בפרוס שנת תשע"ז: אוכלוסיית ישראל מונה כ-8.585 מיליון תושבים

בפרוס שנת תשע"ז: אוכלוסיית ישראל מונה כ-8.585 מיליון תושבים

בערב ראש השנה תשע"ז נאמדת אוכלוסיית ישראל בכ-8.585 מיליון נפש. האוכלוסייה היהודית מונה כ-6.419 מיליון תושבים (74.8% מכלל האוכלוסייה), האוכלוסייה הערבית – כ-1.786 מיליון תושבים (20.8%) ואוכלוסיית האחרים (שהם נוצרים לא-ערבים, בני דתות אחרות וחסרי סיווג דת במשרד הפנים) מונה כ-380 אלף תושבים (4.4%).

מאז ראש השנה אשתקד גדלה אוכלוסיית ישראל בכ-172 אלף נפש. שיעור גידול האוכלוסייה בשנת תשע"ו היה 2.0%, בדומה לשנים האחרונות. במהלך השנה נולדו בישראל כ-189 אלף תינוקות ונפטרו כ-46 אלף איש. כ-30 אלף איש נוספו לאוכלוסייה במאזן ההגירה. מתוכם כ-25 אלף עולים חדשים.

• בסוף שנת 2015 מנתה אוכלוסיית מדינת ישראל 8.463 מיליון נפש, מהם 6.334 מיליון יהודים (74.8%), 1.758 מיליון ערבים (20.8%) ועוד 371 אלף אחרים (4.4%).

גידול האוכלוסייה 

• שיעור הגידול של כלל האוכלוסייה במהלך שנת 2015 היה 2.0%, בדומה לשיעור הגידול שנצפה במשך העשור האחרון. שיעור גידול דומה היה בישראל בשנות ה 80 שהיו שנות שפל מבחינת שיעורי העלייה לישראל. בשנות ה 90, בתקופת העלייה הגדולה ממדינות בריה"מ (לשעבר), היה שיעור הגידול כ 3% בממוצע לשנה.

• בשנת 2015 היה שיעור הגידול של האוכלוסייה היהודית 1.9% (בדומה לשנים האחרונות) ושל האוכלוסייה הערבית  2.2% (ירידה מ-3.1% בממוצע בשנים 2008-1996).

אוכלוסייה לפי גיל ומין 

• האוכלוסייה הישראלית נחשבת אוכלוסייה צעירה יחסית לאוכלוסייה במדינות המערב. בשנת 2015 היה אחוז הילדים עד גיל 14 בישראל 28.3%. יחד עם זאת, אחוז בני 65 ומעלה המשיך לעלות ועמד על 11.1%.

• חלקם של בני 75 ומעלה בקרב האוכלוסייה בישראל גדל בצורה מתונה עם השנים: 4.9% בשנת 2015 לעומת 3.8% בראשית שנות ה-90. חלקם של בני 75 ומעלה בקרב היהודים, גבוה יחסית – 5.9% בשנת 2015 (בהשוואה ל 4.4% בראשית שנות ה-90).

• מגמת ההזדקנות של האוכלוסייה נמשכת. בשנת 2015 עמד הגיל החציוני על 29.8 שנים, לעומת 27.7 בשנת 2000. בהשוואה בין המינים, הגיל החציוני של גברים היה 28.7 ושל נשים – 30.9.

• בעשרים השנים האחרונות יחס המינים בישראל נמצא במגמת עלייה. נכון לשנת 2015 חיים בישראל 983 גברים לכל 1,000 נשים, לעומת 974 בשנת 1995. עד גיל 32 מספר הגברים גדול יותר ממספר הנשים, ומגיל 33 מספר הנשים גדול ממספר הגברים. לדוגמה, בגילים 75 ומעלה חיים 700 גברים לכל 1,000 נשים.

אוכלוסייה לפי מצב משפחתי (ממוצע ל-2014)

• באוכלוסייה היהודית ניכרת התופעה של דחיית גיל הנישואין המתבטאת בשיעור רווקוּת גבוה בקרב בני 29-25. 62.7% מהגברים ו-45.8% מהנשים בגילים אלה היו רווקים בשנת 2014, לעומת 54.0% מהגברים ו 33.3% מהנשים בגילים אלו שהיו רווקים בשנת 2000.

• בקרב האוכלוסייה המוסלמית 47.1% מהגברים ו-19.4% מהנשים בגיל 29-25 היו רווקים, לעומת 35.7% מהגברים ו-23.2% מהנשים בשנת 2000.

אוכלוסייה לפי מוצא 

• חלקם של ילידי ישראל מכלל היהודים גדל בהתמדה מאז קום המדינה. 75.9% מכלל היהודים היו ילידי ישראל בסוף 2015, לעומת 35% בלבד בקום המדינה.

