הודעת ממלא מקום מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 10 באפריל 2016

הודעת ממלא מקום מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 10 באפריל 2016

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"הממשלה תשמע היום סקירה של השב"כ שמראה על ירידה משמעותית בהיקף הפיגועים. אני אומר זאת בזהירות רבה, כי הרי המגמה הזאת יכולה להתהפך, אבל אנחנו יודעים שהיא הושגה עד עתה כתוצאה ממדיניות תקיפה, אחראית ושיטתית שהממשלה מובילה. אני רוצה לשבח את צה"ל, את השב"כ ואת המשטרה על ביצוע המדיניות הזאת, על הערנות של החיילים, של השוטרים, של המפקדים ועל מאמץ משולב של התקפה והגנה שהביאו לכך שגורמי הטרור מצליחים פחות.

הגורם העיקרי שמוביל את התפשטות הטרור, גם במרחבים אחרים וגם אצלנו, הוא הצלחה. במידה ואנחנו מצמצמים את ההצלחה – אנחנו מצמצמים את ההצטרפות להצלחה, וזה עיקר הדבר שאנחנו פועלים בו ונמשיך לעשות זאת, במקביל כמובן לפעולות תקיפות מאוד נגד ההסתה אל הציבור הפלסטיני.

הממשלה תדון היום בתכנית רב-שנתית לחיזוק הביטחון בירושלים ושיפור אכיפת החוק והביטחון האישי במגזר הערבי. בחמש השנים הקרובות אנחנו נקים תחנות משטרה חדשות, אנחנו נגייס 2,600 שוטרים ואנחנו נחזק את המערכים המבצעיים של המשטרה.

אנחנו רוצים שוויוניות באכיפת החוק והשוויוניות הזאת איננה קיימת היום. הציבור הערבי משלם על כך מחיר יקר. מדינת ישראל משלמת על כך מחיר יקר. אנחנו רוצים מדינת חוק אחת, שבה אין מובלעות שבהן לא מתקיים החוק. אנחנו רוצים לצמצם גם פערים אחרים בין החברה הכללית והחברה של אזרחי ישראל הערביים. אנחנו רוצים לשלב אותם בכל תחומי עשיית המדינה וכך גם נעשה. הצעד שאנחנו עושים היום בא לצמצם את הפערים באכיפת החוק והביטחון האישי."

השר גלעד ארדן אמר:

"ההחלטה שהממשלה תקבל היום היא לא פחות מאשר החלטה היסטורית. החלטה שלמעשה מאפשרת לבצע תכנית רב-שנתית להתעצמות המשטרה בכל הקשור למתן שירותי אכיפה לטובת אזרחי ישראל הערביים והיישובים הערביים. היחסים בין המשטרה לחברה הערבית ידעו עליות ומורדות. זכורים לכולנו אירועי אוקטובר 2000 ו"ועדת אור", שציינה גם אז את חוסר השוויוניות בשירותי אכיפה כלפי היישובים הערביים. הסובלים המרכזיים מהמחסור בשירותי האכיפה אלו קודם כל אזרחי ישראל הערביים. הם מעורבים בין פי 2 לפי 3 בפשיעה, בתאונות דרכים, הילדים שם סובלים, האזרחים התמימים סובלים מירי מנשק בלתי חוקי, מפשיעה, ממעשי רצח ועוד ועוד.

למעשה, התכנית הזאת תאפשר לנו במספר השנים הבאות לצמצם את הפער הזה, לתת להם קודם כל ביטחון אישי הרבה יותר טוב, כתוצאה מכך כמובן לכל יתר אזרחי מדינת ישראל, וגם בירושלים ובמזרח ירושלים לבסס יותר טוב את הריבונות של מדינת ישראל, וגם שם לייצר ביטחון אישי ברמה גבוהה יותר.

