הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 13 בדצמבר 2015

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 13 בדצמבר 2015

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"בסוף השבוע שעבר שוחרר עודה תראבין וחזר לישראל אחרי 15 שנים בכלא המצרי. אני פעלתי מול שלושה נשיאים במצרים, מובארק, מורסי וא-סיסי, בבקשה להוציאו. נתתי את מילתי שהוא לא ריגל למען ישראל. שלחתי לפני כשנה וחצי את נציגי, עו"ד יצחק מולכו, למצרים על מנת להבטיח שהוא אכן ישוחרר בתאריך הקצוב. במקביל ישראל תשחרר שישה אסירים מצריים, שלושה שריצו כבר את עונשם, עוד שלושה שהם לא קשורים לעבירות ביטחוניות, כמובן, בלי דם על הידיים. אני שמח שעודה נמצא שוב איתנו, מדינת ישראל דואגת לכל אזרחיה, בלי יוצא מן הכלל.

ההסכם שנחתם אמש בפריז, הסכם האקלים, הוא הסכם חשוב. יש לנו עניין, כמו שאר המדינות, להבטיח שהתחממות כדור הארץ, אם לא תיעצר, לפחות תואט וישראל תתרום את חלקה. ישראל גם מובילה בטכנולוגיה לטיהור שפכים, מחזור והתפלות מים, ויש לנו, כפי שאתם כבר יודעים, תכנית לאומית לתחליפי נפט בתחבורה, שהיא אפילו פורצת דרך בנושא הזה ברמה העולמית. אנחנו נפחית את פליטת גזי החממה למען הדורות הבאים. זו משימה בינלאומית לא פשוטה, היא בנויה על כך שמדינות גדולות וקטנות כאחת לא יחרגו. זה דורש משמעת בין-לאומית לא פשוטה, אבל לטובת האנושות אני מקווה שכזאת תימצא, היא בוודאי תימצא במדינת ישראל.

אחרי חיילי החובה אנחנו דואגים היום גם לקשישים. בחברה שלנו הקשישים מהווים מרכיב לא קטן בתמונת העוני, והטיפול שאנחנו ניתן להם יעזור להפחית את העוני. אני מזכיר לכם שרמת אי השוויון (מדד ג’יני) ירדה בקביעות בשנים האחרונות, זולת השנה האחרונה. אני מקווה שהצעד הזה ימשיך את המגמה של הפחתת אי השוויון בחברה ודאגה לאנשים שהם חלשים. אנחנו משקיעים למעלה מחצי מיליארד שקלים לטובת הגדלת קצבאות השלמת הכנסה לקשישים, מדובר בכ-230 אלף איש. זוג יקבל עד 6,000 ₪ לשנה. זה יקרה החל מהחודש הבא ועל המהלך הזה סיכמנו, שר האוצר ואני, בהסכמים הקואליציוניים בין "כולנו" ו"הליכוד", והדבר הזה יוציא קשישים נוספים ממעגל העוני.

בנוסף, אנחנו נאשר היום מהלך ראשון לעידוד שילובם של מבוגרים, מעל גיל 60, בשוק העבודה בשירות המדינה ובכלל המשק. זה משפר את רמת איכות חייו של העובד ואת החיסכון הפנסיוני שלו. אנחנו נמשיך להסיר חסמים לתעסוקת מבוגרים. התבגרות האוכלוסייה היא מגמה כלל עולמית ארוכת טווח שיש לה כמובן ברכה גדולה, אבל היא גם מציבה אתגרים גדולים, והאתגרים הם על שוק העבודה, על מערכת הבריאות ועל תחומים נוספים.

אני מבקש לברך את השרה גילה גמליאל על הפעילות החשובה שלה בתחום הזה, כדי לטפל בבעיה שהיא עומדת לפנינו, היא כבר איתנו. אני מבקש לומר בעניין הזה, כמו בעניינים הקודמים שאמרתי – יש כאן ממשלה שעושה. יש מי שמדברים – אנחנו עושים. אני אומר לשרים: "תדברו על מה שאנחנו עושים".
בבקשה, שר האוצר"

שר האוצר אמר:

"תודה רבה אדוני ראש הממשלה, חבריי השרים.

כפי שאמר ראש הממשלה, אנחנו מביאים היום לממשלה תוספת של כ-580 מיליון ₪ לטובת הקשישים מקבלי הבטחת הכנסה. זה יכול להגיע לזוג כ-540 ₪ בחודש או כ-6,000 ₪ בשנה ולבודד באופן טבעי זה פחות. זה עוד צעד בסדרת הצעדים שהתחייבנו אליהם. הממשלה התחייבה להילחם בעוני והיא נלחמת בעוני. היא נלחמת בעוני באמצעות 2 מיליארד ₪ לקצבאות ילדים, 700 מיליון ₪ לדיור ציבורי, 200 מיליון ₪ לבינוי מעונות יום.

יש לנו עוד בשורה – אנחנו מקדימים את מס ההכנסה השלילי, אדוני ראש הממשלה. ממה שנשאר אנחנו מקדימים כ-400 מיליון ₪. לנו יש שני תפקידים: פעם אחת להצמיח את המשק, ופעם שנייה את הפירות להעביר למקומות הנכונים והכספים עוברים למקומות הנכונים. אנחנו מצמיחים וכל ה-PRODUCTION, כל התוצר עובר למקומות הנכונים. הוא עובר למשל לקשישים, כי קשישים לא יכולים להשתכר. אנחנו לא נעזור למי שיכול לעבוד. אנשים בריאים ילכו לעבודה, יצאו לעבודה, אנחנו נעודד אותם, אבל מי שלא יכול ואין לו כושר יכולת השתכרות, נכה, קשיש, אנשים מבוגרים שאין להם יכולת השתכרות, יקבלו סיוע מהממשלה, ואנחנו עושים את זה, לצד צמיחה, לצד השקעות במשק, עזרה לאוכלוסיות שבאמת זקוקות לזה.

