך. יהיה לזה גם המשך.

אבקש להבהיר, ישראל לא תהיה מדינה דו-לאומית, אבל כדי שיהיה שלום צריך שהצד השני יחליט גם הוא שהוא רוצה בשלום. ולצערי, זה לא מה שאנחנו רואים. קודם כל, ההסתה של הרשות הפלסטינית נמשכת, היא חייבת להיפסק. אני גם רואה את הממונה הבכיר למשא ומתן אצל הפלסטינים הולך לנחם את משפחתו של המחבל שניסה לרצוח יהודים. לא רק שהוא לא מגנה אותו, אלא הוא הולך לנחם ועל ידי כך הוא נותן גם גיבוי וגם עידוד למעשי טרור.

כל מי שרוצה בשלום, צריך לגנות את הדברים הללו בכל לשון של גינוי, כפי שאני עושה כאן, וכפי שאני מגנה גם את הדברים שאמרה שרת החוץ של שבדיה, דברים שערורייתיים. כנראה שהיא מצפה שאזרחי ישראל יגישו את צווארם למי שמבקש לדקור אותם – זה לא יקרה, ואנחנו נמשיך להגן על חייהם של אזרחי ישראל.

יוסי שריד ישב סביב השולחן הזה וגם סביב שולחנות בכנסת במשך שנים ארוכות, היה לו קול ייחודי בפוליטיקה הישראלית, הוא ביטא אותו בצורה מושחזת, בוטה ובעברית, אני חייב לומר משובחת. רוב הזמן, כמעט על כל דבר לא הסכמתי אתו, ובכל זאת אני הערכתי את דרכו וגם את הדרך שבה הוא נתן ביטוי לדבריו, הרבה פעמים מתוך ידיעה עמוקה למדי במורשת ישראל ובשפתנו.

אני בטוח שכל חברי הממשלה, על ההשקפות המגוונות שיש סביב שולחן הממשלה – מבטאים הערכה עמוקה זאת ליוסי שריד."

ב. הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, למנות את סימה וואקנין גיל לתפקיד המנהלת הכללית של המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה.

ג. הממשלה החליטה למנות, בהתאם לסעיפים 4(א)(2) ו-(ב) לחוק התרבות והאמנות, התשס"ג – 2002 ולפי המלצת שרת התרבות והספורט, את יגאל עמדי, נציג ציבור, לחבר ויושב ראש המועצה הישראלית לתרבות ואמנות.

ד. הממשלה דנה בעניין הקבלת משרת ראש מטה הדיור למשרת מנהל כללי של משרד ממשלתי והחליטה כדלקמן:

בהמשך לסעיף 16.4(ב) בהחלטת הממשלה מס’ 125(דר/2) מיום 25 ביוני 2015 שעניינה התאמת מבנה ניהול הנדל"ן בממשלה להתמודדות עם משבר הדיור ובהמשך לאישור נציב שירות המדינה והממונה על השכר והסכמי עבודה, שניתן ביום 7 ביולי 2015 – לקבוע את משרת יושב ראש מטה הדיור כמקבילה למשרת מנהל כללי של משרד ממשלתי, לעניין תנאי ההעסקה של ממלא המשרה החל מיום י"ז באב התשע"ו (2 באוגוסט 2015).

ה. הממשלה דנה בעניין העלאת דמי הקיום של חיילים בשירות חובה והחליטה כדלקמן:

לאמץ את המלצת הוועדה, שהוקמה לפי החלטת הממשלה מס’ 364 מיום 5 באוגוסט 2015 שעניינה שיפור תנאי השכר לחיילי חובה, כך שדמי הקיום של חיילי צה"ל יעלו בשיעור של כ- 50% החל מחודש ינואר 2016, ולהטיל על שר הביטחון להנחות את הגורמים המוסמכים במשרד הביטחון ובצה"ל לעשות את הפעולות הדרושות לשם יישום החלטה זו.

ו. מר אביתר מתניה, ראש מטה הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה, סקר בפני הממשלה את נושא איומי הסייבר על המגזר האזרחי והמענה הנדרש להתמודדות עם איומים אלה. במסגרת הסקירה הציג מר מתניה, בין השאר, את הסוגיות הבאות:

- המימד המהפכני של הסייבר על שיגרת החיים המודרניים.

- האיומים השונים הנובעים ממרחב הסייבר בתחומים כמו פשיעה, ריגול, טרור, שיבוש מערכות אזרחיות וכו’.

- תפיסת ההגנה הנדרשת החל מן הארגון הבודד ועד להגנה ברובד הלאומי.

בהמשך התייחס מר מתניה למימוש תפיסת ההגנה בישראל בהתאם להחלטות הממשלה, להדגשים הישראליים בפיתוח יכולות טכנולוגיות בתחום הסייבר וכן לאתגרים הניצבים בפני מדינת ישראל בתחום זה.

בסקירתו נגע ד"ר מתניה באיומים, במענים ובהזדמנויות שהתחום מייצר: "מהפכת הסייבר הינה בסדר גודל של המהפכה התעשייתית. אנו מפתחים תפיסות הגנה לרמת הפרט, הארגון והמדינה. יש כאן גם הזדמנות כלכלית ועסקית יוצאת מהכלל. ישראל מובילה בתחומים אלה בעולם. אנו מקדמים מחקר ופיתוח ברמה הלאומית והשקעות בתעשייה, באקדמיה ועוד. אנו פועלים יחד עם כל הגורמים הרלוונטיים כדי להגן מפני מתקפות וניסיונות חדירה דרך מרחב הסייבר".

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר: "הצבתי את תחום הסייבר כיעד לאומי כי זה נושא קריטי עבורנו ואתגר עצום. אנו פורצי דרך ומובילים בעולם. הקמנו את מטה הסייבר הלאומי, אנו מעבירים את יחידות הסייבר של צה"ל לבאר שבע ובונים שם מרכז כלכלי שמתמחה בנושא. אנו מבצעים צעדים נוספים ברמה הלאומית. נמשיך להשקיע ולהוביל בתחומי הסייבר".

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (1 הצבעות, ציון ממוצע: 5.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

Funzing-P

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-F1

Funzing-I

תגובות אחרונות