הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 20 בדצמבר 2015

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 20 בדצמבר 2015

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"אבקש לשבח את פעולת האזרחים וכוחות הביטחון אתמול ברעננה. כולנו נדרשים להיות ערניים בתקופה הזאת, אנחנו במאבק נחוש ומתמשך נגד הטרור.

היום נאשר בממשלה שורת צעדים לשילוב האוכלוסייה החרדית בשירות המדינה. שילובם של כל המגזרים בישראל בשוק העבודה חשוב מאוד גם להם וגם להמשך הצמיחה הכלכלית של מדינת ישראל וביצור הכלכלה וכמובן לצמצום הפערים החברתיים.

בנוסף, בימים הקרובים אנחנו נשלים את החלטת הממשלה לתכנית חומש כוללת לסיוע לאוכלוסייה הערבית בישראל (במגזר הערבי), זה כולל מגוון רחב של תחומי חיים.

אנחנו נאשר היום בממשלה תקציב של כמיליארד שקלים לקראת הפיכת היישוב חריש לעיר ואם בישראל. לפני כמה שבועות אני ביקרתי שם יחד עם חבריי השרים, זה מעשה ציוני מובהק מאין כמוהו, כבר הרבה שנים שלא הקימו עיר חדשה, זו עיר חדשה שמזכירה את מודיעין, בהתחלה היא תהיה עיר בת 50,000 איש ולהערכתי היא תצמח הרבה מעבר לזה בהמשך.

היום גם נאשר הרחבת טיפולי השיניים המשמרים לילדים בחינם, אנחנו מעלים את הגיל מ-12 ל-14, אבקש להודות לך השר ליצמן על הפעולה החשובה בעניין הזה.

אבקש מחברי דרעי לומר כמה דברים על הפעולה הראשונה לגבי שילוב חרדים בסקטור הציבורי, ולאחר מכן אבקש מהשר ליצמן לומר כמה דברים על טיפולי השיניים המשמרים."

השר אריה מכלוף דרעי אמר:

"מונחת היום בפני הממשלה תכנית ראשונה מסוגה שבה הממשלה פותחת את הדלת בפני החרדים ומשבצת אותם במקומות עבודה בשירות הציבורי.

מספרם של החרדים בשירות המדינה הוא אפסי, וזאת אנחנו מתכוונים לשנות היום, במעין אפליה מתקנת. עשרות שנים אני שומע תלונות מצד החרדים שאינם מצליחים להתקבל לעבודות במגזר הציבורי למרות שירותם בצבא, תארים אקדמאים כאלה ואחרים, תואר ראשון ותואר שני – הם נדחים על הסף מסיבות שונות עוד בשלב של הגשת קורות החיים.

במסגרת התכנית שהממשלה תאשר היום, בעזרת השם, ישולבו מדי שנה עשרות חרדים בעבודות בשירות המדינה, מאות משרות עד שנת 2020. החרדים ילמדו במסלולי לימודים שונים, מעין "קורס צוערים" לחרדים, הם יקבלו העדפה מתקנת במכרזים של שירות המדינה.

אדוני ראש הממשלה, לתכנית הזאת יש מסר חד וברור, המדינה רוצה לשלב יותר ויותר חרדים בשירות המדינה, ומכאן ייצא היום מסר למגזר הפרטי – שלבו גם אתם חרדים בעבודות, אין לי ספק שגם אתם תרוויחו, הציבור החרדי ירוויח, והמדינה כולה תהנה מכך."

השר יעקב ליצמן אמר:

"אני שמח להביא לממשלה לאישור הוספת טיפולי שיניים משמרים לילדים מגילאי 12 עד 14. אני רוצה להודות לראש הממשלה ולשר האוצר ששניהם קידמו, דחפו ותמכו בהסכם הזה. לפי התכנית ב-1.1.2016 טיפולי השיניים עד גיל 14 יהיה בחינם, וכל שנה לאחר מכן, הגיל יעלה עוד שנה ועוד שנה, וב-1.1.2017 יהיה עד גיל 18 בחינם.

השיניים הם חלק בלתי נפרד מבריאות הציבור, ואני שמח שאישרו את זה, מדובר בתקציב של 80 מיליון שקל, 40 מיליון שקל כל שנה, וזה לכל ילדי ישראל, הם לא יצטרכו יותר להתבייש בשיניים שלא קיבלו טיפול."

ב. השר אופיר אקוניס, שר המדע, הטכנולוגיה והחלל, דיווח לממשלה על ביקורו בסין. השר אקוניס דיווח על קידומם של מיזמים משותפים לישראל ולסין בתחומי המדע והטכנולוגיה וכן על הנחת אבן הפינה לשלוחה של הטכניון בשנטו אשר בסין. השר דיווח כי נתקל בגישה אוהדת לישראל מצדם של גורמי הממשל עמם בא במגע .

ג. השרה מירי רגב, שרת התרבות והספורט, דיווחה לממשלה על ביקורה בארגנטינה כנציגת מדינת ישראל בטקס השבעת הנשיא הנבחר של ארגנטינה. השרה רגב דיווחה על גילויים של אהדה כלפי מדינת ישראל מצד בכירי הממשל החדש בארגנטינה.

ד. הממשלה דנה בהוספת טיפולי שיניים משמרים לילדים בגילאי 12 עד 14 לסל שירותי הבריאות, והחליטה כדלקמן:

1. מתוקף סמכות הממשלה לפי סעיף 8(ב)(1) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 (להלן – החוק), לאשר לשר הבריאות, בהסכמת שר האוצר, להרחיב את סל שירותי הבריאות הקבוע בחוק, כך שהשירותים המפורטים בסעיף 30 לתוספת השנייה לחוק יינתנו, החל מיום 1 בינואר 2016, גם לילדים שמלאו להם 12 אך לא מלאו להם 14 .
2. לעלות סל שירותי הבריאות לקופות ייתווסף ביום 1.1.2016 סכום של 80 מלש"ח.

