הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 31 בינואר 2016

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 31 בינואר 2016

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

ציין כי הממשלה נפרדת היום משני אנשים שתרמו רבות למדינה. היועץ המשפטי לממשלה, מר יהודה וינשטיין, שמסיים את תפקידו ומזכיר הממשלה, מר אביחי מנדלבליט שמסיים את תפקידו עם מינויו לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה.

עוד אמר ראש הממשלה:

"ביחס למזכיר הממשלה, אני אגיד שהוא פעל בשנה האחרונה בהנחייתי ובשיתוף פעולה עם נתן שרנסקי לנסות להביא לפיתרון את שאלת נשות הכותל, ולמעשה היום אנחנו מביאים בישיבה האחרונה שלך כאן את סיכום פעולתך בעניין, וזה להביא פשרה בנושא הרגיש הזה במקום שאמור לאחד את עם ישראל. אני יודע שזה נושא רגיש ועם זאת אני חושב שזה פיתרון הולם, פיתרון יצירתי. בדרך כלל הבעיות המורכבות ביותר מחייבות סוג כזה של פיתרון ואני מברך אותך על מה שהבאת כאן להכרעת הממשלה.

אנחנו מביאים גם דבר נוסף, כשהייתי שר האוצר, אני הזדעזעתי מהפיגור של הממשלה בתשלומים לספקים. הממשלה, שצריכה לתת את הדוגמה לכל המשק פיגרה בקצב התשלומים שלה לספקים השונים, ואם "בארזים נפלה השלהבת" הרי ברור מה ההמשך. עשינו צעדים כדי לסגור את הפער על מנת שנשלם בתוך שלושים יום את מה שהממשלה חייבת לשלם. הדבר הזה נפרם בהדרגה ולכן שר הכלכלה, אריה דרעי, בא ביוזמה מבורכת לחזור לצמצם את הפער הזה ולהדגיש את המנהיגות הממשלתית המתחייבת במתן דוגמה. אני מודה לך על המאמץ הזה. אני שר הכלכלה היום עדיין, ולכן אני מאמץ בהתלהבות את הנושא. שר האוצר כמובן תומך בזה. לכן נביא היום את ההחלטה שתביא לכך שתשלומי הממשלה יתבצעו בתוך שלושים יום וברשויות המקומיות בתוך ארבעים וחמישה יום.

במקביל, אתם ודאי שמעתם על הצעה שעלתה מחוגים צרפתיים, לכנס ועידה בינלאומית עם איום בסופה, שאם היא לא תצליח אז למעשה צרפת תאמץ במידה רבה את העמדה הפלסטינית. זה מהווה תמריץ לפלסטינים לבוא ולא להתפשר. הרי מהות המשא ומתן היא פשרה, והיוזמה הצרפתית כפי שדווחה בעצם נותנת לפלסטינים מראש את הסיבות שלא לעשות כך. אני מעריך שתהיה התפכחות בנושא הזה. בכל אופן, אנחנו נפעל על מנת שתהיה התפכחות כאן, והעמדה שלנו היא מאוד ברורה – אנחנו מוכנים להיכנס למשא ומתן ישיר, ללא תנאים מוקדמים וללא תנאים מוכתבים"

ב. בישיבת הממשלה היום השתתף מר אנחל גורייה, המזכיר הכללי של ה- OECD.

בדברי הברכה לאורח ובהתייחסו לדוח ה-OECD על מצבה של מדינת ישראל נכון לשנת 2015, אמר ראש הממשלה:

"ארגון ה-OECD מאגד רבות מן הכלכלות המובילות בעולם, והוא מציב סטנדרטים חשובים לפעולה תקינה ומתקדמת של כלכלות מודרניות. אנחנו במהלך המגעים הללו יצרנו קשר עם ראש הארגון, עם אנחל גורייה, שהוא ידיד נאמן של מדינת ישראל ושל כלכלות מתקדמות. אני חושב שאחת הברכות זה הקשר עם אנחל, עם העובדה שהוא איש מקצוען ללא רבב, אדם ללא משוא פנים ואדם שאפשר ללמוד ממנו הרבה מאוד, מארגון שאפשר ללמוד ממנו הרבה מאוד. לכן אנחנו מציינים היום חמש שנים לשיתוף פעולה פורה מאוד עם ארגון ה-OECD.

