הודעת ממלא מקום מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 03 ביולי 2016

הודעת ממלא מקום מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 03 ביולי 2016

א. דברי ראש הממשלה בפתח ישיבת הממשלה:

"אנחנו במאבק מתמשך נגד הטרור. במאבק הזה היו עליות וירידות. אנחנו מפעילים אמצעים מגוונים רבים, כולל אמצעים תקיפים שלא הפעלנו בעבר. המכלול הזה כולל כתר על כל נפת חברון, שבע מאות אלף איש; שלילת כל היתרי העבודה מהכפר בני נעים, הכפר שממנו יצאו שישה מפגעים; תגבור כוחות מסיבי – תוספת של שני גדודים עם דגש לפעולה לאורך הצירים; חקירה אוטומטית של כל בני משפחה של מרצח או מפגע ועצירתם בהתאם למעורבותם; מאמץ מיוחד לחיזוק היישובים – אנחנו נביא תכנית מיוחדת לקרית-ארבע בישיבת הממשלה הבאה; וההנחיה שלי לשרים היא לאגד ולעגן אמצעים בכל המשרדים כדי לעזור ליישובים ביהודה ושומרון. אנחנו נותנים גיבוי מלא לצה"ל, לשב"כ ולזרועות הביטחון. נציג השב"כ ימסור סקירה על האירועים האחרונים לממשלה.
אתמול הלך לעולמו אלי ויזל, אחד מענקי הרוח של העם היהודי. אני הכרתי את אלי במשך ארבעים שנה כאחד מהאנשים שתרם יותר מכל לזיכרון השואה, לציווי "לעולם לא נשכח, לעולם לא עוד".

בכתבים שלו, בספרים שלו, בדברים שהוא אמר אל מול שועי עולם ואל מול האנושות, אני חושב שהוא נתן ביטוי כביר ליכולת של עמנו לצאת מן התופת האפלה ביותר ולהאיר את עתידנו באור יקרות. אלי היה חלק מהאור הזה ואני חושב שזכרו של האדם הזה, שבעצם לימד אותנו זיכרון מהו, יהיה נצור בלבנו ובלב האנושות לעד.

אני יוצא מחר לביקור היסטורי באפריקה, אחרי עשרות שנים שראש ממשלה לא היה שם. אני אפגוש שבעה ראשי מדינה באוגנדה עם הגיעי לשם לפסגה מיוחדת עם מדינות מזרח אפריקה. יש כאן כניסה מחודשת של ישראל ליבשת אפריקה. יש שם חמישים וארבע מדינות. בכוונתנו לחזור לאפריקה כשם שאפריקה חוזרת לישראל. יש לכך השלכות חשובות מאוד בגיוון הבריתות הבין-לאומיות שלנו והיחסים הבין-לאומיים שלנו, שהולכים ומתרחבים למעצמות אסיה, לרוסיה, לאמריקה הלטינית וכמובן עכשיו ליבשת אפריקה."

ב. הממשלה שמעה היום סקירה קצרה מפי נציג שירות הביטחון הכללי על אירועי הטרור שהתרחשו בשבוע החולף ועל האמצעים שננקטו על ידי כוחות הביטחון באזור חברון בעקבות אירועים אלה.

ג. הממשלה החליטה בהתאם לסעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט – 1959, למנות את עופר זקס לתפקיד שגריר ישראל לאיטליה, במקומו של נאור גילאון המסיים את תפקידו.

כמו כן ובהמשך להחלטת הממשלה מספר 4470 מיום 8.2.2009, החליטה לקבוע את תקופת כהונתו לתקופה בת 3 שנים, וזאת מטעמים מדיניים. ניתן יהיה להאריך תקופה זו עד לתקופה כוללת בת 4 שנים, וזאת לפי המלצת שר החוץ.

ד. הממשלה החליטה בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959 למנות את קרן טרנר אייל לתפקיד המנהלת הכללית של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים במקום עוזי יצחקי אשר סיים את תפקידו.

ה. הממשלה החליטה לאשר עקרונית את טיוטות החוק הבאות:

1. טיוטת חוק ניירות ערך (תיקון מס’ …)(שינוי מבנה הבורסה), התשע"ו-2016.
2. טיוטת חוק ניירות ערך (תיקון מס’ …) (רישום צולב), התשע"ו – 2016.