ה. הממשלה דנה בהעברת הסמכות הנתונה לשר הפנים על פי סעיף 258 לפקודת העיריות ובחינת אפשרות קביעת יום ראשון כיום מנוחה נוסף, והחליטה כדלקמן:

לנוכח המשמעות הגלומה בסוגיית הפעלת מרכולים בשבת בעיר תל-אביב-יפו, והצורך בבחינת התאמתו של שבוע העבודה הנהוג במדינת ישראל לזה הנהוג בעולם המודרני בכלל ובשוקי ההון הגלובליים בפרט:

1. בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה, להעביר לממשלה את הסמכות הנתונה לשר הפנים על פי סעיף 258 לפקודת העיריות [נוסח חדש] בכל הקשור להצעת חוק עזר לתל אביב-יפו (פתיחתן וסגירתן של חנויות)(תיקון מס’ 2), התשע"ד-2014 העוסק בפתיחתן וסגירתן של חנויות בשבת ובמועדי ישראל .
2. למנות ועדת מנכ"לים שחבריה יהיו: מנכ"ל משרד ראש הממשלה (יו"ר הוועדה), מנכ"לית משרד המשפטים, מנכ"לית משרד הפנים, מנכ"ל המשרד לשירותי דת ומנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה, שתפקידה יהיה לבצע עבודת מטה ולהביא לפני הממשלה בתוך 180 יום את המלצותיה בעניין מדיניות הממשלה בעת הפעלת הסמכות שהועברה אליה כאמור בסעיף (1) לעיל, וכן בעניין קביעת יום ראשון כיום מנוחה נוסף.
במסגרת בחינת עניין קביעת יום ראשון כיום מנוחה נוסף, ישקול הצוות גם את ההשפעות הכלכליות של הגדלת מספר ימי המנוחה במשק. לעניין נושא זה, יצטרפו לצוות כחברים נוספים מנכ"ל משרד התיירות והממונה על התקציבים במשרד האוצר.
3. סעיף (1) להחלטה זו יובא לאישור הכנסת, כנדרש בסעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה.

ו. הממשלה דנה בסיוע בהקמת העיר חריש והחליטה כדלקמן:

בהמשך להחלטות ממשלה מס’ 691 מיום 13.12.1990, מס’ 4137 מיום 28.9.2008 ומס’ 1505 מיום 14.3.2010 בעניין הקמה וקידום היישוב חריש, להכריז על חריש כיישוב בעל עדיפות לאומית על יסוד ההנמקות המפורטות בהחלטה זו, ולהפעיל תכנית לקידום ולפיתוח חריש לקראת הפיכתה לעיר כדלקמן:

