הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 09 ביולי 2017

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 09 ביולי 2017

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"אני מבקש לקרוא מספר בראשית, פרשת "חיי שרה": "וַיִּשְׁמַע אַבְרָהָם, אֶל-עֶפְרוֹן, וַיִּשְׁקֹל אַבְרָהָם לְעֶפְרֹן, אֶת-הַכֶּסֶף אֲשֶׁר דִּבֶּר בְּאָזְנֵי בְנֵי-חֵת–אַרְבַּע מֵאוֹת שֶׁקֶל כֶּסֶף, עֹבֵר לַסֹּחֵר"; "וְאַחֲרֵי-כֵן קָבַר אַבְרָהָם אֶת-שָׂרָה אִשְׁתּוֹ, אֶל-מְעָרַת שְׂדֵה הַמַּכְפֵּלָה עַל-פְּנֵי מַמְרֵא–הִוא חֶבְרוֹן: בְּאֶרֶץ, כְּנָעַן"; "וַיָּקָם הַשָּׂדֶה וְהַמְּעָרָה אֲשֶׁר-בּוֹ, לְאַבְרָהָם–לַאֲחֻזַּת-קָבֶר: מֵאֵת, בְּנֵי-חֵת".

הקשר בין עם ישראל וחברון ומערת המכפלה הוא קשר של קניין והיסטוריה, שספק אם יש לו משל בתולדות העמים. זה כמובן לא הפריע לוועדת המורשת של אונסק"ו ביום שישי לקבל עוד החלטה הזויה – היא קבעה שמערת המכפלה, אותה מערת מכפלה, היא אתר מורשת פלסטיני.

בעקבות ההחלטה הזאת החלטתי לקצץ עוד מיליון דולר מדמי החברות של ישראל לאו"ם, ולהעבירם להקמת מוזאון למורשת העם היהודי בקריית ארבע וחברון, והכסף ישמש גם למיזמים נוספים בתחום המורשת הקשורים בחברון. אני סומך עליך, זאב, שתגיש לנו הצעה מסודרת בעניין הזה.

מול הכחשת אונסק"ו, ישראל תציג בפני העולם את האמת ההיסטורית ואת הקשר העמוק בן אלפי השנים של העם היהודי לחברון. כך נעשה גם מול החלטה הזויה נוספת של אונסק"ו בדבר היעדר הקשר בירושלים. לכן הנחיתי היום להשלים את התהליכים לבנייתו של מרכז "קדם" לתצוגה של מיצגים היסטוריים וארכיאולוגיים לעיר דוד. זה הולך להיות מבנה מרהיב, עם תצוגות מרהיבות. העולם כולו יראה את האמת, והמבקרים הראשונים שאני אזמין לשם, זה משלחות אונסק"ו לאו"ם.

בעניין סוריה – ישראל תברך על הפסקת אש אמיתית בסוריה, אבל אסור שהפסקת אש זו תאפשר את התבססותן הצבאית של איראן וגרורותיה בסוריה בכלל ובדרום סוריה בפרט. בשבוע שעבר שוחחתי בנדון שיחות מעמיקות עם מזכיר המדינה טילרסון ועם נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין. שניהם אמרו לי שהם מבינים את עמדותיה של ישראל ושהם יתחשבו בדרישותינו. אנחנו מצדנו נמשיך לעקוב אחר המתרחש מעבר לגבולותינו, תוך עמידה איתנה על הקווים האדומים שלנו – מניעת התעצמות חזבאללה דרך סוריה, בדגש על הצטיידות בנשק מדויק, מניעת התבססות קרקעית של חזבאללה ליד גבולנו או התבססות של כוחות איראניים, ומניעת התבססות צבאית איראנית בסוריה כולה."

ב. ראש הממשלה התייחס לביקורו של נרנדרה מודי, ראש ממשלת הודו, בישראל בשבוע החולף. ראש הממשלה ציין כי זהו ביקור ראשון של ראש ממשלה הודי בישראל וכי יש לביקור זה משמעויות עצומות שכן מדובר במעצמה שהיא בעלת מספר התושבים הגבוה בעולם והיא בעלת הכלכלה החמישית בגודלה בעולם. ראש הממשלה ציין כי יש בסיס רחב לקשר בין שתי המדינות על יסוד אינטרסים משותפים וערכים משותפים שכן הודו היא הדמוקרטיה הגדולה בעולם.

