הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 05 במרץ 2017

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 05 במרץ 2017

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"ביום חמישי אני אפגש עם הנשיא פוטין במוסקבה. במרכז השיחה שלנו תעמוד סוריה, הניסיון לגבש שם הסדר. במסגרת ההסדר הזה, או גם בלעדיו, יש ניסיון של איראן להתבסס באופן קבוע בסוריה או בנוכחות צבאית קרקעית ובנוכחות צבאית ימית וגם בניסיון הדרגתי לפתוח מולנו חזית ברמת הגולן. אני אביע בפני הנשיא פוטין את ההתנגדות החריפה והתקיפה של ישראל לאפשרות זאת, אני מקווה שנוכל להגיע גם להבנות מסוימות כדי להמעיט את החיכוך האפשרי בין הכוחות שלנו ושלהם, כפי שעשינו בהצלחה עד היום.

הממשלה תדון היום באישור מדיניות אכיפה חדשה כלפי משתמשי קנאביס. יש צוות שבחן את הנושא, זה מהלך שכמובן חובה לעשותו באופן זהיר ומבוקר – מצד אחד אנחנו נפתחים לעתיד, מצד שני אנחנו מבינים גם את הסכנות ואנחנו ננסה לאזן בין שני הדברים.

הממשלה תראה היום שוב את תכניות העבודה של משרדי הממשלה לשנתיים הקרובות. צריך להבין שאנחנו מנהלים את הממשלה ואת הכלכלה בצורה שהיא חדשנית יחסית, ובוודאי בולטת מול מדינות העולם. כשאתה בא לנהל עסק כלשהו, אתה רוצה קודם כל להבטיח שההכנסות לאורך זמן יעמדו ביחס להוצאות – שההוצאות לא יגדלו יותר מההכנסות. אנחנו עושים את זה בשליטה תקציבית בתקציב דו שנתי, מה שנותן לנו גם אופק תכנוני. אנחנו מעמידים יעדים כמותיים של המשרדים, והרבה יותר קל להגיע למקום מסוים כשאתה יודע לאן אתה הולך. לדבר הזה גם מתווספת העובדה שאנחנו בודקים אם עמדנו ביעדים, ואנחנו מפרסמים את זה. אלה דברים נועזים, אלה דברים נכונים. ככה מנהלים עסק, ככה מנהלים גם מדינה.

אני חייב להגיד לכם שאחד היעדים הגדולים שאנחנו מציבים כאן במשרד ראש הממשלה, זה הפחתת הרגולציה החונקת על המשק הישראלי. אנחנו במצב סביר במיסוי, אף על פי ששר האוצר ואנוכי מאמינים שאנחנו צריכים להוריד את המיסוי, אבל חלק מהמס הכבד ביותר שאנחנו מטילים על אזרחי ישראל ועל העסקים בישראל זה רגולציית יתר, זה תקנות יתר, זה פקידות יתר, שאנחנו רוצים להפחית אותם כדי להוריד את העלויות השונות לעסקים ולאזרח במדינת ישראל, להקל על החיים פה. יש כמובן הרבה מאוד יעדים אחרים, הם יוצגו היום בממשלה. אני חושב שבצעד הזה ישראל הופכת לאחת הכלכלות המתקדמות והשקופות בעולם.

דבר אחרון – במדינת ישראל לא יקראו רחוב על שמם של רוצחי ישראלים ויהודים. שוחחתי על כך ביום שישי עם שר הפנים, אריה דרעי. אנחנו לא יכולים לאפשר שיהיו רחובות על שמם של יאסר ערפאת וחאג’ אמין אל חוסייני ואחרים במדינת ישראל, ואנחנו נעשה את הסידורים, ואם צריך גם את החקיקה הדרושה, כדי שהדבר הזה לא יקרה פה".

ב. שרת התרבות והספורט הציגה היום בפני חברי הממשלה את הסמליל (הלוגו) שנבחר לציון מלאת 50 שנה לשחרור ירושלים ואיחודה.

השרה מירי רגב תיארה בפני חברי הממשלה את המרכיבים הגראפיים שגובשו לכלל סמליל המציין את המאורע ועמדה על הסמלים והסמליות העומדים ביסודו של כל אחד ממרכיבי הסמליל.