אני רוצה להודות לך, ראש הממשלה, להודות גם לשר האוצר ולאנשי משרד האוצר, ולמנכ"ל משרדך, שעבדו יחד איתנו על התכנית הזו. אנחנו מאשרים היום בממשלה למעשה את התקציב ל-2016, אבל אין לי ספק שהתכנית הזו תמשיך ותיושם על כל מרכיביה כפי שיוצגו היום על ידי המפכ"ל בישיבת הממשלה."

ב. הממשלה שמעה הבוקר סקירה ביטחונית מפי גורם בכיר בשב"כ.

להלן עיקרי הדברים:

בחודשים האחרונים ובמיוחד בשבועות האחרונים ניכרת ירידה משמעותית במספר הפיגועים מקרב גורמי טרור פלסטינים לרבות בפיגועים המשמעותיים (20 פיגועים משמעותיים במרץ 2016 בהשוואה ל-78 פיגועים משמעותיים באוקטובר 2015. באפריל בוצעו עד כה 3 פיגועים משמעותיים בלבד).
הסיבות המרכזיות לירידה המשמעותית במספר הפיגועים הם מהלכי סיכול נרחבים של ישראל אל מול גורמי טרור, הסיכול האפקטיבי אל מול חמאס אשר הגביר משמעותית את מאמציו להוציא פיגועים אל הפועל בתקופה זו (לרבות חטיפה והתאבדות), מהלכי הרתעה אפקטיביים למניעת פיגועים נוספים ופעילות נחושה אל מול ההסתה הפלסטינית. כל זאת תוך ניסיון שלא לפגוע במרקם החיים של מרבית האוכלוסייה הפלסטינית אשר אינה מעורבת בטרור והמשך שימור שת"פ עם מנגנוני הביטחון הפלסטינים.
לדברי שב"כ מהלכים אלה הותירו התחושה בקרב הציבור הפלסטיני (ובדגש על המפגעים הבודדים) כי ההסלמה הינה חסרת תוחלת.
כחצי שנה מתחילת ההסלמה (מ-1 לאוקטובר) בוצעו על-ידי גורמי טרור פלסטינים כ-270 פיגועים וניסיונות פיגועים משמעותיים רובם במתווים של ירי, דקירה ודריסה. כתוצאה מפיגועים אלה נהרגו 29 ישראלים וארבעה אזרחים זרים. כמו-כן נפצעו כ-250 אזרחים נוספים.
הפיגועים ברובם הינם פיגועי בודדים אשר בוצעו ע"י צעירים חלקם ממניעים לאומיים אך רובם ממניעים אישיים (מצב כלכלי/אישי קשה).
לצד פיגועים אלה, מנסים בחודשים האחרונים ארגוני הטרור ובדגש על חמאס להוציא אל הפועל פיגועים משמעותיים ביהודה שומרון ובישראל על מנת להביא להאצת ההסלמה.
שב"כ ומערכת הביטחון סיכלו מעל כ-290 פיגועים משמעותיים מתחילת 2015 (רובם בששת החודשים האחרונים) מהם 25 פיגועי חטיפה ו-15 פיגועי התאבדות.
לצד האמור ניתן לראות אפקטיביות רבה בסיכול טרור יהודי ובדגש על חשיפת התשתית אשר ביצעה את פיגוע דומא ופיגועים נוספים (הצתת כנסיית "הלחם והדגים" ועוד). אלה תרמו גם הם להרגעת המצב.
עם זאת עדיין מורגשת מתיחות רבה בשטח וקיימים גורמים שונים (בעיקר גורמי טרור פלסטינים ונוספים) הפועלים ללא לאות לערער היציבות בשטח.