1. מרכז לטיפול בתושבים חדשים – לצורך הפעלת מרכז שירות אחוד למתן מענה כולל לקליטה ולטיפול בתושבים חדשים, להנחות את משרד הבינוי והשיכון להקצות למועצה המקומית חריש (להלן: הרשות המקומית) בשנת 2015, סך של 1.5 מלש"ח מתקציבו. התקצוב ישמש להקמת המרכז לרבות מבנה יביל והצטיידות. משרד הבינוי והשיכון, משרד הפנים והרשות המקומית יגבשו, עד ליום 1.3.2016, את אפיוני הסמכות והפעילות של המרכז.
2. טיפול במרקם הוותיק – להנחות את משרד הבינוי והשיכון לפעול לחידוש מרכז היישוב הוותיק, בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל 1444, בהשקעה כוללת בסך של 8.1 מלש"ח בפריסה על פני שלוש שנים (2018-2016). לצורך כך יקצה משרד הבינוי והשיכון 3.3 מלש"ח מתקציבו, בפריסה שווה על פני השנים. משרד האוצר יעביר למשרד הבינוי והשיכון תקציב תוספתי ייעודי בסך 4.8 מלש"ח, בפריסה שווה על פני השנים.
3. קידום תכניות בנייה למסחר ולתעסוקה – להנחות את משרד הבינוי והשיכון לקדם תכניות בנייה לתעשייה, למסחר ולתעסוקה בחריש על מנת לאפשר לרשות המקומית להגיע לאיזון כלכלי, בין היתר במסגרת תכנון שטחי ההשבה של קיבוץ מצר וכן שטח תעשיה/תעסוקה משותף עם המועצה האזורית מנשה ובקעה-ג’ת מצפון לקיבוץ להבות חביבה.
4. ועדת גבולות – הממשלה רושמת את הודעת שר הפנים כי בכוונתו לבחון הקמת ועדת גבולות וחלוקת הכנסות בנוגע לרשות המקומית חריש בכדי ליתן מענה לצרכיה.
5. תגבור כוח אדם במשרד הבינוי והשיכון – להנחות את משרד הבינוי והשיכון להקים ולהפעיל, לתקופה זמנית של ארבע שנים, "מרחב חריש", במחוז חיפה, אשר ילווה את המשך הקמת העיר חריש והרחבתה העתידית. המרחב יכלול מנהל תחום בכיר, ומְרַכֵּז ביצוע, ויפעיל מערך תומך לנושאים כגון תיאום פרוגראמה וטיפול ביזמים, כלכלן הנדסי וכו’. לשם כך, יתקצב משרד האוצר את משרד הבינוי והשיכון, בשנת 2016, בשני תקנים זמניים אשר יועסקו במשרד לתקופה של ארבע שנים. בנוסף, להנחות את משרד הבינוי והשיכון להפעיל מערך מקצועי תומך בפעולות פיתוח התשתיות באתר כחלק מתקציב המשק הסגור של האתר, בכפוף לאישור הוועדה לתכנון ולפיתוח אשר הוקמה מכוח החלטת ממשלה מס’ 125 מיום 25.6.15, שעניינה התאמת מבנה ניהול הנדל"ן בממשלה להתמודדות עם משבר הדיור (להלן "הועדה לתכנון ולפיתוח").
6. מוסדות ציבור – להנחות את משרד הבינוי והשיכון להקצות למועצה המקומית חריש סך של 90 מלש"ח, בפריסה על פני שלוש שנים (2017-2015), לטובת שדרוג מוסדות חינוך שאושרו על ידי משרד החינוך בהתאם לכלליו. לצורך כך, יקצה משרד האוצר למשרד הבינוי והשיכון תקציב תוספתי ייעודי בסך 90 מלש"ח, מהם 15 מלש"ח בשנת 2015, 50 מלש"ח בשנת 2016 ו-25 מלש"ח בשנת 2017.
7. תחזוקת תשתיות – להנחות את משרד הבינוי והשיכון להקצות למועצה המקומית חריש עד 30 מלש"ח, בפריסה על פני חמש שנים (2020-2016), לצורך מימון תחזוקת התשתיות שמשרד הבינוי והשיכון הקים ואשר יעביר לרשות המקומית בתקופה האמורה. העברת התקציב לרשות המקומית תבוצע בכפוף לאישור הוועדה לתכנון ולפיתוח. מקורות המימון לסעיף זה יכללו במסגרת עלויות הפיתוח שיגבה משרד הבינוי בחריש כחלק מתקציב המשק הסגור של האתר.
8. תיגבור הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה בחריש – להנחות את מינהל התכנון לתקצב, בשנים 2019-2015, העסקת כח אדם נוסף ומחשוב בוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה בחריש. לצורך כך, יקצה משרד האוצר למינהל התכנון תקציב תוספתי ייעודי של עד סך 10 מלש"ח (ועד 2 מלש"ח לשנה).
9. מדדי תקצוב
א. להנחות את משרד התרבות והספורט, כי בכל הנוגע לקולות קוראים ולאמות מידה לתקצוב ולתמיכה המכילים מרכיב של היקף האוכלוסייה, יובא בחשבון בהם מרכיב האוכלוסייה על פי קצב האכלוס הצפוי כמפורט להלן, ובפעילות שוטפת – בהתחשב בקצב האכלוס הצפוי במהלך השנה: 17,550 תושבים החל מיום קבלת החלטה זו ועד ליום 31.12.2016; 28,350 תושבים החל מיום 1.1.2017 ועד ליום 31.12.2017; 43,650 תושבים החל מיום 1.1.2018 ועד ליום 31.12.2018; 54,450 תושבים החל מיום 1.1.2019 ועד ליום 30.6.2019.
ב. נוכח היעדר אפיון אשכול חברתי-כלכלי של חריש כיחידה מחקרית נפרדת במדד החברתי-כלכלי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ועד למועד פרסום מדד כאמור, ולנוכח הצורך בהגדרת אשכול כאמור לטובת קולות קוראים, והקצאות וזכאויות שונות, להטיל על צוות משותף למשרד הפנים ולמשרד ראש הממשלה, לגבש, לא יאוחר מיום 1.3.2016, הסדר לעניין אופן שיקלול חריש בתחשיבים ובהסדרים כאמור; הסדר זה יכול שיהיה אחיד או שונה לעניינים שונים, והכל כפי שיקבע הצוות. הצוות יוכל לשוב ולהתכנס, לטובת קביעת מענה נדרש בנושאים שונים ככל שיתברר שקיימות סוגיות הדרושות סיווג כאמור אשר לא קיבלו מענה בהסדר או שהוסדרו באופן לא מספק.
10. כיתות לימוד
א. להנחות את משרד החינוך לתקצב הקמת 400 כיתות לימוד בשנים 2016-2015, בהתאם לסיכום בין משרד החינוך לבין משרד האוצר לשנים האמורות.
ב. להנחות את משרד החינוך, בתיאום עם משרד האוצר ובהתייעצות עם הרשות המקומית, לקבוע את הקצאת הכיתות הנדרשת לשנים 2019-2017, וזאת לא יאוחר מיום 31.12.2016.
ג. להנחות את משרד החינוך, בכל הנוגע להקצבות שונות וככל שהדבר רלוונטי על פי קביעת משרד החינוך, להקצות משאבי חינוך נוספים בהתאם לתוצאות סקר מאפיייני המתאכלסים לשנים 2017-2016.
11. בנייה ירוקה- להנחות את המשרד להגנת הסביבה להקצות למועצה המקומית חריש בדרך של תמיכה במועצה, בהיקף של עד 9 מלש"ח בפריסה על פני שלוש שנים
(2018-2016), לטובת בניית מוסדות חינוך באופן שיעמדו בדרישות התקן לבנייה ירוקה מס’ 5281; זאת, בכפוף לתכנית עבודה שתאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבינוי והשיכון ביחס למרכיבי התקן שייושמו בכל מבנה ועלותם, ובכפוף להשלמת הביצוע של הקצאת הכיתות כאמור בסעיף 10 (ב) להחלטה זו. לצורך כך, יעביר משרד הבינוי והשיכון למשרד להגנת הסביבה 3 מלש"ח בפריסה שווה על פני שלוש שנים
(2018-2016). המשרד להגנת הסביבה יממן ממקורותיו את יתרת התקציב, בסך 6 מלש"ח, בפריסה שווה על פני שלוש שנים (2018-2016).
12. תגבור פעילות רווחה – להנחות את משרד הרווחה והשירותים החברתיים לתגבר פעילות בתחום הרווחה בחריש. לצורך כך, יתקצב משרד האוצר את לשכת הרווחה ביישוב בחמישה עובדים נוספים בשנת 2016. תקצוב פעילות רווחה מתוגברת לשנים 2019-2016, תתואם בין משרד הרווחה לבין משרד האוצר עד סוף הרבעון השני של שנת 2016. יובהר כי המבנים הפיזיים לשירותי הרווחה יוקצו על ידי הרשות המקומית ובאחריותה, כמקובל לגבי כל הרשויות המקומיות.
13. תגבור שירותים – להנחות את משרד הפנים להקצות לרשות המקומית 15.8 מלש"ח, בפריסה על פני ארבע שנים (2019-2016), לצורך תגבור שירותים לרבות תשתית נלווית ברשות המקומית בהתאם לתכנית עבודה שתאושר על ידי משרד הפנים ומשרד האוצר. 5 מלש"ח מהסך האמור יתוקצבו על ידי משרד הפנים ממקורותיו; 10.8 מלש"ח יועברו ממשרד האוצר למשרד הפנים כתקציב תוספתי ייעודי. פריסת התקצוב תבוצע בהתאם לתוכנית העבודה.
