הודעת ממלא מקום מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 22 במאי 2016

הודעת ממלא מקום מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 22 במאי 2016

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"מלכתחילה, כשהקמנו את הממשלה אמרתי שהכוונה שלי היא להרחיב את הממשלה, 61 זה יותר טוב מ-59, אבל ממשלה רחבה ככל האפשר זה הדבר החשוב ביותר למדינת ישראל. אנחנו עדיין בעיצומם של מהלכים להרחבת הממשלה. אני חושב שקואליציה רחבה יותר תעזור לנו לעמוד באתגרים הרבים מולנו, וגם לנצל הזדמנויות.

אני רוצה להבהיר שהממשלה הרחבה תמשיך לחתור לתהליך מדיני עם הפלסטינים, ונעשה זאת תוך כדי הסתייעות בגורמים באזור. אני אישית שוקד על זה הרבה, בהרבה מקומות, ואני מתכוון להמשיך לעסוק בזה.

הממשלה תאשר היום מתווה גז מתוקן. ההסכם החדש מטמיע בתוכו את ההערות שקיבלנו מבית המשפט העליון. כעת, הדבר החשוב ביותר הוא לא להתעכב, אלא להתקדם ולהביא את הגז, שמביא גם משאבים עצומים לאזרחי ישראל ברווחה, בחינוך, בבריאות ובעצם בכל תחומי החיים. אני חושב שזה צעד חשוב ביותר, אפילו היסטורי, לכלכלת ישראל ולרווחת האזרחים. אנחנו משתמשים במתנה שהעניק לנו הטבע לטובת המדינה ואזרחיה.

ההישג הזה הוא קודם כל רשום לזכותך, יובל שטייניץ. כשר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים אתה עבדת בצורה נמרצת, יצירתית וללא לאות. אני מאוד מעריך את זה, ואני חושב שאזרחי ישראל צריכים להעריך את התרומה שלך. אני רוצה לציין שהיו כאן הרבה אנשים שתמכו ופעלו בנושא. אני חושב שהעבודה שלהם הייתה חיונית, ואני אציין שני אנשים, זה לא אומר שלא היו רבים אחרים: האחד הוא אבי ליכט, בסיוע המשפטי היצירתי והמוצלח מאוד שהוא נתן כאן; השני הוא מנכ"ל משרד ראש הממשלה, אלי גרונר. אני מבקש להודות גם לכם וגם לכל מי שסייע בידכם.

לפני שאני אעביר את זכות הדיבור ליובל שטייניץ, אני רוצה לברך את הפועל באר שבע על זכייתה בהישג הגדול באליפות המדינה בכדורגל, אחרי 40 שנה. אני חושב שהרבה דברים מתרחשים בנגב ובבאר שבע בפרט. באר שבע הופכת במהירות לבירת הסייבר של ישראל, ועכשיו היא גם בירת הכדורגל. אני חושב שאנחנו יכולים לברך אותה בשם כל אזרחי המדינה, כולל תושבי תל-אביב."

השר יובל שטייניץ אמר:

"לאחר החלטת בג"צ בעניין מתווה הגז, שדחתה את סעיף היציבות במתכונת המקורית שלו, במשך חודשיים קיימתי ישיבות, פגישות ומאמצים, והצלחנו להגיע לפתרון יצירתי, בהתאם לפסיקת בג"צ.
הפתרון הזה מאפשר לנו לשמור על סביבה מעודדת השקעות. יחד עם זאת, מהסעיף הזה הוסרה ההתחייבות להתנגדות אוטומטית לכל חקיקה או למהלך בכנסת בנושא הגז, ונשמר גם שיקול דעת לממשלות הבאות בתחום הזה, שכמובן צריך לשמור על סביבה שמאפשרת ומעודדת את ההשקעות האדירות במשק הגז.

המתווה הזה ומשק הגז בכלל, אחרי עיכוב של שש שנים, לא שנה ולא שנתיים אלא שש שנים מאז שהתגלה "לוויתן", סוף סוף בחודש ינואר התחיל בפיתוח שלו.