העתק מהסמליל שנבחר מצורף בזה.

ג. הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, למנות את חגי רזניק לתפקיד המנהל הכללי של משרד הבינוי והשיכון.

ד. הממשלה דנה בעניין הארכת תקופת כהונתו של רון דרמר כשגריר ישראל לארצות הברית (וושינגטון), והחליטה כדלקמן:

בהמשך להחלטת הממשלה מס’ 636 מיום 28.7.2013 בדבר מינויו של רון דרמר לשגריר ישראל בוושינגטון, ארצות הברית, ולהארכת כהונתו על ידי ראש הממשלה ושר החוץ, לאחר היוועצות עם נציב שירות המדינה, לתקופה כוללת בת 4 שנים, וזאת בהתאם להחלטה מס’ 4470 מיום 8.2.2009, לקבוע כי לאור האתגרים המדיניים העומדים בפני מדינת ישראל בנסיבות הנוכחיות ביחס למדינת הכהונה, ולנוכח חשיבות שמירת רצף כהונתו של רון דרמר כשגריר ישראל לארצות הברית בעת הזו, להאריך את כהונתו של רון דרמר בשנה נוספת, לתקופה כוללת בת חמש שנים.

ה. על שולחן הממשלה הונח ספר תכניות העבודה של משרדי הממשלה לשנים 2018-2017.

מר אלי גרונר, המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה הציג את העקרונות לפיהם גובשו תכניות העבודה של משרדי הממשלה.
מר גרונר ציין גם כי היעד המרכזי העובר כחוט השני במרבית התכניות שגובשו הוא הפחתת נטל הרגולציה.
מנכ"ל משרד ראש הממשלה הוסיף גם כי בעוד מספר שבועות (באפריל) יפורסמו נתונים על העמידה של משרדי הממשלה ב-200 יעדי הביצוע שהציבו לעצמם המשרדים בשנת 2016.
מר גרונר ציין גם את שיתוף הפעולה בין משרדי הממשלה לבין משרד ראש הממשלה העוסק בריכוז הנתונים ובמעקב אחר יישום היעדים שמציב לעצמו כל משרד ממשלתי.
מנכ"ל משרד ראש הממשלה ציין בחיוב את הטמעת הנהלים המחייבים גיבוש תכניות עבודה ראליים בכל משרד ומשרד, תכנון והצבת יעדים.
כן הבהיר מנכ"ל משרד ראש הממשלה כי מלבד ישראל רק בבריטניה, אוסטריה וארה"ב נהוג לפרסם דוחות על העמידה של משרדי הממשלה ביעדים שהציבו לעצמם ובכך נמצאת מדינת ישראל בצמרת המדינות המפותחות הקובעות לעצמן מדיניות, מדדים לביצוע, יעדים ומעקב אחר יישום התכניות.

ו. הממשלה דנה בעניין פיתרון קבע למפוני דהנייה והסדרת מעמדם, והחליטה, בהמשך להחלטת הממשלה מס’ 2454 מיום 21.10.2007 ובמטרה לקדם פיתרון למפוני דהנייה:

1. להסדיר עבור מפוני דהנייה פיתרון קבע התיישבותי ראוי ומוסדר כדין במסגרת תכנית היישוב מרעית, ולפנות באופן מוחלט ולנקות את שטח אתר המגורים הזמני באזור תל ערד (להלן: "אתר תל ערד").

2. להקים צוות בראשות נציב קבילות סייענים ומאוימים במשרד ראש הממשלה ובהשתתפות נציגי משרד הביטחון, משרד האוצר, משרד הפנים, משרד הבינוי והשיכון, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, רשות מקרקעי ישראל והרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, לשם יישום החלטה זו (להלן – "הצוות").

