הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 10 בינואר 2016

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 10 בינואר 2016

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"המוסד הוא חלק אינטגראלי בביטחון ישראל, והוא נעשה יותר ויותר חשוב בעולם המורכב שאנחנו חיים בתוכו עם עליית האסלאם הקיצוני והטרור שהוא מפיץ, עם עליית המימד הקיבירנטי (הסייבר), הנשק המדויק והנשק להשמדה המונית.

למוסד יש תפקיד שהולך ונעשה מרכזי יותר ויותר בטיפול בכל האיומים הללו וגם ביצירת קשרים עם מדינות רבות, הרבה יותר מכפי שניתן כאן להציג (כולל בעולם הערבי) כתוצאה מהמדיניות התקיפה והברורה של ישראל נגד האסלאם הקיצוני וגם ההתקדמות הטכנולוגית, המודיעינית והמבצעית שחלק לא קטן ממנה מגולם במוסד.

אנחנו נפרדים היום גם בתודה וגם בהערכה מתמיר פרדו, אחרי חמש שנים כראש המוסד ואחרי שנים ארוכות בשירות ביטחון המדינה. אנחנו מקבלים בברכה את יוסי כהן כראש המוסד. שניהם עתירי זכויות, עתירי ניסיון ומעש.

תמיר, אתה הבאת לאישורי אין ספור מבצעים ופעולות וכמעט את כולם אישרתי, ועשיתי זאת מתוך אמון מלא במקצועיות, במחויבות ובמסירות של נשות ואנשי המוסד, ושלך, כמי שהוביל את המבצעים הללו, שהם כל כך חשובים לביטחון ישראל וגם הם אינם מוכרים לציבור, הם בוודאי מוכרים על ידי, והם ראויים להוקרה והערכה עמוקה של כל אזרחי ישראל.

יוסי, אתה מכיר את המוסד מהיכרות אישית רבת שנים, ובשנתיים האחרונות מילאת גם את התפקיד של ראש המל"ל, ובוודאי אתה מכיר את כל הנושאים שפירטתי כאן.

לכן, אני מבקש להיפרד ממך, תמיר, בתודה על כל מה שעשית למען ביטחון המדינה. יוסי, גם לך תודה על כל מה שתעשה לביטחון המדינה. זאת הנחיה, תודה רבה לשניכם.

הממשלה תאשר היום טיוטת חוק להפחתת התעריפים בתחבורה הציבורית, אחרי שהפחתנו את מחירי החשמל, המים והרפורמה במזון, אנחנו מפחיתים את מחירי התחבורה הציבורית, שזה דבר שיש לו גם משמעות חברתית גבוהה. בדרך כלל, מי שמשתמש בתחבורה הציבורית, הנטייה הגדולה היא יותר לבעלי יכולות מעוטות יותר מבחינה כלכלית – זאת הקלה משמעותית.

אנחנו גם נאשר היום תכנית רב שנתית לפיתוח היישובים הדרוזים והצ’רקסים בעלות של 2 מיליארד שקלים. התכנית נוגעת בתחומי חיים רבים, בחינוך, בבינוי, בתשתיות, ברווחה, בתעסוקה ובתיירות, והיא תסייע לצמצם פערים ולקדם את האוכלוסייה שמשרתת בצה"ל ורואה עצמה כחלק ממדינת ישראל.

בהקשר זה אני רוצה לגעת בנושא רחב יותר, כל מי שעיניו בראשו יודע שקיימים פערים גדולים בין המגזר הערבי לבין הציבור היהודי. פערים במשאבים ופערים באכיפת החוק, פערים בזכויות ופערים בחובות – הפערים הללו נוצרו במהלך עשרות שנים והגיע הזמן לעשות מאמץ לאומי גדול לצמצם אותם.

בשנים האחרונות הממשלות בראשותי השקיעו כספים רבים במגזר הערבי, והתכנית חסרת התקדים שהממשלה אישרה לפני 10 ימים תעשה עוד יותר בכיוון זה. במקביל, אנחנו ניישם תכנית מקיפה לאכיפת החוק במגזר הערבי.

אני רוצה להבהיר ששום דבר שנעשה בתחומים שונים, בתשתיות, בתיירות, בחינוך, במסחר ובכלכלה – הדברים הללו לא יוכלו להתקדם אם לא נטפל בשאלת אכיפת חוקי מדינת ישראל במגזר הערבי. אלה שתי תכניות שמשולבות זו בזו והן תסייענה וייטיבו עם כל אזרחי ישראל, ובראש וראשונה עם האזרחים הערבים.

אני מאמין שכל מי שרוצה שילוב אמיתי של כל אזרחי ישראל בחברה הישראלית, יהיה שותף למאמץ לאומי זה שהממשלה תוביל בשנים הקרובות."

ב. הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 29(א) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, לאשר את מינויה של שלומית ווגמן לתפקיד ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים.

תוקף המינוי הוא לתקופת כהונה אחת בת שש שנים.

ג. הממשלה נפרדה היום מתמיר פרדו, ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים (היוצא) וזאת עם תום כהונתו לאחר חמש שנים בראשות המוסד. ראש הממשלה ציין את חשיבות פעילותו של המוסד לנוכח האתגרים והאיומים בפניהם ניצבת מדינת ישראל.

ראש הממשלה העלה על נס את פעלו של תמיר פרדו בתקופת כהונתו כראש המוסד וכן את עשייתו הרבה למען ביטחון ישראל, ומודה לו על תרומתו בכל שנות שירותו במערכת הביטחון.

חברי הממשלה מצטרפים לברכות ולתודות לתמיר פרדו ומאחלים לו הצלחה בהמשך דרכו. כן נמסרות ברכות ליוסי כהן, ראש המוסד הנכנס ומאחלים גם לו הצלחה בתפקידו.
מר תמיר פרדו משיב למברכיו ומודה על שיתוף הפעולה לו זכה מצד ראש הממשלה ומחברי הממשלה ומאחל ליוסי כהן, מחליפו, הצלחה בתפקידו החדש.
מר יוסי כהן מתייחס לתפקידו כיועץ ראש הממשלה לביטחון לאומי וכראש המל"ל אותו סיים לפני מספר ימים ומודה לראש הממשלה ולחברי הממשלה על שיתוף הפעולה לו זכה בעת מילוי תפקידו אותו סיים זה עתה.

ד. הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט – 1959, למנות את פרץ וזאן לתפקיד המנהל הכללי של משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל החל מיום 1 בפברואר 2016.

ה. הממשלה דנה היום, מכוח סמכותה לפי סעיף 31(א) לחוק יסוד: הממשלה, למנות את השר אריה מכלוף דרעי לשר הפנים, בנוסף לתפקידו כשר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל.

בהתאם לסעיף 31(א) לחוק יסוד: הממשלה, להודיע לכנסת על השינוי האמור בחלוקת התפקידים בממשלה ולבקש את אישורה לכך.

