הודעת ממלא מקום מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 13 בנובמבר 2016

הודעת ממלא מקום מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 13 בנובמבר 2016

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"היום אנחנו מציינים 21 שנים לרצח ראש הממשלה, יצחק רבין ז"ל. אנחנו מרכינים ראש בצער וביגון על מעשה הרצח הנפשע. מנהיג גדול אבד לעמנו.

בשבוע שעבר שוחחתי בטלפון עם הנשיא הנבחר של ארה"ב, דונלד טראמפ, וגם בשיחה הזאת הנשיא הנבחר, טראמפ, ביטא ידידות עמוקה מאוד לישראל, ידידות שמאפיינת אותו, ואני חייב להוסיף, שגם את הצוות שמסביבו, הרבה שנים.

בשנים האחרונות אנחנו ניהלנו בתבונה ובאחריות את היחסים שלנו עם ארה"ב, הגדולה והחשובה בידידותינו, ונמשיך לעשות זאת גם בחודשים הקרובים וגם בשנים הקרובות.

הנשיא הנבחר, טראמפ ואני קבענו להיפגש בהקדם כדי לדון בכל הנושאים החשובים שעל הפרק, בין ארה"ב וישראל. אני אבקש מכל השרים, מסגני השרים ומחברי הכנסת לאפשר לממשל הנכנס לגבש יחד אתנו את מדיניותו מול ישראל והאזור בערוצים המקובלים והשקטים, ולא באמצעות רעיונות והצהרות.

אני מבקש לומר משהו בנושא עמונה, להסיר את מסך הערפול ולהבהיר את המצב לאשורו – לפני כשבועיים הגישה הממשלה בקשה לדחות בחצי שנה את ביצוע פסק הדין לפינוי עמונה. הבקשה הזאת הוגשה על דעת כל ראשי מפלגות הקואליציה. היועץ המשפטי לממשלה אומר באופן ברור שהעלאת חוק ההסדרה לפני קבלת תשובת בג"צ יכולה לפגוע קשות, ואכן הוא אומר שהיא תפגע קשות בסיכויי הדחייה. מנגד גם יש זמן אחרון להעלאת החוק על מנת שיבואו בזמן למקרה שהדחייה לא תתקבל.

לכן, היום בישיבת ראשי מפלגות הקואליציה, נבחן בשיקול דעת ובאחריות את האפשרויות העומדות לפנינו.

אני רוצה להדגיש, אין מי שדואג להתיישבות יותר מאתנו, וגם כאן דרושים שיקולי דעת ואחריות לטובת ההתיישבות.

ועדת השרים לחקיקה תדון היום בהצעת החוק להגבלת עוצמת הרעש של מערכות הכריזה בבתי תפילה בישראל. סובלים מכך גם מוסלמים, גם יהודים וגם נוצרים. אני לא יכול לספור את הפעמים, פעמים רבות פנו אלי אזרחים מכל חלקי החברה הישראלית, בני כל הדתות, שקובלים על הרעש והסבל שנגרם להם מרעש עודף שמגיע אליהם מקריזות בתי התפילה.

ישראל היא מדינה שמכבדת את חופש הדת של כל הדתות, ישראל גם מחויבת להגן על מי שסובל מעוצמת רעש יתר של קריזות – כך נהוג גם בערים רבות באירופה, כך נהוג גם במקומות שונים בעולם המוסלמי, שם הגבילו את עוצמת הכריזה מתוך התחשבות בכלל התושבים. אני תומך בחקיקה ובאכיפה דומה במדינת ישראל.

נושא אחרון, השר צחי הנגבי יביא היום בפני הממשלה הצעה להסיר את החיסיון על מסמכים ופרוטוקולים של ועדות החקירה הנוגעות להיעלמות ילדי תימן. למשפחות שילדיהן נעלמו ולציבור הרחב מגיע לדעת מה העלו ועדות החקירה. אני יודע שאתה, צחי, מדבר על הסרת כל המגבלות, ובעצם לאפשר לאנשים לראות במו עיניהם, באינטרנט, את כל החומר הזה.

צחי, אני רוצה להודות לך על הפעולה המאומצת והמבורכת שלך ושל הצוות שלך, אני רוצה להודות גם לחברת הכנסת נורית קורן, לחברי וחברות כנסת אחרים שפעלו לקדם את הנושא החשוב הזה."