3. להטיל על שר האוצר להביא לאישור מועצת מקרקעי ישראל הצעת החלטה לפיה, רשות מקרקעי ישראל תקצה זכויות במגרש מגורים אשר תאפשרנה לכל זכאי ששמו מופיע ברשימת הזכאים השמורה במזכירות הממשלה (להלן – "הזכאים"), באופן חריג וללא מכרז, הקמת יחידת דיור אחת. זאת בהתאם לתקנה 3(28) לתקנות חובת מכרזים, התשנ"ג-1993 ובכפוף לאישור כדין של ועדת הפטור של מועצת מקרקעי ישראל ושר האוצר, וכנגד פינוי מתחם אתר תל ערד המשמש כיום למגוריהם ולמגורי בני משפחתם וברוח התנאים הקבועים בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס’ 1383 מיום 20.11.2014 ביחס לתנאי הזכאות לפיצוי במסגרת פינוי כקבוע באותה החלטה.

4. להטיל על הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב לפעול לפיתוח שכונת המגורים החדשה המיועדת לזכאים, לנהל את תהליך שיבוץ הזכאים בשכונה החדשה וללוות את פיתוחה והקמתה. לרשות יאושר תקציב של 22 מלש"ח לצורך ביצוע העבודות לפיתוח מלא של השכונה.

5. בהמשך לאמור בסעיף 3, להעניק לזכאים מענק בסך 100,000 ש"ח, בתמורה לחתימה על התחייבות לפינוי מבני המגורים שלהם באתר תל ערד והודעת ויתור על כל טענה או דרישה נוספת, לרבות במסגרת כל הליך משפטי תלוי ועומד, בקשר עם פינוי אתר תל ערד ובקשר עם פינוי דהנייה והסדרת התיישבותם ביישוב מרעית.

6. הצוות יקבע את הכללים לפיהם ישולם המענק, ובכלל זה את האופן והמועד לתשלומו, הבטוחות שיידרשו לשם פינוי אתר תל ערד, אופן קיזוז הוצאות אכיפה ופינוי ככל שיהיו מכל תשלום שיהא זכאי לו המתפנה מכוח החלטה זו ונוסח ההתחייבות והודעת הוויתור כאמור. חלק מהמענק יועבר רק לאחר ניקוי שטח אתר תל ערד ממחוברים ופינוי כל הפסולת שנותרה.

7. הצוות יהיה מוסמך לדון בהשגות על אי הכללה ברשימת הזכאים, אם הוגשו לו, בתוך 60 ימים מיום קבלת החלטה זו.

8. להנחות את שר הפנים להעניק רישיון לישיבת קבע בישראל בהתאם לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952 ובהתאם להוראות סעיף 3ג לחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003, למפוני דהנייה.

לעניין סעיף זה "מפוני דהנייה" – מי ששמם מופיע בנספח שצורף להחלטת ממשלה מס’ 2454 מיום 21.10.2007 שעניינה "פתרון למפוני מתחם דהנייה", ככל שהם בעלי רישיון ישיבה א/5 כיום, ומתגוררים במדינת ישראל, לרבות בניהם ובנותיהם הרשומים כצאצאיהם במרשם האוכלוסין, ואשר אף הם מחזיקים ברישיון לישיבה מסוג א/5 ומתגוררים בישראל.
הרישיון יינתן באופן פרטני בכפוף להיעדר מניעה פלילית או ביטחונית, ובכפוף לאישור הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, כי הושלם מעברם ליישוב קבע או להוכחת קיומו של מרכז חיים במקום התיישבות מוסדר כדין בישראל.

החלטה לפי סעיף זה לא תחול על מפונה דהנייה שקיבל רישיון ישיבה מסוג א/5 מכוח נוהל אחר או שבעניינו נתקבלה החלטה פרטנית אחרת על-ידי משרד הפנים.

9. להנחות את שר הפנים להעניק למפוני דהנייה, כהגדרתם בסעיף 8 לעיל, בתום שנה מקבלת הרישיון לישיבת קבע, אזרחות ישראלית בהתאם לחוק האזרחות, התשי"ב-1952 ובהתאם להוראות סעיף 3ג לחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003.

האזרחות תינתן באופן פרטני בכפוף להיעדר מניעה פלילית או ביטחונית, ובכפוף להמצאת האישורים המתאימים המעידים על המשך קיומו של מרכז חיים במקום התיישבות מוסדר כדין בישראל.

