הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 14 במאי 2017

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 14 במאי 2017

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"אנחנו בעיצומה של מתקפת סייבר עולמית, קרוב ל-100 מדינות נפגעו. עד לרגע זה בישראל לא היו שום פגיעות בתשתיות הקריטיות שלנו, הפגיעות האחרות מינוריות, אבל זה עד לרגע זה, וכל דבר יכול להשתנות.

אנחנו הקמנו לפני כמה שנים את המערכת להגנה נגד מתקפות סייבר והקמנו גם את הרשות להגנת הסייבר מתוך ראיית הנולד, מתוך הבנה שיש כאן איום חדש שהוא עוד לפנינו, ואני יכול לבקש רק דבר אחד מאזרחי ישראל ומן החברות בישראל – להישמע להנחיות של הרשות להגנת הסייבר. עוד יהיו הרבה התפתחויות ונצטרך להשקיע עוד משאבים כדי להבטיח שמדינת ישראל, גם בצד הביטחוני שלה ובמיוחד בצד האזרחי שלה, יהיו לה את ההגנות הדרושות נגד הסוג החדש הזה של מתקפות.

יש נגע נוסף, וזה נגע הבירוקרטיה ונגע עודף רגולציה. הקמנו ועדת שרים בראשותי יחד עם השרים, ואנחנו מעת לעת נפגשים. אנחנו נשמע היום סקירה על הפעולות של המאמץ הממשלתי הזה, שמוריד את יוקר המחיה וכותש כמיטב יכולתנו בסבך הרגולציה. בשנת 2016 החיסכון המוערך הוא של מיליארד ו-300 מיליון ₪, אבל גם כאן עוד עבודה גדולה לפנינו. אנחנו נמשיך לסרוק את משרדי הממשלה ולחתוך בביורוקרטיה שמכבידה על המשק ועל אזרחי ישראל.

אתמול, במוצאי שבת, היה אירוע מתועב בירושלים – פלג קיצוני, שולי אמנם, של החברה החרדית, פלג שמזוהה עם נטורי קרתא, שרף בובות של חיילי צה"ל עם מדים של חיילי צה"ל, עם דגל ישראל, במטרה לפגוע בחיילים חרדים. הצעד הזה הוא מתועב. חיילי צה"ל שומרים על כולם, כולל על החרדים, כולל על האנשים הללו, ואני מצפה, מבקש ודורש מכל מנהיגי הציבור להוקיע את המעשה המתועב הזה, ואני מבקש גם מן המשטרה למצוא את האחראים לו."

ב. הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט–1959, למנות את שי רינסקי לתפקיד המנהל הכללי של משרד הכלכלה והתעשייה.

תוקף המינוי מיום 21.5.2017

ג. הממשלה החליטה לאשר את המינויים בשירות החוץ לפי הפירוט שלהלן:

- דנה קורש – קונסולית כללית של ישראל לבנגלור, הודו
- יעקב פינקלשטיין – קונסול כללי של ישראל למומבאי, הודו
- ג’רמי יששכרוף – שגריר ישראל לגרמניה
- אייל פרופר – קונסול כללי של ישראל לשנגחאי, סין
- בני עומר – שגריר ישראל לנפאל
- מרק סופר – שגריר ישראל לאוסטרליה
- יפה בן ארי – שגרירת ישראל ליפן
- מתניה כהן – שגריר לא תושב של ישראל לניקרגואה (מונה ביום 1.1.2017 לשגריר ישראל לגוואטמלה ושגריר לא תושב להונדורס ולאל-סלבדור. משרד החוץ החליט מטעמים מדיניים להעביר את האמנה לאל-סלבדור מאחריותה של שגרירות ישראל בגוואטמלה אל שגרירות ישראל לקוסטה ריקה).
- אמיר אופק – שגריר לא תושב של ישראל לאל-סלבדור (מונה ביום 1.1.2017 לשגריר ישראל לקוסטה ריקה)
- גיל ארציאלי – שגריר לא תושב של ישראל לסורינאם, גויאנה, טרינידאד, טובאגו וברבדוס (מונה ביום 9.11.2014 לשגריר ישראל לפנמה)
- דניאל סבן – שגריר לא תושב של ישראל סנט לושה, סנט וינסנט והגרדינס, סנט קיטס ונביס (מונה ביום 14.6.2015 לשגריר ישראל לרפובליקה הדומיניקנית ושגריר לא תושב באנטיגואה-ברבודה, ג’מייקה, גרנדה, דומיניקה, האיטי.