ג. הממשלה דנה בעניין שיפור רמת הביטחון האישי במגזר הערבי וחיזוק הביטחון בירושלים, והחליטה כדלקמן:

1. להטיל על משרד האוצר והמשרד לביטחון הפנים לפעול לקידום תכנית פעולה רב שנתית לשנים 2020-2016 לטובת שיפור רמת הביטחון האישי במגזר הערבי ולטובת חיזוק הביטחון במחוז ירושלים (להלן – התכנית הרב-שנתית) אשר תכלול הקמת תחנות משטרה חדשות, חיזוק תחנות משטרה קיימות, חיזוק מערכים מבצעיים נוספים וחיזוק מערכי תמיכה במשטרה בהיקפים של 2600 תקנים חדשים, בעלות של 2 מיליארד שקלים חדשים אשר 1 מיליארד מתוכם יהיו בבסיס התקציב. אישור התכנית הרב-שנתית יהיה בהתאם למפורט להלן:
שלב א’ – בשנת 2016 יקצה משרד האוצר 500 תקני כוח אדם למשטרת ישראל. לטובת ביצוע שלב זה יקצה המשרד לביטחון הפנים מתקציבו 100 מיליון ש"ח בבסיס התקציב. יתר הסכום שיידרש לשלב א של התכנית, יוקצה ע"י משרד האוצר כסכום חד פעמי של עד 100 מיליון ש"ח, וזאת אם יידרש ובשים לב לקצב הביצוע של תקציב המשרד לביטחון הפנים בשנת 2016 ובאופן שלא יפגע בפעילות המשרד לביטחון הפנים. תקצוב 200 תקנים מתוך 500 התקנים האמורים לשנת 2017 ואילך, יידון במסגרת דיוני התקציב של שנת 2017, וככל שלא יימצא מקור במסגרת התקציב המתוכנן של המשרד לשנים 2019-2017 יוקטן הגיוס העתידי במשטרה בשנת 2017, בהתאמה לעלות התקנים האמורים. פתיחת תחנות המשטרה החדשות וחיזוק תחנות המשטרה הקיימות יקבעו בשיתוף משרד האוצר. כמו כן, יקבעו מדדים ויעדים מפורטים למימוש שלב א’.
שלב ב’ – במסגרת דיוני התקציב של שנת 2017 יגבשו יחד המשרד לביטחון הפנים ומשרד האוצר מתווה למימוש התכנית הרב-שנתית בשנים 2020-2017, לרבות בחינת קצב מימוש התוכנית ומציאת מקורות התקציב התוספתיים הנדרשים למימוש התכנית הרב-שנתית בשנים אלה.
2. אין בהחלטה זו כדי להוות אישור לשלב ב’ של התכנית הרב שנתית, אשר מותנה במציאת מקורות התקציב הנדרשים לשנים 2020-2017.

ד. הממשלה דנה בעניין תכנית לאומית ליישום היעדים להפחתת פליטות גזי חממה ולהתייעלות אנרגטית, והחליטה כדלקמן:

בהתאם לסעיף 2 להחלטת הממשלה מס. 542 מיום 20.09.2015, בעניין הפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת האנרגיה במשק (להלן – "החלטת ממשלה 542″), ולשם עמידה ביעדים הקבועים בהחלטת ממשלה זו, לנקוט בצעדים הבאים:
1. לצורך עמידה ביעד הלאומי לצמצום צריכת החשמל כאמור בסעיף 1(ב)(1) להחלטת ממשלה 542 –
א. להקים צוות מייעץ לשר האוצר ולחשבת הכללית בעניין תכנית למתן ערבויות מדינה, בהיקף של 500 מיליון ש"ח לתקופה של עשר שנים מיום קבלת ההחלטה, להלוואות לשם השקעה בהתייעלות אנרגטית והפחתת פליטות גזי חממה במשק; בראש הצוות יעמוד סגן בכיר לחשבת הכללית, וישתתפו בו נציג משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים (להלן – "משרד האנרגיה"), נציג אגף התקציבים במשרד האוצר (להלן – "אגף תקציבים"), נציג משרד הכלכלה והתעשייה ונציג המשרד להגנת הסביבה; הצוות יציע כללים למתן ערבויות בהתאם ליעדי החלטת הממשלה, לרבות בעניין זהות הגופים הזכאים לערבות, היקף ערבות מקסימלי, משך הערבות ותעדוף סוגי פרויקטים וטכנולוגיות על פני זמן, לרבות בחינת תיעדוף טכנולוגיות חדשניות ישראליות; הצעת הצוות תועבר לחשבת הכללית עד ליום 31.12.2016; תוחלת הסיכון של הערבות תתוקצב בסכום אשר יסוכם בין אגף החשב הכללי ואגף תקציבים;
ב. להקים ולהפעיל תכנית מענקים להשקעות בהתייעלות אנרגטית – התכנית תופעל באמצעות המנגנון הקיים להפחתת פליטות גזי חממה במרכז ההשקעות וברשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ובניהול משרד הכלכלה והתעשייה (להלן – כלכלה), המשרד להגנת הסביבה, משרד האנרגיה ונציג אגף תקציבים. המענקים יינתנו על בסיס תחרות על מחיר ההפחתה של טון גזי חממה וקוט"ש נחסך. תכנית המענקים תכלול, בין השאר, קריטריונים להעדפת רשויות מקומיות חלשות ועסקים קטנים ובינוניים, עידוד הפחתת זיהום אוויר מתעשייה ועידוד השקעות אשר ישלבו התקנות של טכנולוגיות חדשניות ישראליות. הפעלת התכנית תחל לא יאוחר מיום 01.09.2016. לצורך הפעלת תכנית המענקים יעמיד משרד האוצר תקציב בסך 300 מיליוני ש"ח בהרשאה להתחייב כאמור בהחלטת ממשלה 542.
2. להטיל על שר האנרגיה להגיש לממשלה תכנית לאומית רב שנתית מפורטת להתייעלות אנרגטית לשנת 2030, בהתאם לסמכותו לפי חוק מקורות אנרגיה, התש"ן–1989. התכנית תוגש עד ליום 31.10.2016 בהסכמה עם שר האוצר ובהתייעצות עם השר להגנת הסביבה, ותכלול, בין היתר, את הצעדים הנדרשים ליישום החלטה מספר 542, בנוסף לאלה המפורטים בהחלטה זו.
3. להטיל על מנכ"ל משרד האנרגיה, בהתייעצות עם הרשות הממשלתית לשירותים – חשמל (להלן – רשות החשמל), משרד האוצר והמשרד להגנת הסביבה לבחון ולגבש עד ליום 30.11.2016, צעדים להשגת יעד צמצום צריכת החשמל. הבחינה תכלול בין היתר את האמצעים והמנגנונים המפורטים להלן, וככל הנדרש ליזום תיקון חקיקה לשם כך:
א. מנגנון להפקת חשמל לא-מיוצר (קוט"ש נחסך-NEGAWATT) מספקי חשמל, יצרני חשמל, צרכני חשמל, ובעלי רישיונות אחרים במשק החשמל.