10. להטיל את המימון הנדרש ליישום החלטה זו על משרדי הממשלה כמפורט להלן:
משרד האוצר– 5.833 מלש"ח.
משרד הביטחון – 5.833 מלש"ח.
משרד הבינוי והשיכון – 5.833 מלש"ח. (הסכום יוקצה רק בשנת 2019)
הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב – 5.833 מלש"ח.
משרד ראש הממשלה כ"ד – 5.833 מלש"ח.
הסכומים יוצאו מהתקציב השוטף של המשרדים בשנים 2017, 2018 או 2019.
אין בהשתתפות משרדי הממשלה שלהלן במימון החלטה זו כדי להעיד או להסכים על קבלת אחריות למפוני דהנייה. בכל הנוגע למשרדי ממשלה שלא הוטלה עליהם אחריות נוספת מעבר למימון ההחלטה, יראו בהעברת המימון כמימוש מלוא אחריותם ביחס להחלטה זו.

11. הצוות יעדכן את הממשלה בכתב, בכל 6 חודשים, על התקדמותו ביישום החלטה זו, לרבות עדכון בנוגע למימוש התקציב. ככל שתתבקש תוספת תקציב לצורך יישום החלטה זו, יידון הדבר על-יד הממשלה בנפרד.

ז. הממשלה דנה בעניין אישור מדיניות אכיפה כלפי שימוש בקנאביס והקמת ועדה בין-משרדית ליישום המדיניות, והחליטה כדלקמן:

1. בהתאם לסעיף 5(א) לחוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול, תשמ"ח-1988, לאשר ולאמץ את המלצות מנכ"ל המשרד לביטחון הפנים במסגרת הצוות לבחינת מדיניות האכיפה כלפי משתמשי קנאביס בישראל (להלן: "הצוות"), בנוסח המצורף כנספח א’ (להלן: "המדיניות"), בהתייחס לבגירים.

2. להקים ועדה בין-משרדית (להלן: "הוועדה") ליישום המדיניות בהתייחס לבגירים, אשר תגיש לממשלה עד ליום 7 במאי 2017, את מכלול הצעדים הנדרשים, לרבות סוגיות חקיקה, תקינה, תקציב, קנסות, רווחה, הסברה, תחבורה, טיפול, חינוך, מחקר מלווה וכל סוגיה אחרת הנוגעת בדבר. תוצרי הוועדה לפי סעיף זה יובאו לפני היועץ המשפטי לממשלה לבחינתו ולהערותיו טרם הגשתם לממשלה.

3. הוועדה תדון בנפרד במדיניות בהתייחס לקטינים, בצירוף נציגים מבין המשרדים והגופים המנויים בסעיף 4 להלן, שהינם בעלי מומחיות בטיפול ואכיפה כלפי קטינים. הוועדה תגיש את המלצותיה עד ליום 7 במאי 2017, לאישור השר לביטחון הפנים ושרת המשפטים, שיהיו רשאים להורות על יישום ההמלצות. תוצרי הוועדה לפי סעיף זה יובאו לפני היועץ המשפטי לממשלה לבחינתו ולהערותיו טרם הגשתם לאישור השרים.

4. הרכב הוועדה תכלול נציגים בכירים מן המשרדים הבאים:

א. מנכ"ל המשרד לביטחון הפנים – יו"ר הוועדה
ב. מנהל הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול או נציג/ה בכיר/ה מטעמו
ג. נציגי משטרת ישראל (תביעות, יועמ"ש, אג"מ, אח"מ)
ד. סמנכ"ל משרד המשפטים או נציג/ה בכיר/ה מטעמו
ה. משרד המשפטים/המשנה ליועמ"ש לממשלה או נציג/ה בכיר/ה מטעמו
ו. משרד המשפטים/פרקליטות המדינה
ז. הממונה על התקציבים באוצר או נציג/ה בכיר/ה מטעמו
ח. משנה למנכ"ל משרד הבריאות או נציג/ה בכיר/ה מטעמו
ט. סמנכ"ל משרד תחבורה והבטיחות בדרכים או נציג/ה בכיר/ה מטעמו
י. סמנכ"ל משרד חינוך או נציג/ה בכיר/ה מטעמו
יא. סמנכ"ל משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים או נציג/ה בכיר/ה מטעמו
יב. משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים/ ראש שירות טיפול והתמכרויות ושירותי המבחן או נציג/ה בכיר/ה מטעמו
יג. מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים או נציג/ה בכיר/ה מטעמו.