הדו"ח הזה מציין לחיוב את העוצמה הכלכלית של ישראל, את הצמיחה הגבוהה, את האבטלה הנמוכה ואת האחריות התקציבית שאנחנו כמובן גאים בהן. עם זאת, הוא גם מצביע על פערים גדולים, פערים בין קבוצות אוכלוסייה, בעיקר בקרב הציבור החרדי והציבור של האזרחים הערביים בישראל, ואם ליתר דיוק אומר – גברים חרדים ונשים ערביות שצריך להכניס אותם לשוק העבודה, הגדלת הפריון, הבעיות הקשות שיש לנו ברגולציית יתר וכמובן גם בביורוקרטיית יתר. מדינת ישראל, לצערי, בולטת בבעיות הקשות שיש לנו בתחומים הללו וחובתה של הממשלה להידרש לזה.

לעומת זאת, ה-OECD מאוד חיובי באשר למתווה הגז, שזה נושא כמובן אקטואלי שדנו בו גם בפסגה המיוחדת שהייתה לנו בשבוע שעבר עם מנהיגי יוון וקפריסין. זה חלק חשוב מהציר המדיני והכלכלי של מדינת ישראל, וגם אספקת אנרגיה זולה מובטחת בעשרות השנים הקרובות למדינת ישראל."

מר גורייה הודה לראש הממשלה וסקר את כלכלת ישראל לשנת 2015 ובין היתר ציין את מצבה הכלכלי הטוב באופן יחסי של מדינת ישראל המתבטא באבטלה נמוכה, במחירים יציבים, בירידת החוב הלאומי וביציבות בתחום הבנקאות. מור גורייה ציין כי מתווה הגז שאושר על ידי הממשלה הינו ראוי וכי הוא יכול לשמש מנוע להגברת התחרות. הוא הדגיש את חשיבות יישום הרפורמות להגדלת הצמיחה ולקידום רווחת אזרחי המדינה. בהתייחסו לתכנית החומש שאושרה על ידי הממשלה לסיוע לאזרחי ישראל הערביים, ציין מר גורייה כי עדיין ישנם פערים גדולים בין האוכלוסייה הערבית והקהילה החרדית לבין שאר אזרחי המדינה. בסיום דבריו ציין מר גורייה כי ה- OECD מצפה שישראל תתקדם להיות בין המדינות המובילות בקרב חברות ה- OECD.
שר האוצר, משה כחלון, התייחס לדברי מנכ"ל ה- OECDוציין כי הממשלה אכן מטפלת בכל הבעיות שהזכיר מר גורייה כגון: בעיית הדיור, סיוע לנזקקים והקשישים, תחרות בבנקים מול יציבות פיננסית וטיפול באוכלוסיות החרדים ובאוכלוסיות הערבים.

ג. הממשלה החליטה למנות ועדת שרים לענייני התיישבות באזורי עדיפות לאומית, עוטף עזה ובפריפריה שהרכבה יהיה כדלקמן:

ראש הממשלה – יושב ראש
השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל – ממלא מקום יושב הראש
שר הביטחון
שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים
שר האוצר
שר הבינוי והשיכון
שרת המשפטים
שר החקלאות ופיתוח הכפר
שר הבריאות
שר התיירות
ראש הממשלה הוסמך להוסיף שר נוסף

סמכויות הוועדה:

ועדת השרים תעסוק בענייני התיישבות באזורי עדיפות לאומית, עוטף עזה ובפריפריה.

ד. הממשלה דנה בעניין אימוץ המלצות הצוות המייעץ לסוגיית סדר התפילה בכותל המערבי, והחליטה כדלקמן:

1. ליישם את המלצות הצוות המייעץ לסוגיית הסדרי התפילה בכותל המערבי, אשר מונה על-ידי ראש הממשלה ביום 22 במאי 2013, בראשות מזכיר הממשלה, וחבריו הם: המשנה ליועמ"ש לממשלה (ייעוץ) ומר צבי האוזר, וזאת בהתאם למפורט בדו"ח הצוות על כלל נספחיו (להלן – המלצות הצוות).