ב. שימוש בחשבונות החשמל כמסלקה, לצורך החזר הלוואות שניתנו לצרכני חשמל עבור השקעות בהתייעלות אנרגטית ובהתחשב בחשיפה כספית לספקי החשמל מיישום מנגנון זה.
4. להטיל על שר האוצר, בהתייעצות עם שר האנרגיה, לבחון את עדכון מדיניות המיסוי לפחת מואץ למוצרים חסכי אנרגיה. הבחינה והגשת ההמלצות תסתיימנה לא יאוחר מיום 30.9.2016.
5. להטיל על שר האוצר להעניק הטבת מס בדמות פחת מואץ בשיעור של 20% לתקופה של שלוש שנים, למתקנים עסקיים בטכנולוגיה פוטו-וולטאית, אשר ישתלבו בהסדרת מונה נטו של רשות החשמל.
6. להטיל על שר האנרגיה, בהתייעצות עם השר להגנת הסביבה, שר הבינוי והשיכון ושר האוצר לבחון את מכלול האמצעים הנדרשים לצורך גיבוש תקנות לפי חוק מקורות אנרגיה, התש"ן–1989 מבלי לגרוע מהליכי ההתקנה לפי חוק מקורות אנרגיה, אשר יקבעו חובת דירוג אנרגטי של בנייני מגורים ומשרדים חדשים, על בסיס תקן ישראלי מספר 5282. גיבוש האמצעים יתחשב, בין היתר, בעמידה בבחינת ניתוח עלות מול תועלת. הבחינה תבוצע עד יום 30.09.2016.
7. להטיל על השר להגנת הסביבה, בהתייעצות עם שר האוצר, שר הבינוי והשיכון ושר האנרגיה לגבש ולהגיש לממשלה, עד ליום 30.9.2016, תכנית מפורטת הכוללת אמצעים להפחתת פליטות במבנים קיימים וחדשים בישראל, במטרה להשיג יעד להפחתת פליטות גזי חממה בסקטור המבנים, בסך של 5.9 מיליון טון גזי חממה (mtCO2e) בשנת 2030. הבחינה תכלול, בין השאר, את המרכיבים הבאים:
א. בחינת אמצעים להרחבת מספר המבנים החדשים שייבנו עד שנת 2030 על פי תקן הבנייה הירוקה מס’ 5281 וקביעת יעדים להרחבה האמורה בסקטור המבנים המסחרי והציבורי, בכפוף לבחינה לפי סעיף קטן ו.
ב. בחינה של אמצעים טכנולוגיים להשגת הפחתת פליטות במבנים ואת היתכנות יישומם בכפוף לבחינה האמורה בסעיף א’.
ג. קביעת כלים כלכליים לתימרוץ ולסיוע לעמידה בתקן בנייה ירוקה, אשר שילובם במסגרת פעילות המנגנונים המפורטים בסעיף 1 לעיל ייבחן על ידי הגורמים הנזכרים באותו סעיף.
ד. הגדלת מספר הגורמים העוסקים בהתעדה של תקן בנייה ירוקה, בתיאום עם משרד הכלכלה.
ה. בחינת עלות-תועלת של מכלול האמצעים הנדרשים, ובמידת הצורך של אמצעים חדשים, לרבות בחינת מידת הישימות של יעד ההפחתה הכולל לסקטור המבנים אשר נקבע ברישא לסעיף זה.
8. לצורך השגת יעדי ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת, כאמור בהחלטת ממשלה 542, לבצע את הפעולות הבאות:
א. להטיל על שר האנרגיה, בהתאם לסעיף 57א לחוק משק החשמל, לפרסם עד ליום 31.12.16, תכנית לצורך השגת יעדי ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת. התכנית תתחשב בין השאר –
(1) בתועלות המשקיות והטכניות, ובישימות והזמינות, של הטכנולוגיות השונות לייצור אנרגיה מתחדשת.
(2) בשיקולי תפעול של משק החשמל הנובעים משילוב מתקנים לייצור של אנרגיה מתחדשת בטכנולוגיות השונות.
(3) מזעור עלויות משקיות ושיקולי מדיניות אחרים.
ב. להנחות את רשות החשמל לקבוע, עד ליום 31.06.2017, בהתאם לסמכויותיה על פי דין, הסדרים ליישום התכנית שקבע שר האנרגיה כאמור בסעיף קטן (א).