5. בסיס הנתונים

לרשום את הודעת המשרד לביטחון הפנים אודות ריכוז הנתונים הקיימים בדבר השימוש בקנאביס לרבות ממצאיהם של סקרי האוכלוסייה הקיימים שנעשו לגבי קטינים (2015-2014) ובגירים (2016) ומנתוני מרכז הניטור הארצי של הרשות הלאומית הכוללים את הנתונים העדכניים מהדו"חות השנתיים של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ושל משרד הבריאות לשנת 2015. מסמך זה יהווה את המדד הבסיסי (Base-Line) לעבודת הוועדה, ולמחקר המלווה, כך שניתן יהיה לעמוד על השפעות המדיניות בעתיד, ולהפיק לקחים בהתאם. בסיס הנתונים יוגש יחד עם תוצריה הסופיים של הוועדה לממשלה.

6. הוראות נוספות

א. משרדי האוצר וביטחון הפנים ידונו ויגיעו להסכמות באשר להמלצת הצוות לייעד את כספי הקנסות שייגבו במסגרת יישום המדיניות בתוך חודש ימים ממועד החלטה זו.
ב. לאור המלצת הצוות להקנות סמכות לגורמי האכיפה לעריכת בדיקות סמים מידיות ומהימנות לנהגים, תתייחס הוועדה בעבודתה גם לנושא זה, לרבות בהיבטים של חקיקה, תקציב, תקינה, וטכנולוגיה.
ג. הוועדה תתייחס בעבודתה גם למיקוד האכיפה בשימוש בקנאביס במרחב הציבורי ובסחר בסמים מסוכנים, וכן לייעול ההתמודדות עם חומרים מסכנים שתפוצתם הולכת וגוברת בשנים האחרונות (כגון "סמי פיצוציות"). יחד עם זאת יובהר, כי גם בהתאם למדיניות האכיפה החדשה, צריכה של סם מסוג קנאביס תיוותר בלתי חוקית במרחב הפרטי.
נספח א’
מדיניות האכיפה כלפי משתמשי הקנאביס, המפורטת להלן, מתבססת על דו"ח הצוות בראשות מנכ"ל המשרד לביטחון הפנים שהוגש לשר לביטחון הפנים בתאריך 26.1.17.

בהתייחס לבגירים
* עבירה ראשונה
משתמש אשר נתפס לראשונה בגין החזקה או שימוש לצריכה עצמית בסם מסוג קנאביס (ותוצריו) – יוטל עליו קנס בגובה של 1,000 ₪, בהינתן הודאה בביצוע העבירה. הקנס לא יופיע ברשימת התיקים הסגורים שבמרשם הפלילי, אלא ינוהל רישום לצרכי מעקב על מתן ותשלום קנסות. בהיעדר הודאה בביצוע העבירה, רשאית המשטרה לפעול בהתאם לכל סמכות אשר נתונה לה, לפי שיקול דעתה.
* עבירה שנייה
משתמש אשר נתפס בפעם השנייה בגין החזקה או שימוש לצריכה עצמית בסם מסוג קנאביס (ותוצריו) – יוטל עליו כפל קנס, בהינתן הודאה בביצוע העבירה. הקנס לא יופיע ברשימת התיקים הסגורים שבמרשם הפלילי, אלא ינוהל רישום לצרכי מעקב על מתן ותשלום קנסות. בהיעדר הודאה בביצוע העבירה, רשאית המשטרה לפעול בהתאם לכל סמכות אשר נתונה לה, לפי שיקול דעתה.
* עבירה שלישית
משתמש אשר נתפס בפעם השלישית בגין החזקה או שימוש לצריכה עצמית בסם מסוכן מסוג קנאביס (ותוצריו) – תיפתח חקירה בעניינו, וככל שיימצאו ראיות לביצוע עבירה, ויוחלט שאין לסגור את התיק מחוסר ענין לציבור – יועבר התיק ליחידת הסדר מותנה בחטיבת התביעות במשטרת ישראל, והכל בכפוף לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982. תיק שייסגר בהסדר מותנה יופיע ברשימת התיקים הסגורים שבמרשם הפלילי כ-"סגירה בהסדר (מותנה)".
* עבירה רביעית ומעלה
הפניית המשתמש להליך פלילי, במסגרתו רשאית המשטרה לפעול בהתאם לכל סמכות אשר נתונה לה, לפי שיקול דעתה.