ראש הממשלה הוסיף כי נוצר קשר חם בין שני המנהיגים וכי לאחווה שנוצרה בינו לבין ראש ממשלת הודו יש משקל רב בהידוק היחסים בין שתי המדינות.

כן ציין ראש הממשלה כי במהלך הביקור נחתמו מספר הסכמים לשיתוף פעולה כלכלי וכי שיתוף הפעולה העתידי בין שתי המדינות צופן בחובו אפשרויות עצומות.

ראש הממשלה אמר גם כי הוא הוזמן לביקור גומלין בהודו שיתקיים ככל הנראה בסוף שנה זו או בתחילת השנה הבאה (2018) וכי הטיל על מנכ"ל משרדו לרכז עבודת מטה עם משרדי הממשלה השונים במגמה לגבש תוכנית חומש לקשרים בין ישראל לבין הודו – תוכנית שתוצג בעת ביקורו בהודו.

ג. הממשלה החליטה בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, למנות את יוסף דרזנין לתפקיד המנהל הכללי של המשרד לשיתוף פעולה אזורי.

ד. הממשלה דנה בעניין העברת סמכויות הנתונות על פי חוק לשר הכלכלה והתעשייה לשר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, והחליטה כדלקמן:

א. בהמשך להחלטת הממשלה מספר 1754 מיום 31 ביולי 2016 בדבר העברת תחום התעסוקה ממשרד הכלכלה והתעשייה למשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ובהתאם לסעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה, להעביר את הסמכויות הנתונות לשר הכלכלה והתעשייה לפי החוקים שלהלן לשר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים:
1. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס’ 15), התשע"ו-2016.
2. סעיפים 20(3), 117(א)(2), 136(א)(3), 143(ג)(1), 145(א)(2) ו- 149(3) לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016.
3. סעיף 24(א)(3) לחוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית, תשע"ו-2016.
ב. להביא את ההחלטה לפי סעיף א’ לעיל לאישור הכנסת בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה, ולפרסמה ברשומות.

ה. הממשלה דנה בעניין פיתוח כלכלי של מחוז הצפון וצעדים משלימים לעיר חיפה – תיקון החלטת הממשלה, החליטה:

1. לתקן את סעיף 2(יא) בהחלטת הממשלה מספר 2262 מיום 8.1.2017 שעניינה "פיתוח כלכלי של מחוז הצפון וצעדים משלימים לעיר חיפה", כדלקמן:
א. סעיף 2(יא)(1) יימחק, ויבוא במקומו:
1) " הממשלה פונה להנהלת הקרן לשמירת הניקיון בבקשה לבחון את אפשרויות הסיוע בתכנון ובהקמה של מתקנים למחזור והשבה, מיון וטיפול בפסולת, באזור חיפה ובמחוז צפון, במימון הקרן לשמירת הניקיון והכל בהתאם לחוק שמירת הניקיון תשמ"ד-1984 (להלן- חוק שמירת הניקיון) והתקנות על פיו. סיוע למתקנים באזור חיפה ומחוז הצפון, על סמך אותה בחינה, יינתן לפי החלטת הקרן לשמירת הניקיון ובתנאים שתקבע. "
ב. אחרי סעיף 2 (יא)(1) יבוא:
"
1א) 1. הממשלה פונה להנהלת הקרן בבקשה כי תבחן כדלקמן, והכל בהתאם לחוק שמירת הניקיון, תשמ"ד-1984 (להלן – חוק שמירת הניקיון) והתקנות על פיו, כי ככל שיקומו במחוז צפון עד ליום 31.12.18 התאגדויות כאיגודי ערים, שהן אשכולות רשויות מקומיות לפי פרק א1 לחוק איגודי ערים, תשט"ו-1955 או כחברות עירוניות בע"מ, שהוקמו על-ידי רשויות מקומיות ותואגדו כתאגיד עירוני בבעלות הרשויות החברות בהן (להלן – ההתאגדויות החדשות), במתכונת הרשומה בסעיף 2, יינתן לכל אחת סיוע כמפורט בסעיף 3.
2. הקמת שתי התאגדויות חדשות, התאגדות אזור כנרת והעמקים והתאגדות אזור יזרעאל, שכל אחת מהן תעמוד בכל תנאים הבאים:
א. ההתאגדות תכלול לפחות 150,000 תושבים וחמש רשויות המקומיות.
ב. רשות מקומית אחת מבין הרשויות המקומיות בהתאגדות תכלול לפחות 40,000 תושבים.
ג. שתיים מבין הרשויות המקומיות בהתאגדות תהיינה (כל אחת מהן) מדורגות, במועד קבלת החלטה זו, באשכולות 10-4, לפי הדירוג החברתי כלכלי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .
ד. ההתאגדות לא תכלול רשות מקומית החברה בהתאגדות אחרת למטרות נושאי החלטה זו או רשות מקומית שהגישה בקשה מקבילה להתאגדות לנושא החלטה זו.
ה. על כל אחת מההתאגדויות להוכיח היתכנות לעמידה באמור בהחלטה זו ומימוש מטרותיה בתחום איסוף, פינוי ומחזור הפסולת. על הרשויות להציג תכנית לטובת הנושא המתייחסת בין היתר לקיומו של רצף גיאוגרפי ומרחקים בין רשויות בהתאגדות.
3. סכומי הסיוע המבוקש לכל אחת מההתאגדויות החדשות:
א. סכום השווה לסכום שתי המכפלות הבאות:
(1) סכום של 177 ₪ כפול מספר התושבים בהתאגדות המדורגים במדד החברתי כלכלי לפי הדירוג של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה באשכולות 5-1 .
(2) סכום של 88.5 ₪ כפול מספר התושבים בהתאגדות המדורגים במדד החברתי כלכלי לפי הדירוג של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה באשכולות 10-6 .
ב. קביעת הסיווג של היישובים לאשכולות של המדד החברתי כלכלי יהיה בהתאם למדד המפורסם על-ידי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה במועד קבלת החלטה זו.
ג. במקרה שעל אף האמור בסעיף 1א)2 יקומו מעל שתי התאגדויות, יחולקו סכומי הסיוע על פי הנאמר בסעיף קטן 3(א).
ד. במקרה של שתי התאגדויות, וכן במקרה שעל אף האמור בסעיף 1א)2 יקומו מעל שתי התאגדויות – אם סך הסכומים לפי סעיף קטן א’ לשתי או שלוש ההתאגדויות יהיה קטן מ-100,000,000 ₪, תחולק יתרת הסכום בין כל אחת מההתאגדויות באופן יחסי למספר התושבים בהן.
ה. במקרה של התאגדות אחת -
(1) אם מספר התושבים בהתאגדות הוא בין 150,000 ל- 200,000 תושבים והסכום לפי החישוב בסעיף קטן א’ יהיה קטן מ– 50,000,000 ₪ – יינתן סיוע בסך של 50,000,000 ₪.
(2) אם מספר התושבים בהתאגדות הוא 200,000 תושבים ומעלה והסכום לפי החישוב סעיף קטן א’ יהיה קטן מ– 66,000,000 ₪ – יינתן סיוע בסך של 66,000,000 ₪.
4. א. כדי לקבל סיוע המבוקש לפי החלטה זו, על מורשי החתימה של הרשויות המקומיות בהתאגדות החדשה להודיע לקרן לשמירת הניקיון, עד ליום 31.12.2017 , על כוונתן להצטרף להתאגדות בהתאם לאמור בהחלטה זו.
ב. בהתאם להודעות שיימסרו על-ידי הרשויות לפי סעיף קטן (1) יחושבו סכומי הסיוע כאשר מספר התושבים בהתאגדות לצורך קביעת סכומי הסיוע יחושב בהתאם למספר התושבים שהיה באותן רשויות ביום 31.12.2016.
5. סיוע יינתן רק להתאגדות שתוקם עד ליום 31.12.18 כאיגוד ערים שהוא אשכול של רשויות מקומיות או כחברה עירונית בע"מ, שהוקמה על-ידי רשויות מקומיות ותואגדה כתאגיד עירוני בבעלות הרשויות החברות בהן.
6. סיוע יינתן בנושא עידוד איסוף, פינוי ומחזור פסולת, לרבות הקמת מערכי איסוף פסולת, בהתאם לעקרונות שנקבעו בקול הקורא מס’ 7714 (2017) שפרסמה הקרן לשמירת הניקיון בנושא ובהתבסס על תוכנית פרטנית שתציג כל התאגדות, שתאושר על-ידי ועדת תמיכות של קרן הניקיון. בין עקרונות אלו – הצגת פירוט של כלל התמיכות, התקציבים ומקורות המימון האחרים, שניתנים בהווה או ניתנו בחמש השנים האחרונות, עבור ביצוע פרויקטים בתחום הפסולת או המחזור על-ידי המשרד להגנת הסביבה ברשויות המקומיות המשתתפות בהתאגדות. ככל שרשות מקומית או רשויות מקומיות המשתתפות בהתאגדות קיבלו תמיכה, תקציב או מקור מימון אחר עבור פעילויות בנושאי הסיוע נשוא החלטת ממשלה זו, יש להביא עובדה זאת לידי ביטוי באותו פירוט מתוך מטרה לקיום התאמה ושילוב בין כלל הפעילויות בכלל הרשויות המקומיות בהתאגדות, למנוע כפל מימון ולהוות קריטריון לאיזון צודק בהקצאת המשאבים וחלוקת הפרויקטים בין הרשויות בהתאגדות ולכן בבחינת התוכנית הפרטנית יילקחו בחשבון הקצאות כספיות שניתנו לרשויות הכלולות בהתאגדות בחמש השנים האחרונות בתחום הפסולת והמחזור על ידי המשרד להגנת הסביבה.
7. עד להקמתה של ההתאגדות לפי סעיף קטן ה’, ניתן יהיה להקצות סכום של עד 10% מתוך סכומי הסיוע לפי סעיף 3 לאחת מהרשויות המקומיות שהמועצות שלהן אישרו הצטרפות להתאגדות, שתאגם ותרכז, בהסכמת כל שאר הרשויות שהמועצות שלהן אישרו הצטרפות לאותה התאגדות, את עבודת ההתארגנות וההקמה של האשכול, בתנאים שתקבע ועדת התמיכות של הקרן לשמירת הניקיון.