ו. הממשלה דנה היום בהוספת שירותים לסל שירותי הבריאות לשנת 2016, והחליטה כדלקמן:

1. לאשר לשר הבריאות, בהסכמת שר האוצר, מתוקף סמכות הממשלה לפי סעיף 8(ב)(1) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 (להלן – החוק), הוספת שירותים לסל שירותי הבריאות לקופות החולים (תוספת שנייה לחוק) ולמשרד הבריאות (תוספת שלישית לחוק), בהתאם למפורט בטבלה שלהלן, וזאת החל מיום 21.01.2016
2. בהמשך לאמור בסעיף 2(ג) להחלטת הממשלה מס’ 224 מיום 13.5.2013 (להלן – החלטת הממשלה), לקבוע כי לעלות הסל לקופות ייתווסף בשנת 2016 סכום של 298.038 מיליון ₪, ואילו לבסיס תקציב משרד הבריאות ייתווסף בשנת 2016 סכום של 1.962 מיליון ₪, למימון הוספת השירותים לסל הבריאות שבאחריות קופות החולים ומשרד הבריאות, בהתאמה.
3. לקבוע כי לעלות הסל לקופות יתווסף בשנת 2016, בנוסף לאמור בסעיף 2, סכום של 25 מיליון ₪ כהשלמה לעלות הטכנולוגיות שנוספו לסל שירותי הבריאות בשנת 2015.
רשימת הטכנולוגיות הרפואיות – באתר רוה"מ.

ז. הממשלה דנה בטיוטת חוק תעריפי תחבורה ציבורית, התשע"ו-2016, והחליטה כדלקמן:

1. לאשר עקרונית את טיוטת חוק תעריפי תחבורה ציבורית, התשע"ו-2016.
2. להסמיך את ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר, על דעת הממשלה, את נוסחה של הצעת החוק שתוגש לכנסת.
3. בהתאם לסעיף 81(ג) לתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להקדים את הדיון בהצעת החוק.
4. בהתאם לסעיף 88(ב) לתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להתיר את הקריאה השנייה על הצעת החוק ביום הנחתה על שולחן הכנסת.

להלן רקע כללי לטיוטת החוק:

בהחלטה מס’ 718 מיום 15 בנובמבר 2015 הוסמכו שר האוצר והשר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ליישם את החלטת ממשלה מס’ 413 מיום 5 באוגוסט 2015, שבה הוקצה סכום לצורך יישום ההסכם הקואליציוני בין מפלגת ש"ס לבין מפלגת הליכוד למימון הפחתת מס ערך מוסף אפס לתחבורה ציבורית, למים ולחשמל למיעוטי יכולת, באופן המיטבי ביותר עד ליום 1 בינואר 2016. בהחלטה מס’ 884 מיום 27 דצמבר 2015 הוחלט על הפצת תזכיר לעניין מע"מ אפס לתחבורה ציבורית למים ולחשמל.

תעריפי הנסיעה בתחבורה ציבורית מפוקחים על פי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996, ובהתאם, נקבעים תעריפי הנסיעה באוטובוסים וברכבות על ידי שר האוצר ושר התחבורה בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (דמי נסיעה ברכבת), התשס"ח-2008 ובצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת מקומית), התשס"ג- 2003 (להלן – צווי התעריפים). התעריפים הקבועים בצווי התעריפים כוללים מס ערך מוסף.

לאחר בחינה של הדרכים ליישום החלטות הממשלה האמורות, ועל מנת להיטיב עם המשתמשים בתחבורה הציבורית והשכבות החלשות, מוצע לקבוע בחוק כי התעריפים הקבועים בצווי התעריפים נכון ליום 1 ינואר 2016, אשר כבר כללו מס ערך מוסף, כאמור, יופחתו ב- 14.5%, שיעור המשקף את רכיב מס ערך מוסף הנגבה מהתעריפים האמורים, כך שלנוסעים תינתן הטבה השווה לגובה הכנסות המדינה ממס ערך מוסף נכון למועד זה.

גם לאחר ההפחתה, התעריפים יכללו מס ערך מוסף, בשיעור הקבוע בדין. כיון שעלות הנסיעה, היינו עלות הפעלת מערך האוטובוסים והרכבות, במועד ההפחתה תהיה זהה לעלות טרם ההפחתה, והמפעילים ימשיכו ויחויבו בתשלום מס ערך מוסף כאמור, מוצע לקבוע בחקיקה כי במידת הנדרש, ובהתאם להסכמים הקיימים עם מפעילי התחבורה הציבורית, תוגדל הסובסידיה לטובת מימון הפעלת התחבורה הציבורית, בהתאם לעלות ההפעלה ביום עדכון הצו.

בנוסף, על מנת למנוע השפעת שינוי עתידי בשיעורי מס ערך מוסף הכלליים במשק על תעריפי הנסיעה בתחבורה הציבורית, מוצע לקבוע בחקיקה כי במידת הנדרש תשלומי הסובסידיה של הממשלה למפעילי התחבורה הציבורית ישונו בעקבות לשינוי במס ערך מוסף, כך ששינוי עתידי בשיעורי מס ערך מוסף לא יגרום לשינוי בתעריפים הקבועים בצווי התעריפים. בהתאם, עליה במס ערך מוסף או ירידה במס ערך מוסף, לכשעצמה, לא תביא לשינוי בתעריפים הנגבים מהנוסעים, אלא, במידת הנדרש, לשינוי תשלומי הסובסידיה על ידי הממשלה.

עוד מוצע לקבוע כי החקיקה האמורה לא תפגע בסמכות השרים לקבוע שינויים בתעריפים אשר אינם נובעים משינוי בשיעור מס ערך מוסף, בהתאם לחוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996, לרבות בהתאם למנגנון העדכון הקבוע בצווי התעריפים, אשר לפיו התעריפים הקבועים בצווים מעודכנים בהתאם לשינויים במדד.
ח. הממשלה דנה בעניין תכנית לפיתוח ולהעצמת היישובים הדרוזיים והצ’רקסיים לשנים2019-2016, והחליטה כדלקמן:

בהמשך להחלטות הממשלה מס’ 2332 מיום 14.12.2014 ומס’ 59 מיום 7.6.2015, שהכריזה על היישובים הדרוזיים והצ’רקסיים המפורטים בסוף החלטה זו (להלן: "יישובי התוכנית") כיישובים בעלי עדיפות לאומית לעניין החלטה זו, ובהתאם להנחיית הממשלה בדבר קיצור לוחות הזמנים בהחלטה מס’ 59 כך שיישומה, בהיקף התקציבי שנקבע בה, יושלם עד סוף שנת 2019, לקבוע את תכנית הפיתוח וההעצמה של היישובים הדרוזיים והצ’רקסיים, כדלקמן:

1. תכנים, פדגוגיה ותגבור פעילות חינוכית – להנחות את משרד החינוך להפעיל תכנית לתגבור פעילות חינוך פורמלי ובלתי-פורמלי ביישובי התוכנית בהתאם למתווה שיגובש עם משרד ראש הממשלה ובהתייעצות עם יו"ר פורום ראשי הרשויות הדרוזיות והצ’רקסיות עד ליום 1.3.2016. התוכנית תתייחס, בהתאם לצורך, לכל הרצף החינוכי, החל מהחינוך הקדם יסודי ועד החינוך העל יסודי לרבות הנגשת השכלה גבוהה והשכלת מבוגרים. היקף התוכנית יעמוד על 180 מלש"ח, בפריסה על פני ארבע שנים 2016 – 2019, מהם 70 מלש"ח ממקורות משרד החינוך (17.5 מלש"ח בשנה), ו- 110 מלש"ח תקציב תוספתי יעודי שיוקצה על ידי משרד האוצר (27.5 מלש"ח לשנה). אופן מימוש התקציב התוספתי יהיה בכפוף לאישור ועדת היגוי בראשות מנהלת אגף חינוך דרוזי וצ’רקסי במשרד החינוך, סמנכ"ל משרד ראש הממשלה ובהתייעצות עם יו"ר פורום ראשי הרשויות הדרוזיות והצ’רקסיות, עד ליום 17.2.2016. לעניין התקציב המשרדי של משרד החינוך, יובהר שחלק מהסעיפים הצפויים להיכלל בתוכנית משולבים בבסיס תקציב משרד החינוך. לפיכך, ככל שפריט בתוכנית הוכלל כבר, באותו היקף כספי, לאותה מטרה ולאותו פרק זמן בבסיס התקציב, יראו אותו, לאחר התייעצות עם משרד ראש הממשלה, כאילו תוקצב במסגרת התוכנית.