בהתייחס לקטינים
* עבירה ראשונה
משתמש שנתפס בגין עבירה ראשונה של החזקה או שימוש בסם מסוכן מסוג קנאביס (ותוצריו) לצריכה עצמית, יועבר התיק בעניינו להליך של טיפול מותנה בהתאם להוראות סעיף 12א לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א-1971. במסגרת ההליך מפנה היחידה החוקרת את הקטין לטיפול בשירות המבחן במשרד הרווחה, וזאת מבלי להותיר רישום פלילי. במידה והקטין יסרב למנגנון הטיפולי – יופנה להליך פלילי בהתאם לשיקול דעת המשטרה, ובהתייעצות עם שירות מבחן לנוער.
* עבירה שנייה
משתמש שנתפס בפעם השנייה בגין החזקה או שימוש בסם מסוכן מסוג קנאביס (ותוצריו) לצריכה עצמית, תיפתח חקירה בעניינו, וככל שיימצאו ראיות לביצוע עבירה, ויוחלט שאין לסגור את התיק מחוסר ענין לציבור – יועבר התיק לטיפול מותנה בהתאם להוראות סעיף 12א לחוק הנוער, או ליחידת הסדר מותנה בחטיבת התביעות במשטרת ישראל. קצין המשטרה המוסמך יחליט בדבר רישום פלילי לקטין, וזאת לאחר קיום התייעצות עם קצין מבחן לנוער. הועדה הבין-משרדית תקבע קריטריונים לחלופות, ותבחן את המסלול המתאים מבין שתיהן, וכן האם יש מקום לטיפול מותנה בעבירה השנייה במידה ויש לקטין עבר פלילי.
במידה והקטין יסרב למנגנון הטיפולי – הוא יופנה להליך פלילי בהתאם לשיקול דעת המשטרה, ובהתייעצות עם שירות מבחן לנוער.
* עבירה שלישית ומעלה
משתמש שנתפס בפעם השלישית או יותר יופנה להליך פלילי, במסגרתו רשאית המשטרה לפעול בהתאם לכל סמכות אשר נתונה לה, לפי שיקול דעתה. הפניית משתמש קטין להליך פלילי תיעשה תוך ההתייעצות עם שירות מבחן לנוער.
במסגרת המדיניות תתמקד האכיפה בשימוש בקנאביס במרחב הציבורי ובסחר בסמים מסוכנים, וכן בייעול ההתמודדות עם חומרים מסכנים נוספים, שתפוצתם הולכת וגוברת בשנים האחרונות (כגון "סמי פיצוציות"). יחד עם זאת יובהר, כי גם בהתאם למדיניות האכיפה החדשה, צריכה של סם מסוג קנאביס תיוותר בלתי חוקית במרחב הפרטי.

במסגרת המדיניות יושם דגש על מאמצי ההסברה החינוך והטיפול לצד אכיפה יעילה. לפיכך מותנה יישום המדיניות בהקניית כלים נאותים לגורמי האכיפה, לצד ענישה מחמירה, ובמיוחד כלפי נהגים תחת השפעת סמים.

ח. הממשלה דנה בעניין יישום הסכמים קואליציוניים, והחליטה כדלקמן:

לתקן את החלטת הממשלה מס’ 2177 מיום 18 בדצמבר 2016, שעניינה שמירה על מסגרות פיסקאליות לשנים 2017 ו- 2018 ויישום הסכמים קואליציוניים, כך שסכום תמיכת המדינה במוסדות תורניים לשנים 2017 ו- 2018 יעמוד על 1,224 מיליון ש"ח לכל שנה.

