הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 14 בפברואר 2016

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 14 בפברואר 2016

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"אמש הלך לעולמו יאנוש בן-גל, גיבור ישראל. יאנוש היה ילד ניצול שואה מפולין שגדל והיה לאלוף בצבא ההגנה לישראל. כמפקד חטיבה 7 במלחמת יום הכיפורים, הוא בלם יחד עם חייליו האמיצים את ההסתערות הסורית ברמת הגולן והציל את מדינת ישראל. כעבור שלושה שבועות יאנוש וחייליו היו בשערי דמשק.

אני הכרתי אותו כמפקד עם שאר רוח וקור רוח בלתי רגילים, אמיץ, חכם, לא מתנשא. אף שידע את ייחודיותו כמפקד, לבו לא גבה והוא ידע לתת את ההנחיות המדויקות ביותר בשדה הקרב. הכרתי אותו לאחר המלחמה ולאחר נפילתו של אחי משום שהם לחמו יחד, שכם אל שכם, ברמת הגולן, וגם לאחר מכן כשאחי שירת ברמת הגולן, והקשר האישי הזה שנוצר הלך והתהדק במהלך השנים.

יאנוש לקה במחלה קשה והוא גילה את אותו אומץ לב, את אותה גבורה שקטה. הוא היה פשוט אדם משכמו ומעלה, תרתי משמע. עם ישראל איבד את אחד מלוחמיו הגדולים. יהי זכרו ברוך.

ישראל והאיחוד האירופי סיכמו להשיב את היחסים בינינו למסלול תקין. בשיחה שקיימתי בסוף השבוע עם האחראית על מדיניות החוץ באיחוד, פדריקה מוגריני, שמעתי ממנה שהאיחוד מתנגד לכל חרם על ישראל, וגם את הפעולה שלהם על סימון מוצרים, היא מגדירה שאינה מחייבת, אינה משקפת את עמדתם לגבי הגבולות הסופיים של מדינת ישראל שיכולים להיקבע, כך היא אמרה, רק במשא ומתן ישיר בין הצדדים.

ישראל, כמייצגת ערכים דמוקרטיים, זכאית לקבל מאירופה תמיכה ולא רק ביקורת ואני חושב שהצעד הזה הוא מבורך. כמובן שאין זה אומר שלא יהיו חיכוכים, יש דברים שאנחנו לא מסכימים לגביהם. אין זה גם אומר שלא יכולים להיות חיכוכים עם מדינות ספציפיות בתוך האיחוד האירופי, כשם שיש מדינות, לא מעט, שגם תומכות בעמדותינו, אבל עצם העובדה שבעצם מזכירת החוץ של האיחוד האירופי יוצאת בתקיפות גם נגד BDS וגם נגד סנקציות כלכליות נגד ישראל, זהו צעד כמובן בכיוון הנכון.

בנוסף, ודאי שמעתם ידיעות על כך שסגן הנשיא ביידן שוקל להגיע לישראל בימים הקרובים. צוות מקדים שלו, אם אינני טועה, מגיע היום לארץ. לא נקבע תאריך עדיין לביקור, אבל ברור מאליו שסגן הנשיא ביידן הוא אורח רצוי בישראל בכל עת שיחליט לבוא אלינו."

***

ב. הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, לאשר את מינויו של יגאל צרפתי לתפקיד מנהל מינהל אזורי פיתוח במשרד הכלכלה והתעשייה.
תוקף המינוי לארבע שנים החל מיום 14.02.2016.

***

ג. הממשלה החליטה לאשר את המינויים בשירות החוץ כמפורט להלן:

- משה קמחי שגריר ישראל לחוף השנהב, ושגריר לא תושב לבורקינה פאסו, בנין וטוגו.
- יעקב קידר שגריר ישראל לשווייץ, ושגריר לא תושב לליכטנשטיין.
- נדב כהן קונסול כללי בקונסוליה הכללית של ישראל בגואנגדז’ו, סין.

***

ד. הממשלה דנה בתיקון החלטת ממשלה בעניין קביעת תקופת כהונה של נושאי משרה בכירים בשירות המדינה (הפסקת כהונה), והחליטה כדלקמן:

בהחלטת הממשלה מספר 4062 מיום 7 בספטמבר 2008, סעיף 4(א) יתוקן כך שהפסקת כהונה של נושא משרה במהלך תקופת הכהונה שנקבעה לאותה משרה או בתקופת הפז"מ שנקבעה לה, תיעשה על פי ההמלצה של כל אחת מהוועדות שלהלן, לפי העניין:

1. לעניין משרות שהמינוי להן נעשה לאחר המלצה של הוועדה המייעצת לעניין מינויים לתפקידים בכירים שנתמנתה לפי החלטת הממשלה מספר 91 מיום 30 במאי 2006 – על פי המלצה של הוועדה כאמור.

2. לעניין יתר המשרות שהחלטה 4062 האמורה חלה עליהן – על פי המלצת ועדת המינויים בראשות נציב שירות המדינה, אשר פועלת לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, ובהתאם להחלטות הממשלה מספר 516 מיום 14 באוגוסט 1960 ומספר 4892 מיום 7 במרץ 1999.

***

ה. הממשלה דנה בטיוטת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס. 21), התשע"ו-2016, והחליטה כדלקמן:

1. לאשר עקרונית את טיוטת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס’ 21), תשע"ו-2016.
2. להסמיך את ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר, על דעת הממשלה, את נוסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכנסת.
3. בהתאם לסעיף 81(ג) בתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להקדים את הדיון בהצעת החוק.
4. בהתאם לסעיף 88 בתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להתיר את הקריאה השנייה בהצעת החוק ביום הנחתה על שולחן הכנסת.

להלן רקע כללי לטיוטת החוק:

מוצע לאשר עקרונית את טיוטת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס’ 21), תשע"ו-2016. שעניינו הגבלת שכר טרחה שמשלמים ניצולי שואה לעורכי דין ולגורמי טיפול, כאשר הזכאות לתגמולים או להטבות נובעת מהחלטה מנהלית שנתן שר האוצר.

כמו כן, מוצע להסמיך את ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר, על דעת הממשלה, את נוסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכנסת, וכן לבקש מוועדת הכנסת קיצור תקופת ההנחה על מנת להקדים את הדיון בהצעת החוק וכן להתיר הקריאה השנייה בהצעת החוק ביום הנחתה על שולחן הכנסת. זאת, על מנת לסיים את הליך החקיקה מוקדם ככל הניתן.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (2 הצבעות, ציון ממוצע: 5.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

ידידים - סיוע בדרכים

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

MyTama38

ידידים - סיוע בדרכים

תגובות אחרונות