2. בינוי ותשתיות של מוסדות חינוך – להנחות את משרד החינוך לגבש, בתיאום עם משרד ראש הממשלה ובהתייעצות עם פורום ראשי הרשויות הדרוזיות והצ’רקסיות, בתוך 120 יום, תכנית להמשך צמצום פערים ולשיפור תשתיות במוסדות חינוך ביישובי התוכנית, בכלל זה בינוי כיתות חדשות, גני ילדים, שיפוץ בתי ספר קיימים, חידוש מבנים וטיפול במפגעי בטיחות. התוכנית תופעל בהתאם לנהלי מינהל הפיתוח במשרד החינוך. היקף התכנית יעמוד על 140 מלש"ח, בפריסה על פני ארבע שנים 2016- 2019, מהם 80 מלש"ח ממקורות משרד החינוך ו- 60 מלש"ח תקציב תוספתי ייעודי שיוקצה על ידי משרד האוצר, בהתאם לפריסה התקציבית להלן (הטבלה באתר רוה"מ).

4. תגבור שירותי רווחה – משרד הרווחה והשירותים החברתיים יתגבר פעילות בתחום הרווחה ביישובי התוכנית בשנים 2016- 2019 בהשקעה כוללת של עד 50 מלש"ח אשר יועמדו לרשות הרשויות במימון מלא של המדינה. לצורך כך יקצה משרד האוצר למשרד הרווחה והשירותים החברתיים תקציב תוספתי ייעודי בסך 40 מלש"ח, בפריסה על פני ארבע שנים (10 מלש"ח לשנה); משרד הרווחה והשירותים החברתיים יקצה ממקורותיו 10 מלש"ח (2.5 מלש"ח לשנה). משרד הרווחה והשירותים החברתיים יקבע את הקריטריונים להקצאת סכום זה בתיאום עם משרד ראש הממשלה, ויקצה את התקציב לרשות רק עבור פעילויות שיעמדו בקריטריונים שיקבעו.

5. שיקום חברתי – להנחות את משרד הבינוי והשיכון להמשיך להפעיל, בשיתוף הרשויות המקומיות, את פרויקט השיקום החברתי ביישובי התוכנית, תוך התמקדות בתוכניות לגיל הרך, בהשקעה כוללת של 16 מלש"ח. לצורך כך, יקצה משרד האוצר תקציב תוספתי בסך של 16 מלש"ח, בפריסה על פני ארבע שנים (4 מלש"ח לשנה) 2016 – 2019. הקצאת התקציב לרשויות השונות תיעשה על-פי כללים שיקבע משרד הבינוי והשיכון בתיאום עם משרד ראש הממשלה.

6. מרכזי נעורים – להמשיך להפעיל "מרכזי נעורים" ביישובי התוכנית בשנים 2019-2016. לשם כך להאריך את תוקף סעיף 5 בהחלטה 2861 מיום 13.2.2011 בעניין מיזם עם ג’וינט ישראל, לצורך המשך, הפעלתם של "מרכזי נעורים", בכפוף לכל דין ובהתאם למתווה שגובש בין משרד ראש הממשלה לבין הג’וינט וזאת עד לסוף שנת 2017. עד למועד האמור ייקבע משרד ראש הממשלה את אופן המשך הפעלת המרכזים, בהתאם לשיקול דעת מקצועי ולפי כל דין. מרכזים אלה ימשיכו לפעול להעצמת בני הנוער ואוכלוסיית הצעירים הדרוזים והצ’רקסיים, על-ידי פיתוח מנהיגות, חיזוק ההתנדבות והמעורבות החברתית, שיפור הישגים לימודיים, חינוך למצוינות, מתן מענה לנוער בסיכון ועשייה למען החברה והסביבה. פעילות המיזם תלווה על ידי ועדת היגוי בראשות נציג משרד ראש הממשלה, משרד החינוך, ג’וינט ישראל, וגורמים נוספים כפי שמשרד ראש הממשלה ימצא לנכון, ובהשתתפות יו"ר פורום ראשי הרשויות הדרוזיות והצ’רקסיות ונציגים מקרב הרשויות הדרוזיות והצ’רקסיות. היקף המיזם יעמוד על 40 מלש"ח, בפריסה על פני ארבע שנים (2016-2019) מהמקורות התקציביים הבאים:
א. משרד האוצר יקצה תקציב תוספתי בסך 30 מלש"ח, בפריסה על פני ארבע שנים 2016-2019 , (7.5 מלש"ח לשנה).
ב. הממשלה רושמת לפניה את התחייבות ג’וינט ישראל להקצות 10 מלש"ח, בפריסה על פני ארבע שנים 2016- 2019 (2.5 מלש"ח לשנה), בכפוף לתקופת ההתקשרות שתקבע בפועל.

7. עיר ללא אלימות – להנחות את המשרד לביטחון הפנים להרחיב את פעילות תכנית "עיר ללא אלימות", כך שהיא תופעל בכל יישובי התכנית בהתאם לקריטריונים שייקבעו במשרד לביטחון הפנים, לרבות לעניין השתתפותם העצמית של יישובי התכנית. לצורך כך יוקצה סך של 22.5 מלש"ח, בפריסה על פני חמש שנים, בשנים 2016- 2020, מהם 9.5 מלש"ח ממקורות המשרד לביטחון הפנים ו- 13 מלש"ח תקציב תוספתי ייעודי שיוקצה על ידי משרד האוצר, בהתאם לפריסה התקציבית הבאה (הטבלה באתר רוה"מ).

8. פעילויות תרבות וספורט – להנחות את משרד התרבות והספורט לגבש בתיאום עם משרד ראש הממשלה ובהתייעצות עם פורום הרשויות הדרוזיות והצ’רקסיות, תכנית לפעילויות תרבות, מורשת דרוזית וצ’רקסית ופיתוח קהילה, ביישובים הכלולים בתוכנית, בהיקף כולל של 30 מלש"ח, בפריסה על פני ארבע שנים 2019-2016. לצורך כך יקצה משרד התרבות והספורט סך של 15 מלש"ח ממקורותיו, בפריסה על פני ארבע שנים (3.75 מלש"ח לשנה) ומשרד האוצר יקצה סך של 15 מלש"ח כתקציב תוספתי ייעודי (3.75 מלש"ח לשנה). ככל שהכספים או חלקם יהיו מיועדים לתמיכה במוסדות ציבור, ייעשה הדבר בדרך של תמיכות ובהתאם לכך דין, וזאת לאחר בחינת מבחני התמיכה הקיימים.

