הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 11 ביוני 2017

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 11 ביוני 2017

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"בימים האחרונים נתגלתה מנהרה של חמאס מתחת לשני בתי ספר בעזה. החמאס משתמש בילדי בית ספר כמגן אנושי, וזה האויב שאנחנו נלחמים בו שנים רבות, אויב שמבצע כאן פשע מלחמה כפול.

צד אחד הוא תוקף אזרחים חפים מפשע בכוונה תחילה, ומנגד הוא מתחבא מאחורי ילדים. ביום שישי הנחיתי את מנכ"ל משרד החוץ להגיש מחאה רשמית נגד החמאס למועצת הביטחון של האו"ם.

בשבוע שעבר פגשתי את שגרירת ארצות הברית באו"ם, ניקי היילי. אני הודיתי לה, גם בשמכם, על דבריה התקיפים לטובת מדינת ישראל ונגד האובססיה האנטי ישראלית באו"ם. אמרתי לה גם שהגיע הזמן שהאו"ם יבחן את המשך קיומו של אונר"א. מאז מלחמת העולם השנייה היו, וישנם גם היום, עשרות מיליוני פליטים. לעשרות מיליוני הפליטים הללו יש נציבות עליונה באו"ם, ואילו לפליטים הפלסטינים, שרובם, כמעט כולם, מיושבים, להם יש נציבות נפרדת, קוראים לזה אונר"א. במוסדותיה של אונר"א יש הרבה מאוד הסתה נגד ישראל, ולכן אונר"א, במידה רבה בעצם קיומה וגם לצערי בפעולתה מעת לעת, מנציחה את בעיית הפליטים הפלסטיניים ולא פותרת אותה. לכן הגיע הזמן לפרק את אונר"א ולמזג את החלקים שלה בנציבות הפליטים העליונה של האו"ם.

במסגרת המאמצים והפעולות לשיפור מוכנות העורף לשעת חירום, אנחנו מתחילים היום תרגיל לאומי לרעידת אדמה, קוראים לזה "רעידת אדמה 2017″. אז קודם כל אני מקווה שלא תהיה רעידת אדמה ב-2017, יש מספיק רעידות אדמה מסביבנו באזור, במלוא המובנים, אבל אנחנו חיים בתוך השבר הסורי-אפריקני ורעידת אדמה יכולה להיות כאן כל רגע. כבר היו, ואין ספק שגם יהיו. ככל שנהיה מוכנים יותר, אנחנו נוכל להתמודד עם מקרה כזה בצורה טובה יותר ולהקטין את הפגיעה בנפש וברכוש. אני מבקש מהציבור לפעול לפי ההנחיות של התרגיל. אם הייתי צריך לתמצת את כל התורה הזאת על רגל אחת, במקרה של רעידת אדמה, בניגוד לתרחישים אחרים שמאיימים על העורף, הכלל היסודי הוא: צאו החוצה מן הבתים, צאו החוצה מן המבנים.

הממשלה תקיים היום דיון חצי שנתי על ההתקדמות בשליטה על התקציב לשנים הקרובות. אנחנו קבענו כלל, קוראים לזה "כלל הנומרטור", ואני מודה לשר האוצר וגם למשרדים האחרים, אבל לך שר האוצר, שאנחנו משתפים פעולה בעניין החשוב הזה.

מה אומר כלל הנומרטור? הוא אומר: אין צ’ק פתוח. זה כלל ידוע, אבל הכלל הזה ידוע לנו לשנה אחת. אנחנו קובעים תקציב, ואנחנו מחויבים לעמוד בתקציב, יש חוק.

אנחנו קובעים תקציב לשנתיים, אבל הממשלה כל הזמן מקבלת החלטות תקציביות לשנים מעבר לשנתיים, ועל ידי כך אנחנו קובעים התחייבויות תקציביות שאחר כך קשה לנו מאוד לעמוד בהן. כלל הנומרטור אומר שאנחנו מתכנסים למסגרת תקציבית גם בהתחייבויות ארוכות טווח. זה שינוי רדיקלי באופן עבודת הממשלה, אין הרבה מדינות שפועלות כך, זה שם את ישראל בין קומץ המדינות המובילות בהתנהלות פיסקאלית, בהתנהלות תקציבית בעולם. אני חושב שהדיון הזה מבטא את העובדה שהכלכלה של ישראל, לא רק שהיא חופשית, תוססת ויצרנית, היא גם מנוהלת היטב, וזה דבר חשוב מאוד. שוב, אני מאוד מעריך את שיתוף הפעולה שלך, שר האוצר, ושל משרדך, והעבודה המשותפת שלנו, כדי לשדר את האחריות הזאת לעולם, וזה משפיע, כפי שאנחנו רואים בתוצאות הכלכליות.