וכן החליטה להסמיך את ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר, על דעת הממשלה, את נוסחן הסופי של הצעות החוק הנ"ל שתוגשנה לכנסת.

להלן רקע כללי לטיוטת חוק ניירות ערך (תיקון מס’…)(שינוי מבנה הבורסה), התשע"ו-2016:

השינוי המבני מוצע לנוכח חשיבות הבורסה כמשאב לאומי החיוני לפעילות שוק ההון בישראל, יש בטיוטת החוק כדי לחזק את מנגנוני הפיקוח על פעילות הבורסה. הן מנגנוני הפיקוח הפנימיים בתוך הבורסה – באמצעות קביעת הסדרי ממשל תאגידי לטיפול בניגודי העניינים העשויים להתעורר כתוצאה ממבנה הבעלות החדש, והן מנגנוני הפיקוח החיצוניים – באמצעות פיקוח רגולטורי על קיום תנאי רישיון, קבלת היתרי החזקה ושליטה וכן קביעת סמכויות פיקוח ואכיפה של הרשות ביחס לבורסה.

בנוסף, על מנת לגוון את הרכב בעלי המניות בבורסה ולתמרץ את חברי הבורסה הנוכחיים למכור את החזקותיהם בבורסה, מוצע כי החזקותיהם מעבר לשיעור של חמישה אחוזים יורדמו ולא יקנו כל זכויות. עוד מוצע, כי כאשר בעלי המניות הנוכחיים בבורסה ימכרו את החזקותיהם הם יחוייבו להעביר לבורסה את מלוא ההפרש בין שווים של המניות שברשותם בהתאם להון העצמי של הבורסה לבין מחיר המכירה. סכום זה ישמש את הבורסה להפחתת עמלות ופיתוח טכנולוגי ולא ישמש לחלוקת דיווידנד.

להלן רקע כללי לטיוטת חוק ניירות ערך (תיקון מס’…)(רישום צולב), התשע"ו-2016:
בטיוטת החוק מוצע לעגן מנגנון אשר יאפשר רישום צולב לא וולונטרי (Cross-Listing) בבורסה של חברות הנסחרות באחת משתי הבורסות הגדולות בארה"ב. זאת מבלי שתידרש לכך הסכמה, מעורבות או יידוע של החברות הרלוונטיות (Involuntary Cross Listing) ומבלי שחברות אלה יפוקחו על ידי הרשות או שיחולו עליהן דרישות גילוי מכוח חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. טיוטת החוק תשמש נדבך נוסף בגיוון הנכסים הנסחרים בבורסה, הגברת עניין המשקיעים בה, הגדלת מחזורי המסחר בבורסה והפחתת עלויות העסקאות בניירות ערך זרים.

ו. מר אבי שמחון, ראש המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה, שר החינוך, נפתלי בנט, גב’ מיכל צוק, המשנה למנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה, מר יוסי קטריבס, המשנה למנכ"ל משרד ראש הממשלה וגב’ יפה זילברשץ, יו"ר ות"ת, מסרו לממשלה הערכת מצב עדכנית לגבי הטיפול המערכתי במחסור בכוח אדם מיומן בתחום ההייטק.
במסגרת הסקירות נמסרו נתונים מספריים על המחסור בכוח אדם מיומן ועל המענה המשולב הבינמערכתי הננקט על ידי משרדי הממשלה, המוסדות להשכלה גבוהה והתעשיינים כדי לקדם ולהגדיל את מספר התלמידים בבתי הספר התיכוניים ובמוסדות להשכלה גבוהה הפונים ללימודים בתחום מדעי הטבע, ההנדסה והמתמטיקה.
בסקירה התייחסו הדוברים גם להדגשים הקשורים לאוכלוסיות שונות כמו ערבים, חרדים, נשים ותלמידים מקרב הפריפריה והוצגו נתונים על גידול במספר הפונים ללימודים בתחומים שמדובר בהם מקרב אוכלוסיות אלה ולגידול משמעותי במספר הלומדים תחומים אלה ברובד הכלל ארצי.

המצגות שהוצגו בפני הממשלה – באתר רוה"מ.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (1 הצבעות, ציון ממוצע: 5.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

MyTama38

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט


ידידים - סיוע בדרכים

הלנה אור - עיצוב גרפי , helenaor-art

תגובות אחרונות