14. מבנה ארגוני – להנחות את משרד הפנים להקצות לרשות המקומית תקציב בסך 1 מלש"ח לצורך קידום בחינה ארגונית ברשות המקומית, בדגש על יצירת מבנה ארגוני הולם לצרכי הרשות הקיימים והעתידיים, תהליכי עבודה ונהלים ותשתיות מחשוב מקושר מערכת שכר ומשאבי אנוש. לצורך כך, משרד האוצר יעביר למשרד הפנים תקציב תוספתי ייעודי בסך 1 מלש"ח בשנת 2016.
15. תוכנית ייצוב רב שנתית – משרדי הפנים והאוצר יקצו לרשות המקומית מענקים בסך כולל של 122 מלש"ח, בפריסה על פני ארבע שנים (2019-2016) לצורך תוכנית ייצוב רב שנתית. גובה המענק השנתי יהיה עד לגובה הגרעון החזוי השנתי, כפי שיסוכם בין משרד הפנים לבין משרד האוצר. לצורך כך, משרד הפנים יממן מתקציבו 29.5 מלש"ח לשנים 2019-2016, מהם 16 מלש"ח בשנת 2016 במסגרת תכנית ההבראה של הרשות; משרד האוצר יעביר למשרד הפנים סך של 92.5 מלש"ח כתקציב תוספתי ייעודי לצורך מטרה זו. פריסת התקצוב תיעשה בהתאם למתווה שיגבשו משרדי האוצר והפנים.
16. מעונות יום – להנחות את משרד הכלכלה והתעשייה להקצות סך של 35 מלש"ח, בשנים 2017-2016, במסגרת מסלול בינוי בהוראת מנכ"ל 9.3 "תקצוב בינוי רשויות מקומיות לתכנון ובינוי מעונות יום", כתקציב ייעודי לטובת הקמת מעונות יום בחריש.
17. תחנות לבריאות המשפחה (טיפות חלב) – להנחות את משרדי הבריאות והאוצר לתקצב פתיחת תחנות לבריאות המשפחה (טיפת חלב), בסך של 6.2 מלש"ח לשנים 2019-2017, ממקורות המימון ובהתאם לפריסה להלן: הטבלה באתר רוה"מ.
18. כבישים
א. להנחות את משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, במסגרת התקציב שהוקצה למשרד לפעילות זו, לתכנן ולקדם זמינות לביצוע מחלף במפגש הכבישים 444/65, ולפעול ככל הניתן ועל פי כל דין להשלים את התכנון הסטאטוטורי לכביש 444 מחריש ועד לחיבור עם כביש 9, לרבות הפרדות מפלסיות, ככל שידרשו.
ב. להנחות את משרד הבינוי והשיכון לפעול ככל הניתן ועל פי כל דין להשלים את התכנון הסטאטוטורי לכביש 611, עד לסוף הרבעון השלישי של שנת 2017. לצורך כך יקצה משרד הבינוי מתקציבו 8 מלש"ח.
ג. להנחות את משרדי האוצר, התחבורה והבטיחות בדרכים והבינוי והשיכון, לתאם עד לסוף הרבעון השני של שנת 2016, את התקצוב הנדרש עבור המשך הקמת המחלף במפגש הכבישים 65/444 מעבר לשלבים שבס"ק א’ לעיל.
19. תחבורה ציבורית – להנחות את משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לתכנן מסופי אוטובוסים, הקמת תחנות, והפעלת קווי נסיעה מחריש למרכזי תעסוקה ותחבורה באזור, בהתאם לתכנית הרב-שנתית של משרד התחבורה לפיתוח ולהסדרת שירותי התחבורה הציבורית בחריש. התקציב לביצוע הפרויקטים ייפרס על פני חמש שנים (2020-2016), באופן שיתואם בין משרדי התחבורה והבטיחות בדרכים לבין משרד האוצר עד לסוף הרבעון הראשון של שנת 2016.
20. תחנת רכבת – להנחות את משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לפעול לתכנון ולתקצוב תחנת רכבת על תוואי מסילת מנשה בסמוך לחריש (תחנת עירון), בכפוף לתקצוב מסילת מנשה.
21. העתקת מחנה מג"ב והקמת מתחם חירום – להנחות את המשרד לביטחון הפנים להקים מתחם שיכלול את גופי המשרד לביטחון הפנים (בסיס מג"ב, תחנת משטרה ונקודת שירותי כבאות והצלה) בהתאם לסיכום התקציבי בין המשרד לביטחון הפנים לבין אגף התקציבים במשרד האוצר מיום 16.12.2015, ולהעתיק את בסיס מג"ב למתחם לא יאוחר מיום 31.12.2019.
22. מרכז הפעלה בחירום ואמצעי חירום – לצורך הקמת מרכז הפעלה בחירום, להנחות את משרד הפנים להקצות לרשות המקומית סך של 4.5 מלש"ח לשנים 2016 – 2019. התקציב ישמש את הרשות המקומית להקמת המרכז לרבות הקמת מבנה ייעודי והצטיידות בהתאם להנחיות הגורמים המוסמכים לפי דין לעניין זה. לצורך כך משרד הפנים יקצה מתקציבו 1.5 מלש"ח . משרד האוצר יעביר למשרד הפנים תקציב תוספתי ייעודי בסך 3 מלש"ח. רשות החירום הלאומית (רח"ל) במשרד הביטחון תבחן העמדת סיוע לתקצוב מרכז ההפעלה בחירום בכפוף לאישור ועדת הקצאות של רח"ל. הסיוע התקציבי של רח"ל, ככל שיתקבל, יקוזז מחלקו של משרד הפנים בסעיף זה. פריסת התקצוב תיעשה בהתאם למתווה שיגבשו משרדי האוצר והפנים.
23. בית עלמין – הממשלה רושמת את הודעת רשות מקרקעי ישראל כי תפעל לסיוע לחריש בהקצאת קרקע להרחבת בית העלמין, כך שישרת את כלל תושבי היישוב בטווח הארוך.
24. היערכות להמשך הרחבת חריש – להאריך את משך פעילות ועדת המנכ"לים לקידום חריש בראשות מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, אשר הוקמה מכוח החלטת ממשלה מס’ 1505 מיום 14.3.2010, למשך חמש שנים מיום קבלת החלטה זו, ולקבוע כי מנכ"ל הרשות המקומית יהיה מוזמן קבוע לדיוני הוועדה. הוועדה תפעל להסרת חסמים, ולקידום פעולות לשם המשך קידום ופיתוח העיר.
השיקולים להבאת החלטה זו לפי החוק בדבר אזורי עדיפות לאומית
החלטה זו מוגשת בהתאם לפרק כ"ו: אזורי עדיפות לאומית, בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 (להלן: החוק), וזאת לאור השיקולים הקבועים בסעיפים 151(ב)(2) ו- (3) בחוק בעניין חוסנו הכלכלי והחברתי של האזור או היישוב ורמת השירותים שבו ותכנון הפריסה של האוכלוסייה.
בחמש השנים הקרובות, בהתאם לקצב השיווקים הנוכחי וצפי השיווקים, היישוב חריש צפוי לגדול מהיקף קיים של כ- 300 משפחות ליותר מ- 12,000 משפחות. הפיתוח היישובי לטווח של 10 שנים מתוכנן להגיע ל- 24,000 יח"ד (כ- 100,000 תושבים). צפי האכלוס בחריש הינו : 17,550 תושבים החל מיום קבלת החלטה זו ועד ליום 31.12.2016; 28,350 תושבים החל מיום 1.1.2017 ועד ליום 31.12.2017; 43,650 תושבים החל מיום 1.1.2018 ועד ליום 31.12.2018; 54,450 תושבים החל מיום 1.1.2019 ועד ליום 31.6.2019.
נכון להיום שווקו קרוב ל- 10,000 יח"ד בחריש, שיאכלסו בעתיד כ- 45,000 תושבים. משרד הבינוי מעריך שבמהלך שנת 2016 ישווקו כ- 2,000 יח"ד נוספות, שסך הכל יאכלסו 54,000 תושבים בשנים הקרובות. יצויין שביישוב קיים מלאי תכנוני נוסף של 12,000 יח"ד נוספות, חלקן מאושרות לבנייה וחלקן מצויות בהליכי אישור שונים.
קצב פיתוח זה ישנה את צביונו של היישוב מהקצה אל הקצה. מקרה זה שבו יישוב קהילתי קטן עתיד לצמוח תוך פרק זמן כה קצר לעיר עם למעלה מ-50 אלף תושבים הינו מקרה ייחודי שאין שני לו בישראל, וקידומו עולה בקנה אחד עם מדיניות הממשלה בנושא פריסת אוכלוסין. שינוי מהותי זה ביישוב מצריך גם מענים מיוחדים כמפורט בהחלטה זו. יצויין כי אמנם קיימות ערים בארץ בהן צפויים בניה ואכלוס של מספר ניכר של יח"ד, אולם מצבן ההתחלתי של ערים אלו שונה בתכלית ממצב היישוב חריש, שהוא כיום, בנקודת המוצא, יישוב קטן מאד המונה כ- 300 משפחות בלבד, ונעדר תשתיות עירוניות מפותחות, אשר עתיד להפוך בתוך פרק זמן קצר לעיר משמעותית בגודלה. יצויין כי לערים קיימות שלהן נוספו מספר רב של יח"ד ניתנו מענים מתאימים לצרכיהן, בדרך כלל במסגרת הסכמי גג.
יצויין כי לרשות המקומית חריש, שתוכננה והותאמה לטיפול באוכלוסיה בהיקף מצומצם, אין תשתית מקצועית, ארגונית ופיזית, המאפשרת מתן שירותים ברמה סבירה לאוכלוסייה שתגדל עשרות מונים בתוך פרק זמן קצר.
לאור האפיונים הייחודיים של הפיתוח בחריש כאמור לעיל, מוצע להכריז על חריש כיישוב בעל עדיפות לאומית לטובת הפעולות, ההשקעות וההטבות הקבועות בהחלטה זו, וזאת עד סוף שנת 2019. ביצועם של סעיף 7 (תחזוקת תשתיות), וסעיף 19 (תחבורה ציבורית) יימשך גם בשנת 2020 וזאת לאור תכניות העבודה ליישומן של סעיפים אלו.