2. להטיל על השר לשירותי דת לפעול, בתוך 30 ימים, בהתאם לסמכותו לפי סעיף 4 לחוק השמירה על המקומות הקדושים, התשכ"ז-1967, לאחר התייעצות עם הרבנים הראשיים לישראל ובהסכמת שרת המשפטים, לתיקון תקנות השמירה על מקומות קדושים ליהודים, התשמ"א-1981.

3. תקציב חד פעמי, לצורך הכשרת רחבת התפילה הדרומית והסדרי הגישה לאתר הכותל המערבי, בסך של 35 מיליוני ₪, יתוקצב כהרשאה להתחייב במסגרת תקציב משרד ראש הממשלה בשנת 2016. מקורות המימון עבור ההרשאה להתחייב יאוגמו במסגרת תקציב משרד ראש הממשלה מהמקורות הבאים, ובהתאם לפריסה הבאה (הטבלה באתר רוה"מ).
הממשלה רושמת לפניה את הודעת הסוכנות היהודית לארץ ישראל שלפיה היא תעמיד תקציב בסך של 10 מיליוני ₪. 5 מיליוני ש"ח בכל אחת מהשנים 2016 ו- 2017, לצורך הכשרת רחבת התפילה הדרומית והסדרי הגישה לאתר הכותל המערבי.

הממונה על התקציבים במשרד האוצר, בתיאום עם מנכ"ל משרד ראש הממשלה, יחליט בתוך 30 ימים על מקורות מימון נוספים, בסך של 10 מיליוני ש"ח בשנת 2016, לצורך מימון יתרת התקציב נשוא סעיף זה.

4. תקציב שוטף עבור ניהול רחבת התפילה הדרומית, יידון בין משרד ראש הממשלה לבין משרד האוצר במסגרת דיוני התקציב לשנת 2017. ככל שיהיה צורך בתקצוב, חלקי או מלא, עבור סעיף זה לשנת 2016, יינתן פתרון על ידי משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר.

5. להנחות את שר התיירות לבחון, בתוך 60 ימים, בשיתוף עם המשרד לביטחון הפנים ומשרד המשפטים, פתרונות שונים אשר יאפשרו להתמודד עם העומס בכניסה להר הבית דרך שער המוגרבים, בהתאם להמלצות הצוות.

6. להטיל על מזכיר הממשלה לפעול בהקדם לשם יישומן המלא של המלצות הצוות המייעץ כאמור בסעיף 1 לעיל.

7. להטיל על השר לשירותי דת לפעול, בתוך 30 ימים, לתיקון תקנות השמירה על מקומות קדושים ליהודים, התשמ"א-1981, כך שבתוספת הראשונה יירשם: "מירון – קבר רבי שמעון בר-יוחאי, ובכלל זה חלקה 12 בגוש 13676 בשלמות וחלקה 70 בגוש 13688 בשלמות" במקום: "מירון – קבר רבי שמעון בר-יוחאי".

ה. הממשלה דנה בעניין טיוטת חוק מוסר תשלומים לעסקים, התשע"ו-2015, והחליטה כדלקמן:

1. לאשר עקרונית את טיוטת חוק מוסר תשלומים לעסקים, התשע"ו – 2015.
2. להסמיך את ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר, על דעת הממשלה, את נוסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכנסת.
מטרת הטיוטה היא לייעל את תהליכי התשלום של ספקי שירות לממשלה ולהסדיר מועד תשלום מקסימלי במשק בגין אספקת טובין או מתן שירותים על ידי ספק אשר נמצא בהתקשרות עם משרדי הממשלה. כל זאת בהתאם לעקרונות של שיפור תנאי עשיית העסקים הנהוגים במדינות ה-OECD ועל פי הדירקטיבה של האיחוד האירופי.

ו. הממשלה דנה בעניין הקמת מאגר מידע בתחום התשתיות הלאומיות במרכז למיפוי ישראל, והחליטה כדלקמן:

1. להנחות את שר הבינוי והשיכון לפעול להקמת מאגר מידע לאומי בתחום התשתיות הלאומיות (להלן-המאגר) עד סוף שנת 2016. המאגר יוקם במרכז למיפוי ישראל (להלן- המרכז), ומטרתו לכלול את כלל המידע הקיים בתחום התשתיות הלאומיות החיוניות וביניהן תקשורת, כבישים, ביוב, כבלים, חשמל, מים, גז, נפט, ועוד. סיווג המאגר יקבע על ידי הגורם הביטחוני המוסמך. יובהר, כי לא תיכלל במאגר ידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם כמשמעותה, בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

שכבות נתונים אשר ייכללו במאגר והיו מסווגות קודם לכן בסיווג בלמ"ס יוותרו בסיווג זה.