ט. הממשלה דנה בעניין הגדלת היקפי התעסוקה של עובדים פלסטיניים בישראל בענף התעשייה, והחליטה כדלקמן:

לצורך הקדמת יישום החלטת הממשלה מס’ 2174 מיום 18 בדצמבר 2016 (להלן – החלטה 2174) שעניינה הגדלת היקפי התעסוקה של עובדים פלסטיניים בישראל מאזור יהודה ושומרון, ייעול אופן הקצאת היתרי עבודה והבטחת תנאי העסקה הוגנים לעובדים פלסטיניים, ובהמשך להחלטת הממשלה מס’ 1236 מיום 8 במרץ 2016 (להלן – החלטה 1236), שעניינה חיזוק שיתוף הפעולה הכלכלי באמצעות תעסוקת עובדים פלסטיניים בישראל, לבצע את השינויים הבאים:

הקצאת עובדים פלסטיניים לענף התעשייה ולאזור התעשייה עטרות

1 . להנחות את מנהל רשות האוכלוסין וההגירה (להלן – הרשות), על אף האמור בסעיף 1(ב) להחלטה 2174, להקצות את תוספת המכסה של 2,200 של עובדים פלסטיניים לענף התעשייה והשירותים, שנקבעה בסעיף האמור, ובהתאם למתכונת ההקצאה הקיימת. כך שלפחות 75% ממכסה זו תוקצה לענף התעשייה. יובהר כי שינוי מתכונת ההקצאה כאמור בסעיף 4 להחלטה 2174 שצפוי לחול בענף התעשייה והשירותים לא יאוחר מיום 31 במאי 2017, יחול על כלל המכסה בסך 4,450 עובדים פלסטיניים שנקבעה לענפי התעשייה והשירותים, ובכללה על הקצאה זו.

2 . לקבוע כי מנהל הרשות יהא רשאי להחליט על העברת מכסות של עד 600 עובדים פלסטיניים מענפים שבהם לא מומשו מכסות ההיתרים הקיימות במלואן אל ענפים אחרים אשר נתונות להם מכסות עובדים פלסטיניים עקרוניות, בהתאם לצורך ובכפוף להסכמת משרדי האוצר, העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, הביטחון וכן משרדי הבינוי והשיכון והחקלאות ופיתוח הכפר, כאשר ההעברה נעשית בענפים אשר באחריותם.

3 . לקבוע כי על אף האמור בסעיף 10 להחלטה 1236, הקצאת שתי הפעימות הראשונות שנקבעו לאזור התעשייה עטרות בסך מצטבר של עד 500 עובדים פלסטיניים, ניתנות לביצוע בהתאם למתכונת ההקצאה הקיימת. יובהר כי השינוי הצפוי במתכונת ההקצאה לאזור התעשייה עטרות כאמור בסעיף 10 להחלטה 1236 יחול על כלל המכסה בסך 2,800 עובדים פלסטיניים שנקבעה לאזור התעשייה עטרות.

הבהרה

4 . יודגש כי כניסתם, שהייתם ועבודתם של עובדים פלסטיניים מהווים נושא הנתון לשינויים והמושפע מאירועים ושיקולים שונים, לרבות אירועים ביטחוניים, המדיניות בישראל בכל הקשור לשוק העבודה בישראל או להמשך העבודה כאמור, וכן הצורך בקביעת קריטריונים, ביצוע בדיקות נדרשות ומילוי נהלי הרשויות וחוקי המדינה בקשר להסדרת מתן ההיתרים ומימושם, ואין באמור בהחלטה זו לגבי מכסות מרביות של עובדים פלסטיניים וכן אין במתן היתר להעסקת עובדים פלסטיניים משום הבטחה או התחייבות לאדם או לגוף כלשהו לגבי שהייה, כניסה לישראל או עבודתם של מספר מסוים של עובדים פלסטיניים בתקופה או בתקופות מסוימות, וכן אין במתן היתר להעסקת עובדים פלסטיניים משום הבטחת המדינה לגבי שהייתם או כניסתם לישראל או עבודתם של מספר מסוים של עובדים פלסטיניים בתקופה או בתקופות מסוימות.