9. פיתוח אזורי תעשייה – להנחות את משרד הכלכלה והתעשייה, לגבש, בתוך 90 יום, בתיאום עם משרד ראש הממשלה תכנית לפיתוח אזורי תעשייה, מסחר ותעסוקה (להלן: "אזורי תעשייה") ביישובי התוכנית, כדלקמן:

א. להנחות את משרד הכלכלה והתעשייה לתכנן, לבצע עבודות פיתוח, להרחיב אזורי תעשייה חדשים וקיימים, לתמוך באזורי תעשייה הנמצאים בשלבי הקמה ביישובי התכנית על פי נהלים שיקבע משרד הכלכלה והתעשייה ולפעול להקמת מינהלות באזורי התעשייה ביישובי התוכנית על פי נהלי המשרד. בנוסף, לפעול לטובת שילובם של ישובים שאין להם אזור תעשייה בשטחם והם אינם משויכים לאזורי תעשיה משותפים, במסגרת אזורי התעשייה הקיימים, בהתאם לתוכנית שיגבש משרד הכלכלה והתעשייה בתיאום עם משרד ראש הממשלה, משרד האוצר ומשרד הפנים, בהיקף של 75 מלש"ח על פני תקופת התוכנית. לצורך יישום התכנית יקצה משרד האוצר תקציב תוספתי בסך 60 מלש"ח בפריסה על פני ארבע שנים 2019-2016, כמו כן משרד הכלכלה והתעשייה יקצה לצורך כך סך של 15 מלש"ח בפריסה על פני ארבע שנים 2016- 2019 (3.75 מלש"ח בשנה).

ב. משרד הכלכלה והתעשייה יקצה ממקורותיו 25 מלש"ח, על פני שלוש שנים (2018-2016), לטובת פיתוח אזור התעשייה המשותף "נתיב השיירה", "כברי 2000″ או אזור תעשייה אחר שייבחר על פי שיקולים מקצועיים בתיאום עם משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר ובהתייעצות עם פורום הרשויות הדרוזיות והצ’רקסיות, וזאת ובתנאי שאזור התעשייה שיבחר מבין כלל חלופות אלו ייתן מענה לשילובם של יישובי התכנית שאינם מקבלים מענה אחר במסגרת החלטה זו ושאין להם אזור תעשייה בשטחם ובכפוף לקבלת תקציב תוספתי של 20 מלש"ח ממשרד האוצר.

ג. תשתיות תומכות – לצורך תמיכה ביישום תכנית פיתוח אזורי התעשייה כאמור בסעיפים א-ב לעיל ("תכנית הליבה"), להנחות את משרד האוצר להקצות תקציב תוספתי בהיקף של 58 מלש"ח לשנים 2019-2016, לטובת פיתוח תשתיות נלוות בתחום הניקוז, התחבורה, המים והביוב וכן תשתיות נוספות הנגזרות מתכנית הליבה, בהתאם לתכנית שתגובש בתיאום עם משרד ראש הממשלה והמשרדים הרלוונטיים, במסגרתה גם ייקבע מועד פריסת התקציבים. הסכומים כאמור יועמדו לרשות הגופים והמשרדים הרלוונטיים בהתאם לסדרי העבודה והעדיפות שיקבעו על ידי משרד הכלכלה והתעשייה בתוכנית הליבה.

10. סיוע לעסקים קטנים ובינוניים – להטיל על הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה לפעול לעידוד, קידום ופיתוח העסקים הקטנים והבינוניים במגזר הדרוזי והצ’רקסי, לרבות באמצעות הפעלת מרכזי ליווי עסקים ביישובי התוכנית בהתאם לתוכנית שגיבשה הסוכנות בתיאום עם משרד ראש הממשלה. היקף התוכנית הכולל לארבע שנים 2016- 2019 יעמוד על 10.5 מלש"ח, מהם 2.5 מלש"ח ממקורות משרד הכלכלה והתעשייה ו- 8 מלש"ח תקציב תוספתי ייעודי שיקצה משרד האוצר למשרד הכלכלה והתעשייה.

11. תעסוקה (מרכזי הכוון תעסוקתי) – להנחות את משרד הכלכלה והתעשייה להמשיך להפעיל מרכזי הכוון תעסוקתי ביישובים הדרוזים והצ’רקסיים בהם פועלים כיום מרכזי הכוון תעסוקתי, תוך מתן דגש על התאמת ההכשרה לדרישות שוק העבודה; זאת, במטרה להביא להעלאת שיעור ההשתתפות בשוק העבודה. לצורך הפעלת המרכזים בשנת 2016, יוארך תוקף סעיף 9 בהחלטת ממשלה מס’ 2861 מיום 13.2.2011, עד לסוף שנת 2016, משרד הכלכלה והתעשייה יאריך את ההתקשרות עם ג’וינט ישראל, בכפוף לכל דין, ומשרד האוצר יקצה למשרד הכלכלה והתעשייה תקציב תוספתי, בהרשאה להתחייב בסך 6 מלש"ח לאותה שנה. הממשלה רושמת לפניה את התחייבות הג’וינט להקצות 2 מלש"ח לצורך כך.

לצורך המשך הפעלת המרכזים בשנים 2020-2017 וכחלק מתוכנית כוללת של משרד הכלכלה והתעשייה, משרד האוצר יקצה למשרד הכלכלה והתעשייה סך של 32 מלש"ח בהרשאה להתחייב בשנת 2016. אופן הפעלת המרכזים בשנים אלו ייקבע, בהתאם לשיקול דעת מקצועי ולפי כל דין כאשר תכנית הפעלת מרכזי ההכוון תלווה על ידי ועדת היגוי בראשות משרד הכלכלה והתעשייה ובהשתתפות משרד ראש הממשלה, ג’וינט ישראל, משרד האוצר, וגורמים נוספים כפי שמשרד הכלכלה והתעשייה ומשרד ראש הממשלה ימצאו לנכון.

12. פיתוח ענף התיירות – לפעול להמשך פיתוח תשתיות תיירותיות ולקידום ענף התיירות ביישובי התוכנית, כדלקמן:

א. להנחות את משרד התיירות לפעול לפיתוח התיירות ביישובי התוכנית, בהתאם לתכנית שהוגשה למשרד ראש הממשלה לפיתוח תשתיות תיירות ציבוריות, חדרי אירוח, הכשרת כוח אדם, והכנת תכניות-אב לתיירות, מגזריות ויישוביות. מרכיבי התכנית יאושרו בהתאם לנהלים הקבועים במשרד התיירות ובתאום עם משרד ראש הממשלה. היקף התוכנית יעמוד על 56 מלש"ח, בפריסה על פני ארבע שנים 2016 -2019, מהם 12 מלש"ח ממקורות משרד התיירות (3 מלש"ח לשנה) ו- 44 מלש"ח תקציב תוספתי ייעודי שיוקצה על ידי משרד האוצר (11 מלש"ח לשנה).
ב. להנחות את המשרד לפיתוח הפריפרייה, הנגב והגליל להמשיך בשנים 2019-2016 ביישום התוכנית למיתוג התיירות במגזר הדרוזי-צ’רקסי. לצורך כך, יקצה המשרד לקידום הפריפרייה הנגב והגליל, ממקורותיו, 5 מלש"ח, בפריסה על-פני ארבע שנים (1.25 מלש"ח לשנה).

13. הרחבת שטחי שיפוט – יוקם צוות בראשות מנכ"ל משרד הפנים או מי מטעמו ובהשתתפות נציג משרד ראש הממשלה, לבחינת צורכי היישובים הדרוזים לשינוי תחומי שיפוט של יישובים הנכללים בתוכנית. הצוות יגיש את המלצותיו לשר הפנים לא יאוחר מיום 1.6.2016.

14. קידום תכניות מתאר – להנחות את מינהל התכנון לממש את תכנית העבודה לקידום תכנון מתארי ביישובי התוכנית, שגיבש בהתאם לאמור בסעיף 11 להחלטת הממשלה 2332. לצורך כך, יקצה מינהל התכנון, ממקורותיו, 10 מלש"ח. פריסת התקציב לאורך שנות התוכנית תיעשה בהתאם לתכנית העבודה.