ז. הממשלה דנה במענה להוצאות מיוחדות לשנת 2015 לרשויות מקומיות באזור יהודה ושומרון והחליטה כדלקמן: להקצות, בשנת 2015, את התקציבים והסכומים הבאים:

1. מענק ביטחוני – מענק ביטחוני חד פעמי בהיקף של 32.2 מלש"ח, אשר יתווסף לסכום אשר מוקצה למטרה זו מכוח החלטת הממשלה מס’ 358 מיום 5 באוגוסט 2015. משרד האוצר יעביר את הסך האמור למשרד הפנים כתקציב תוספתי ייעודי. משרד הפנים יקצה את התקציבים לרשויות המקומיות ביהודה ובשומרון בהתאם לקריטריונים שיקבע.
2. מענק התיישבות צעירה – מענק חד פעמי בהיקף של 32.3 מלש"ח.
א. משרד האוצר יעביר את הסך האמור למשרד הפנים כתקציב תוספתי ייעודי. משרד הפנים יקצה את התקציבים לרשויות המקומיות בהתיישבות הצעירה ביהודה ובשומרון שניתן להן מענק זה בשנת 2014, על פי אותם קריטריונים שלפיהם ניתן המענק בשנת 2014.
ב. שר האוצר יתקן את כתב המינוי לצוות לבחינת מענקי התיישבות צעירה מיום 1 בנובמבר 2015, כך שהצוות יבחן את המשך התקצוב למענקי התיישבות צעירה גם ביחס ליישובים ביהודה ובשומרון. מודגש כי אפשרות מתן מענקי התיישבות צעירה נוספים בעתיד תיבחן אך ורק לאחר השלמת עבודת הצוות והגשת המלצותיו.
3. תקצוב תחנות הזנקה של עזרה ראשונה – להקצות סך של 5.5 מלש"ח לטובת תגבור שירותי ההזנקה ביהודה ובשומרון. משרד האוצר יעביר את הסך האמור למשרד הבריאות כתקציב תוספתי ייעודי.
4. משרד האוצר יפעל להעברת התקצוב כאמור באופן מיידי. בטרם העברת מענקים כאמור בהחלטה זו לרשויות המקומיות, יובהר לרשויות המקומיות, למען הסר ספק, כי השימוש בכספים האמורים על ידן, ייעשה בכפוף לכל דין ולפעילות חוקית בלבד.

ח. הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959 ולהחלטת הממשלה מס’ 3487 מיום 11.5.2008, לאשר את מינויו של תומר מוסקוביץ על ידי שרת המשפטים לתפקיד מנהל רשות האכיפה והגבייה במשרד המשפטים.
תוקף המינוי חמש שנים. בהתאם להחלטת הממשלה מס’ 4470 מיום 8 בפברואר 2009 ניתן יהיה להאריך את המינוי בשלוש שנים נוספות.

ט. הממשלה דנה בקידום המלצות לשילוב האוכלוסייה החרדית בשירות המדינה והחליטה כדלקמן:

1. לאמץ את המלצות הצוות הבין משרדי לשילוב האוכלוסייה החרדית בשירות המדינה, שהוקם בהחלטת הממשלה מס’ 1624 מיום 25.5.2014, ולעניין סעיפים 3-2 ו-6-5 להמלצות, לאמץ את העקרונות הקבועים בהם ולהורות על יישומם בכפוף לקיום כל ההליכים הנדרשים לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959 . המלצות הצוות מצורפות כנספח א’ להחלטה.

2. להקצות שלושה מלש"ח מתקציב משרד הכלכלה והתעשייה לטובת מיזם שיסייע ביישומה של התכנית לשילוב האוכלוסייה החרדית ע"פ תכנית עבודה שתאושר בוועדת ההיגוי, כהגדרתה בנספח א’ להחלטה זו.

נספח א’ – המלצות הצוות הבין משרדי לשילוב האוכלוסייה החרדית בשירות המדינה

הגדרת הזכאות להטבות במסגרת ההחלטה

1. לקבוע כי לצורך השתתפות בתכנית זו וזכאות להטבות, ייחשבו כחרדים, גברים ונשים העונים להגדרה שלהלן – יהודים שומרי מצוות, אשר ייחודם בהקפדה הדתית שהם נוהגים בדרכי חינוך, אופי הקהילה ואורחות החיים, המבחינים בינם לבין שאר היהודים שומרי המצוות, ואשר מתקיימים בהם התנאים הבאים:
1) לעניין זה, אישה חרדית אשר עונה לאחת מההגדרות הבאות:
א. מקומות הלימוד של ילדיה עד גיל 18 הם מוסדות לימוד חרדיים, מוכרים שאינם רשמיים או מסוג "פטור", שרישיונותיהם מוסדרים על ידי האגף לחינוך מוכר שאינו רשמי במשרד החינוך.
ב. בעלה למד בישיבה קטנה
ג. למדה בסמינר חרדי
2) לעניין זה, גבר חרדי אשר עונה לאחת מההגדרות הבאות:
א. מקומות הלימוד של ילדיו עד גיל 18 הם מוסדות לימוד חרדיים, מוכרים שאינם רשמיים או מסוג "פטור", שרישיונותיהם מוסדרים על ידי האגף לחינוך מוכר שאינו רשמי במשרד החינוך.
ב. למד בישיבה קטנה.
ג. התנדב לשירות אזרחי המופעל מכוח סעיף 6 לחוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, תשס"ב-2002.
ד. היה זכאי בחמש השנים האחרונות, למשך שנה מלאה אחת לפחות, ל"מלגת לימודים ועידוד השתלבות אברכי כוללים בתעסוקה" (אשר בעבר נקראה הבטחת הכנסה לאברכים), מכוח מבחני תמיכה שפרסם משרד החינוך מעת לעת.
הקמת מסלולי חשיפה לאוכלוסייה החרדית במטרה לספק מענה לתת הייצוג של אוכלוסייה זו בשירות המדינה