ג. להטיל על שר האנרגיה, בהתאם לסעיף 57א לחוק משק החשמל, להמשיך לפעול למימוש היעד של 10% ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות מסך צריכת החשמל של המדינה בשנת 2020, בהתאם להחלטת הממשלה מס’ 4450 מיום 29.1.09.
ד. להקים צוות בינמשרדי בראשות מנכ"ל משרד האנרגיה ובהשתתפות נציגי רשות החשמל, נציגי משרד האוצר לרבות נציג ממנהל התכנון, ונציגי רשות מקרקעי ישראל, משרד הפנים, משרד הכלכלה, המשרד להגנת הסביבה והשמאי הממשלתי, לבחינת החסמים להקמת מתקני ייצור חשמל באנרגיות מתחדשות ומתן המלצות מתאימות לצמצום החסמים האמורים. הצוות יבחן בין השאר את הנושאים הבאים –
(1) הארכת תקופת רישיון הייצור של מתקנים לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת לתקופה ארוכה מ-20 שנים, בהתחשב באורך החיים הכלכלי של המתקנים.
(2) ביטול או הפחתת הדרישה להעמדת הון עצמי עבור מתקני ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת.
עד ליום 30.9.2016 יפרסם הצוות את המלצותיו בדבר צמצום חסמים.
ה. משרד האנרגיה והמשרד להגנת הסביבה יפעלו להסרת חסמים בקידום התכנון לשימוש בקרקעות בהיקפים גדולים לאנרגיות מתחדשות, בכפוף לכל דין ובמטרה לעמוד ביעדי האנרגיה המתחדשת.
ו. להטיל על שר האוצר, בתפקידו כיו"ר מועצת מקרקעי ישראל, להביא לפני מועצת מקרקעי ישראל הצעת החלטה לקביעת מחיר אחיד להקצאת קרקע להקמת מתקנים לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות, בהתחשב בסוג המיזם וייעוד הקרקע, ועל-פי כללים שייקבעו על ידי השמאי הממשלתי הראשי.
ז. להטיל על רשות מקרקעי ישראל לבחון הקלות לדו-שימושיות בקרקע לשם עידוד הקמת מתקנים לאנרגיות מתחדשות, בכפוף לכל דין.
ח. להטיל על שר האוצר להשלים במהירות האפשרית את הליך החקיקה למתן פטור ממס הכנסה ליחיד שהינו יצרן חשמל ביתי, עד הכנסה שנתית של 18,000 ש"ח (במחירי 2008), מייצור חשמל מאנרגיה פוטו-וולטאית ואנרגית רוח.
ט. להנחות את החשבת הכללית באוצר לבחון, עד ליום 1.6.2016, שילוב של מתקנים פוטו וולטאים על גגות המבנים שבאחריותה, בכפוף לכל דין.
י. להטיל על השר להגנת הסביבה להשלים, עד ליום 30.09.2016, מפת רגישויות של בעלי כנף המתבססת על עבודה מקצועית במשרד להגנת הסביבה, במטרה להגדיל את הוודאות למתקני ייצור חשמל באנרגית רוח.
יא. לתקן את החלטת הממשלה מספר 2117 מיום 22.10.2014, בנושא "יישום יעדי הממשלה לייצור חשמל ממקורות מתחדשים – דיון בעררים על החלטת ועדת השרים לעניין קידום, פיתוח ויישום אנרגיות מתחדשות", כך שבסעיף ה’ להחלטת הממשלה הקודמת, לגבי ההספק המוצע לרשת של התחנה הפוטו וולטאית, במקום "MW30″ יבוא "עד 40MW".