לאחר חודשיים הצלחנו להגיע למצב, שעם התיקון בסעיף 1 במתווה, שאנחנו נאשר היום, המתווה הזה יישאר בתוקף, ופיתוח שדות הגז, שהחל סוף סוף, שש שנים לאחר גילויו של "לוויתן", יימשך.

לא רק זה, חשוב לא פחות – התיקון הזה והחזרת המתווה לתוקף, המתווה נשאר בתוקף, אבל ההבטחה שהוא נשאר בתוקף גם בעתיד, מאפשרת לנו לא רק לפתח את שדה הגז "לוויתן", אלא גם לפתוח בהמשך השנה את המים הכלכליים לחיפושים נוספים על ידי חברות בינלאומיות נוספות, כי כנראה יש עוד שדות גז גדולים מאוד, עוד כמה "לווייתנים", שבשש השנים האחרונות הכל הוקפא ואיש לא דאג לחפש ולחשוף אותם.

זה פתרון יצירתי, ואני שמח מאוד שהצלחנו להגיע אליו. נותרה לנו הבעיה של יחסי אמון עם מדינות שכנות ועם אירופה, שקצת הזדעזעו בחודשיים האחרונים, ואנחנו נצטרך כמובן לראות איך אנחנו מבטיחים למדינות שכנות וגם למדינות באירופה ביטחון שאפשר לרכוש גז מישראל ולהסתמך על כך לשנים ארוכות קדימה.

כמו שנאמר: אף על פי כן נוע תנוע, ואף על פי כן, בסוף בסוף, אחרי עיכובים של שנים, עם ישראל יראה ברכה באוצרות הטבע העצומים של מאגרי הגז שנחשפו בים התיכון, וסוף סוף אנחנו מתחילים וממשיכים בפיתוח המאגרים המרכזיים שלנו וחשיפת מאגרים חדשים.

ראש הממשלה, אתה הודית לכמה גורמים, ואכן אבי ליכט עשה עבודה נהדרת, אבל אני רוצה לציין שני אנשים נוספים שממש ביצעו את השלב האחרון של גיבוש הפתרון ביחד אתי: האחד הוא שאול מרידור, מנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים; השנייה היא, ראש המטה שלי, סיוון דטאוקר. בנוסף לתודות לאבי ליכט ולאלי גרונר, אני רוצה גם לציין שגם הם השקיעו מאמץ אדיר ותרמו תרומה משמעותית בשבועיים האחרונים לגיבוש הפתרון הזה."

ב. הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959 ולהחלטת הממשלה מס’ 2543 מיום 29.9.2002, לאשר את מינויו של אבי ליכט לתפקיד המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ניהול ותפקידים מיוחדים) במשרד המשפטים.

תוקף המינוי שמונה שנים החל מיום 22.5.2016.

ג. הממשלה דנה במינוי קונסול כללי בניו-יורק, ארצות הברית, והחליטה כדלקמן:

1. לנוכח האתגרים העומדים בפני ישראל בנסיבות הנוכחיות ובעת הזו, ובהתאם לסעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט–1959, למנות את דניאל דיין לקונסול כללי בניו יורק, ארצות הברית, וזאת במקום מינויו לתפקיד שגריר ישראל בברזיל (החלטת הממשלה מס. 526 מיום 6.9.2015).

2. בהמשך להחלטת הממשלה מספר 4470 מיום 8.2.2009, לקבוע את תקופת כהונתו לתקופה בת 3 שנים, וזאת מטעמים מדיניים. ניתן יהיה להאריך תקופה זו עד לתקופה כוללת בת 4 שנים, וזאת לפי המלצת שר החוץ.

ד. הממשלה דנה בתיקון המתווה להגדלת כמות הגז הטבעי המופקת משדה הגז הטבעי "תמר" ופיתוח מהיר של שדות הגז הטבעי "לוויתן", "כריש" ו"תנין" ושדות גז טבעי נוספים, והחליטה כדלקמן:

בהמשך להחלטת הממשלה מס’ 476 מיום 16.08.2015 שעניינה "מתווה להגדלת כמות הגז הטבעי המופקת משדה הגז הטבעי "תמר" ופיתוח מהיר של שדות הגז הטבעי "לוויתן", "כריש" ו"תנין" ושדות גז טבעי נוספים" (להלן: החלטת ממשלה 476), ולהחלטה בדבר פטור מהגבלים עסקיים, בהתאם לסעיף 52 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 (להלן – חוק ההגבלים העסקיים) שניתן על ידי שר הכלכלה והתעשייה ופורסם ברשומות ביום 22.12.2015:

1. לשוב ולאמץ את החלטת ממשלה 476, למעט פרק י’ להחלטת ממשלה 476, שכותרתו "סביבה רגולטורית יציבה" אשר במקומו יבוא:

י. קיום סביבה רגולטורית המעודדת השקעות
1. הממשלה מודעת לכך שפיתוח מקטע הפקת הגז הטבעי בעומק הים הוא בעל מאפיינים ייחודיים ומחייב השקעות עתק. מדובר בהשקעות חריגות בהיקפן לעומת השקעות אחרות במשק הישראלי. כך, בעלי הזכויות בחזקות השקיעו עד כה למעלה מ-5 מיליארד דולר ארה"ב וקיבלו על עצמם להשקיע סכומים דומים נוספים. השקעות אלה משרתות אינטרס ציבורי חשוב.

2. הממשלה מכירה בצורך בסביבה רגולטורית המעודדת השקעות של חברות בינלאומיות ומקומיות במקטע חיפוש הגז הטבעי והפקתו, ובכלל זה קבלת המימון הנדרש במקטע זה מגופים פיננסיים מקומיים ובינלאומיים. סביבה זו משרתת את האינטרס הציבורי. לכן, מבקשת הממשלה ליצור תנאים אשר יסייעו להגביר את האמון, להחיש את ההשקעות במקטע האמור, לקדמן וכן לעודד השקעות נוספות במקטע זה, לרבות באמצעות כניסת משקיעים חדשים.

3. החלטת הממשלה מבוססת אף על חובתם של בעלי הזכויות הנוכחיים בחזקות לפתח את החזקות במהירות ובשקידה ראויה בהתאם לשטרי החזקה והוראות חוק הנפט. בנוסף, היא מבוססת על התחייבותם של בעלי הזכויות הנוכחיים בחזקות לעמוד בכל תנאי המתווה המפורט בהחלטת ממשלה 476.

4. בשנים האחרונות קידמה הממשלה מספר מהלכים משמעותיים ומהותיים לשם הסדרת מקטע הפקת הגז הטבעי. מדובר בעיקר בחוק מיסוי רווחי נפט ובהחלטת ממשלה 442 (על תיקוניה בהחלטת ממשלה 476) העוסקת בעיקר בהבטחת האספקה של הגז הטבעי למשק המקומי. לאלה יש לצרף את ההסדר המבני בהתאם לפטור לפי חוק ההגבלים העסקיים, כפי שנקבע בהחלטת שר הכלכלה והתעשייה לפי סעיף 52 לחוק ההגבלים העסקיים.

5. לפיכך מחליטה הממשלה כי:
א. אם יהיו שינויים בחקיקה שהם מהותיים בעיני המשקיע הסביר, בשיעור חלקו המירבי של הציבור ברווחים של בעלי הזכויות בחזקות (שיעור ה – government take), הממשלה תבחן בחיוב גיבוש פתרונות לקיום הכדאיות הכלכלית המקובלת בפרויקטים דומים בענף בעולם להשקעות שבוצעו לשם פיתוח החזקה (להלן: בחינת הממשלה).

בחינת הכדאיות הכלכלית תתחשב בהשקעות שבוצעו מיום מתן רישיונות החיפוש שקדמו לחזקה הנדונה, וכן בהשקעות שיבוצעו על פי תכנית הפיתוח המאושרת לאותה חזקה.

יובהר כי החלטת הממשלה אינה מתייחסת לשינוי רוחבי במשטר המס שאינו מתייחס למקטע הפקת הגז הטבעי בלבד.

ב. הממשלה רואה חשיבות בשינויים במשטר הפיסקלי, לרבות שינויי חקיקה, שתכליתם הגשמת העקרונות שבבסיס חוק מיסוי רווחי נפט וחוק הנפט וכן בשינויים שתכליתם הגנה על חלקו הראוי של הציבור כפי שהוא מעוגן כיום בחוקים אלה.