זה לא הסוף, כפי שאמר ראש הממשלה. חיילי חובה, יחד עם שר הביטחון כמובן, קשישים, נשים חד-הוריות שנגדיל להם את התמריץ לצאת לעבודה. כל שבוע, כל שבועיים נביא סדרה של פעולות מהסוג הזה. כפי שאמרתי – נצמיח וכשנגמור להצמיח נביא את הפירות למקומות הנכונים. שיהיו לנו בשורות טובות וחג חנוכה שמח לכל עם ישראל. נר שמיני היום, זה האור הכי גדול."

השרה לשוויון חברתי אמרה:

"אני רוצה לברך אותך, ראש הממשלה, שהנחית אותנו להוביל את האסטרטגיה על מנת למצוא את המענה לאוכלוסייה האזרחית הוותיקה בכל ההיבט של התעסוקה.

אני רוצה לומר שמצאנו יחס ישיר בין רמת התפקוד והמצב הבריאותי של האזרחים הוותיקים אל מול השנים שהם עובדים טרם החמרה במצבם הבריאותי, מה שמעודד אותנו בהחלט לסייע להם גם מהבחינה הזו של למצוא תעסוקה. אנחנו נדאג להם לתקנים, 80 תקנים כרגע בכל המגזר הציבורי. בנוסף, נדאג לסייע בידם למקצועות שיש ביקוש במערכת הציבורית שלא יצאו לפנסיה מוקדמת, אין הצדקה לכך, ונפתח את הדלת בעבורם גם בזה.

כמובן שנוביל ביחד עם הצוות לניהול אסטרטגי בראשות מנכ"ל משרדך, ביחד עם משרדי ומשרדים נוספים, על מנת לתת את המענה הממוקד לאזרחים הוותיקים שלנו שיוכלו גם כן, מי שיש להם, כפי שהגדרת קודם, גם את היכולת להשתלב במקומות התעסוקה. אנחנו מובילים את פרויקט "דרוש ניסיון" שקורא לכל האזרחים הוותיקים להשתלב במקומות התעסוקה. אנחנו מסייעים להם בכך, יש ביקוש עצום ואנחנו נראה את הפירות בהמשך."

ב. הממשלה דנה בטיוטת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס’)(שיעור מס חברות), התשע"ו-2015, והחליטה כדלקמן:

א. לאשר את החלטת ועדת השרים לענייני חקיקה מס. חק/493 מיום 6.12.2015.
ב. בהתאם לסעיף 81(ג) לתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להקדים את הדיון בהצעת החוק.
ג. בהתאם לסעיף 88 לתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להתיר את הקריאה השנייה בהצעת החוק ביום הנחתה על שולחן הכנסת.

להלן רקע כללי לטיוטת החוק:

בשנים האחרונות נרשמת ירידה בשיעורי הצמיחה. שיעורי הצמיחה של המשק ירדו לקצב של כ- 3% בשנים 2012 עד 2014. ברבעון השני של 2015 הגיעה מגמת ההאטה לשיאה, כאשר המשק רשם צמיחה רבעונית של 0.3% בלבד (בקצב שנתי). חלק ניכר מהירידה האמורה נובע מהאטה בקצב הגידול של הייצוא הישראלי וכן מהאטה בקצב הגידול בהשקעות במשק. מהנתונים שבידי משרד האוצר עולה כי שיעור מס החברות הקיים מהווה אחד מגורמי ההאטה המרכזיים של הצמיחה בישראל.

נוכח נתוני הצמיחה והגורמים המשפיעים עליה ולאור נתוני גביית המסים בפועל מתחילת שנת הכספים 2015 לעומת התחזית לגביית מסים שהונחה בעת אישור תקציב המדינה לשנים 2015 ו-2016 בממשלה, שלפיהם צפוי להתקבל עודף גבייה של 3.8 מיליארד שקלים חדשים בשנת 2015 ושל 3.0 מיליארד שקלים חדשים בשנת 2016, מוצע להפחית את שיעור מס החברות מ-26.5% ל-25%. הירידה האמורה צפויה להגביר את כושר התחרותיות של חברות ישראליות וכן לעודד את החברות להגביר את השקעותיהן במשק. לשם כך, טיוטת החוק מבקשת להפחית את שיעור מס החברות, הקבוע בסעיף 126(א) לפקודת מס הכנסה, מ-26.5% ל-25%.

צעד זה הינו צעד משלים להפחתת שיעור מס ערך מוסף בנקודת האחוז (ל-17%) החל מיום י"ח בתשרי התשע"ו (1 באוקטובר 2015) (ר’ צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין)(תיקון) התשע"ה-2015, (פורסם בק"ת 7553 מיום כ"ו באלול התשע"ה (10 בספטמבר 2015), עמ’ 1906).