9. להקים צוות בהשתתפות שני נציגים ממשרד האנרגיה, ומהם אחד שיהיה נציג רשות החשמל, נציג משרד האוצר, נציג משרד הכלכלה ונציג המשרד להגנת הסביבה, לצורך בחינה וגיבוש אמצעים להפחתה נוספת של פליטות גזי חממה במשק, לרבות במשק החשמל, במטרה לעמוד ביעדים הלאומיים להפחתת פליטות גזי חממה, אשר נקבעו בהחלטת ממשלה 542. הצוות יבחן בין היתר, את אופן השימוש בפחם לייצור חשמל תוך הבטחת הביטחון האנרגטי ואת השימוש בביומסה כדלק חלופי. הצוות יגיש את המלצותיו לשר האוצר, השר להגנת הסביבה ושר האנרגיה, עד ליום 30.08.2016.
10. להקים ועדת היגוי בראשות נציג משרד הכלכלה, אשר חבריה יהיו נציג משרד האוצר, שני נציגי משרד האנרגיה, ומהם אחד שיהיה נציג רשות החשמל, נציג הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ונציג המשרד להגנת הסביבה, אשר תגבש עד ליום 30.9.2016, המלצות לתכנית לתמיכה ולקידום טכנולוגיות ישראליות בתחומי ההתייעלות האנרגטית, האנרגיה המתחדשת, רשת חכמה, אגירת אנרגיה והפחתת פליטות גזי חממה. התכנית תכלול כלי סיוע כמפורט להלן:
א. כלים פיננסיים לתמיכה בטכנולוגיות הזנק, לטכנולוגיות הנמצאות בשלב הדגמת מתקן חלוץ ולהחדרת הטכנולוגיות לשוק הישראלי ולשווקים בחו"ל. כמו כן, יצירת כלי פיננסי ייעודי לתמיכה בחברות הנמצאות בשלב הדגמה מסחרית ראשונה.
ב. כלים לשיווק, קידום השקעות וקידום אסטרטגי של סקטור האנרגיה המתחדשת וההתייעלות האנרגטית בשוק הישראלי ובשווקי חו"ל, לרבות מנגנון לניהול ורישות קהילת יזמים, משקיעים, חברות ואנשי עסקים, הפועלים לקידום פתרונות בתחומי האנרגיה המתחדשת וההתייעלות האנרגטית בישראל.
ג. כלים משלימים, לרבות בחינה והמלצות על שינויי רגולציה נדרשים להסרת חסמים, וכלים נוספים לקידום התעשייה ככל שיימצא לנכון.
11. להטיל על שר האנרגיה, בהתייעצות עם שר הכלכלה, שר האוצר והשר להגנת הסביבה, לבחון ולגבש את אופן הסיוע למתקני חלוץ והדגמה מסחרית לייצור חשמל ולמתן שירותי מערכת באנרגיה מתחדשת. הבחינה תכלול, בין היתר, מנגנוני תמיכה לרבות מענקים לטכנולוגיות ישראליות חדשות, כאמור בסעיף זה. הבחינה תבוצע עד ליום 30.6.2016; וכן לתקן את סעיף ג.6. להחלטת הממשלה מס. 3484 מיום 17.7.2011, ולקבוע כי מכסה של 50 מגה וואט למתקנים לייצור חשמל באמצעות מתקני חלוץ של טכנולוגיות חדשניות, שפקעה ביום 31.12.2015, תמשיך לחול, עד להפעלת תכנית חליפית בהתאם לסעיף זה ולכל המאוחר עד ליום 31.12.2018.
12. להטיל על שר התחבורה והבטיחות בדרכים (להלן – "שר התחבורה") ושר האוצר, בהתייעצות עם השר להגנת הסביבה, לגבש ולהפעיל תכנית לעידוד השימוש בתחבורה ציבורית ולמימוש יעדי צמצום הנסועה הפרטית כמפורט בסעיף 1ב(2) להחלטת ממשלה 542. עד ליום 30.06.2017 יפרסמו שר התחבורה ושר האוצר תכנית למימוש יעדי צמצום הנסועה הפרטית.
13. להטיל על שר התחבורה ושר האוצר, בהתייעצות עם שר האנרגיה, השר להגנת הסביבה, ומנהלת תחליפי נפט במשרד ראש הממשלה, לבחון כלים כלכליים, לרבות תמריצים כלכליים בנוסף להמלצות ועדת מיסוי ירוק 3 שהוקמה מכוח החלטת ממשלה מס. 5327 מיום 13.1.2013, לעידוד הפחתת פליטות גזי חממה בסקטור התחבורה. עד ליום 30.06.2017 יפרסמו שר התחבורה ושר האוצר המלצות ליישום כלים כלכליים לעידוד הפחתת פליטות גזי חממה בסקטור התחבורה.