15. קידום תכנון מפורט בקרקע פרטית – להנחות את מינהל התכנון ומשרד הבינוי והשיכון לממש את תכנית העבודה שגיבשו בהתאם לאמור בסעיף 12 להחלטת הממשלה 2332, ולקדם, בשיתוף הרשויות המקומיות הנכללות בתוכנית, תכנון מפורט בקרקע פרטית ביישובי התוכנית, זאת למעט ביישובים אבו סנאן, ג’וליס ובית ג’ן, שם משרד הבינוי והשיכון יקדם תכניות מפורטות לקרקע פרטית.

א. לצורך כך יוקצה סך של 40 מלש"ח בפריסה על פני ארבע שנים 2016- 2019, מהם 15 מלש"ח ממקורות מינהל התכנון ו- 25 מלש"ח תקציב תוספתי ייעודי שייקצה משרד האוצר למינהל התכנון, בהתאם לסיכום שיקבע מנכ"ל משרד ראש הממשלה בהתייעצות עם מינהל תכנון.

ב. משרד האוצר יקצה סך של 10 מלש"ח בפריסה על פני ארבע שנים 2016- 2019 למשרד הבינוי והשיכון לתכנון מפורט בקרקע פרטית בשלושת היישובים אבו סנאן, ג’וליס ובית ג’ן.

ככל שיוקם במהלך שנות התוכנית גוף ביצוע ממשלתי ייעודי המתמחה בביצוע פעולות תכנון כאמור בסעיפים אלו, יבחן משרד ראש הממשלה הסטת חלק ממשאבי התוכנית ומסירת חלק מפעולות התכנון לגוף זה.

16. סיוע בקידום תכנון ופיתוח אורבני – מינהל התכנון יעמיד לרשות המועצות המקומיות הכלולות בתוכנית יועץ או יועצים שיסייעו להן בגיבוש ובקידום תכניות תכנון ובניה, בכלל זה תכניות מתאר ותוכניות מפורטות. משרד האוצר יקצה למטרה זו, בשנים 2016- 2019, תקציב תוספתי בהיקף של 6 מלש"ח (1.5 מלש"ח לשנה).

17. פיתוח שכונות ותיקות – להנחות את משרד הבינוי והשיכון להמשיך לבצע השלמות פיתוח בשכונות ותיקות ביישובים הדרוזיים והצ’רקסיים, בהתאם לקריטריונים הקיימים במשרד הבינוי והשיכון ובתאום עם משרד ראש הממשלה, בהיקף של 80 מלש"ח, בפריסה על פני ארבע שנים 2016 – 2019. לצורך כך, יקצה משרד האוצר תקציב תוספתי ייעודי בהיקף של 80 מלש"ח בהתאם לפריסה התקציבית הבאה (הטבלה באתר רוה"מ).

18. פיתוח מוסדות ציבור

א. להנחות את משרד הבינוי והשיכון לפעול להקמתם ולשיקומם של מבני ציבור ביישובי הדרוזים והצ’רקסיים הנכללים בתוכנית זו בהשקעה כספית בהיקף של 71 מלש"ח, בפריסה על פני ארבע שנים 2016 – 2019. לצורך כך, יקצה משרד האוצר תקציב תוספתי ייעודי בסך 71 מלש"ח בהתאם לפריסה התקציבית הבאה (הטבלה באתר רוה"מ).

תכנית עבודה ראשונית תגובש בתאום עם משרד ראש הממשלה ובהתייעצות עם פורום ראשי הרשויות הדרוזיות והצ’רקסיות. תכנית העבודה והקצאת התקציב ליישובים השונים תיעשה בהתאם לנוהל הקיים במשרד הבינוי והשיכון לעניין הקמת מוסדות ציבור, ובכלל זה תעשה בהתאם לצרכים ובהתחשב במלאי המבנים הקיימים בישובים וכן תוך התחשבות בתקציבי עבר שיועדו למבני ציבור ומידת מימושם. יצוין כי במסגרת החלטה זו משרד הבינוי והשיכון יקים גם מבנים רב תכליתיים שישמשו את התוכניות האחרות שמופעלות ביישובים אלה כמו מרכזי גיל רך, מרכזי נעורים ומרכזי הכוונה להשכלה גבוהה ותעסוקה.

ב. בנוסף, משרד הבינוי והשיכון יקצה עד 5% מתקציב מבני הציבור האמור בס"ק א’ לעיל, על פי הצורך, לשם הבאת המבנה להתחלת הפעלה (כגון הצטיידות, חיבורי חשמל וכו’). המנגנון לפיו יוקצו תקציבים להבאת המבנה לכדי הפעלתו, והקריטריונים להפעלת התקציב, יקבעו בתיאום בין משרד הבינוי והשיכון, משרד החינוך, משרד ראש הממשלה וגורמים נוספים לפי העניין, ובהתייעצות עם יו"ר פורום ראשי הרשויות הדרוזיות והצ’רקסיות.

19. חסמי תכנון ופיתוח – להנחות את משרד הבינוי והשיכון לפעול להסרת חסמי תכנון ופיתוח ותשתיות, להמשך תכנון ופיתוח בישובים הכלולים בהחלטה זו, לרבות הקצאת תקציב לפינויים בלתי כלכליים. לצורך כך, יוקצה סך של 95 מלש"ח, בפריסה על פני ארבע שנים 2016- 2019, מהם 30 מלש"ח ממקורות משרד הבינוי והשיכון (7.5 מלש"ח לשנה) ו- 65 מלש"ח תקציב תוספתי ייעודי ממשרד האוצר (16.25 מלש"ח לשנה). ההקצאה תהייה על פי כללים שיקבעו משרד הבינוי והשיכון ומשרד ראש הממשלה בהתייעצות עם משרד האוצר במסגרת ועדת הסרת חסמים שתוקם במשרד ראש הממשלה.

20. תגבור תקציבי פיתוח – להנחות את משרד הפנים להקצות לטובת יישובי התוכנית תקציב פיתוח ייחודי, בהיקף של 120 מלש"ח מהם 40 מלש"ח מתוך תקציבי הפיתוח המוקצים להם מדי שנה במשרד הפנים, ו- 80 מלש"ח תקציב תוספתי ממשרד האוצר, בפריסה על-פני חמש שנים 2015- 2019. הקצאת חלקו של משרד הפנים, תהיה ע"פ נוסחת הקצאת תקציבי הפיתוח הנהוגה במשרד הפנים. הקצאת חלקו של משרד האוצר תהיה יחסית, בהתאם למספר תושבי הרשות ביחס לכלל התושבים ביישובי התוכנית, כמפורט ברשימת היישובים. למען הסר ספק, מועצות אזוריות שבהן יישובים הנכללים בתוכנית זו יקבלו תקצוב כאמור רק בגין תושבי היישובים הכלולים בתוכנית, והתקציב שיינתן לרשות בגינם ייועד על ידי הרשות לטובת פעילות פיתוח בתחום ישובים אלו בלבד.