1ב) הממשלה פונה להנהלת הקרן לשמירת הניקיון בבקשה כי תאשר פרסום קול קורא לתמיכה בהקמת מתחמים לקליטת גדמי מטעים במחוז צפון בסכום כולל של עד 1,500,000 ₪ "
2. מקורות המימון לסעיף 1(ב) להחלטה זו (ההחלטה המתקנת):
א. ביום 26.4.17 אישרה הקרן לשמירת הניקיון תקציב בסך של 79,130,000₪ עבור סיוע לאשכולות רשויות מקומיות בתחום איסוף, פינוי ומחזור פסולת.
ב. הממשלה פונה להנהלת הקרן לשמירת הניקיון בבקשה כי תאשר את התקציב והתנאים הנדרשים לטובת:
1. יישום מלוא החלטה זו בנושא סיוע להתאגדויות בתחום איסוף, פינוי ומחזור פסולת.
2. יישום ההחלטה בנושא הקמת מתקנים לקליטת גדמי מטעים במחוז צפון. הכל בהתאם לחוק שמירת הניקיון , תשמ"ד-1984 והתקנות על פיו.
3. החלטה זו מבוססת על השיקולים והנימוקים שביסוד החלטת הממשלה מס’ 2262 מיום 8.1.2017 לפי פרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו- 2010), התשס"ט-2009, שעניינו עדיפות לאומית.

ו. הממשלה דנה בטיוטת חוק לתיקון מס הכנסה (תיקון מס. ), התשע"ז-2017, והחליטה כדלקמן:

1. לאשר עקרונית את טיוטת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס’) התשע"ז-2017.
2. להסמיך את ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר, על דעת הממשלה, את נוסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכנסת.
3. בהתאם לסעיף 81(ג) לתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להקדים את הדיון בהצעת החוק.

להלן רקע כללי לטיוטת החוק:

במסגרת הניסיון שהצטבר בקשר לשומות של יהלומנים נמצא כי אופן המיסוי של ענף זה דורש בחינה מחדש, זאת בשל מאפיינים מיוחדים הקיימים בענף, כגון מדידת שווי מלאי ובפרט לצורך ירידת ערך. לאור זאת, הוקם צוות ברשות המיסים לבחינת מיסוי ענף היהלומים בישראל ודרכי הטיפול בהיבטי מס הכנסה, מכס ומע"מ. התיקונים המוצעים בתזכיר חוק זה גובשו בעקבות המלצות הצוות, ולאחר שניתנה הסכמה לגבי עקרונות המיסוי של נציגי בורסת היהלומים הישראלית והתאחדות תעשייני היהלומים, בהסתמך על כך שרשות המסים תפעל להסדרת הענף באופן הוגן וראוי על בסיס העקרונות שנדונו בין הצדדים. אופן יישום הוראות החקיקה, לרבות התקנות שהותקנו מכוחה, ייבחן מחדש בתום שלוש שנים מיום ג’ בטבת התשע"ז (1.1.2017) (בין היתר, נוכח היותן ייחודיות ושונות מהרגיל בשיטת המס הישראלית).