14. להטיל על שר האנרגיה ושר האוצר, בהתייעצות עם שר התחבורה, השר להגנת הסביבה ומנהלת תחליפי נפט במשרד ראש הממשלה לבחון כלים כלכליים, לרבות תמריצים כלכליים ומדיניות מיסוי, לעידוד תשתיות לשינוי תמהיל הדלקים במשק, באופן שיפחית פליטות גזי חממה בסקטורים השונים במשק. עד ליום 31.12.2016 יפרסמו שר האנרגיה ושר האוצר המלצות ליישום כלים כלכליים לעידוד תשתיות לשינוי תמהיל הדלקים במשק.
15. לצורך צמצום צריכת האנרגיה של משרדי הממשלה –
א. להטיל על כלל משרדי הממשלה ויחידות הסמך, למנות אחראי אנרגיה, וזאת עד ליום 31.5.2016. אחראי האנרגיה המשרדי ידווח, אחת לשנה, באמצעות טופס מקוון באתר האינטרנט של משרד האנרגיה, על פי דרישת מנכ"ל משרד האנרגיה או נציג מטעמו, ולא יאוחר מיום הראשון במרץ בכל שנה, על צריכת האנרגיה המשרדית בשנה שחלפה ועל הפעולות והאמצעים שננקטו להפחתתה, ויפעל לצמצומה.
ב. להטיל על שר האנרגיה לגבש ולהעביר קורס הכשרה לעובדי הממשלה שימונו כאחראי האנרגיה המשרדי. משרד האנרגיה יפרסם את נתוני צריכת החשמל של כלל משרדי הממשלה ויחידות הסמך בכל שנה.
ג. להטיל על נציבות שירות המדינה, בתיאום עם משרד האנרגיה, משרד האוצר והמשרד להגנת הסביבה לגבש ולהפעיל עד ליום 30.6.2016 מנגנונים לעידוד התייעלות אנרגטית במשרדי ממשלה כאמור, לשם עידוד קידום חיסכון בצריכת האנרגיה המשרדית.
16. להטיל על שר האנרגיה ושר האוצר, בהתאם לסמכותם לפי סעיף 19 לחוק משק החשמל, לתקן את תכנית הפיתוח של חברת החשמל כך שלא תכלול את הקמת תחנת הכוח D באשקלון, לאחר מיצוי התייעצות עם רשות החשמל.
17. להקים ועדת היגוי ומעקב לעניין הפחתת פליטות גזי חממה בראשות נציג המשרד להגנת הסביבה ובהשתתפות שני נציגים של משרד האנרגיה, ומהם אחד שיהיה נציג רשות החשמל, המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה, משרד האוצר, משרד הכלכלה, משרד התחבורה, משרד הפנים, משרד הבינוי ושיכון, משרד החוץ, משרד הבריאות ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן – "ועדת ההיגוי"). להטיל על ועדת ההיגוי –
א. לבצע מעקב על ביצוע החלטת ממשלה זו ולדווח לממשלה עד ליום 31 בדצמבר מדי שנה על ביצוע ההחלטה, ועל עמידה ביעדים שנקבעו בה ובהחלטת ממשלה 542. להכין ולהגיש למזכירות אמנת האקלים של האו"ם דיווחים תקופתיים בהתאם להנחיות מזכירות האמנה.
ב. לבחון מעת לעת את יעילות האמצעים השונים המפורטים בהחלטה זו בהתאם לשיקולי עלות – תועלת משקיים והתקדמות הממשלה לקראת עמידה ביעדים שנקבעו בהחלטת הממשלה 542, ולהמליץ על עדכון האמצעים בהתאם לצורך.
יובהר, כי מסגרת התקציב שנקבעה לעניין זה בהחלטת ממשלה 542 הינה סופית ולא יוקצה תקציב נוסף הנובע מהחלטה זו למענקים או להלוואות.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (2 הצבעות, ציון ממוצע: 5.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

Funzing-Fl

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-I

rightama

תגובות אחרונות