מבלי לגרוע מעקרון כללי זה, הממשלה רואה חשיבות בסגירת פרצות מס ובהבהרת הדין הקיים, כולל באמצעות תיקוני חקיקה. כמו כן, הממשלה רואה חשיבות בקידום הליכי גבייה ובתיקונים שוטפים בתחום דיני המס והתמלוגים, אף אם יש לכל אלה השלכות על בעלי הזכויות בחזקות, לרבות השלכות פיסקליות.

ג. אם יהיו שינויים מהותיים בהסדרים שנקבעו בהחלטת הממשלה מס’ 442 מיום 23.6.2013 (על תיקוניה בהחלטת ממשלה 476), הממשלה תבחן בחיוב גיבוש פתרונות לקיום הכדאיות הכלכלית המקובלת בפרויקטים דומים בענף בעולם להשקעות שבוצעו לשם פיתוח החזקה (להלן: בחינת הממשלה).

בחינת הכדאיות הכלכלית תתחשב בהשקעות שבוצעו מיום מתן רישיונות החיפוש שקדמו לחזקה הנדונה, וכן בהשקעות שיבוצעו על פי תכנית הפיתוח המאושרת לאותה חזקה.

אמירה זו מתייחסת למגבלות אשר ההסדרים הללו מטילים על בעלי הזכויות הנוכחיים בחזקות.

יובהר כי עמדה זו אינה מתייחסת לשינוי רוחבי במשטר הנורמטיבי שאינו מתייחס למקטע הפקת הגז הטבעי בלבד וכן להליכי אכיפה על פי הדין הקיים.

ד. במסגרת בחינת הממשלה, תשקול הממשלה, בין היתר, קיומם של חוזי יצוא שנחתמו על בסיס אישורי יצוא שניתנו על פי דין.

ה. בחינת הממשלה תימשך לא יותר מחמישה חודשים מעת כניסתו לתוקף של השינוי המהותי בהתאם לסעיפים קטנים (א) או (ג) ולא יאוחר משישים ימים לאחר קבלת כל החומר הרלוונטי לשם הליך בחינת הממשלה, לפי המוקדם.

ו. ייבחן בקפדנות כל שינוי באסדרה של המקטע שעלול להשפיע מהותית על כדאיות ההשקעה של בעלי הזכויות בחזקות בפיתוח של החזקות. בעת קביעת כללי האסדרה ישאף המאסדר להתאים את האסדרה, במידת האפשר, לסטנדרטים המקובלים במדינות ה- OECD, בהן מתקיימת תעשיית נפט וגז. יודגש, כי אין בעמדה זו כדי להביא למניעת התפתחותה של אסדרה במקטע, לרבות חקיקה ראשית וחקיקת משנה, הנחיות, הליכי אכיפה, והחלטות של גופים מוסמכים על פי דין.

6.
א. האמור בסעיף 5 נכון למשך 10 שנים מיום קבלת החלטת ממשלה 476 בכפוף לעמידתם של כל בעלי הזכויות הנוכחיים בחזקות בתנאי המתווה שנקבע בהחלטת ממשלה 476. בחינת מדיניות הממשלה לאחר תקופה זו תיעשה בהתאם לנסיבות באותה עת.

ב. על מנת לקדם פיתוח מהיר ככל האפשר של שדה "לוויתן", יחולו ההסדרים הבאים:
(1) עד סוף שנת 2017 יהא על בעלי הזכויות בחזקות לוויתן להתקשר בהסכמים מחייבים לרכישת ציוד ושירותים לצורך פיתוח החזקה בסכום של 1.5 מיליארד דולר ארה"ב לפחות, בנוסף לסכומים שהושקעו עד למועד קבלת החלטת ממשלה 476. אם לא תבוצע התקשרות כאמור, הממשלה תשוב ותשקול את הצורך במדיניותה לעידוד ההשקעות על פי החלטה זו בהתחשב, בין היתר, בהוראות סעיף ג(3) להחלטת ממשלה 476.