ז. הממשלה דנה בטיוטת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס.) (עידוד בניית דירות מגורים להשכרה) התשע"ז-2017, והחליטה כדלקמן:

1. לאשר עקרונית את טיוטת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס’ )(עידוד בניית דירות מגורים להשכרה), התשע"ז-2017.
2. להסמיך את ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר, על דעת הממשלה, את נוסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכנסת.
3. בהתאם לסעיף 81(ג) לתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להקדים את הדיון בהצעת החוק.

להלן רקע כללי לטיוטת החוק:

ביום 21 בנובמבר 2016 התקבלה החלטת הממשלה מס’ 2144 בנושא הטבות מס לעניין עידוד בניית השכרה למגורים (להלן – החלטת הממשלה). בהחלטת הממשלה נקבע, בין היתר, כי שר האוצר ושר הכלכלה והתעשייה יפיצו תזכיר חוק לתיקון פרק שביעי 1 לחוק עידוד השקעות הון התשי"ט-1959 להרחבת ההטבות מכוח חוק זה לשם הרחבת בניה להשכרה לטווח ארוך (להלן – החוק).

במסגרת טיוטת החוק מוצע לקבוע מסלול הטבות חדש שבו יינתנו הטבות מס גבוהות יותר מאלה הניתנות היום בתנאים מחמירים יותר (להלן – מסלול ההטבות החדש). מסלול ההטבות הקיים ימשיך לחול רק לגבי בניינים להשכרה שהוגשה לגביהם בקשה לאישור תכנית כאמור בסעיף 3(2) לחוק לעידוד השקעות הון עד יום תחילתו של התיקון המוצע.

לפי המסלול החדש, יוענקו הטבות מס לחברה בלבד, בשל השכרת מחצית מדירות המגורים בבניין מגורים חדש, כך שככל שהנכס יוצע לשכירות לתקופה ארוכה יותר הטבת המס שתתקבל תהיה גדולה יותר. כמו כן, מוצע להפחית את מס הרכישה על הקרקע שעליה נבנה הבניין להשכרה לשיעור של 0.5%, אם מתקיימים לגביו התנאים שנוגעים להשכרת דירות לתקופה של 15 שנים לפחות.
נוכח מאמצי הממשלה להרחבת היצע הדיור ולהגדלת היצע המגורים בשכירות מוסדית יש צורך בהשלמת הליכי החקיקה המוצעים בהקדם האפשרי. לנוכח האמור, ועל מנת לקצר את פרקי הזמן הקבועים בתקנון הממשלה לצורך ערר על החלטת ועדת השרים לענייני חקיקה מוצע להסמיך את ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר את טיוטת החוק על דעת הממשלה. עוד מוצע לפנות לוועדת הכנסת בהתאם לסעיף 81(ג) לתקנון הכנסת, בבקשה להקדמת הדיון.

ח. שר ירושלים ומורשת מסר היום לממשלה דיווח על יישום החלטות קודמות של הממשלה בעניין העברת יחידות ממשלתיות ארציות לירושלים.

השר זאב אלקין הציג נתונים מספריים לגבי כלל היחידות הממשלתיות הארציות ונתונים על היחידות שטרם עברו וכאלה הנמצאות בתהליך של העברה. כן מסר השר אלקין נתונים מספריים על יחידות שהוחרגו מהצורך לעבור לירושלים.

שר ירושלים ומורשת הבהיר כי לנוכח קשיים בירוקרטיים, משפטיים ותקציביים יהיה קשה לעמוד ביעד שנקבע בהחלטות הממשלה לפיהן יושלם תהליך ההעברה לירושלים עד אמצע שנת 2019.
השר אלקין הציג גם נתונים מספריים לגבי הגידול בהכנסות הצפוי לעיריית ירושלים כתוצאה מגביית ארנונה מהמשרדים המוקמים בירושלים.

בתום הדיון הנחה ראש הממשלה כי צוות בראשות שר ירושלים ומורשת ובהשתתפות מנכ"ל משרד ראש הממשלה, מנכ"ל משרד האוצר והממונה על הדיור הממשלתי במשרד האוצר, ירכזו את צורכי המשרדים השונים בתחום הדיור ויגבשו עד סוף שנת 2017 הצעת החלטה לממשלה שתעדכן החלטות קודמות בעניין העברת משרדי הממשלה ויחידות ארציות לירושלים.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (1 הצבעות, ציון ממוצע: 4.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

ידידים - סיוע בדרכים

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

תגובות אחרונות