הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 23 ביולי 2017

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 23 ביולי 2017

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"חברי הממשלה ואני משתתפים באבלה הכבד של משפחת סולומון. יוסף, חיה ואלעד נרצחו בידי חיית אדם מוסתת בשנאת יהודים. כוחות הביטחון פועלים ככל שנדרש בשטח, כל העת. ביתו של המחבל השפל ייהרס בהקדם האפשרי. אנחנו פועלים גם נגד גורמי הסתה שהסיתו למעשי רצח וגם מפארים אותם.

מאז תחילת האירועים קיימתי סדרה של מפגשים והערכות מצב עם כל גורמי הביטחון, כולל הגורמים בשטח, ואנחנו מקבלים מהם תמונת מצב עדכנית וגם המלצות לפעולה, ואנחנו מחליטים בהתאם. אנחנו מנהלים את זה בקור רוח, בנחישות ובאחריות, וכך נמשיך לעשות כדי לשמור על הביטחון.

בממשלה היום אנחנו נציין את יום פטירתו של זאב ז’בוטינסקי, אחד מאבות הציונות. הממשלה תקבל החלטה חשובה בנושא שימור מורשתו, שאחד מעקרונותיו כידוע הוא "קיר הברזל".

ב. עדכונים מדיניים וביטחוניים:

1. ראש הממשלה עדכן את חברי הממשלה על ביקורו בצרפת ובהונגריה (20.7.2017-16.7.2017).

ראש הממשלה ביקר בצרפת על פי הזמנת נשיא צרפת עמנואל מקרון כדי ליטול חלק בטקס לציון 75 שנה לגירוש יהודי צרפת במלחמת העולם השנייה. ראש הממשלה ציין כי בשיחותיו עם נשיא צרפת עלו שאלות מדיניות הנוגעות לשתי המדינות.

בהמשך מסעו הגיע ראש הממשלה להונגריה, שם נפגש עם ראשי מדינות הונגריה, פולין, צ’כיה וסלובקיה שנועדו בעיר בודפשט. ראש הממשלה הבהיר לראשי המדינות הנ"ל כי לישראל ולאירופה ערכים משותפים וכי ישראל היא המעוז הדמוקרטי היחיד במזרח התיכון.

ראש הממשלה ביקש מראשי המדינות לפעול לשינוי עמדת האיחוד האירופי כלפי ישראל.

ראש הממשלה ציין גם כי נפגש בנפרד עם כל אחד מראשי המדינות שהשתתפו בוועידה וכי למפגשים אלה חשיבות רבה במסגרת המאמצים שעושה ישראל להגברת הקשרים עם מדינות מזרח אירופה.

2. שר הביטחון עדכן את חברי הממשלה לגבי האירועים האחרונים שאירעו בסוף השבוע (רצח שלושה מבני משפחת סלומון ביישוב חלמיש). שר הביטחון ציין כי יש מתח רב ברחוב הפלסטיני וכי צה"ל תגבר את כוחותיו על מנת להתמודד עם אירועים של הפרות סדר.

השר ליברמן הוסיף כי גם ברצועת עזה קיים מתח רב וכי מטרתה של מערכת הביטחון היא למנוע התלקחות באיו"ש ובעזה. כן התייחס שר הביטחון להסתה נגד ישראל ברשתות החברתיות לרבות על ידי גורמים הקשורים לפלג הצפוני של התנועה האסלאמית.

3. השר לביטחון הפנים עדכן את חברי הממשלה לגבי אירועים בירושלים בשבוע החולף החל מרצח שני השוטרים בהר הבית (ביום 14.7.2017) ועד היום. השר ארדן תיאר את השתלשלות האירועים שהובילו לרצח השוטרים וכן התייחס לצעדים שננקטו על ידי משטרת ישראל לרבות הצבת גלאי המתכות (מגנומטרים) בשערים המובילים להר הבית.

השר ארדן ציין כי בעת קבלת ההחלטה על הצבת הגלאים תמכו כל הגורמים הנוגעים בדבר בצעד זה ורק במהלך השבוע החולף החלו לעלות הסתייגויות בקשר למהלך זה ואולם הקבינט החליט בישיבתו מיום 20.7.2017 להסמיך את משטרת ישראל לנקוט באמצעים לשמירת הביטחון בהר הבית ובסביבתו לרבות השארת המגנומטרים בשערים.

ג. הממשלה ציינה היום 77 שנים לפטירתו של זאב ז’בוטינסקי מאבות הציונות.