• קבוצת המוצא הגדולה ביותר היא של יוצאי אירופה-אמריקה. ילידי אסיה עלו לישראל בעיקר בשנות ה 50 וה 60, ומאז נפסקה העלייה מאסיה כמעט לחלוטין.

פיזור גאוגרפי של האוכלוסייה 

• כ-40% מאוכלוסיית ישראל גרה במרכז הארץ (מחוזות המרכז ותל אביב).

• כמחצית מאוכלוסיית היהודים גרה במרכז הארץ (מחוזות המרכז ותל אביב).

• כ-60% מהאוכלוסייה הערבית גרה באזור הצפון (מחוזות הצפון וחיפה).

• בשנת 2015 היה אחוז הגידול של אוכלוסיית ישראל 2.0%. שיעור גידול גבוה מהרמה הארצית נרשם באזור יהודה והשומרון (4.1%), במחוזות ירושלים והמרכז (2.3%) ובמחוז הדרום (2.1%). בשאר המחוזות היה שיעור נמוך מהרמה הארצית.

• מבין שמונה הערים הגדולות בישראל (המונות יותר מ-200,000 תושבים), בנתניה היה אחוז גידול האוכלוסייה הגבוה ביותר בשנת 2015 (2.7%).

• בשנת 2015 אחוז הגידול ביישובים הכפריים הגיע ל-2.9%.

יישובים

בסוף שנת 2015 מניין היישובים עמד על 1,214 יישובים, תוספת של 3 יישובים לעומת שנת 2014.

• היישוב גני מודיעין במועצה אזורית מטה בנימין הוא יישוב חדש ומנה בסוף שנת 2015 כ-2,350 תושבים. בשנים קודמות הוא היה חלק מהעיר מודיעין עילית, ובשנת 2015 התקבלה החלטה כי הוא יקבל מעמד של יישוב עצמאי בשטח המועצה האזורית מטה בנימין.

• היישובים נס עמים במחוז הצפון ואבו תלול במחוז הדרום שינו את מעמדם מ"מקום" ליישוב, ובכך התווספו למניין היישובים.

בין 1,214 היישובים, ישנם 1,086 יישובים יהודיים ו-137 יישובים לא יהודיים (9 היישובים המעורבים נכללים גם במניין היישובים היהודיים וגם במניין היישובים הלא יהודיים).

אומדני האוכלוסייה בסוף שנת 2015 הביאו לכמה שינויים בולטים בחלוקה לקבוצות גודל היישובים:

• בית שמש עברה את רף 100 אלף התושבים ובסוף שנת 2015 אומדן העיר עמד על קרוב ל-104 אלף תושבים.

• היישובים ג’דיידה מכר, קדימה צורן ושוהם עברו את רף 20 אלף התושבים.

נישואין וגירושין 

50,797 זוגות התחתנו בישראל בשנת 2014, מתוכם 73% זוגות יהודים ו 23% זוגות מוסלמים.

• 44,412 מהחתנים נישאו לראשונה בשנה זו (87% מכלל החתנים). גיל הנישואין הממוצע בקרב כלל החתנים שנישאו לראשונה בשנת 2014 היה 27.6 (27.9 בקרב החתנים היהודים ו-26.4 בקרב החתנים המוסלמים).

• 45,547 מהכלות נישאו לראשונה בשנה זו (90% מכלל הכלות). גיל הנישואין הממוצע בקרב כלל הכלות שנישאו לראשונה בשנת 2014 היה 25.0 (25.9 בקרב הכלות היהודיות ו-22.2 בקרב הכלות המוסלמיות).

• שיעור הנישואין הגולמי היה 6.2 לאלף בכלל האוכלוסייה, 6.0 לאלף בקרב היהודים, 8.3 לאלף בקרב המוסלמים, 8.0 לאלף בקרב הדרוזים ו-5.3 לאלף בקרב הנוצרים.

• בהשוואה בין-לאומית נמצא כי שיעור הנישואין הגולמי בישראל בשנת 2014 (6.2 לאלף) היה מהגבוהים במדינות ה OECD, שבהן נע שיעור זה בין 3.0 לאלף בפורטוגל ולוקסמבורג לבין 7.9 לאלף בטורקייה.

• 14,430 זוגות התגרשו בישראל בשנה זו, מתוכם 79% זוגות יהודיים ו 15% מוסלמים.

• שיעור הגירושין הגולמי היה 1.8 לאלף בכלל האוכלוסייה, 1.9 לאלף בקרב היהודים, 1.5 לאלף בקרב המוסלמים, 0.7 לאלף בקרב הדרוזים ו-1.1 לאלף בקרב הנוצרים.

• בהשוואה בין-לאומית נמצא כי שיעור הגירושין הגולמי בישראל בשנת 2014 (1.8 לאלף) היה מעט יותר נמוך מהשיעור הממוצע במדינות ה-  OECD שם הנתון הוא 2 לאלף.