השר צחי הנגבי אמר:

"תודה אדוני ראש הממשלה, ההחלטה היום לא תעלים את הייסורים, את הכאב ואת הסבל שהיה מנת חלקם של אלפי הורים, אחים ואחיות, ומשפחות לאורך עשורים רבים. משפחות רבות חיות בתחושה שהילדים שלהן נעלמו. אבל זאת החלטה חשובה בשני היבטים, קודם כל היא באמת תאפשר לבני המשפחות, לנציגים המוסמכים שלהם ולמעשה לכל הציבור להיכנס לאינטרנט ולראות את התמונה הקשה, המעיקה והעגומה במלוא היקפה, ולהתקרב ככל האפשר להבנת האמת.

שנית, הממשלה היום, כך אני מאמין, תשים קץ למציאות בלתי מוסברת ולא מוצדקת של חיסיון ל-70 שנה שהוטל על החומרים האלה בדרך, שלפחות בבדיקה שלי ושל הצוות המקצועי שלנו, לא מצאנו שום דיון בנושא ושום הסבר שמבהיר מדוע מישהו חשב שזה היה כל כך נחוץ. זה ישים קץ לחשדנות, לספקנות ולחוסר אמון של אותן משפחות כלפי רשויות המדינה.

אני מודה לראש הממשלה שיזם את המהלך שבמסגרתו אני הוסמכתי להביא את המלצתי בפני הממשלה. אני מודה לשרת המשפטים שרתמה את משרדה להצלחת הצוות שעמד לרשותי בנושא הזה, אני מודה לצוות שהיה צמוד אלי במשך חודשים רבים, לגנז של ארכיון המדינה, יעקב לזוביק, לראש המחלקה לחופש המידע במשרד משפטים, רבקי דבש, ליועצת המשפטית של ארכיון המדינה, נעמי אלדובי.

אכן, כמו שראש הממשלה אמר, זאת רק תחילת התהליך, יוכלו להיכנס לאינטרנט להבין את הנושא.

הכנסת אמורה לאשר את ההמלצה שלנו. חברת הכנסת נורית קורן, שעומדת בראש השדולה הפרלמנטרית, תמשיך להוביל את היישום של ההחלטות שלנו הלכה למעשה. "

ב. הממשלה החליטה, בהתאם להוראת סעיף 8 לחוק הממשלה, התשס"א-2001, למנות את יצחק-צחי ברוורמן לתפקיד מזכיר הממשלה.

המינוי ייכנס לתוקף ביום י"ד בחשון התשע"ז (15 בנובמבר 2016).

ג. הממשלה דנה בנושא חשיפת חומרי ועדת החקירה הממלכתית בעניין פרשת היעלמותם של ילדים מבין עולי תימן בשנים 1954-1948, והחליטה כדלקמן:
בהמשך להחלטת הממשלה מס’ 1712 מיום 21.04.2002, אשר התירה פרסומם של הפרוטוקולים של דיוני ועדת החקירה הממלכתית בעניין פרשת היעלמותם של ילדים מבין עולי תימן בשנים 1954-1948 (להלן – "הוועדה" או "ועדת כהן-קדמי") שהתקיימו בדלתיים פתוחות, בהמשך לצו ועדות חקירה (היתר עיון בפרוטוקולים של דיוני ועדת חקירה), התשס"ג-2003, מיום 24.12.2002 ובהמשך להחלטת הממשלה מס’ 1584 מיום 26.06.2016 אשר מינתה את השר צחי הנגבי להיות אחראי על בדיקת חומרי ועדת כהן-קדמי שנותרו חסויים ולהמליץ אילו מהם ניתנים לפרסום:

1. הממשלה מכירה באינטרס הציבורי שבחשיפת המידע המצוי בארכיון המדינה בנוגע לפרשה הידועה כפרשת היעלמות ילדי תימן ואחרים, ובפרסומו – בכפוף להוראות הדין, בנוגע להגנה על הפרטיות ולחובות סודיות אחרות.

2. בהתאם לסעיף 26(ב) לחוק ועדות חקירה, התשכ"ט-1968, (להלן – "חוק ועדות חקירה") הממשלה מאמצת את המלצות השר הנגבי ומורה להתיר פרסומם של חומרי ועדת כהן-קדמי המפורטים בזאת:

א. הפרוטוקולים החסויים של הוועדה – ובכללם כל חומר מחומרי הוועדה אשר צורף לפרוטוקולים אלו.
ב. חומר ראיות כמשמעו בסעיף 15 לחוק ועדות חקירה.
וזאת בהתאם לעקרונות החשיפה המובאים להלן ובכפוף לאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת.