2. מוצע להקים מסלולי חשיפה ייעודיים עבור האוכלוסייה החרדית בשירות המדינה. הוועדה המליצה על מספר מסלולים ליישום החל משנת 2016, כמפורט בסעיף 3, 5 ו-6 להלן. נציבות שירות המדינה תבחן את ההליכים הנדרשים להקמת מסלולי החשיפה המפורטים להלן, בהתאם להוראות חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959 (להלן- חוק שירות המדינה (מינויים)) ובמידת הצורך תביא את הדברים לבחינת ועדת שירות המדינה (להלן: "ועדת השירות").
בנוסף מוצע להטיל על נציב שירות המדינה, על בסיס החלטות ועדת ההיגוי שתוקם לטובת יישום המלצות אלו (להלן: "ועדת ההיגוי"), או על פי שיקול דעתו, להביא מידי שנה לאישור ועדת השירות ולממשלה מסלולים נוספים ליצירת משרות חשיפה ייעודיות עבור הזכאים להטבות בהתאם לתנאים שנקבעו בסעיף 2 לעיל. מסלולים אלה לא יפחתו מ – 30 משרות מידי שנה בין השנים 2016-2020. המשרות האמורות יחולקו באופן שווה בין גברים לבין נשים.
יובהר כי המסלולים המפורטים להלן ומסלולים עתידיים אשר יוצרים משרות חשיפה ייעודיות עבור האוכלוסייה החרדית בשירות המדינה (להלן: "משרות חשיפה"), ויעמדו בתנאים הבאים:
א. הגבלת פרק זמן – משך משרה במסלול חשיפה לאוכלוסייה החרדית הנמצאת בתת ייצוג בשירות המדינה לא יעלה על שלוש שנות העסקה רצופות.
ב. תחיליות המשרה – גובה המשרה במסלול חשיפה עבור אוכלוסייה הנמצאת בתת ייצוג בשירות המדינה, תהיה עד מתח הדרגות 40-42 (מנהל תחום) ומקביליהן בדירוגים המקבילים.
ג. קיומו של הליך מיון המכשיר להתמודדות במכרז פנימי – מסלולי חשיפה יתבססו על תנאי מיון מוגדרים ומאושרים, אשר יבנו נציבות שירות המדינה בשיתוף משרד הכלכלה והתעשייה ויאפשרו הגשת מועמדות בתום התקופה למכרז פנימי.
הקמת עתודת מצטיינים אקדמאיים מקרב האוכלוסייה החרדית

3. להטיל על נציב שירות המדינה ועל מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה, בשיתוף הגורמים המפורטים בהחלטה זו, לפעול להקמת עתודת מצטיינים מקרב האוכלוסייה החרדית לשירות המדינה לא יאוחר מדצמבר 2016:
א. להטיל על נציב שירות המדינה לקבוע בתוך כ- 90 יום ממועד קבלת החלטת הממשלה את אמות המידה והתנאים הנדרשים להקמת עתודת מצטיינים של סטודנטים או בוגרים שסיימו תואר בשנה הקודמת מקרב האוכלוסייה החרדית, פרסום התכנית בקרב האוכלוסייה החרדית וקביעת תנאי המיון וההשמה שיאפשרו התמודדות במכרז פנימי לאחר קבלת זכאות לתואר אקדמי.
ב. נציבות שירות המדינה תבחן את ההליכים הנדרשים להקמת מסלול עתודת המצטיינים, בהתאם להוראות חוק שירות המדינה (מינויים), ובמידת הצורך תביא את הדברים לבחינת ועדת השירות.
ג. להנחות את נציב שירות המדינה, לשלב סמנכ"לים למנהל ומשאבי אנוש במסגרת תהליך המיון לתכנית זו, לשם הטמעת החשיבות שבשילוב האוכלוסייה החרדית בקרב עובדי המדינה.
ד. להטיל על נציב שירות המדינה לקבוע את יעדי ההשמה בתיאום עם משרד ראש הממשלה ומשרד הכלכלה והתעשייה.
ה. ועדת ההיגוי תבחן קביעת יעד השמה מרכזי במטה משרד הבריאות לטובת בניית עתודה ניהולית בתחום בריאות הציבור בקרב האוכלוסייה החרדית.
ו. להטיל על מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה בתיאום עם נציבות שירות המדינה ומנכ"ל משרד ראש הממשלה לפרסם מידי שנה את התכנית בקרב האוכלוסייה החרדית.
ז. להטיל על נציב שירות המדינה, בתיאום עם מנכ"ל משרד ראש הממשלה ומשרד הכלכלה והתעשייה, לפרסם מידי שנה קול קורא במשרדי הממשלה ויחידות הסמך למשרדים המעוניינים בקליטת מצטיינים/ות מקרב הבוגרים/ות הצפויים/ות של התכנית.
ח. להטיל על נציב שירות המדינה ומנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה להקים תכנית הכשרה לשירות המדינה ולהעלאת רמת הכשירות לעבודה במהלך שנתו האחרונה של המצטיין לתואר או במהלך השנה הראשונה מיום סיום הלימודים לתואר.
ט. להטיל על נציב שירות ומנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה, לבנות מעטפת לתכנית לתקופה של חמש שנים, אשר תלווה את המצטיינים מיום כניסתם לתכנית ועד לשנתיים וחצי לאחר השמתם ותותאם לציבור החרדי.
י. להטיל על הממונה על התקציבים במשרד האוצר להקצות מידי שנה, למשך חמש שנים, לעתודת המצטיינים מקרב האוכלוסייה החרדית, עד 35 תקנים זמניים ייעודיים לתקופה של שנתיים וחצי מיום ההשמה, החל משנת 2016. תקנים אלו יחולקו באופן שווה בין גברים לבין נשים.
הקמת מאגר סטודנטים מקרב האוכלוסייה החרדית