י. הממשלה דנה בטיוטת חוק המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, התשע"ז-2017, והחליטה כדלקמן:

לקראת שנת החמישים לשחרור ירושלים בירת ישראל ואיחודה, במטרה להנחיל את ערכי מורשת מלחמת ששת הימים, שבמהלכה שוחררה ואוחדה הבירה ובהמשך להחלטת הממשלה מספר 1488 מיום 02.06.2016:

1. לאשר עקרונית את נוסח טיוטת חוק המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, התשע"ז-2017.
2. בהתאם לסעיף 41(א) לתקנון עבודת הממשלה, להסמיך את ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר על דעת הממשלה את נוסח הצעת החוק.
3. בהתאם לסעיף 81(ג) לתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להקדים את הדיון בהצעת החוק בקריאה ראשונה.
4. בהתאם לסעיף 88(ב) לתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת לעשות שימוש בסמכותה להתיר את הקריאה השנייה על הצעת החוק ביום הנחתה על שולחן הכנסת.

להלן רקע כללי לטיוטת החוק:

לקראת שנת החמישים למלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, במטרה להנחיל את ערכי מורשת מלחמת ששת הימים, שבמהלכה שוחררה ואוחדה הבירה, ובהמשך להחלטה מספר 1488 של הממשלה מיום 02.06.2016, שבה הונחו שר ירושלים ומורשת ושר הביטחון, בתיאום עם שר האוצר, לבחון דרכים להנצחת מורשת מלחמת ששת הימים ושחרור ירושלים ואיחודה בגבעת התחמושת, מוצע להקים בחוק תאגיד שיהווה מרכז מורשת לקידום, הפצה והעמקת הידע והתודעה על מורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה באתר גבעת התחמושת בירושלים.
מטרת התאגיד לבטא את ההכרה בחשיבות אתר גבעת התחמושת בהקשר של מלחמת ששת הימים ואיחודה של ירושלים, ולחזק את מרכזיותה ומעמדה של ירושלים בירת ישראל בקרב העם היהודי. בנוסף, התאגיד שיוקם יהא אמון על טיפוח והנחלה של מורשת הקרב והלוחמים במלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה וכן על הנצחת זכר הנופלים במערכה, במטרה להעצים את חשיפת הסיפור ההיסטורי לקהל הרחב.

מרכז המורשת יכלול אתר, מכון וארכיון. האתר יכלול תערוכות קבועות ומתחלפות וכן מוזיאון, אשר יהיה פתוח לציבור ויתקיימו בו פעילויות חינוך, הנחלה, והנצחה; פעילויות מוזיאליות ועוד. מכון המחקר יפעל לקידום, העשרה, הפצה, העמקת התודעה והידע ותיעודו בכל הנוגע למלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה. הארכיון, יהווה חלק מגנזך המדינה, ויטופל בו חומר ארכיוני הנוגע ישירות למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה.

הסמכת ועדת שרים לענייני חקיקה לקבל את ההחלטה על דעת הממשלה וקיצור זמני ההנחה על מנת לאפשר את השלמת הליכי החקיקה לקראת שנת החמישים לשחרור ירושלים ואיחודה, וזאת עד ליום כ"ח באייר התשע"ז (24.5.2017), מבוקש כעת אישור הממשלה לטיוטת החוק האמורה, וכן מוצע כי החלטות ועדת השרים תהיינה "על-דעת הממשלה", וזאת בהתאם להוראת סעיף 41(א) לתקנון עבודת הממשלה.

בנוסף, בהתאם לסעיף 81(ג) לתקנון הכנסת, מוצע לבקש מוועדת הכנסת לעשות שימוש בסמכותה לקצר את תקופות ההנחה על שולחן הכנסת ולהקדים את הדיון בהצעת החוק בקריאה ראשונה. כמו כן, בהתאם לסעיף 88(ב) לתקנון הכנסת, מוצע לבקש מוועדת הכנסת לעשות שימוש בסמכותה להתיר את הקריאה השניה על הצעת החוק ביום הנחתה על שולחן הכנסת.

יא. מר יעקב נגל, ממלא מקום היועץ לביטחון לאומי וממלא מקום ראש המל"ל, סקר היום בפני הממשלה את הערכת המצב האסטרטגית בהקשר לביטחון הלאומי של מדינת ישראל.

במסגרת סקירתו הציג מר נגל את האיומים, את האתגרים ואת ההזדמנויות הניצבות בפני מדינת ישראל בשנת 2017 בראיית הביטחון הלאומי.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (1 הצבעות, ציון ממוצע: 4.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

Funzing-F1

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

ידידים - סיוע בדרכים

Funzing-Fl

תגובות אחרונות