באחריות המרכז יהיה להבטיח כי המאגר ישמר בסיווג הנדרש, בשרידות ובזמינות גבוהה ובאופן שישמור על שלמות ואמינות הנתונים שהוזנו לתוכו.

במסגרת זאת, יפעל המרכז לאיסוף כלל המידע הקיים בנושא באופן תדיר, לארגון המידע, לטיובו ולאבטחתו כנדרש. כמו כן, יפעל המרכז לפיתוח מנגנון להפצה מאובטחת של המידע הקיים במאגר ולשיתוף המידע לגורמים רלוונטיים וכן לפיתוח כלים להצגה ולניתוח של מידע בנושא.

2. להנחות את כלל משרדי הממשלה אשר מנהלים מידע בתחום התשתיות הלאומיות, להעביר את המידע והנתונים הרלוונטיים למאגר, הכל בכפוף לכל דין ולאחר שייקבעו כללים כאמור בסעיף 7(א) ובכפוף להם.

3. להנחות את שרי הממשלה, כל אחד בתחומו, לפעול מול החברות הממשלתיות אשר מנהלות מידע בתחום התשתיות הלאומיות, על מנת שהחברות האמורות יבחנו את האפשרות להתקשר עם המרכז ואת אופן ביצוע שיתוף הפעולה עמו בכל הקשור להעברת מידע למאגר, תדירות ההעברה, והסדרי שיתוף הפעולה ותיאום, הכל בכפוף לכל דין, ולאחר שייקבעו כללים כאמור בסעיף 7(א) ובכפוף להם.

4. להנחות את מנהל המרכז לבחון את היקף המידע ואיכותו אל מול הצרכים של הגופים הרלוונטיים ולהגיש בתוך 8 חודשים תכנית פעולה לטיוב המידע ולהשלמת מידע חיוני באמצעים שונים.

5. להנחות את מנהל המרכז להציג לשר הבינוי והשיכון, בתוך 12 חודשים, תכנית למתן שירות שוטף לאספקת מידע לגורמים הזקוקים למידע זה לצורך הנחת תשתיות, פיתוח, בנייה וכו’.

6. להקים ועדת היגוי בין-משרדית לריכוז ולשיפור המידע בתחום התשתיות הלאומיות. חברי הוועדה יהיו:

א. מנהל המרכז למיפוי ישראל – יו"ר;
ב. המדען הראשי של המרכז למיפוי ישראל – מרכז הוועדה;
ג. עובד משרד הבינוי והשיכון, שימנה מנכ"ל המשרד;
ד. עובד אגף התקציבים במשרד האוצר, שימנה סגן הממונה על התקציבים;
ה. עובד אגף החשב הכללי במשרד האוצר, שתמנה החשבת הכללית;
ו. עובד משרד המשפטים, שתמנה המנהלת הכללית של המשרד
ז. עובד רשות מקרקעי ישראל, שימנה מנהל הרשות;
ח. עובד מינהל התכנון, שימנה מנהל המינהל;
ט. עובד מינהל השלטון המקומי במשרד הפנים, שימנה מנכ"ל המשרד;
י. עובד משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, שימנה מנכ"ל המשרד;
יא. עובד משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, שימנה מנכ"ל המשרד;
יב. עובד משרד התקשורת, שימנה מנכ"ל המשרד;
יג. עובד המשרד להגנת הסביבה, שימנה מנכ"ל המשרד;
יד. עובד המשרד לביטחון הפנים, שימנה מנכ"ל המשרד;
טו. עובד משרד הביטחון, שימנה מנכ"ל המשרד;
טז. עובד רשות חירום לאומית, שימנה ראש רשות חירום לאומית;
יז. נציג צה"ל, שימונה על ידי הרמטכ"ל;
יח. עובד מטה התקשוב הממשלתי, שימנה הממונה על התקשוב הממשלתי;
יט. עובד מטה ישראל דיגיטלית, שימנה ראש מטה מיזם ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי
כ. עובד הרשות הממלכתית לאבטחת מידע בשירות הביטחון הכללי, שימנה ראש השירות;
כא. עובד הרשות הלאומית להגנת הסייבר, שימנה ראש הרשות;
כב. עובד רשות החברות הממשלתיות, שימנה מנהל הרשות;
כג. עובד הרשות הממשלתית למים ולביוב, שימנה מנהל הרשות;
כד. עובד הרשות למשפט ולטכנולוגיה, שימנה ראש הרשות.
כה. עובד משרד החקלאות ופיתוח הכפר שימנה מנכ"ל המשרד.