4. להטיל על נציב שירות המדינה ועל מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף הגורמים המפורטים בהחלטה זו, להקים מאגר סטודנטים ייעודי לא יאוחר מדצמבר 2016:
א. להטיל על נציב שירות המדינה לקבוע בתוך כ- 90 יום ממועד קבלת החלטת הממשלה את אמות המידה והתנאים הנדרשים להקמת מאגר ייעודי לסטודנטים מקרב האוכלוסייה החרדית וכן את תנאי המיון וההשמה שיאפשרו את התמודדותם במכרז פנימי לאחר זכאותם לתואר אקדמי. כל זאת, בכפוף לקיומו של להליך כללי שיאושר על ידי נציב שירות המדינה, המאפשר מסלול לקליטת סטודנטים באופן אשר יאפשר את התמודדותם במכרז פנימי לאחר זכאותם לתואר.
ב. להנחות את נציב שירות המדינה, לשלב סמנכ"לים למנהל ומשאבי אנוש במסגרת תהליך המיון לסטודנטים מקרב האוכלוסייה החרדית, וזאת לשם הטמעת החשיבות שבשילוב האוכלוסייה החרדית בקרב עובדי המדינה.
ג. להטיל על נציב שירות המדינה, בשיתוף מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה, לפרסם מידי שנה קול קורא במשרדי הממשלה ויחידות הסמך למשרדים המעוניינים בקליטת סטודנט/ית מהמאגר.
ד. להטיל על מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה, בשיתוף נציבות שירות המדינה, להקים מסגרת בהיקף של עד שבוע הכשרה לשירות המדינה ולהעלאת רמת הכשירות לעבודה, שתתקיים אחת לשנה למאגר הסטודנטים.
ה. להטיל על משרד הכלכלה והתעשייה, בשיתוף משרד ראש הממשלה ונציבות שירות המדינה, לבחון מתן מעטפת לתקופה של שנה, שתלווה את השמתם של הסטודנטים ותבצע השלמות תעסוקתיות בדומה לכלים המיושמים בשוק הפרטי ע"י מרכזי ההכוון, ולהגיש המלצות לוועדת ההיגוי תוך 90 יום.
ו. להטיל על הממונה על התקציבים במשרד האוצר להקצות מידי שנה, למשך 5 שנים, כ – 50 תקני סטודנט ייעודיים תוספתיים לאוכלוסייה החרדית למשרדי הממשלה החל מינואר 2016. תקנים אלו יחולקו באופן שווה בין גברים לבין נשים.
ז. היה ומצא נציב שירות המדינה כי תכנית זו ניתנת להרחבה תוך שמירה על איכות המועמדים, רשאי הנציב להרחיב את המאגר ב – 20 תקני סטודנט נוספים מידי שנה. לטובת ביצוע ההרחבה, יקצה הממונה על התקציבים כ – 20 תקני סטודנט נוספים מידי שנה בהתאם לקביעת הנציב.
קידום מסלולים לשילוב מיטבי של האוכלוסייה החרדית במערכת הבריאות הממשלתית

5. א. להטיל על מנכ"ל משרד הבריאות לקדם את שילוב האוכלוסייה החרדית
במסגרות ההכשרה הקיימות למקצועות טכניים כגון טכנאי רנטגן, MRI
וכדומה.
ב. להטיל על הממונה על התקציבים במשרד האוצר להקצות למשרד הבריאות, למערכת בתי החולים הממשלתיים, כ – 20 תקנים זמניים בין השנים 2016-2019 למועמדים מקרב האוכלוסייה החרדית, הן במשרות מלאות והן במשרות חלקיות, בשיתוף נציבות שירות המדינה, משרד הכלכלה והתעשייה.
ג. להטיל על נציבות שירות המדינה ליישם הקמת המסלולים המפורטים בסעיף זה בהתאם לחוק שירות המדינה (מינויים), ולפנות במידת הצורך לשם בקשת אישורה של ועדת השירות.
6. להטיל על מנכ"ל משרד הבריאות בשיתוף נציבות שירות המדינה ומשרד הכלכלה והתעשייה לקדם השמתם של כ – 18 עובדי מעבדות רפואיות:
א. לאתר מועמדים מקרב האוכלוסייה החרדית אשר עומדים בדרישות ההשכלה כפי שנקבעו בתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות) תשל"ז 1977, וכשירים להתחיל את תקופת הסטאז’ לצורך קבלת תעודת הכרה במעמד כעובד מעבדה רפואית.
ב. להטיל על נציבות שירות המדינה ליישם את ההשמה המוצעת בסעיף זה בהתאם לחוק שירות המדינה (מינויים) ולפנות במידת הצורך לשם בקשת אישורה של ועדת השירות.
ג. לבצע את ההכשרות הנדרשות בהתאם למתווה פרישת העובדים בחמש השנים הקרובות.
ד. להטיל על הממונה על התקציבים במשרד האוצר לממן באופן מלא את תקופת ההכשרה שתעמוד על כשנה של חצי משרה או כחצי שנה של משרה מלאה.
ה. להטיל על נציב שירות המדינה, בשיתוף מנכ"ל משרד הבריאות, להסיר חסמים שימנעו קליטת עובדי מעבדות רפואיות מקרב האוכלוסייה החרדית במשרות הצפויות להתפנות בבתי החולים הממשלתיים.
7. להטיל על מנכ"ל משרד הבריאות לקדם שילובם של אחים ואחיות מקרב האוכלוסייה החרדית בחמש השנים הקרובות:
א. לקלוט בין השנים 2016-2019 שיעור שלא יפחת מ – 40 אחים ואחיות מקרב התוכניות הייעודיות להכשרת אחיות לאוכלוסייה החרדית.
ב. בנוסף, לקבוע יעד ולפעול למימוש קליטתם של לכל הפחות כ – 50 אחים ואחיות מקרב האוכלוסייה החרדית במערך בריאות הציבור, בין השנים 2016-2019, ולדווח לוועדת ההיגוי אודות ההתקדמות לעבר השגת יעד זה מדי שנה.
מסלולים נוספים לקידום השילוב של האוכלוסייה החרדית בשירות המדינה

8. בהמשך לסעיף על יצירת מסלולי חשיפה לאוכלוסייה החרדית, להטיל על נציב שירות המדינה וראש רשות המיסים לרכז מאמץ במטרה לנצל את פוטנציאל הגיוס למשרות בדרגות תחיליות המפורסמות מידי שנה. זאת לרבות יצירת תכנית לשילוב האוכלוסייה החרדית בתיאום עם ראש רשות המיסים והצגתה בוועדת ההיגוי לא יאוחר מיוני 2016.
9. בהמשך לסעיף על יצירת מסלולי חשיפה לאוכלוסייה החרדית, להטיל על נציב שירות המדינה וראש רשות הכבאות הארצית לרכז מאמץ במטרה לנצל את פוטנציאל הגיוס למשרות בדרגות תחיליות המפורסמות מידי שנה. זאת לרבות יצירת תכנית לשילוב האוכלוסייה החרדית בתיאום עם ראש הרשות הארצית לכבאות והצלה והצגתה בוועדת ההיגוי לא יאוחר מיוני 2016.
10. להמליץ למועצה להשכלה גבוהה ולוועדה לתכנון ולתקצוב לבחון את הצורך, בהתייעצות עם משרד הכלכלה והתעשייה, משרד הבריאות ונציבות שירות המדינה, בהגדלת מספר הסטודנטים החרדים בהנדסה לרבות הנדסה אזרחית (זאת על בסיס עבודת המטה שנעשתה בבחינת המחסור במהנדסים בשירות המדינה ועדה בראשות מנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים דאז, שאול צמח), ובמקצועות אחרים שיימצאו לנכון כגון מקצועות הרפואה והסיעוד, הכל בהתייחס להגדרות האוכלוסייה הרלוונטית וסוגי המקצועות, בהתאם להחלטות המועצה להשכלה גבוהה, והכל בכפוף להסדרים החלים על מסלולי לימוד לחרדים במוסדות להשכלה גבוהה.
הגברת הנגשה למשרות בשירות המדינה לאוכלוסייה החרדית

11. להטיל על נציב שירות המדינה, בהיוועצות עם משרדי הממשלה הרלוונטיים, לבחון את מבחני המיון והערכה בשירות המדינה בראי גיוון תעסוקתי והיבטים ייחודיים של מועמדים מקרב האוכלוסייה החרדית, ולהגיש מסקנותיו לוועדת ההיגוי תוך 90 יום.