מר יוסי אחימאיר, יו"ר מכון ז’בוטינסקי וראשי המכון נכחו בישיבת הממשלה בעת הדיון בנושא זה. מר אחימאיר ציין את חשיבות ההצעה העומדת לאישור הממשלה בעניין הקמת מיזם של מרכז מבקרים שבו תרוכז הפעילות להנצחת מורשתו של זאב ז’בוטינסקי.

מר אחימאיר עמד בקצרה על פעילות המכון שבראשו הוא עומד והוסיף כי כבר שנים רבות עומדת על הפרק ההצעה להקים אכסניה מכובדת שבה תתקיים פעילות להנצחת זכרו ומורשתו של זאב ז’בוטינסקי וכי היום נעשה הצעד הראשון למימוש הרעיון.

מר אחימאיר הודה לראש הממשלה ולחברי הממשלה על נכונותם להוציא אל הפועל את הקמת המיזם.

ד. הממשלה דנה בעניין קידום מיזם להנצחת מורשתו ופועלו של זאב ז’בוטינסקי, והחליטה כדלקמן:

בהתאם לחוק זאב ז’בוטינסקי (ציון זכרו ופועלו), התשס"ה-2005 (להלן – החוק), בהמשך להחלטות הממשלה מספר 1412 מיום 21.2.2010 ומספר 46 מיום 31.5.2015, לקראת ציון יום ז’בוטינסקי שיתקיים ביום כ"ט בתמוז ובמטרה להנציח את זכרו, מורשתו ופועלו של זאב ז’בוטינסקי:

1. להנחות את משרד ירושלים ומורשת לקדם את התכנון, הפיתוח וההקמה של מרכז מבקרים להנצחת מורשתו של זאב ז’בוטינסקי (להלן – המיזם) במטרה להשלים את הקמתו בתוך שנתיים.

2. במסגרת זו תוקם ועדה מקצועית בראשות מזכיר הממשלה ובהשתתפות ראש אגף מורשת במשרד ירושלים ומורשת, נציגי המועצה הציבורית להנצחת זאב ז’בוטינסקי, שהוקמה לפי החוק (להלן – המועצה הציבורית המייעצת) וכן נציגי משרדי ממשלה רלוונטיים. הוועדה תבחן ותקבע את המיקום המתאים להקמת המיזם.

3. קידום המיזם ייעשה בכפוף לאישורו על ידי ועדת ההיגוי הבינמשרדית המלווה את פעילות אגף מורשת במשרד ירושלים ומורשת, בהתאם לתנאים ולקריטריונים הנקבעים על ידה ובכפוף לנוהלי העבודה של אגף מורשת ולהוראות כל דין, ולאחר התייעצות עם המועצה הציבורית המייעצת.

4. בכפוף לאמור יוקצה לצורך יישום החלטה זו סכום של עד 14 מלש"ח, שיאוגם במשרד ירושלים ומורשת, כדלהלן (הטבלה באתר רוה"מ).

ה. הממשלה החליטה בהתאם לסעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט – 1959, לאשר את מינויו של שלמה מור יוסף לראש רשות האוכלוסין וההגירה לתקופה של ארבע שנים, עם אפשרות להארכה לתקופה נוספת אחת של עד ארבע שנים.

ו. הממשלה דנה בעניין הקמת רשות צעירים ושיתוף צעירים וצעירות בגופים שונים בקבלת החלטות ובהתוויית מדיניות, והחליטה כדלקמן:

בהמשך לסעיף 12 בהחלטת הממשלה מספר 36 מיום 26.05.2015 אשר בהתאם לה השרה לשוויון חברתי אחראית לנושא קידום אוכלוסיית הצעירים, ובמטרה לקדם את מימוש הפוטנציאל הגלום באוכלוסיית הצעירים והצעירות ולהגביר את מעורבותם בעניינים הציבוריים מתוך הכרה בהם כמנוע צמיחה חברתי וכלכלי:

הקמת רשות הצעירים

1. להקים במשרד לשוויון חברתי (להלן: "המשרד") את רשות הצעירים (להלן – הרשות) שייעודה ותפקידיה הם כמפורט להלן.

א. ייעוד הרשות – הרשות תשמש גוף מטה שיהיה אמון על תיאום ותכלול בנושא הפעילות הממשלתית בקשר עם אוכלוסיית הצעירים בישראל ועל הובלת מהלכים מעשיים בתחום. הרשות תפעל לגיבוש מדיניות לתכנון ולהוצאה לפועל, בעצמה או באמצעות משרדים אחרים, תכניות שונות לקידום אוכלוסיית הצעירים ולמיצוי הפוטנציאל הגלום בה.