אנחנו נאשר היום תכנית דיגיטלית לאומית. אנחנו רותמים את המהפכה הדיגיטלית לצמצום פערים, צמיחה כלכלית ושיפור השירות לאזרח. יש בזה גם הרבה היבטים אחרים, זהו אחד המפתחות לעתיד משגשג ומתקדם. אני מבקש מהשרה המופקדת על כך, גילה גמליאל, לומר כמה דברים".

השרה לשוויון חברתי אמרה:

"אין ספק שמדינת ישראל היא מדינת סטארט-אפ. אנחנו אחת מ-5 המדינות המובילות בעולם בתחום הדיגיטל. המדיניות אותה אנחנו נתווה בתכנית שאני אציג אותה כאן היום, היא לא להשאיר אף אחד ואף אחת מאחור. כלומר, מן הצד האחד נדאג להמשיך ולהוביל בצד הדיגיטלי, אבל מן הצד האחר אנחנו נדאג לפתח ולתחום את התחום הדיגיטלי לצמצום פערים בחברה שלנו, לצמיחה כלכלית מואצת, וכמובן לממשל חכם וידידותי".

ב. הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט – 1959, לאשר את מינויו של עצמון מינס לראש הרשות לניהול המאגר הביומטרי במשרד הפנים לתקופה של חמש שנים, עם אפשרות להארכה בשלוש שנים נוספות.

ג. הממשלה דנה באישור התכנית הדיגיטלית הלאומית וקידום המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית", והחליטה כדלקמן:

בהמשך להחלטות הממשלה מס’ 1046 מיום 15.12.2013 (להלן: החלטה 1046), מס’ 2097(חכ/41) מיום 10.10.2014 (להלן: החלטה 2097(חכ/41)) ומס’ 151 מיום 28.06.2015 (להלן: החלטה 151), ובמטרה לפעול לצמצום פערים, לעודד צמיחה כלכלית מואצת ולקדם ממשל חכם וידידותי באמצעות טכנולוגיות מידע ותקשורת (Information Communication Technology):

התכנית הדיגיטלית הלאומית

1. בהמשך לסעיף 1 להחלטה 151, לאמץ את עיקרי התכנית הדיגיטלית הלאומית לשנים 2020-2017 (להלן :"התוכנית הלאומית") המצורפת להחלטת ממשלה זו (להלן: "התכנית הדיגיטלית הלאומית"), שאלו מטרותיה ויעדיה:

א. חזון המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" (להלן: "המיזם הלאומי") ומטרותיו – ישראל תמנף את ההזדמנות הטמונה במהפכה הדיגיטלית ובהתקדמות טכנולוגיות המידע והתקשורת כדי לאפשר צמצום פערים חברתיים וגיאוגרפיים, צמיחה כלכלית מואצת, וקידום ממשל חכם וידידותי לאזרח, ומוביל עולמי בתחום הממשל הדיגיטלי.
ב. יעדים אסטרטגיים למימוש מטרות המיזם הלאומי –
צמצום פערים: קירוב הפריפריה הגאוגרפית והחברתית, הורדת יוקר המחיה ומחירי הדיור ומיצוי זכויות.
צמיחה כלכלית מואצת: קידום תעשיות ועסקים דיגיטליים, פיתוח שוק התעסוקה בעידן הדיגיטלי, תמיכה בפיתוח תשתיות.
ממשל חכם וידידותי: הנגשת הממשלה והשלטון המקומי, קידום ממשל חדשני ואפקטיבי ושיפור המוצרים הציבוריים.

2. לקבוע כי התכנית הלאומית מהווה מסגרת לפעולת הממשלה ביישום המיזם הלאומי ולהטיל על מנכ"לי המשרדים ויחידות הסמך השותפים למיזם לפעול ליישומה, בין אם באמצעות תכניות העבודה של משרדיהם ובין אם באמצעות גיבוש תכניות דיגיטליות משרדיות ייעודיות בסיוע מטה התיאום למיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" במשרד לשוויון חברתי (להלן: המטה).

קידום המיזם הלאומי

3. "ערים חכמות" – להטיל על מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי בשיתוף מנכ"ל משרד הפנים ובהתייעצות עם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, משרד החינוך, משרד הכלכלה והתעשייה, משרד התקשורת, משרד המשפטים/ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים/רמו"ט, מנהל התכנון, אגף התקציבים ורשות התקשוב הממשלתי, לגבש תכנית לקידום תחום הערים החכמות בישראל, שבין מטרותיה צמצום פערים וחיזוק הפריפריה הגאוגרפית והחברתית, ולפעול ליישומה. התכנית תתייחס, בין היתר, לביצוע הפעולות הבאות בשלטון המקומי (לרבות באמצעות איגודי ערים מסוג אשכולות אזוריים):

א. קידום מהלך רוחבי להקמת תשתיות דיגיטליות בסיסיות לייעול תהליכי העבודה ברשות המקומית ושיפור השירותים הניתנים לתושבים.
ב. ביצוע פרויקטים ליישום כלים דיגיטליים מתקדמים.
ג. קידום "אזורים חכמים" באמצעות בניית תכניות אב לדיגיטציה וגיוס מובילי תכניות דיגיטליות ליישומן.
ד. פיתוח "הון אנושי דיגיטלי".