12. להטיל על משרד הכלכלה והתעשייה, בתיאום עם נציב שירות המדינה, לייצר מידי שנה מפגשי חשיפה למועמדים מקרב האוכלוסייה החרדית שהינם בעלי פוטנציאל לקליטה עתידית בשירות המדינה, תוך הנגשת המידע הרלוונטי וסיפורי הצלחה על ובשירות המדינה.

13. להטיל על נציב שירות המדינה בהיוועצות עם משרד הכלכלה והתעשייה, לפרסם כל משרה המתפרסמת בשירות המדינה גם בכלי אינטרנט חרדי או בעיתון מודפס הפונה לאוכלוסייה החרדית, בנוסף למתחייב כיום.

14. להטיל על נציב שירות המדינה, בהיוועצות עם משרד הכלכלה והתעשייה, לסמן מידי שנה כ – 50 או יותר משרות בעלות פוטנציאל לקליטת האוכלוסייה החרדית, על פי אמות מידה שייקבעו לעניין זה. למשרות אלו יוקצה פרסום מוגבר בקרב ערוצי התקשורת המקובלים בקרב האוכלוסייה החרדית, מידי שנה בכל אחת מהשנים 2016-2020.

15. להטיל על נציב שירות המדינה, עד יוני 2016, באמצעות יחידת מרכב"ה במשרד האוצר, להתאים את אתר נציבות שירות המדינה למנועי סינון המקובלים בקרב האוכלוסייה החרדית.

16. להטיל על נציב שירות המדינה להקים בתיאום עם משרד הכלכלה והתעשייה, כלי הדרכה לכל מעסיק ממשלתי הקולט עובד מקרב האוכלוסייה החרדית, לא יאוחר מיוני 2016. כלי זה ייתן מענה להיבטי הגיוון התעסוקתי בקליטת עובד מהאוכלוסייה החרדית. כלי זה יהיה זמין לממוני ההדרכה המשרדיים בפרק זמן קצר של 14 ימי עבודה מיום הגשת הבקשה.

17. להטיל על נציב שירות המדינה להקים בהיוועצות עם משרד הכלכלה והתעשייה, כלי לנציגי המשרד בוועדת הבוחנים, לא יאוחר מיוני 2016. כל זה ייתן מענה להיבטי הגיוון התעסוקתי במיון מועמד מקרב האוכלוסייה החרדית. סדנא זו תהא זמינה לסמנכ"ל משאבי אנוש ולממוני ההדרכה בפרק זמן קצר של 14 ימי עבודה ועל חשבון המשרד המזמין.
מנגנוני יישום, בקרה והערכה
18. תוקם ועדת היגוי בראשות נציב שירות המדינה, אשר חבריה הנוספים הם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה, מנכ"ל משרד ראש הממשלה או נציגו, הממונה על התעסוקה במשרד הכלכלה והתעשייה והממונה על התקציבים במשרד האוצר, שתפקידיה ואמצעיה יהיו כדלהלן:

19. ריכוז כלל הפעולות הנובעות מתוקף המלצות הצוות ומתן תמונת מצב על קידום הפעילות הנעשית מכוחן.

20. טיוב המלצות הצוות בהתאם למגמות השילוב, ופתרון חסמים ככל שיעלו.

21. קביעת יעדי ההשמה לעתודת המצטיינים, למאגר הסטודנטים ומסלולים נוספים ככל שיידרש, לאחר קבלת ההחלטות הנדרשות לשם הקמת המסלולים כמפורט לעיל.

22. בחינת התקדמות יישום מסקנות הצוות מידי כחצי שנה, החל מינואר 2016 וכלה בדצמבר 2020, לרבות דווח ביחס לחלוקה מגדרית.

23. בחינת התקדמות התוצאות בשילוב האוכלוסייה החרדית בשירות המדינה, בהתאם ליעדי השילוב שתקבע הממשלה. בחינה זו תיערך על בסיס נתונים ראשוניים בתום שנת 2017, ובהתייחס לנתונים מלאים בתום שנת 2020.

24. הבאת המלצה לממשלה לשינוי המדיניות והכלים המופעלים, לרבות באמצעי חקיקה, ככל שתהיה הועדה משוכנעת בקיומן של הוכחות לאפליה ולחסמים אחרים שיובאו בפניה.

25. משרד הכלכלה והתעשייה יערוך מחקר רב שנתי לבחינת הערכת ההצלחה של המלצות הצוות. תוצאות המחקר יובאו לוועדת ההיגוי בתום שנת 2017 ו – 2020.

26. הקמת צוות משנה בראשות נציג בכיר מטעם נציב שירות המדינה, אשר יוודא את יישום החלטת הממשלה.

27. בנושאים אקדמיים ישולב נציג המועצה להשכלה גבוהה.

סגירת פערי נתונים אודות ייצוג האוכלוסייה החרדית בשירות המדינה

28. להטיל על נציב שירות המדינה לסיים במועד המוקדם ככל שניתן ולא יאוחר מיוני 2016, להתאים את שדות מילוי הנתונים בהגשת המועמדות לשירות המדינה, באמצעות מערכת הגיוס כך שיתקבלו הנתונים המסייעים לבחינת שילוב האוכלוסייה החרדית בשירות המדינה, בהתאם להגדרה שאומצה בהחלטה זו. הנתונים יאספו על בסיס דיווח עצמי של המועמד תוך הבהרת מטרת השימוש והבהרה כי מסירת נתונים אלה הינה וולונטארית.

29. להטיל על נציבות שירות המדינה והחשבת הכללית לסיים במועד מוקדם ככל הניתן ולא יאוחר מספטמבר 2016, באמצעות יחידת מרכב"ה במשרד האוצר, לפתח פלטפורמה המעבירה באופן אוטומטי למשרד הכלכלה והתעשייה ולמרכזי ההכוון לתעסוקה את המידע הרלוונטי ממערכת הגיוס, לטובת הנגשת המשרות לאוכלוסייה החרדית.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (1 הצבעות, ציון ממוצע: 4.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

הלנה אור - עיצוב גרפי , helenaor-art

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-F

ידידים - סיוע בדרכים

תגובות אחרונות