21. מבני דת – להנחות את משרד הפנים להשתתף במימון בכפוף לכל דין, בהקמה, בשיפוץ ובאחזקת מבני דת, בתי תפילה, בתי קברות, מקומות קדושים ובתי לוויות במגזר הדרוזי והצ’רקסי לרבות באמצעות המועצה הדתית העליונה, בהתאם לתוכנית שתגובש בתיאום עם משרד ראש הממשלה ובהתייעצות עם פורום ראשי הרשויות הדרוזיות והצ’רקסיות. היקף התוכנית יעמוד על סך של 80 מלש"ח, בפריסה על פני ארבע שנים 2016 – 2019 מהם 20 מלש"ח ממקורות משרד הפנים (5 מלש"ח לשנה) ו- 60 מלש"ח תקציב תוספתי ייעודי ממשרד האוצר (15 מלש"ח לשנה). מכלל התקצוב כאמור יוקצו 15 מלש"ח למועצה הדתית הדרוזית לטובת השלמת פיתוח קבר הנביא יתרו (שועיב) בקרני חיטין. יישום הסעיף כפוף לבחינה משפטית, בתיאום עם משרד המשפטים.

22. חיזוק שדרת העובדים ברשויות – להנחות את משרד הפנים לקדם תכניות לשינוי ארגוני ועידוד פרישה של עובדים ביישובי התוכנית, במטרה להביא לחיזוק ושיפור התרבות הארגונית וההון האנושי ברשויות המקומיות. היקף התוכנית יעמוד על סך של 30 מלש"ח, שיועברו כתקציב תוספתי ממשרד האוצר, בפריסה על פני ארבע שנים 2016- 2019 (7.5 מלש"ח לשנה).

23. דרכים חקלאיות, ניקוז ומחקר ופיתוח חקלאי יישומי – להנחות את משרד החקלאות ופיתוח הכפר לגבש, בתוך 60 יום, תכנית לפיתוח דרכים חקלאיות, ותכנית להסדרת הניקוז הפנימי והאזורי ביישובים הכלולים בתוכנית זו כדלקמן:
א. ניקוז בנחלים ארציים – משרד החקלאות ופיתוח הכפר ייתן, במסגרת נהלי התמיכה, העדפה לפרויקטים של ניקוז בנחלים ארציים שיש להם השפעה על יישובי התוכנית.

ב. ניקוז בנחלים ותעלות אזוריות – משרד האוצר יקצה תקציב תוספתי בסך של 15 מלש"ח לשנים 2018-2016 (5 מלש"ח כל שנה), בהתאם לצרכים המקצועיים שיגובשו על-ידי רשויות הניקוז לצורך הסדרה ותחזוקה של תשתיות ניקוז אזוריות באגני ניקוז בהם מצויים יישובי הדרוזים והצ’רקסיים. ההקצאה תיעשה בהתאם לנהלי תמיכות שיגובשו לצורך העניין על ידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר בתיאום עם משרד האוצר.

ג. תיעול פנימי ביישובים – משרד האוצר יקצה תקציב תוספתי בסך של 35 מלש"ח, בפריסה על פני ארבע שנים (2019-2016) שיועברו לרשויות המקומיות בהתאם לנוהל תמיכות שיגובש לטובת העניין על ידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר ובתיאום עם משרד ראש הממשלה והאוצר, לצורך סיוע להסדרת פעולות ניקוז פנימי בתוך יישובי התוכנית. רשויות הניקוז יהיו חברות בועדת התמיכות לצורך סיוע בשיפוט הבקשות

ד. דרכים חקלאיות – להנחות את משרד החקלאות ופיתוח הכפר לפעול לפריצה, לסלילה ולשיקום דרכים חקלאיות ביישובי התוכנית בהתאם לנהלי מנהלת ההשקעות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, בהתחשב בתנאים הטופוגרפיים הייחודים של היישובים שכלולים בתוכנית, ובכפוף לאישור מוסדות התכנון המוסמכים, בהשקעה כוללת בסך 15 מלש"ח, בפריסה על פני ארבע שנים
(2019-2016) מהם 5 מלש"ח ממקורות משרד החקלאות ו-10 מלש"ח תקציב תוספתי ממשרד האוצר. העמדת התקציב ממקורות משרד החקלאות מותנית בתיאום תקציבי בין משרד האוצר ומשרד החקלאות.

24. התייעלות אנרגטית – להנחות את משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים לסייע למועצות המקומיות הכלולות בתוכנית בגיבוש ובפרסום מכרזים, לטובת ביצוע פרוייקטי התייעלות אנרגטית. משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים יקצה לצורך כך סך של 1 מלש"ח בפריסה על שנתיים (2017-2016, חצי מלש"ח כל שנה) ומשרד האוצר יקצה תקציב תוספתי בסך 5 מלש"ח בפריסה על פני שנתיים (2016-2017, 2.5 מלש"ח לשנה).

25. תקצוב משלים למבני ציבור חוץ תקציביים – להנחות את המשרד לפיתוח הפריפרייה, הנגב והגליל, להעמיד תקציב בסך 30 מלש"ח, בפריסה על פני ארבע שנים 2016- 2019, לטובת סיוע לרשויות של יישובי התוכנית בכיסוי חלקן של הרשויות בתקצוב תכניות בהן אושרה לפי הוראות כל דין הקמת מבנים במימון מפעל הפיס, וכן בכפוף להוראות תכנית מתקנים לאומית ככל שתקבע לפי סעיף 17יד(ב)(2), לחוק הספורט, התשמ"ח – 1988, לטובת סיוע בהקמת מבנים במימון המועצה להסדר הימורים בספורט (טוטו). לצורך כך יקצה המשרד לפיתוח הפריפרייה, הנגב והגליל 10 מלש"ח ממקורותיו (2.5 מלש"ח בשנה), ומשרד האוצר יקצה תקציב תוספתי בסך 20 מלש"ח (5 מלש"ח בשנה).

26. שילוט ומספור – להנחות את המשרד לפיתוח הפריפרייה, הנגב והגליל לממש בשנים 2016-2019 את התוכנית שגיבש בתיאום עם משרד ראש הממשלה להצבת שילוט רחובות ביישובי התוכנית שיותאם לתוכנית לפיתוח תיירות ביישובי התוכנית, בהיקף של 15 מלש"ח, בפריסה על-פני ארבע שנים, מהם 5 מלש"ח ממקורות מהמשרד לפיתוח הפריפרייה, הנגב והגליל (1.25 מלש"ח לשנה) ו-10 מלש"ח תקציב תוספתי ייעודי שיוקצה על ידי משרד האוצר (2.5 מלש"ח לשנה).

27. פעילות תרבות, חינוך וספורט – להנחות את המשרד לפיתוח הפריפרייה, הנגב והגליל להכין תכניות לקידום ילדים ונוער (שחמט, ספורט פעילויות חינוכיות, תרבות וכו’) בהיקף של 20.5 מלש"ח ובפריסה על פני ארבע שנים 2016- 2019, מהם 18.5 מלש"ח תקציב תוספתי ממשרד האוצר ו- 2 מלש"ח ממקורות המשרד לפיתוח הפריפרייה, הנגב והגליל, ובכפוף להוראות כל דין לעניין פעילות בתחומים אלה. התוכניות יתואמו עם משרד ראש הממשלה והגורמים המקצועיים האחראים על החינוך במגזר הדרוזי והצ’רקסי במשרד החינוך ובמשרד התרבות והספורט לפי העניין. כמו כן הממשלה רושמת לפניה התחייבות עמותת מפעלות חינוך וחברה להעמיד תקציב בהיקף של 15 מלש"ח, בפריסה על פני ארבע שנים 2016- 2019.