בנוסף, בטיוטת החוק מוצעים תיקונים משלימים בסעיף 126 האמור ובסעיף 67ו(ב) לפקודה. התיקונים הנוספים המוצעים בטיוטת החוק מבקשים לקבוע כי הכנסה מדיבידנד שמקורו בהכנסות שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל וכן הכנסה מדיבידנד שמקורו מחוץ לישראל (כלומר חולק על ידי חברה תושבת חוץ לחבר בני אדם תושב ישראל), תמוסה בשיעור מס החברות. לפי סעיף 126(ג) לפקודה שיעור מס החברות שיוטל על הכנסה מדיבידנד שמקורו בחברת חוץ הוא 25% (ולא 26.5%), וזאת בשל כך שבעבר שיעור מס החברות היה שונה משיעור המס על רווח הון, וההוראה נקבעה כדי להשוות את שיעור המס החל על הכנסה מדיבידנד שמקורו בחברת חוץ לשיעור המס ששילם חבר בני אדם על רווח הון.

כיום, על פי הפקודה, ההכנסה החייבת של חבר בני אדם (לרבות רווחי הון) ממוסה במס חברות בשיעור הקבוע בסעיף 126(א) לפקודה. לאור העובדה שכיום חבר בני אדם משלם מס חברות על כלל הכנסותיו – ובכלל זאת על רווח הון של החברה, מוצע בטיוטת החוק להשוות את שיעור המס המוטל על דיבידנד כאמור לשיעור מס החברות. זאת באמצעות הקביעה כי שיעור המס על דיבידנד כאמור ייקבע בהתאם לקבוע בסעיף 126(א) לפקודה, הקובע כאמור את שיעור מס החברות.

יובהר, כי תיקון זה לא משנה את שיעור המס המוטל על הכנסות מדיבידנד כאמור, העומד על 25%.

ג. הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 26א(א)(1) לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986, לאשר את צו שירות ביטחון (שירות מוכר לתכלית ביטחון) (הוראת שעה), התשע"ו–2015, ולבקש מוועדת החוץ והביטחון של הכנסת לאשר את הצו בהקדם.

להלן רקע כללי לצו האמור:

הוראת סעיף 26א לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986 (להלן-חוק שירות ביטחון) מסדירה את הצבתם של חיילים בשירות חובה סדיר במסגרות אזרחיות מסוימות מחוץ לצה"ל.

לפי הוראת סעיף 26א(א)(1) לחוק שירות ביטחון מוצבים חיילים בשירות המוכר לתכלית ביטחון. ההצבה היא במשרד הביטחון, וביחידות סמך של משרד הביטחון ומשרד ראש הממשלה.

הצו הקיים אמור לפקוע ביום 31 בדצמבר 2015.
לפי הוראת סעיף 26א תוקף הצו המקסימלי האפשרי הוא שלוש שנים.
מוצע בהצעה כעת לאשר צו חדש לשירות המוכר לתכלית בטחון במשרד הביטחון וביחידות הסמך של משרד הביטחון ומשרד משרד ראש הממשלה, כפי שהיו בשנים האחרונות, לתקופה של שלוש שנים, עד יום כ"ג בטבת התשע"ט (31 בדצמבר 2018).

בעקבות המלצות של ועדה ציבורית בראשות פרופ’ אברהם בן בסט שעסקה ככלל בקיצור תקופות שירות החובה בצה"ל, והמליצה לבטל את המסלולים המיוחדים ומסלולי שירות החובה שמחוץ לצה"ל מונה צוות בינמשרדי לבדיקת המלצה זו בראשות המשנה ליועמ"ש מערכת הביטחון.

בהחלטת הממשלה מס’ 2612 מיום 19 בדצמבר 2010 אומצו המלצות הצוות והותוותה מדיניות של צמצום הדרגתי במספר החיילים המוצבים במסגרות מחוץ לצה"ל לחמש השנים שלאחר ההחלטה. תקופה זו הסתיימה.

צה"ל ומשרד הביטחון באו בדברים עם היחידות האמורות וגובשה הסכמה לשלוש השנים הקרובות של המשך צמצום מצבת החיילים במסגרות הללו, בעיקר בתחום תפקידי המנהלה. נדרשת עדיין פעולה הדרגתית לכך ואף שיצומצמו מסגרות, מאחר ועדיין יוצבו בהם חיילים בשירות חובה בשלוש השנים הקרובות, משמש הצו את האסמכתא החוקית להצבה עד לביטול ההצבה במסגרת פלונית.

הדבר נדרש , בין השאר בשל ההחלטה על קיצור שירות החובה בצה"ל לגברים מ-36 חודשים ל-32 חודשים, הכלול במסגרת חוק שירות בטחון (תיקון מס’ 19), התשע"ד-2014 ממרץ 2014.

הכוונה היא בשנים הקרובות לצמצם הדרגתית את מסגרות אלה כאשר משרדי הממשלה והגופים בהם מוצבים החיילים מוצאים מענה לצמצום במקורות אחרים ובהם השירות האזרחי והלאומי. מאחר ועדיין נדרשת הצבת החיילים שכן תהליך הצמצום מצוי בעיצומו והוא הדרגתי, מוצע לאשר את הצו שתוקפו יהיה עד יום 31 בדצמבר 2018.

הצו כפוף לאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ומוצע לפנות לוועדה לקבל את אישורה לצו.

ד. הממשלה החליטה , בהתאם לסעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, לאשר את מינויו של ניר בן משה לתפקיד סמנכ"ל וראש אגף הממונה על הביטחון במערכת הביטחון (מלמ"ב), במקומו של אמיר קין.
תקופת הכהונה במשרה האמורה תהיה שמונה שנים.

ה. הממשלה דנה בקיום אירועי המכביה ה-20 בקיץ 2017 והחליטה כדלקמן:

1. הממשלה רושמת לפניה ומברכת על החלטת "מכבי תנועה עולמית" לקיים את טקס פתיחת המכביה ה-20 בקיץ 2017 בירושלים וכן לקיים אירועים נוספים ותחרויות ספורט במסגרת משחקי המכביה בירושלים וברחבי הארץ.

