הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 5 בפברואר 2017

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 5 בפברואר 2017

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"אנחנו בפתחה של תקופה מדינית משמעותית עבור מדינת ישראל. אחר הצהריים אני אצא לבריטניה כדי להיפגש עם ראש ממשלת בריטניה תרזה מיי ושר החוץ של בריטניה בוריס ג’ונסון. אני אדון עמם בהידוק הקשרים המדיניים, הביטחוניים, הכלכליים והטכנולוגיים בין בריטניה וישראל, כולל הידוק שיתוף הפעולה בתחום הסייבר. במישור המדיני, הדגש שאני מתכוון לשים הוא על הצורך בהתייצבות משותפת נגד התוקפנות המתריסה של איראן, שמרימה ראש בימים האחרונים. צריך לעשות את זה באופן קבוע, אבל בייחוד לאור ההתרסות של איראן אל מול הסדר הבין-לאומי.

לאור מצוקת התושבים בירושלים בשבוע שעבר, אני התקשרתי לראש עיריית ירושלים, על דעת שר האוצר והשר לענייני ירושלים, וביקשתי ממנו לבוא הנה ולהפסיק את השביתה, על מנת שנוכל לדון בצורה מסודרת עם עזרה אגפית של משרדי הממשלה בפיתרון הבעיה התקציבית של ירושלים. ירושלים יקרה לכולנו ואנחנו ננסה למצוא פיתרון יצירתי וגם אחראי כדי לקדם את העיר."

ב. הממשלה אישרה, בהתאם לסעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט–1959, את המינויים כדלקמן:

1. בועז יוסף לממונה מחוז צפון במשרד הפנים לתקופה של ארבע שנים, עם אפשרות להארכה עד 4 שנים נוספות.
2. פאיז חנא לממונה מחוז חיפה במשרד הפנים לתקופה של ארבע שנים, עם אפשרות להארכה עד 4 שנים נוספות.

ג. הממשלה קיימה היום דיון בעניין תקציב עיריית ירושלים.

מר ניר ברקת, ראש עיריית ירושלים הציג לפני הממשלה את הצרכים של עיריית ירושלים לנוכח התפתחות העיר והגידול באוכלוסייתה המחייבים הגדלת התמיכה הממשלתית.
שר האוצר ובכירי משרדו הציגו את עמדת משרד האוצר לפיה נדרשת העירייה למצוא דרכים להגדלת הכנסותיה בין השאר על ידי העמקת הגבייה, צעדי ייעול ועידוד פתיחתם של עסקים שיביאו לגידול בגביית ארנונה.

ראש הממשלה סיכם את הדיון והטיל על צוות בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה ובהשתתפות נציגים של שר האוצר, שר הפנים, ושר ירושלים ומורשת וכן נציג של ראש עירית ירושלים, למצוא פתרון, בתוך שבועיים, לסוגיית התקציב השוטף של עיריית ירושלים לשנת 2017.

ד. הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 4 לחוק יסוד: ירושלים בירת ישראל, ולמדיניות הממשלה לחיזוק ירושלים בירת ישראל ובנוסף למגוון התוכניות והתקציבים שמפעילה הממשלה בירושלים, לתקן את סעיף 1 להחלטת הממשלה 1115 מיום 29 בדצמבר 2013 שעניינה שינוי בסדרי העדיפויות בתקציב המדינה לשנת 2012 ויישום דוח הוועדה לשינוי כלכלי-חברתי (ועדת טרכטנברג) – סבסוד מסגרות לגילאי 5-3 בירושלים (להלן – החלטת ממשלה 1115) באופן הבא:

1. בשנת הלימודים תשע"ז יסובסדו בעיר ירושלים מסגרות לימודיות נוספות בשעות אחר הצהריים בגני הילדים הציבוריים (גילאי 5-3) וכן בכיתות א’-ב’ בבתי הספר המתוקצבים ע"י משרד החינוך (גילאי 8-6). המסגרות יפעלו בהתאם לאמות המידה המקצועיות של משרד החינוך.

2. הקריטריונים לבחירת המסגרות הלימודיות הנוספות שיסובסדו ודרך מימונן ייקבעו בהתאם לכללים המפורטים בהחלטת ממשלה 1115.
לטובת הנושא יוקצה סכום של 57 מיליון ₪. אופן מימון התכנית ייקבע בהסכמה בין משרד האוצר לבין משרד החינוך.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (1 הצבעות, ציון ממוצע: 4.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

הלנה אור - עיצוב גרפי , helenaor-art

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-P

Funzing-P

תגובות אחרונות