לידות חי ופריון

• בשנת 2015 נולדו 178,723 יילודים, כ-1.3% יותר מאשר בשנת 2014. מתוכם 74% יילודים נולדו לאימהות יהודיות ו 23% יילודים – לאימהות ערביות.

• גיל האישה בלידה ראשונה נמצא בעלייה – מ-25.1 ב-1994 ועד ל-27.6 ב-2015. המגמה של עליית גיל האישה בלידה הראשונה קיימת בכל הדתות.

עלייה והגירה 

• בשנת 2015 הגיעו לישראל 27,908 עולים, עלייה של 16% במספר העולים בהשוואה לשנת 2014. המדינות שמהן הגיע המספר הרב ביותר של עולים הן: אוקראינה (6,886 עולים), רוסיה (6,632), צרפת (6,628) וארה"ב (2,451).

• בשנת 2015 עלה שיעור העולים ל-3.3 עולים ל-1,000 תושבים (משיעור של 3 עולים לאלף תושבים ב-2014).

• הגיל החציוני של העולים שעלו בשנת 2015 היה 32.9 שנה. הגיל החציוני הנמוך ביותר היה בקרב העולים מאמריקה ואוקיאניה (27.1 שנים), והגיל החציוני הגבוה ביותר היה בקרב העולים מאירופה (34.4).

• גם בשנת 2015 רוב העולים היו נשים – 927 גברים לכל 1,000 נשים.

• בשנת 2015 נכנסו לישראל באשרת עבודה 42.6 אלף אזרחים זרים. מספרי הנכנסים ממדינות בריה"מ (לשעבר), מהפיליפינים ומתאילנד בשנת 2015 נותרו הגבוהים ביותר. באותה שנה, יצאו מישראל כ-38.6 אלף עובדים מחו"ל שנכנסו באשרת עבודה.

משקי בית ומשפחות 

• בשנת 2015 היו בישראל 2,411.7 אלף משקי בית. זוהי עלייה של כ-2% בסך כל משקי הבית בהשוואה לשנת 2014. קצב זה דומה לקצב גידול האוכלוסייה. בראש כ-83% ממשקי הבית עמד יהודי, ובראש כ-15% עמד ערבי.

• מספר הנפשות הממוצע למשק בית עמד על 3.32 בכלל האוכלוסייה, 3.12 באוכלוסייה היהודית ו-4.58 באוכלוסייה הערבית.

• כ-80% מבין משקי הבית הם משקי בית "משפחתיים" (שבהם מתגוררת לפחות משפחה גרעינית אחת). כ-20% הם משקי בית "לא משפחתיים", וברובם משקי בית של אנשים הגרים לבד (כ-18% מכלל משקי הבית).

• חלקם של משקי הבית שבהם נפש אחת, גדול פי 3 בקרב היהודים (כ-20%) מאשר בקרב הערבים (כ-6%).

• בשנת 2015 חיו בישראל 1,985.1 אלף משפחות. מרבית המשפחות (כ-91%) גרו ללא אנשים נוספים וללא משפחה נוספת במשק הבית.

• בשנת 2015 מספר המשפחות החד-הוריות עם לפחות ילד אחד עד גיל 17 עמד על כ-117 אלף. משפחות אלה היו כ-11% מכלל המשפחות בישראל עם ילדים עד גיל 17.

• מחוז תל אביב מאופיין באחוז הגבוה ביותר של זוגות ללא ילדים (כ-33%), בהשוואה לאחוז הארצי (כ-24%). ובאחוז הנמוך ביותר של זוגות עם ילדים עד גיל 17 (כ-40%), בהשוואה לאחוז הארצי (כ-49%).

• במחוז הדרום ובמחוז חיפה היו האחוזים הגבוהים ביותר של משפחות חד-הוריות עם ילדים עד גיל 17 מסך כל המשפחות במחוז (7.5% ו-7.0%, בהתאמה), זאת בהשוואה לאחוז הארצי (5.9%).

• ממוצע הנפשות הגבוה ביותר למשפחה נמצא באזור יהודה והשומרון (4.71 נפשות למשפחה), במחוז ירושלים (4.27) ובמחוז הצפון (3.97). ממוצע הנפשות הנמוך ביותר למשפחה נמצא במחוז תל אביב (3.22).

הערה: הנתונים על משקי בית ומשפחות מבוססים על סקר כוח אדם לשנת 2015.

הנתונים כוללים את כלל משקי הבית, ואינם כוללים משקי בית בקיבוצים, במוסדות, במעונות סטודנטים ואת הגרים מחוץ ליישובים (בדווים בדרום).

הנתונים באדיבות הלמ"ס.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (2 הצבעות, ציון ממוצע: 5.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

rightama


ידידים - סיוע בדרכים

תגובות אחרונות