2. להקצות, בשנים 2017-2015, 26 מיליון ₪ לקיום כינוסי ספורט בינלאומיים, באופן שיאפשר תמיכה נאותה בקיום אירועי המכביה ה-20 על פי החלוקה הבאה (במיליוני ₪): (הטבלה באתר רוה"מ).

*לאחר אישור תכנית עבודה משותפת של תנועת מכבי עולמית עם המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, משרד התפוצות והמשרד לשוויון חברתי.

3. האחריות על איגום התקציבים והפעלתם תוטל על משרד התרבות והספורט. התמיכה תינתן בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, בהתאם לנהלים המקובלים במשרד התרבות והספורט ובכפוף לכל דין.

4. משרדי הממשלה המקצועיים שלוקחים חלק באיגום המשאבים בהחלטה זו יתאמו את הפעילות המקצועית, כל אחד בתחומו, מול "תנועת מכבי עולמית".

5. על אף האמור בסעיף 3, חלקו של משרד התיירות בהחלטת הממשלה יבוצע על ידו בהתאם לתכנית שתיקבע במשותף עם "תנועת מכבי העולמית" ובהתאם לקריטריונים הקבועים בנוהל משרד התיירות בנושא אירוח מחליטנים ואנשי תקשורת, ולפי רשימה שתגובש במשותף.

ו. בהתייחס לקידום הסוגיה האסטרטגית "היערכות להזדקנות האוכלוסייה" – שילוב מבוגרים בתעסוקה, החליטה הממשלה בהמשך להחלטת הממשלה מס’ 145 מיום 28.6.2015 שקבעה את ההיערכות להזדקנות האוכלוסייה כסוגיה אסטרטגית ממשלתית, בהתאם לסעיף א.2. להחלטת הממשלה מס’ 150 מיום 28.6.2015, בהמשך להמלצות ועדה בין משרדית לשילוב אזרחים מעל גיל 60 (להלן: "מבוגרים") בתעסוקה ובקהילה ועל מנת להביא לשיפור פוטנציאל הצמיחה של כלל המשק באמצעות קידום שילוב מבוגרים בתעסוקה ובקהילה, כדלקמן:

א. הסרת חסם כלכלי –
להטיל על שר הכלכלה והתעשייה לבחון, בהתייעצות עם נשיאות הארגונים העסקיים והסתדרות העובדים הכללית החדשה, את ביטול חובת ההפרשות לפנסיה של המעסיק והעובד לאחר גיל פרישת חובה כמשמעותו בחוק גיל פרישה התשס"ד-2004 (להלן – חוק גיל פרישה) גם כאשר העובד לא מקבל קצבה, וזאת על מנת להגדיל את הכנסתו הפנויה. הבחינה תעשה בין היתר בשים לב להסכם הקיבוצי הכללי לביטוח פנסיוני מקיף במשק ולצו ההרחבה שהוצא מכוחו ושר הכלכלה והתעשייה יעדכן בדבר תוצאות הבחינה תוך 90 יום.

ב. תעסוקת מבוגרים בשירות המדינה–
1. לרשום את הודעת נציבות שירות המדינה כי היא קבעה את סוגי התפקידים בשירות המדינה במקצועות במחסור או במקצועות בעלי מומחיות ייחודית, ברמה לאומית או אזורית, בהם ניתן לאשר הארכת שירות מעבר לגיל פרישת חובה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, וזאת בכפוף להוראות חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970, הוראות התקשי"ר והנחיות נציבות שירות המדינה. רשימת סוגי התפקידים תעודכן על פי הצורך על ידי נציבות שירות המדינה.

2. נציבות שירות המדינה בתיאום עם המשרד לשוויון חברתי, משרד האוצר (אגף השכר והסכמי עבודה ואגף התקציבים), משרד המשפטים והמועצה הלאומית לכלכלה תגבש בתוך 90 ימים תוכנית ניסיונית (פיילוט) למסלול תעסוקה ייעודי במסגרת שירות המדינה לאזרחים ותיקים מעבר לגיל פרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה. התוכנית תכלול:
א. יצירת מסלול תעסוקה ייעודי לאזרחים ותיקים הכולל תנאי העסקה, לרבות אופן הקליטה ומשך ההעסקה, מיפוי תפקידים מתאימים והמשרדים בהם יופעל מסלול התעסוקה הייעודי. העסקת אזרחים ותיקים תהיה בתפקידי עזר לעובדי המדינה שאינם קיימים בשירות המדינה (משרות שאינן בתקן), לפרק זמן קצוב של עד שלוש שנים ועד 120 שעות עבודה חודשיות. במסגרת התוכנית הנסיונית (פיילוט) יוקצו למסלול התעסוקה הייעודי 60 אזרחים ותיקים.
ב. תיקוני חקיקה ותיקונים אחרים נדרשים ליישום התוכנית הנסיונית, ככל שנדרשים.
ג. לוח זמנים ליישום התוכנית הנסיונית.
ד. הגדרת מדדי הצלחה.
תחילת ההפעלה של התוכנית הניסיונית תהא בתוך 120 ימים ממועד החלטה זו, בכפוף לסעיף 2.ב.. הממשלה תבחן הרחבה של התוכנית הניסיונית לכלל שירות המדינה בהתאם לתוצאות התוכנית הניסיונית עליהן תדווח נציבות שירות המדינה לממשלה בתום שנה ממועד תחילת הפעלת התוכנית הניסיונית.
3. להקים צוותי פעולה בין משרדיים לקביעת מתווה למניעת שחיקה והכנה לפרישה של עובדים בתפקידי הוראה ובמערכת הבריאות לפני פרישה מוקדמת. הרכב כל צוות ביחס לכל אחד מסוגי התפקידים הוא: מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי, נציג נציבות שירות המדינה, הממונה על התעסוקה במשרד הכלכלה והתעשייה או נציגה, נציג משרד האוצר ומנכ"ל המשרד הרלוונטי לסוג התפקיד (משרד החינוך או משרד הבריאות). כל אחד מהצוותים יגיש המלצותיו לוועדת ההיגוי, המוגדרת בסעיף ג’ להלן, תוך 90 יום.