(2) לאחר חמש שנים מהמועד הקובע כהגדרתו בהחלטת הממשלה 476, תהא הממשלה רשאית לבחון את מדיניותה לעידוד ההשקעות על פי החלטה זו. אם במועד האמור החלה הזרמת גז משדה "לוויתן" למשק המקומי, או אם יוברר באותו מועד כי בעלי הזכויות בחזקות "לוויתן" השקיעו בהן בפועל, מיום קבלת הרישיונות שקדמו לחזקות "לוויתן", סכום של ארבעה מיליארד דולר ארה"ב לפחות והם מצויים בשלב מתקדם של פיתוח חזקות לוויתן, אזי לא תשונה המדיניות עד לחלוף 10 שנים מיום קבלת החלטת ממשלה 476.

(3) אין באמור בסעיפים קטנים (1) ו-(2) בכדי לגרוע מסמכויות השר והממונה על ענייני הנפט לפי חוק הנפט, התשי"ב-1952 ושטרי החזקה.
(4) בעת הפעלת הסמכות על פי סעיפים קטנים (1) ו-(2) ייעשה מאמץ שלא לפגוע בפעולות לחיפוש גז טבעי ולפיתוח שדות גז טבעי נוספים מעבר ל"תמר" ול"לוויתן".
ג. ככל שנקבעו במסגרת המתווה הכולל, כפי שנקבע בהחלטת ממשלה 476 ונספחיה, לוחות זמנים אחרים שבמסגרתם תימנע הממשלה מעריכת שינויים בהתאם לסמכויות מסוימות – יחולו לעניין זה לוחות הזמנים הספציפיים שנקבעו בהחלטת ממשלה 476.

ד. כל ההסדרים הנוגעים לקיום סביבה רגולטורית המעודדת השקעות אינם מתייחסים לאסדרה על כל צורותיה שהליכי השימוע לגביה החלו לפני מועד החלטת ממשלה 476 או שהוצגו לבעלי הזכויות בחזקות לפני מועד החלטת ממשלה 476. ההסדרים אף אינם מתייחסים לאסדרה המפורטת בהחלטת ממשלה 476.

7.
א. שינוי תנאי החזקות ייעשה מכאן ואילך בנסיבות חריגות ובתנאים שנקבעו לשינוי תנאי החזקה של חזקות לוויתן (סעיף 32 לשטר חזקה "לוויתן דרום" ו"לוויתן צפון").

ב. העברת זכויות של בעלי הזכויות בחזקות ושעבודן לאחרים תיעשה בהתאם לחוק הנפט ולהוראות מכוחו. בהתאם, בקשות להעברת זכויות נפט ושעבודן תאושרנה בהתאם להוראות הדין.

ג. הממשלה מכירה בכך שפיתוח יעיל של זכויות נפט מצריך קבלת אישורים רגולטורים תוך פרקי זמן סבירים. זאת, כדי לאפשר את הקדמת ביצוע השקעות. לפיכך, הממשלה מנחה את המאסדרים לדון בנושאים המחייבים את הפעלת סמכותם בכל הנוגע לפתוח המאגרים בפרקי זמן סבירים.

8. "החזקות" – "תמר" ו"לוויתן".

2. להטיל על שר הכלכלה והתעשייה ועל שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים לבחון, ככל שיהיה צורך בכך, את לוחות הזמנים בקשר עם הגדרת "המועד הקובע לכריש ותנין" שבנספח א’ להחלטת ממשלה 476. אם יתברר כי קיים צורך בהארכה, אזי ההארכה תהיה לתקופה שלא תעלה על חודשיים.
ה. הממשלה דנה בעניין קביעת מנגנון לחילופי חברים בוועדת שירות המדינה ומינוי נציגת ציבור בוועדה, והחליטה כדלקמן:
1. קביעת מנגנון לחילופי חברים בוועדת שירות המדינה (להלן: "הוועדה"):
לקבוע כי בתחילת כל שנה קלנדרית יוחלף אחד מנציגי הציבור בוועדה, בהתייעצות עם נציב שירות המדינה, בהתאם לאמור להלן:

כשלושה חודשים לפני תום השנה יפנה נציב שירות המדינה לראש הממשלה, לצורך החלפת נציג ציבור בוועדה.