28. תחבורה ובטיחות בדרכים – להנחות את משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לפעול לשיפור ולפיתוח התשתיות התחבורתיות במגזר הדרוזי-צ’רקסי, כדלקמן:
א. לבצע את פעולות הפיתוח הנכללות בצבר פרויקטים א’ עד ג’ בהתאם לתוכנית שהוגשה למשרד ראש הממשלה וכן לנקוט בפעולות נוספות לשיפור תשתיות התחבורה (לרבות מחוץ לשטח השיפוט של היישובים) ובכלל זה הסדרת צמתים, מעגלי תנועה, תאורה וכו’. רשימת הפרויקטים בצבר תוכל להתעדכן בהתאם לשיקולים מקצועיים, בתיאום עם משרד האוצר ובהסכמת משרד ראש הממשלה. היקף התוכנית יעמוד על 175 מלש"ח, בפריסה על פני חמש שנים 2016-2020 (35 מלש"ח לשנה) .

ב. להטיל על הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים לבצע פעילות חינוך והסברה לנושא בטיחות בדרכים במגזר הדרוזי- צ’רקסי. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים תקצה ממקורותיה סך של 2.5 מלש"ח לטובת פעילות זאת, בפריסה על פני ארבע שנים 2019-2016 (625 אלש"ח לשנה).

ג. להנחות את משרד התחבורה לפעול להעברת הטיפול בכבישים הבינעירוניים חוצי היישובים הכלולים בתוכנית לידי חברת "נתיבי ישראל", וזאת על בסיס בחינה מקלה. לשם כך יגובשו קריטריונים ייחודים אשר יתנו התייחסות מיוחדת לכבישים מס’ 672 חוצה עוספיא ודאליית אל כרמל, 806 חוצה מע’אר, 864 חוצה פקיעין ו- 864 חוצה ראמה, 767 חוצה כפר כמא ו- 89 חוצה חורפיש.

29. בריאות – להנחות את משרד הבריאות להכין, בתוך 120 יום, תכנית להקמת תחנות לבריאות המשפחה ותוכנית לחינוך ולקידום בריאות ביישובים הכלולים בהחלטה בתיאום עם משרד ראש הממשלה, ועל פי שיקולים מקצועיים, ולהקצות ליישומה 14.5 מלש"ח, בפריסה על פני ארבע שנים 2016- 2019, מהם 6 מלש"ח ממקורות משרד הבריאות (1.5 מלש"ח לשנה), ו-8.5 מלש"ח תקציב תוספתי ייעודי שיוקצה על ידי משרד האוצר (2.125 מלש"ח לשנה). במסגרת התוכנית תיבחן גם חלופה של הקמת מרכזים אינטגרטיביים בשילוב עם התקציבים הקבועים בסעיף 18 א’. כמו כן, ייבחן אופן הפעלת התחנות לבריאות המשפחה במסגרת החלופות הקיימות כיום.

30. מרכז המורשת של העדה הדרוזית – בהמשך לחוק המרכז למורשת הדרוזים בישראל, התשס"ז–2007, להנחות את משרד התרבות והספורט להשלים את הקמת מרכז המורשת של העדה הדרוזית בתוך 4 שנים. לצורך כך יקצה משרד האוצר למשרד התרבות והספורט סך של 30 מלש"ח, בהרשאה להתחייב החל משנת 2016.

31. השלמת הקמה של שלוחות בתי יד לבנים – בהמשך להחלטת ועדת מנכ"לים משנת 1994, להקים שלוחות של בית יד לבנים בישובים עוספיא, ירכא ובית ג’ן, באמצעות הרשויות המקומיות או משרד הבינוי והשיכון, כפי שיקבע על ידי משרד ראש הממשלה, בהשקעה כוללת של 5 מלש"ח. משרד ראש הממשלה יקצה לצורך כך 5 מלש"ח בפריסה על פני ארבע שנים 2016 – 2019 ובהרשאה להתחייב החל משנת 2016. לצורך כך, יקצה משרד ראש הממשלה 3 מלש"ח ממקורותיו לשנים 2016-2019. משרד האוצר יקצה למשרד ראש הממשלה תקציב תוספתי ייעודי בסך 2 מלש"ח לשנים 2016-2019.

32. הפעלת בית יד לבנים הדרוזי המרכזי – יוקצו בתקציב משרד הביטחון 5 מלש"ח לארבע שנים 2019-2016, לצורך הפעלת מבחני התמיכה של משרד הביטחון. ככל שיהיה צורך בכך, יתוקנו מבחני תמיכה אלה. הקצאת התקציב תבוצע בהתאם לפריסת התקציב הבאה (הטבלה באתר רוה"מ).

33. ליווי התוכנית וייעוץ לטובת יישומה – משרד ראש הממשלה יפעל בתיאום עם ראשי הרשויות הדרוזיות והצ’רקסיות לביצוע בקרה ולקידום היישום של החלטה זו. לצורך כך, יקצה משרד האוצר תקציב תוספתי בסך 5 מלש"ח בפריסה על פני ארבע שנים 2016-2019. תקציב זה ישמש, בין השאר, לטובת מחקר סטטיסטי מלווה באמצעות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, גיבוש מודל מעקב ומערכת מחשוב תומכת, התקשרות עם יועצים וגופים נוספים, ולצורך מעקב אחר התועלות וההשפעות של יישום התוכנית על התושבים והיישובים הנכללים בתוכנית, ולצורך בניית מאגר מידע ובסיס נתונים שיאפשרו מיטוב השקעות הממשלה בתוכנית זו ובתוכניות המשך.

34. לרשום את הודעת משרד הפנים לפיה הקצה סך של 200 מלש"ח בשנת 2015 לטובת צמצום פערים תקציביים ותשתיתיים ברשויות הדרוזיות והצ’רקסיות בהתאם למתווה לחלוקת התקציב בין הרשויות שגובש ואושר על ידו ביום 18.10.2015.

35. המשרד לפיתוח הפריפרייה, הנגב והגליל יבצע את הפעולות הנדרשות ממנו לצורך יישום החלטה זו, בכל יישובי התוכנית, לרבות ביישובים שאינם בתחומי הנגב או הגליל, בהתאם להגדרתם לפי חוק הרשות לפיתוח הנגב וחוק הרשות לפיתוח הגליל.

36. ניהול ושונות -
א. משרדי הממשלה והגופים השונים השותפים לתוכנית זו יתאמו עם המשרד לשיתוף פעולה אזורי את תכניות העבודה הקשורות לתוכנית זו בתחילת כל שנת עבודה, וכן בכל עת שיעשה שינוי בתוכניות אלו במהלך תקופת התוכנית.
ב. משרד ממשלתי רשאי, בפרוייקטי פיתוח המחייבים זאת, להתחייב על סכום העולה על התזרים השנתי המתוקצב לו, וזאת בהרשאה להתחייב בהסכמת אגף התקציבים במשרד האוצר ובתיאום עם המשרד לשיתוף פעולה אזורי.
ג. תקציבים אלו אינם מהווים חלופה לכל תקציב אחר שהוקצה על-ידי משרדי הממשלה לטובת אוכלוסיית המיעוטים בכלל, ואוכלוסיית הדרוזים והצ’רקסיים בפרט למעט אם נאמר אחרת במפורש באותו סעיף.
ד. המשרד לשיתוף פעולה אזורי יקים ועדת היגוי למעקב ובקרה אחר יישום התוכנית בהשתתפות משרד ראש הממשלה, יו"ר פורום ראשי הרשויות הדרוזיות והצ’רקסיות, משרד האוצר ונציגי המשרדים השותפים בתוכנית, וכן נציגים נוספים כפי שימצא משרד ראש הממשלה לנכון. הוועדה תתכנס לפחות אחת לחצי שנה.
ה. תקופת התוכנית הנדונה נקבעה באופן שמיועד לאפשר השלמת פרוייקטי תכנון ופיתוח, ופעולות שהצלחתן ומימושן מותנה בהיותן תכניות רב שנתיות.
ו. כל שר בתחומו ועל-פי ההנחיות הביצוע המפורטות בכל אחד מסעיפי החלטה זו, יהיה אחראי על ביצוע המטלות שבתחום אחריותו.
ז. במסגרת יישום ההחלטה ייבחן גם ההיבט של שוויון מגדרי, בהתייעצות עם השרה לשוויון חברתי.
סבסוד פיתוח למשרתי כוחות הביטחון מקרב אוכלוסיות המיעוטים – לתקופה שמיום 7.6.2015 ועד ליום 31.12.2020