ג. ועדת היגוי –
1. להקים ועדת היגוי למעקב ובקרה אחר יישום החלטת ממשלה זו ואחר תכניות תעסוקה לשילוב מבוגרים (להלן: "ועדת ההיגוי"). בראש ועדת ההיגוי יעמוד מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי ויתר חבריה יהיו נציגי משרד האוצר, משרד הכלכלה והתעשייה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, משרד העלייה והקליטה, נציבות שירות המדינה והמועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה. בנוסף לאלה יוזמנו לדיוני הוועדה נציגי המוסד לביטוח לאומי ובנק ישראל וכן נציגי ציבור רלוונטיים. ועדת ההיגוי תתכנס לכל הפחות מדי רבעון.

2. תפקידי ועדת ההיגוי יכללו:
1. מעקב אחר יישום סעיף א’ להחלטה זו והצבת יעדים.
2. ריכוז מידע לגבי פרויקטים לעידוד תעסוקת מבוגרים המבוצעים על ידי הממשלה, המגזר הפרטי והמגזר השלישי.
3. ביצוע בחינה ומיפוי של מקצועות מתאימים לעידוד תעסוקת מבוגרים.
4. תיאום בין הפרויקטים שנמצאו בסעיף 2 לעבודה מתואמת בין מגזרית ככל הניתן בהתאם למיפוי והבחינה שנעשו בסעיף 3.
5. קידום ועידוד ביצוע מחקרים מלווים לפרויקטים בנושא במסגרתם תיבחן בין היתר העמידה ביעדים.

ד. המשרד לשוויון חברתי יפתח ויפעיל תכניות לעידוד תעסוקה בקרב אזרחים ותיקים הכוללות הקמת מרכזי תעסוקה עירוניים, קידום יזמות והעסקה עצמית, פיתוח מסלולי העסקה ייעודיים בקרב מעסיקים ממגזרים שונים וכן איתור מקצועות בעלי פוטנציאל לקליטת מבוגרים ופיתוח כלים לקליטה ותמיכה בהם. כן יפעיל המשרד אתר אינטרנט ייעודי להשמת מבוגרים במקומות תעסוקה כולל הקמת מאגר מידע מקוון של יועצים ובעלי מקצוע מבוגרים. משרד הכלכלה והתעשייה יהיה שותף בוועדת ההיגוי של הפעולות הכלולות בסעיף זה.

ה. תקציב-
לשם יישום התוכניות האמורות בסעיף ד’ המשרד לשוויון חברתי ומשרד הכלכלה והתעשייה יקצו תקציבים על פי המפורט בטבלה: (הטבלה באתר רוה"מ).

הממשלה רושמת לפניה את התחייבות "אשל" – האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל, מייסודה של ג’וינט ישראל להקצות 6 מלש"ח, בפריסה על פני שלוש שנים (2018-2016), למטרה זו.

ו. מעקב – בחודש יוני 2018 יציג המשרד לשוויון חברתי לממשלה עדכון סטאטוס לגבי יישום החלטה זו ועל קידום ושילוב מבוגרים בתעסוקה. כן ייבחנו התוכניות השונות המופעלות בקשר לכך ויוחלט לגבי מקורות התקציב להמשך.

ז. כן סוכם בתום הדיון כי המשרד לשוויון חברתי ביחד עם משרד האוצר יכינו הצעה לפיה משרדי הממשלה יגבשו רשימות של בעלי מקצוע מנוסים ובעלי הכשרה מקרב אלה שפרשו ממעגל העבודה שניתן יהיה לגייסם למשימות תגבור בעתות חירום או משבר.
ח. הממשלה קיימה דיון ממושך בנושא הפעלת הסמכות בכל הקשור לחוק העזר לת"א-יפו העוסק בפתיחתן ובסגירתן של חנויות בשבת ובמועדי ישראל, והחליטה כי תקבל החלטה תוך 4 שבועות באשר למנגנון הנכון להפעלת סמכות שר הפנים בעניין סעיף 258 לפקודת העיריות לעניין זה.