4. בריאות דיגיטלית כמנוע צמיחה – לקדם את תחום "הבריאות הדיגיטלית" כמנוע צמיחה לאומי (יצירת אקו-סיסטם למחקר ופיתוח רפואי העושה שימוש בכלי נתוני-עתק (Big Data) במגזר העסקי ובאקדמיה) ולשם כך:

א. להטיל על נציגי המשרד לשוויון חברתי, משרד הבריאות, משרד ראש הממשלה, משרד הכלכלה והתעשייה, אגף התקציבים במשרד האוצר, מל"ג/ות"ת, רשות החדשנות ופורום תשתיות למחקר, בהתייעצות עם רשות התקשוב הממשלתי, להמשיך ולבצע עבודת מטה בין-משרדית לגיבוש תכנית לאומית לקידום תחום "הבריאות הדיגיטלית" כמנוע צמיחה לאומי ויישומה. הצוות יציג את התכנית לממשלה בתוך חודשיים.
ב. להקים ועדה להסרת חסמים בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה, מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי ומנכ"ל משרד הבריאות, בהשתתפות מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה, יו"ר ות"ת, ראש רשות החדשנות, סגנית הממונה על התקציבים במשרד האוצר, סגן החשב הכללי, המשנה ליועמ"ש (ניהול ותפקידים מיוחדים) ויו"ר פורום תשתיות למחקר, אשר תפעל להסרת חסמים ליישום התכנית האמורה בסעיף קטן א’.

5. תיירות דיגיטלית – להטיל על מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי ומנכ"ל משרד התיירות לבחון אמצעים לקידום המיזם בתחום התיירות ולדווח על כך לממשלה.

6. אוריינות דיגיטלית – לתקן את סעיף 4(ו) להחלטה 1046 כך שנוסחו יהיה כדלקמן: "להטיל על מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי יחד עם מנכ"ל משרד המדע והטכנולוגיה ובתיאום עם משרד החינוך, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ואגף התקציבים. לגבש, בתוך שישה חודשים מיום קבלת החלטה זו, תכנית לאוריינות דיגיטלית תוך התייחסות למגזרים שבהם קיים פער בנושא ולהוביל את יישומה.

7. טרנספורמציה של שירותים ממשלתיים – בהמשך לסעיף 2(ג) להחלטה 151, להנחות את מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי לפעול ביחד עם ראש רשות התקשוב הממשלתי לשינוי עומק של תהליכים בירוקרטיים בין-משרדיים באמצעות פתרונות דיגיטליים מתקדמים, ולשם כך להקים צוותי משימה משותפים (אד-הוק, לכל פרויקט בין-משרדי) שיתוכללו על-ידי המטה. חברי כל צוות יפעלו במשותף תחת אותה קורת גג, לפרק זמן מוגדר, וייקחו בהם חלק עובדים שיעמידו המשרדים הרלוונטיים ומומחים דיגיטליים מתחומים שונים שיגייס המשרד לשוויון חברתי כיועצים.
צוות המשימה הראשון יעסוק בתחום מיצוי זכויות באמצעים דיגיטליים – הנגשת מידע על זכויות וייעול תהליכים בירוקרטיים למימוש זכויות, לרבות קידום הקמת "מנוע הזכויות הלאומי" (אתר אינטרנט לאיתור זכויות שאזרחים עשויים להיות זכאים להן). בשלב ראשון, כניסוי חלוץ (פיילוט), יונגשו באתר זכויות של אוכלוסיית האזרחים הוותיקים. בצוות המשימה יקחו חלק נציגי המוסד לביטוח לאומי, משרד הבריאות, המשרד לשוויון חברתי, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, הרשות לניצולי שואה במשרד האוצר, רשות התקשוב הממשלתי ונציגי גופים אחרים במידת הצורך.

מטה המיזם הלאומי

8. לצורך יישום התכנית הלאומית, לקבוע כי לתפקידי המטה הקבועים בסעיף 2(ב) להחלטה 1046, יתווספו התפקידים הבאים:

א. תיאום יישום התכנית הדיגיטלית הלאומית.
ב. יחד עם הגורמים המנויים בסעיף 4 להחלטה 1046, לפעול לקידום הנדבכים הרוחביים למיזם המנויים בסעיף זה.
ג. פיתוח קשרים עם ארגונים בינ"ל רלוונטיים וגורמים מקבילים במדינות אחרות.