7. להטיל על יו"ר הוועדה:

א. לפעול לקביעת כללים על ידי הוועדה או על ידי גורמים מוסמכים רלוונטיים או הסדרי חקיקה מתאימים, לעניין איסוף המידע למאגר, רמת הפירוט של המידע שמירתו ואבטחתו, זהות הגורמים שיורשו לקבל מידע מן המאגר ולאילו מטרות, והכל בכפוף לכל דין ועל מנת למנוע פגיעה בביטחון, בפרטיות, או באינטרס רלוונטי אחר, או חשיפת מידע אחר שגילויו אסור על פי כל דין. הכללים שייקבעו בוועדה בכל הנוגע לאופן הקמת המאגר ולמכלול ההיבטים שנזכרו לעיל, יתבססו על בחינה משפטית של השיקולים השונים הנוגעים לעניין, וכן על החלטות והנחיות הגורמים המנחים לכל עניין, ובין היתר, מערכת הביטחון בכל הנוגע לאבטחת מידע, סיווג המידע והפצתו לגורמים המורשים, הרשות למשפט ולטכנולוגיה בכל הנוגע לעניין הפרטיות, המרכז למיפוי ישראל בכל הנוגע לעניין תקני המדידה והמיפוי, וכן על תסקיר השפעה על הפרטיות שייערך על ידי המרכז למיפוי ישראל.

ב. לפעול לבדיקת אופן שיתוף הציבור במידע שקיים במאגר וניתן להגדירו כבלמ"ס.

ג. לפעול לתמיכה בהקמה, תפעול ושיפור המאגר ולהטמעת המאגר במערכת המידע הגיאוגרפית הלאומית.

ד. לפעול להקמת פורום לשיתוף מידע בתחום התשתיות שכולל משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, חברות תשתיות לאומיות ומקומיות, רשויות מקומיות ואזוריות, וגורמים מקצועיים העוסקים בנושא התשתיות.

ה. לפעול לפיתוח דרך להעברת החומר למשרדים השונים כך שיגיע בפורמטים נגישים לעבודה לכלל משרדי הממשלה השותפים במאגר, בכפוף לכללים שיקבעו כאמור בסעיף 7(א).

ו. לפעול לפיתוח תקנים, קריטריונים ופורמטים חדשים למדידה מדויקת של תשתיות, לתיעודן, לשמירתן ולהפצתן באופן מאובטח והכל לפי נהלי הרשות לאבטחת מידע בשב"כ לשמירה ולטיפול בחומר המסווג, בהתאם לדרגת הסיווג שתיקבע.

8. להנחות את הממונה על התקציבים במשרד האוצר להקצות להקמת המאגר סך של עד 5 מיליון ש"ח בשנת 2016 עבור תגבור המחשוב וצרכי האיסוף להקמת המאגר וכפיצוי על אובדן ההכנסות עבור רכישת המידע אשר היו מתקבלות בעבר. התקציב להמשך הפעילות החל משנת 2017 ייבחן בהמשך, ויוקצה בהתאם לקצב התקדמות ההקמה בפועל, וכפי שיוסכם בין המרכז לבין אגף התקציבים.

ז. הממשלה נפרדה היום מהיועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, וממזכיר הממשלה, אביחי מנדלבליט. ראש הממשלה והשרים העלו על נס את פועלם ותרומתם של שני האישים המסיימים היום את תפקידם, ואיחלו לכל אחד מהאישים הצלחה בהמשך דרכו.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (2 הצבעות, ציון ממוצע: 4.50 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

rightama

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

ידידים - סיוע בדרכים

rightama

תגובות אחרונות