ט. הממשלה החליטה במטרה לקדם את ההגנה על בעלי חיים ורווחתם בהתאם לחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994 (להלן: החוק), ובשל נחיצותו של ידע וטרינרי מקצועי לטיפול בתחום צער בעלי חיים בהתאם לחוק (להלן: תחום צער בעלי חיים או התחום), הזיקה ההדוקה בין בריאות בעלי חיים לרווחתם ובשים לב למצב הרווח בעולם, לאמץ את המלצות הצוות הבין-משרדי לבחינת האחריות המיניסטריאלית על תחום צער בעלי חיים (להלן: הצוות הבין-משרדי) המפורטות להלן, ולנקוט בשורת צעדים לתגבור הפעילות בתחום, במסגרת אחריות משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן: משרד החקלאות), בהתבסס על העקרונות הבאים:

א. הקמת ועדה ציבורית מייעצת, לחיזוק השקיפות ולהגברת השיתוף של גופים חוץ ממשלתיים בנעשה בתחום;
ב. יצירת מסגרת ארגונית ייעודית לטיפול בתחום, המחויבת במתן דין וחשבון על פעילותה;
ג. הקצאת משאבים נדרשים לתחום;
ד. הרחבת האסדרה המשפטית בתחום;
ה. הגברת הפיקוח, האכיפה והענישה בתחום;
ו. ביצוע מעקב ובקרה.
והכל כפי שיפורט להלן:

ועדה מייעצת לתחום צער בעלי חיים

1. להקים ועדה ציבורית מייעצת לתחום צער בעלי חיים, שאלו תפקידיה:
א. לייעץ לשר החקלאות ופיתוח הכפר (להלן: שר החקלאות) ולממשלה בגיבוש מדיניות בתחום ההגנה על חיות משק וחיות בית וקידום רווחתם;
ב. להוות גורם שיש להיוועץ בו בטרם התקנת תקנות וקידום הצעות חוק ממשלתיות בתחום צער בעלי חיים. הוועדה תבחן תקנות והצעות חוק בראי אינטרס ההגנה על בעלי חיים וקידום רווחתם, תוך התייחסות למכלול השיקולים הנוגעים בדבר לרבות צרכי החקלאות, המשק והכלכלה ויחסי סחר החוץ של ישראל, ותגיש המלצה מנומקת לשר החקלאות;
ג. לקבל דיווחים חציוניים מהגורמים העוסקים בתחום (ביניהם: משרד החקלאות, המשרד להגנת הסביבה, המשטרה, הפרקליטות ותובעים בעלי הסמכה מטעם היועץ המשפטי לממשלה) בעניין יישום החוק והתקנות שהותקנו מכוחו, בדגש על תחומי הפיקוח, האכיפה והתביעה, בהתאם לעניין ולצורך;
ד. להגיש דיווחים עיתיים לשר ולממשלה, בהתאם לעניין ולצורך.
המועצה לא תעסוק בנושאים המטופלים על-ידי המועצה לניסויים בבעלי חיים מכוח חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ"ד-1994. כמו כן, המועצה לא תעסוק בנושאים הנוגעים לחיות בר, המטופלים על-ידי הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, מכוח החוק להגנת חיית הבר, התשט"ו-1955.

2. הוועדה תמנה 20 חברים והרכבה יהיה כדלקמן:
א. 2 נציגי אקדמיה: האחד יהיה רופא וטרינר, שיכהן כיו"ר הוועדה וימונה על-ידי הממשלה על-פי המלצת שר החקלאות. השני יהיה בעל השכלה מתחומי הווטרינריה או מדעי בעלי החיים וימונה על-ידי השר להגנת הסביבה.
ב. 11 עובדי משרדי הממשלה: הממונה לפי החוק, מנהל השירותים הווטרינריים ועובד נוסף ממשרד החקלאות; נציג המשרד להגנת הסביבה; נציג משרד הכלכלה והתעשייה; נציג משרד הבריאות; נציג המשרד לשירותי דת; נציג אגף תקציבים במשרד האוצר; נציג משרד המשפטים; נציג מינהל השלטון המקומי במשרד הפנים; ונציג משטרת ישראל. נציגי משרדי הממשלה ימונו על-ידי השר הממונה עליהם.
ג. 7 נציגי ציבור: 2 נציגי ארגונים למען בעלי חיים כהגדרתם בחוק, שימנה השר להגנת הסביבה; נציג ארגוני החקלאים שימנה שר החקלאות; נציג התאחדות התעשיינים; יו"ר הסתדרות הרופאים הווטרינרים בישראל או נציגו; יו"ר ארגון הרופאים הווטרינרים ברשויות המקומיות או נציגו; יו"ר ארגון הרופאים הווטרינרים לחיות הבית בישראל או נציגו.

3. מרכז הוועדה יהיה עובד מדינה ויפעל בכפיפות לממונה כהגדרתו בחוק, כמפורט בסעיף 7.ב שלהלן.

4. חברי הוועדה שאינם מתמנים מתוקף תפקידם יתמנו לתקופה של 4 שנים, ויהיה ניתן לחזור ולמנותם לתקופת כהונה אחת נוספת.

5. החלטות הוועדה תתקבלנה ברוב דעות. היו הדעות שקולות – יכריע יו"ר הוועדה. הוועדה תתכנס לכל הפחות שלוש פעמים בשנה, או לבקשת שר החקלאות, ותקבע את סדרי פעולתה ונוהל דיוניה, בתוך שנה ממועד קבלת החלטה זו.

יצירת מסגרת ארגונית ייעודית לטיפול בתחום צער בעלי חיים
6. להקים אגף רווחת בעלי חיים ביחידת השירותים הווטרינריים, שייעודו קידום ההגנה על חיות משק ובית ורווחתן בהתאם לחוק, ואלו הם תפקידיו:
א. הצעת חקיקה ראשית ומשנית לבקשת המנכ"ל;
ב. הכוונת הפיקוח והאכיפה;
ג. ליווי מקצועי של תהליך התביעה;
ד. הקניית ידע בתחום וקידום הכשרות והדרכות;
ה. הנחייה מקצועית של וטרינרים ובעלי מקצועות רלוונטיים;
ו. להוות מוקד ידע מקצועי;
ז. יישום מדיניות בתחום והצגת עמדה בעניין רווחת בעלי חיים בפורומים בארץ ובעולם.