תיקון החלטות קודמות

9. לתקן את החלטה 2097(חכ/41) כך שבסעיף 21 בשורה האחרונה במקום: "המטה הקיברנטי הלאומי" יבוא: "ולהנחיות הרשות הלאומית להגנת הסייבר".

10. לתקן את החלטה 1046 באופן הבא:

א. בסעיף 2(ב)(7) להחלטה במקום: "החלטת ממשלה מס’ 3058 מיום 27.03.2012," יבוא: "החלטת ממשלה מס’ 2097(חכ/41) מיום 10.10.2014 והחלטת ממשלה מס’ 1933 מיום 30.08.2016″.
ב. בסעיף 4(ב) במקום: "בהמשך להחלטת הממשלה מס’ 3611 מיום 07.08.2011 המטה הקיברנטי הלאומי יוביל" יבוא: "בהמשך להחלטות הממשלה מס’ 2443 ו-2444 מיום 15.02.2014, הרשות הלאומית להגנת הסייבר תנחה".

11. במסגרת יישום החלטה זו, בכל הנוגע לקידום תחומים ותכניות הכרוכים באיסוף מידע אישי מזוהה או בר-זיהוי, שימוש בו, העברות מידע או הנגשת מאגרי מידע, יתנו הגורמים האחראים על קידום אותה תכנית את דעתם להיבטי הגנת הפרטיות, בשלבי גיבוש התכנית, ויקבעו מנגנונים להגנה על פרטיות ועל מידע אישי תוך יישום עקרונות אבטחת מידע. כל זאת, בהתאם להוראות הדין, ובכל הנוגע להעברת מידע והנגשתו, בהתאם לעקרונות ולאיזונים המפורטים בהחלטת הממשלה מס’ 1933 מיום 30.08.2016.

12. אין בסעיפי החלטה זו העוסקים בגיבוש תכנית כדי למנוע הוצאה לפועל של פעולות או תכניות, שאושרו כדין על-ידי משרדי הממשלה ויחידות הסמך השותפים למיזם, אף אם טרם הושלם גיבוש התכנית לפי החלטה זו.

13. כלל המקורות התקציביים להפעלת התכנית בשנים 2018-2017 יהיו מתוך התקציב המאושר לשנים אלו: הקצאה או תקצוב של כספים, ככל שידרשו בגין החלטה זו לשנים שלאחר מכן, יהיו כפופים לאמור בסעיף 40א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 וככל שתידרש תוספת מקורות, היא תינתן בכפוף לביצוע פעולה מאזנת כהגדרתה בסעיף האמור.

ד. הממשלה דנה בנושא עדכון תכנית התקציב לשנים 2018 עד 2020 ("נומרטור"), והחליטה כדלקמן:
בהתאם לסעיף 40א(ט) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, לאשר את העדכון לתכנית התקציב לשנים 2018 עד 2020 המצורף כנספח להחלטה זו.

ה. הממשלה דנה בשינוי שם משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, והחליטה כדלקמן:
1. לשנות את שם משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים כך שייקרא מעתה "משרד האנרגיה".
2. בהתאם לפקודת פקידי הממשלה (שינוי תארים), 1940, תפורסם הודעה ברשומות לפיה ישונה תוארו של "שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים" ל"שר האנרגיה".

ו. ראש הממשלה עדכן את חברי הממשלה לגבי מסעו לליבריה בשבוע שעבר, ועל מפגשיו עם מנהיגים ממדינות מערב אפריקה.

ראש הממשלה הבהיר כי ארצות מערב אפריקה מבקשות את סיועה של מדינת ישראל בתחומים כמו חקלאות, מים וביטחון וכי הוא שוקד על הקמת שני צוותים בינמדינתיים-
צוות אחד לנושאים אזרחיים וצוות נוסף לנושאי ביטחון.

ראש הממשלה אמר כי אחת המטרות המרכזיות של ישראל בהתקרבות למדינות אפריקה ובסיוע להן, היא הצורך למוסס את הרוב האנטי ישראלי באו"ם ובמוסדות הבינלאומיים – רוב המתבסס על מדינות אפריקה.

ראש הממשלה הוסיף כי במסגרת יישום המדיניות כלפי מדינות אפריקה מתוכנן מסע לטוגו באוקטובר השנה.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (1 הצבעות, ציון ממוצע: 4.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

Funzing-I

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

הלנה אור - עיצוב גרפי , helenaor-art

MyTama38

תגובות אחרונות