ד. הממשלה דנה בנושא העברת סמכויות שר האוצר הנוגעות לטיפול במשק הגז הטבעי ובתחום התקשורת, והחליטה כדלקמן:

1. בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה, להעביר לשר אלי כהן את סמכויות שר האוצר המפורטות להלן, וזאת למשך תקופת כהונתו של השר משה כחלון בתפקיד שר האוצר:

א. סמכויות שר האוצר לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, ככל שהן נוגעות באופן מסוים לחברת הוט מערכות תקשורת בכבלים בע"מ, או לחברה אחרת מהחברות המשתייכות לקבוצת הוט.

ב. ככל שהן נוגעות לגז טבעי -

1. סמכויות שר האוצר לפי חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, התשע"א-2011, למעט סמכותו בהתאם לסעיף 39 לאותו החוק.

2. סמכויות שר האוצר המפורטות להלן, לפי חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002 (להלן – חוק משק הגז הטבעי):

א. הסמכות לפי סעיפים 4(ו) ו-5 לחוק.

ב. הסמכות לפי סעיף 8 לחוק, ביחס למי שהוא בעל חזקה.

ג. הסמכות לפי סעיפים 17 ו-18 לחוק, ביחס לרישיון אחסון או רישיון הולכה לספק שניתנו לבעל חזקה.

3. סמכויות שר האוצר לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996 (להלן – חוק הפיקוח), בכל הקשור למי שהוא בעל זכות נפט לפי חוק הנפט, התשי"ב-1952 (להלן – מפיק נפט).

4. הסמכות למתן הוראות לפי סעיף 16(4) לפקודת מס הכנסה ככל שיינתנו ביחס למפיק נפט מסוים, אחד או יותר.

5. סמכות שר האוצר לפי סעיף 3(ה) לצו החברות הממשלתיות (הכרזה על אינטרסים חיוניים למדינה בחברת בתי זיקוק לנפט בע"מ), התשס"ז-2007.

2. בהמשך לסעיף 8 להחלטת הממשלה מס’ 649 מיום 7 באוגוסט 2003, שעניינה מימון, הקמה והפעלה של מערכת הולכת גז טבעי, ובהמשך לסעיף 15 להחלטת הממשלה מס’ 2592 מיום 2 באפריל 2017, שעניינה עידוד מאגרים קטנים ובינוניים והכרזה על שעת חירום במשק הגז הטבעי, לקבוע כי ההסכמה הנדרשת משר האוצר לעניין הקמת מקטעים נוספים במערכת ההולכה של חברת נתיבי הגז לישראל בע"מ, תידרש מהשר כהן, וזאת כל עוד השר כחלון מכהן בתפקיד כשר אוצר.

3. יובהר כי הדרג המקצועי במשרד האוצר ימשיך למלא את התפקידים בעניינים המפורטים בהחלטה זו לצורך ביצוע הסמכויות הנתונות לשר האוצר כפי שהועברו בהחלטה זו, ובכלל זה: הפצת תזכירי חוק.

4. לעניין החלטה זו, "בעל חזקה", "רישיון אחסון" ו-"רישיון הולכה לספק" – כמשמעם בחוק משק הגז הטבעי.

5. בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה, תובא החלטה זו לאישור הכנסת.

ה. מר אלי גרונר, המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה, סקר (באמצעות מצגת) את הפעולות להפחתת הרגולציה ויוקר המחיה.

(על שולחן הממשלה הונח דוח על הפחתת הנטל הרגולטורי לשנת 2016. ראה באתר REGULATION.GOV.IL).

מר גרונר ציין כי רגולציה חכמה מובילה לצמיחה, יוצרת תחרות במשק ומורידה את יוקר המחיה.

המנכ"ל ציין כי קצב הפחתת הרגולציה, בהתאם להחלטות הממשלה ולמדיניותה, הולך ומתגבר וזאת גם שמשרדי הממשלה הפנימו את הצורך בהגברת הרגולציה, אם כי יש עוד עבודה רבה לבצע בתחום זה.

מר גרונר הציג נתונים מספריים לגבי התחומים שהופחתה בהם רגולציה ואמר, כי בשנת 2016 נחסכו כ – 1.27 מילארד שקלים כתוצאה מהפחתת הנטל הרגולטורי. בשנת 2017 יטופלו 45 תחומים חדשים ובשנת 2018 יטופלו כ-60 תחומים חדשים, כל זאת בנוסף לתחומים שטופלו בעבר.

מר גרונר הוסיף גם, כי נחוצה פעולה בתחום החקיקה והתקינה כדי להוריד הנטל הרגולטורי, וכי משרד המשפטים שוקד על קידום הנושא בעיקר בתחום של הגנה על רגולטורים ורפורמה בתחום רישוי עסקים.

(המצגת שהוצגה בפני הממשלה – באתר רוה"מ).

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (1 הצבעות, ציון ממוצע: 4.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

rightama

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-I

תגובות אחרונות