7. להטיל על נציב שירות המדינה ומנהל השירותים הווטרינריים, בתוך 45 יום, להגדיר מבנה ארגוני לאגף רווחת בעלי חיים ואת תיאורי המשרה הנגזרים ממנו, בשים לב לעקרונות הבאים:
א. מנהל האגף יהיה רופא וטרינר, נושא משרה בכיר, יוגדר כממונה כמשמעו בחוק ויהיה אמון על פעולות הפיקוח והאכיפה בתחום צער בעלי חיים על בסיס מערכי הפיקוח והאכיפה הקיימים בשירותים הווטרינריים וביחידה המרכזית לאכיפה וחקירות.
ב. מרכז הוועדה המייעצת, כאמור בסעיף 3 שלעיל, יהיה רופא וטרינר, ויהיה אחראי על הכנת החומרים המקצועיים הדרושים לוועדה ופרסום הפרוטוקולים של דיוניה לציבור. כמו כן, יהיה מרכז הוועדה אחראי באגף על טיפול בפניות הציבור בנושא צער בעלי חיים ועל הממשק עם הארגונים הפעילים בתחום.
ג. במסגרת השינוי הארגוני האמור ולצורך יצירת התמקצעות, במידת האפשר, תיוחד אחת המשרות הקיימות לטיפול בתחום הרגולציה, ההכשרה וההדרכה.
ד. לצורך תמיכה בפעילות האגף תוגדר במחלקת התביעות, הפועלת בכפוף ליועצת המשפטית למשרד החקלאות, משרת תובע ייעודי לטיפול בתחום צער בעלי חיים.
לצורך סעיפים א’, ב’ וד’, ומעבר למשרות הייעודיות לתחום הקיימות כיום ביחידת השירותים הווטרינריים ולמצבת התקנים בלשכה המשפטית, יקצה משרד החקלאות, באופן מיידי, 3 תקנים ממקורותיו.

הקצאת משאבים

8. לצורך תגבור הפעילות בתחום צער בעלי חיים (בדגש על: פעולות פיקוח ואכיפה, לרבות מתקנים מוגנים לבעלי חיים שונים; הפעלת מרפאה ניידת; הקמה ושיפוץ של כלביות; תמיכה במחקר; עריכת הכשרות בתחום; פעולות להעלאת מודעות והפעלת מתנדבים) להקצות לבסיס תקציב משרד החקלאות 6.6 מלש"ח לשנה, החל משנת 2016 ואילך, מחציתם ממקורות משרד החקלאות ומחציתם ממקורות משרד האוצר, מעבר לתקציב בסך 4.5 מלש"ח הקבוע בסעיף 14א לחוק. תקציב זה יוקצה לתחום פעולה נפרד (צער בעלי חיים), כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985. יובהר כי התוספת התקציבית האמורה לא תבוא על חשבון תקציבים המוקצים לתחום במסגרת משרדים אחרים.

9. להנחות את מנכ"ל משרד החקלאות לבחון ולהטמיע אמצעים לתגבור יכולת הביצוע העצמאית של יחידת השירותים הווטרינריים כיחידת סמך, בדגש על תחום ניהול מערכות מידע, השתלמויות ומכרזים, במטרה לאפשר לאגף רווחת בעלי חיים לממש את תפקידיו ולהוציא לפועל במהירות וביעילות את התקציבים האמורים.

הרחבת האסדרה המשפטית

10. להנחות את שר החקלאות, לאחר קבלת המלצת הוועדה המייעצת כאמור בסעיף 1, להגיש לוועדת החינוך של הכנסת, עד מחצית שנת 2018, תקנות מכוח החוק לעניין גידול והחזקה של בקר; פטמים; תרנגולות מטילות; צאן; ודגים, וכן תקנות לעניין מזעור סבל בהמתה של בעלי חיים המוחזקים לצרכים חקלאיים. התקנות תגובשנה, ככל הניתן, בהתבסס על הסטנדרטים הבינ"ל המקובלים בתחום, ובכפוף לביצוע הליך הערכת השפעות רגולציה (RIA) כאמור בהחלטת ממשלה מס’ 2118 מיום 22.10.2014.

לשם כך, תקצה יחידת השירותים הווטרינריים ממקורותיה 0.5 מלש"ח על פני השנים 2018-2016 לטובת רכישת שירותי מידענות ומחקר בינ"ל וייעוץ משפטי.

11. לרשום את הודעת שר החקלאות כי בכוונתו להשלים את תהליך התיקון לחוק לעניין הטלת חובה על מחזיק בבעל חיים למנוע התעללות בו, שיפור ההוראות לעניין תפיסת בעלי-חיים שנפגעו מהתעללות ואחריות נושא משרה בתאגיד עד מחצית שנת 2016, וכן להביא לאישור ועדת שרים לחקיקה, עד תום שנת 2016, ולאחר התייעצות עם שר הבריאות, תיקון לפקודת הכלבת לעניין תקופת ההסגר ותצפית בית לכלב שנשך; ותיקון לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002 בהתאם ללקחים שנלמדו מהניסיון שנצבר עד כה.

הגברת הפיקוח והאכיפה

12. להטיל על מנהל השירותים הווטרינריים להשלים כתיבתם של נהלים ורשימות תיוג לביצוע ביקורת ופיקוח בנושא צער בעלי חיים בכל תחומי האחריות של יחידת השירותים הווטרינריים (ייבוא וייצוא, מוצרים מן החי, עופות, משקי בקר וצאן, משקי חזירים, כלביות, חוות סוסים, משקי דגים ופינות חי) ולהביא להטמעתם עד מחצית שנת 2017.