במסגרת הפניה ימליץ נציב שירות המדינה על נציג הציבור שיש להחליפו, בהתאם לקריטריונים הבאים: משך זמן החברות בוועדה ומידת הנוכחות בישיבות הוועדה.
ככל שבשנה מסוימת לא יתחלף מי מהמנכ"לים החברים בוועדה בשל סיום כהונתו, יוחלף אחד המנכ"לים בוועדה באותו אופן שבו יוחלף נציג ציבור, כאמור לעיל.
ראש הממשלה ימליץ לממשלה את מי למנות במקום החברים שיוחלפו. נציב שירות המדינה רשאי להציע לראש הממשלה מועמדים.

נציגי הציבור שימונו לוועדה יהיו בעלי ניסיון, ידע או מומחיות הרלוונטיים לעבודת הוועדה.

לצורך מינוי חברים בוועדת משנה לעניינים ביטחוניים, בהרכב הוועדה יהיו בכל עת לפחות 2 נציגי ציבור ו-2 מנכ"לים בעלי סיווג ביטחוני מתאים.
נציבות שירות המדינה אחראית לעדכן את ראש הממשלה באשר לצרכי הוועדה בעת פנייתה להחלפת חברים בה.
2. מינוי נציגת ציבור בוועדה:
בהתאם לסעיף 8 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, למנות את רימה כמאל לחברה בוועדה במקום דליה פדילה.
הודעה על המינוי תפורסם ברשומות כנדרש בחוק.

ו. הממשלה דנה בעניין מיסוד הליך לבחינת האפקטיביות הכלכלית של תכניות באחריות משרד הכלכלה והתעשייה, והחליטה כדלקמן:

בהמשך להחלטות הממשלה מס’ 4028 מיום 25.11.2011 שעניינה חיזוק יכולות המשילות, התכנון והביצוע של הממשלה, מס’ 5208 מיום 04.11.2012 שעניינה מיסוד ושיפור יכולות הממשלה בגיבוש וניהול אסטרטגיה כלכלית-חברתית (להלן – החלטה 5208) ומס’ 406 מיום 05.08.2015 שעניינה הליך סקירת הוצאות לשנת התקציב 2017 (להלן – החלטה 406), ולאור מרכזיותו וחשיבותו של משרד הכלכלה והתעשייה בהפעלה ובמימון של תכניות בתחום החברתי – כלכלי, לבצע מהלך ממשלתי תקדימי שבמסגרתו:

1. לבנות מערכת כלים ותהליכים אשר יאפשרו למשרד הכלכלה והתעשייה לבחון את האפקטיביות הכלכלית של תכניות הפועלות תחת אחריותו, בשים לב למטרות אותן תכניות ולסמכות המוקנית לפי דין לגורמים שגיבשו אותן או מוסמכים לבצען, לפי העניין.
לשם כך, להטיל על ראש המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, הממונה על התקציבים במשרד האוצר ומנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה, לקבוע בתוך 90 יום אמות מידה מקצועיות שלפיהן ייבחרו התוכניות שלגביהן תיערך בחינה כאמור; תהליכי העבודה והסטנדרטים הנדרשים לבחינת האפקטיביות של התוכניות, וכן לקדם דרכים לאיסוף והנגשה של נתונים רלוונטיים לצרכי מדידה ומחקר, בכפוף לכל דין.
2. המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה ומשרד הכלכלה והתעשייה יקבעו את אופן גיבוש המתודולוגיה המקצועית הכללית שתשמש בתהליכי המדידה כאמור בסעיף 1.
3. האחריות לניהול הליך הבחינה, לרבות איסוף נתונים רלוונטיים, תרוכז במשרד הכלכלה והתעשייה על ידי נציג המשרד בפורום האסטרטגי המקצועי הבכיר כאמור בהחלטה 5208 או מקבילו, כל זאת בכפוף להחלטת מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה ותתבצע בתיאום עם בעלי התפקיד במשרד המוסמכים לפי דין לנושאים בגדרן פועלות אותן התכניות, לפי העניין.
4. מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה יציג לצוות לניהול אסטרטגיה, כהגדרתו בהחלטה 5208, עד לסוף שנת 2016, תכנית ליישום הליך בחינת האפקטיביות האמור במשרד הכלכלה והתעשייה, על יחידות הסמך שלו.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (2 הצבעות, ציון ממוצע: 4.50 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-F

Funzing-F1

תגובות אחרונות