3. בהתאם להוראות תקנות הארכיונים (עיון בחומר ארכיוני המופקד בגנזך), התש"ע- 2010 (להלן – "תקנות העיון"), הממשלה מודיעה כי לגבי חומרים אחרים מתוך חומרי ועדת כהן-קדמי אשר אינם כלולים בהחלטתה שבסעיף 2 לעיל, קיבל השר הנגבי, בתור נציג המוסד המפקיד, ובהתייעצות עם גנז המדינה, החלטה לחשוף ולפרסם אותם, בהתאם לאותם עקרונות חשיפה המובאים להלן.

4. להלן תמצית עקרונות החשיפה שעליהם המליץ השר הנגבי:

א. כל החומר הארכיוני מוועדת כהן-קדמי יפורסם באתר האינטרנט של ארכיון המדינה, למעט מידע בנושאים הבאים –
1. מידע אודות אימוץ – יפורסם ללא פרטים העשויים להביא לזיהוי המאומצים, המאמצים וההורים הביולוגיים, וזאת לנוכח הוראות חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981 (להלן – "חוק אימוץ ילדים"). מידע אודות מאומצים אשר נמצא קשר בין אימוצם לבין הפרשה – יפורסם בכפוף לאישור בית המשפט בהתאם לאמור בחוק אימוץ ילדים.
2. מידע רפואי – לנוכח חובות סודיות הקבועות בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996, יפורסמו פרטים מזהים הנדרשים לצורך איתור קרובי משפחה, אולם ללא פרסום המידע הרפואי בגינם או מידע אחר העשוי להוביל למידע רפואי בגינם.
3. מידע בענייני רווחה – שמות ופרטים שעשויים להביא לזיהוי במסמכים מתחום הרווחה לא יפורסמו לנוכח המידע האישי הרגיש המופיע בהם.
4. מידע (לרבות מידע רפואי ומידע על רווחה) המצוי בתיקם של נעדרים שהוועדה הגדירה כ"עלומים"– יפורסם, למעט אם המשפחה סירבה לפרסום.
5. מידע (לרבות מידע רפואי ומידע על רווחה) אודות אנשים שידוע כי נפטרו או נקבע על ידי הוועדה כי נפטרו– יפורסם, למעט פירוט של דו"חות של נתיחות לאחר המוות ותמונות מתוכן, ולמעט אם המשפחה סירבה לפרסום.
6. מידע אחר שיש בו פגיעה בפרטיות – מידע שאין בו עניין ציבורי הנוגע לפרשה, או שהפגיעה בפרטיות שבפרסומו עולה על העניין הציבורי שבפרסום – לא יפורסם.
7. מחקרים וספרים שהוגשו לוועדה – בשל הגבלות הנובעות מזכויות יוצרים, אלו לא יפורסמו במלואם באתר האינטרנט של ארכיון המדינה, כי אם כרשימה בלבד. תינתן אפשרות לעיין בחומר זה בארכיון המדינה.
8. חומרים שנאספו מרשויות חקירה – תיערך היוועצות עם רשויות החקירה טרם פרסום המידע על מנת לוודא שאין מניעה מכח דין לפרסום המידע.
9. מידע אשר גילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה – יפורסם בכפוף לאישורים שניתנו על ידי הגורמים הביטחוניים המוסמכים.

ב. קרובי משפחה או מי מטעמם יורשו לעיין במסמכים שלא פורסמו לעיון הציבור, למעט חומרים אודות אימוץ כמפורט בפסקה 1 לעיל, וזאת בהתאם לאמור בתקנה 9(ד) לתקנות העיון.

ג. הממשלה מטילה על ארכיון המדינה לפרסם מיד עם קבלת החלטה זו הודעה לציבור בדבר אפשרות קרובי משפחה של מי מהנעדרים אשר עניינם נבדק על ידי ועדת כהן-קדמי, להתנגד לפרסום התיק האישי.

5. הממשלה מקבלת את עמדת השר הנגבי להמליץ למשרדים המפקידים של חומרי הארכיון מוועדת בהלול-מינקובסקי (משרד המשפטים והמשרד לביטחון הפנים) ומוועדת שלגי (משרד הפנים), לאמץ את עקרונות החשיפה דלעיל בנוגע לחומרים הארכיוניים של ועדות אלו אשר הופקדו בארכיון המדינה.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (1 הצבעות, ציון ממוצע: 4.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

Funzing-I

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-I

מדור חוק ומשפט

תגובות אחרונות