13. להטיל על מנכ"ל משרד החקלאות, בתוך שלושה חודשים, להסיט מבין מפקחי היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות 6 מפקחים (2 בכל מרחב), אשר יוגדרו כמפקחים ייעודיים לטיפול בתחום צער בעלי חיים ויעסקו במשימות אכיפת צער בעלי חיים, לשם צבירת מומחיות בתחום, למעט באירועים חריגים או דחופים. המפקחים יהיו כפופים למנהל היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות ויפעלו תחת הכוונה מקצועית של הממונה כמשמעו בחוק. זאת לצד המשך פעילות האכיפה השוטפת המתבצעת כיום על-ידי היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות בתחום צער בעלי חיים.

14. להקים צוות בראשות נציג היועץ המשפטי לממשלה, ובהשתתפות נציג משרד החקלאות, נציג המשרד להגנת הסביבה, נציג מינהל השלטון המקומי במשרד הפנים, נציג המשטרה, נציגת פרקליטות המדינה המטפלת בתחום ונציג הרשויות המקומיות, אשר יגבש נוהל מחייב להגברת התיאום ושיתוף הפעולה בין כלל הגורמים העוסקים בפיקוח ואכיפת תחום צער בעלי חיים (לרבות תפיסת בעלי חיים לפי החוק והטיפול בהם) כמו גם להבהרת חלוקת העבודה ומניעת כפילויות, בתוך חצי שנה ממועד קבלת החלטה זו.

15. להנחות את שר החקלאות להסמיך מפקחים מבין משרדי הממשלה הרלוונטיים, בהתאם לחוק, עד סוף שנת 2016. הסמכת מפקחים ממשרדי ממשלה אחרים תעשה בהסכמת השר הממונה ובכפוף להשלמת הנוהל האמור בסעיף 14 שלעיל.

16. בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים), התשס"ח-2008, להנחות את מנהל השירותים הווטרינריים לקדם הסמכת פקחים מבין הרופאים הווטרינרים עובדי הרשויות המקומיות, שיסייעו באכיפת החוק.

17. על מנת לייעל את מערך הפיקוח על צער בעלי חיים ביחידת השירותים הווטרינריים, להנחות את מנהל השירותים הווטרינריים, בתיאום עם יחידת המחשוב הארגונית ובליווי רשות התקשוב הממשלתי, לאפיין ולפתח מערכת מידע אשר תהפוך את שרשרת הפיקוח והאכיפה לממוחשבת (החל מקליטת תלונות, עובר דרך עריכת ביקורות, ביצוע פעולות אכיפה וכלה בהגשת כתבי אישום והטלת קנסות), לרבות פריסת מכשירי קצה דיגיטליים לעובדים המבצעים פיקוח ואכיפה בשטח, תוך שימת לב להיבטי אבטחת מידע והגנה על פרטיות. היקף התיעוד והרשאות הגישה למידע במערכת יהיו בכפוף לבחינה משפטית ובהתאם להוראות כל דין. תיבחן האפשרות לפיתוח המערכת באמצעות קוד פתוח, על מנת שיהיה ניתן לשכפלה למערכי אכיפה אחרים בהם קיים צורך דומה. לצורך כך יקצה משרד החקלאות ממקורותיו 0.7 מלש"ח לשנת 2016.

18. להנחות את מנהל השירותים הווטרינריים, בשיתוף המשרד להגנת הסביבה ולפ"מ, לבחון אמצעים להעלאת המודעות בתחום רווחת בעלי חיים.

ביצוע מעקב ובקרה

19. לבצע מעקב ובקרה אחר הטיפול בתחום צער בעלי חיים במסגרת יחידת השירותים הווטרינריים, בדגש על יישום החלטה זו (לרבות: הקמת הוועדה המייעצת והתכנסותה, הקצאת התקנים ואיושם, הקצאת המשאבים ומימושם, גיבוש התקנות והגשתן, גיבוש הנהלים ורשימות התיוג והטמעתם, הסמכת מפקחים והגברת הפיקוח). לצורך כך, בתום שנתיים וחצי ממועד קבלת החלטה זו, יתכנס הצוות הבין-משרדי בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה ובהשתתפות מנכ"לי משרדי החקלאות ופיתוח הכפר, הגנת הסביבה, הכלכלה והתעשייה, האוצר והמשפטים (או כל הרכב אחר שיקבע ראש הממשלה באותה עת), וימסור לממשלה בתוך 3 חודשים מיום התכנסותו, דיווח על פעילות יחידת השירותים הווטרינריים בתחום צער בעלי חיים והמלצה בדבר המשך הטיפול בתחום במסגרת יחידת השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר או העברת האחריות לטיפול בתחום לגורם אחר.

בתום חצי שנה ממועד קבלת החלטה זו, יגיש מנהל יחידת השירותים הווטרינריים מדדים כמותיים, אשר ישמשו את הצוות הבין-משרדי לביצוע המעקב והבקרה, בדגש על מדדים להגברת הפיקוח.

כמו כן, אחת לחצי שנה ממועד קבלת החלטה זו, יגיש מנהל יחידת השירותים הווטרינריים דיווח לממשלה ולצוות הבין-משרדי על יישום סעיפי החלטה זו, שיכלול נתונים כמותיים בהתאם למדדים האמורים.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (1 הצבעות, ציון ממוצע: 4.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

ידידים - סיוע בדרכים

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-W

ידידים - סיוע בדרכים

תגובות אחרונות