37. א. לקבוע סבסוד הוצאות פיתוח תשתיות לבנייה חדשה בקרקעות מדינה, בשיעור של 90%, למשרתי כוחות הביטחון ביישובי התוכנית וביישובי מגזרי המיעוטים שבאזורי העדיפות הלאומית כהגדרתם בהחלטת הממשלה מס’ 667 מיום 4.8.2013, בהתאם לנוסחה שסוכמה בין משרד ראש הממשלה, משרד האוצר ומשרד הבינוי והשיכון בעקבות החלטות ממשלה מס’ 2332 ומס’ 2861, ותוקנה ביום 10.01.16 בהתאם להחלטה 59, וזאת החל מיום 7.6.2015 ועד לסוף שנת 2020, לרבות שינויים שיעשו בה.

לצורך יישום סעיף זה ביישובים הדרוזים והצ’רקסים יוקצה סך של 40 מלש"ח לשנים 2016-2017, שישמש לטובת תיגבור הסבסוד (דהיינו ההטבה שמעל ל-50% ועד לגובה הסיוע האמור בסעיף זה; להלן: תיגבור הסבסוד) ביישובים הדרוזים והצ’רקסים, ובהם בלבד. ככל שיידרש תקצוב נוסף למימון תיגבור הסבסוד כהגדרתו לעיל, ביישובים הדרוזים והצ’רקסיים, כפי שיגזר מהיקף השיווקים בתקופת התוכנית, יפעל משרד ראש הממשלה להסטת תקציבים ממקורות החלטה זו, (דהיינו ללא פריצת מסגרת התקצוב הקבועה בהחלטה) ויעמידם לטובת מימון התיגבור, באישור הממשלה. ככל שישארו יתרות מהתקציב האמור לשנים 2016-2017, יועבר התקציב לשנות התכנית הבאות. בשנים 2018-2019 יתוקצב הסבסוד באופן דומה, ככל שיידרש.

ב. הסבסוד לפי סעיף זה יחול גם לגבי מכרזי קרקע שפורסמו קודם ליום 7 ביוני 2015, וטרם הגיע המועד האחרון להגשת הצעות לגביהם במועד קבלת ההחלטה הנוכחית.

בנוסף, ועל אף האמור בסעיף 38 להלן, הוראת המעבר שנקבעה בפסקה השנייה לסעיף 35 להחלטה 59, תעמוד בעינה לעניין מכרזים כמפורט בה, אשר המועד האחרון להגשת הצעות לגביהם הסתיים לפני מועד קבלת ההחלטה הנוכחית.

ג. בסעיף זה "משרתי כוחות הביטחון" – כמשמעותם בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1420 מיום 2.3.2015 (להלן- החלטה 1420) וכל החלטה אחרת של מועצת מקרקעי ישראל שתבוא במקומה.

ד. להנחות את יו"ר מועצת מקרקעי ישראל להביא לאישור מועצת מקרקעי ישראל, תוך 60 יום, הצעות לתיקון החלטה מס’ 1420, כדלקמן:
- לצורך הוספת משרתי שירות בתי הסוהר להגדרה של "משרת בכוחות הביטחון".
- לעניין משך "השירות המלא" תתוקן ההגדרה כך שמקבלי ההטבה יהיו מי ששרתו 24 חודשים לפחות במקום 16 חודשים.

ה. בנוסף, להנחות את יו"ר מועצת מקרקעי ישראל להביא לאישור המועצה הצעה לתיקון החלטה מס’ 1420 כך שלעניין הזכאות להנחה בערך הקרקע, יראו את מי ששירת כלוחם או כתומך לחימה וראש אגף כוח אדם בצבא הגנה לישראל (בסעיף זה – ראש אגף כוח אדם) קבע כי הוא שוחרר מחמת פציעה שאירעה במהלך אימון או פעילות מבצעית, כמי שהשלים שירות מלא, כהגדרתו בהחלטה האמורה; על החלטת ראש אגף כוח אדם כאמור ניתן לערער לפני ראש המטה הכללי בצבא הגנה לישראל.

תיקון זה יחול גם לעניין הזכאות לסבסוד הוצאות פיתוח תשתיות כאמור בסעיף קטן א.

38. החלטה זו באה במקום החלטה מס’ 59 מיום 7.6.2015 בנושא "תכנית לפיתוח ולהעצמת היישובים הדרוזיים והצ’רקסיים לשנים 2016 – 2020″.
רשימת היישובים הנכללים בתוכנית (הטבלה באתר רוה"מ).

ט . הממשלה דנה בעניין פרויקט תגלית – תכנית "תגלית אקסל", והחליטה כדלקמן:
בהמשך להחלטות הממשלה מספר 885 מיום 7.12.1999 ומספר 2050 מיום 15.7.2010 (להלן: החלטת ממשלה מספר 2050), ובמטרה לחזק את הקשר בין מדינת ישראל לבין הצעירים היהודים בתפוצות באמצעות פיתוח כלים חדשים במסגרת פרויקט תגלית, לפעול כדלקמן:
1. לתקצב את התכנית המיוחדת "תגלית אקסל", אשר תפעל במסגרת פרויקט תגלית, זאת בנוסף לתקצוב פרויקט תגלית, כפי שנקבע בהחלטת ממשלה מספר 2050. לצורך כך, יעביר משרד האוצר למשרד ראש הממשלה 3 מלש"ח בשנת 2016.
תקציב התוכנית לשנים 2020-2017 יתואם במסגרת תקציב המדינה לשנת 2017.
חלקה של הממשלה בתקציב תכנית "תגלית אקסל" יהיה עד לשליש מתקציב התכנית ובכל מקרה לא מעבר למסגרת התקציב כאמור ברישא לסעיף 1 זה. תשלום חלקה של הממשלה במסגרת תקציב תכנית "תגלית אקסל" כפוף לכך שיתרת תקציב תכנית "תגלית אקסל" תמומן על-ידי "ישראל זכות מלידה בינלאומית בע"מ".
2. אם תקציב פרויקט תגלית, כמפורט בסעיף 2 להחלטת ממשלה מספר 2050, לא ינוצל במלואו בשנה מסוימת, תשמש היתרה המתוקצבת לפרויקט תגלית כמקור ראשוני למימון חלקה של הממשלה בתכנית "תגלית אקסל", בכפוף למסגרת התקציבית המפורטת בסעיף 1 לעיל.
למען הסר ספק, מובהר כי התקציב המוקצה לפרויקט תגלית, כפי שנקבע בהחלטת ממשלה מספר 2050, יוותר ללא שינוי.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (2 הצבעות, ציון ממוצע: 4.50 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

Funzing-Fl

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

MyTama38

Funzing-F1

תגובות אחרונות