ב. התפקידים העיקריים של הרשות יהיו:

1. גיבוש תכניות אסטרטגיות לאומיות לקידום, פיתוח והעצמת אוכלוסיית הצעירים בישראל.
2. בכפוף לסעיף 1(ה) להחלטה זו, תיאום ותכלול הפעילות הממשלתית בתחום אוכלוסיית הצעירים בישראל.
3. קידום שיתוף ושיח בין-מגזרי בתחומים הרלוונטיים לאוכלוסיית הצעירים תוך הגברת שיתופם של הצעירים בתהליכי קבלת ההחלטות.
4. זיהוי קבוצות בקרב אוכלוסיית הצעירים שאינן מקבלות מענה ממשלתי מספק לצרכיהן ופעילות למען הנגשת והתאמת מענים עבורן.
5. להוות מקור ידע והיוועצות במסגרת תהליכי קבלת החלטות ממשלתיות בעלות השפעה על אוכלוסיית הצעירים.
6. קידום ומעקב אחר התקדמות הליכי חקיקה שיש להם השפעה על צעירים והצגת עמדה לגורמים רלוונטיים במסגרת ההליכים במידת הצורך.
7. קידום מחקרים לאומיים והשוואתיים בנושאים הקשורים לאוכלוסיית הצעירים תוך שיתוף פעולה עם מדינות וגופים בינלאומיים רלוונטיים, במידת הצורך.
8. העלאת מודעות בקרב הצעירים לגבי מיצוי זכויותיהם והנגשת מידע עבורם.
9. איסוף וניתוח של נתונים בתחומים רלוונטיים המשפיעים על אוכלוסיית הצעירים.
10. קידום פעילות ממשלתית לצורך הקניית כלים לאוכלוסיית הצעירים על גווניה, ומימושה, ולקידום עצמאותה במגוון תחומי החיים לצד עידוד שייכות ומעורבות חברתית ואזרחית של אוכלוסיית הצעירים למען הקהילה.
11. אחת לשנה הצגה לממשלה של תמונת מצב לאומית בתחום אוכלוסיית הצעירים בישראל.

ג. הרשות תיעזר, במידת הצורך, ביועצים ובצוותי מחקר חיצוניים על מנת לבצע את תפקידיה.

ד. למען הסר ספק, הרשות תפעל לקידום תפקידיה בשיתוף פעולה ובהסכמה עם משרדי הממשלה תוך שימוש בכלי ביצוע קיימים במשרדי הממשלה. משרדי הממשלה, בפעולתם בתחומי אחריותם וסמכותם, לא יהיו כפופים לרשות. ככל שהרשות תבצע תכניות בתחום פעולתו של משרד הפנים או בעניינים הקשורים במדיניות של השלטון המקומי ככלל או בפעילות של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים באמצעות השלטון המקומי, הדבר יבוצע בהסכמת משרד הפנים או משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, לפי העניין.

ה. אין בהקמתה של הרשות או בתפקידיה כדי לפגוע במעמדם, אחריותם או סמכויות הביצוע וקביעת המדיניות של משרדי הממשלה בתחום סמכותם לטיפול בצעירים ובנוער ובכלל זה אין בהם כדי לגרוע מסמכויות ומתפקידים שנקבעו בהחלטות ממשלה (לרבות החלטת הממשלה מס’ 1199 מיום 7.1.2010 והחלטת הממשלה מס’ 631 מיום 1.11.2015) או על פי דין או ביחס לאוכלוסיות היעד שעליהן מופקדים משרדי הממשלה או מפעילויות שמקיימים או מתקצבים משרדי הממשלה, לרבות משרד החינוך כולל פעילויות לנוער ולצעירים בתחום החינוך הפורמלי ובתחום החינוך הבלתי פורמלי.

ו. אין בהחלטה זו בכדי לשנות את מבני התקינה והשכר הקיימים במשרד.

2. להטיל על הרשות להגיש לאישור הממשלה, בתוך תשעה חודשים, תכנית לאומית לקידום אוכלוסיית הצעירים בישראל ולמימוש הפוטנציאל הגלום בה בין היתר באמצעות הקמת צוותים בין מגזריים ובין משרדיים במסגרתם יעלו נקודות המבט הייחודיות והידע המקצועי הנצבר במשרדים השונים, לצורך גיבוש התוכנית ויישומה.
שיתוף צעירים בקבלת החלטות ובהתוויית מדיניות

3. להטיל על השרה לשוויון חברתי ועל שר החינוך (להלן – השרים) למנות ועדה מייעצת לקידום שיתוף צעירים בקבלת החלטות ובהתוויית מדיניות באופן הבא:

א. בראש הוועדה יעמדו המנהלים הכלליים של המשרד לשוויון חברתי, משרד החינוך והמשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל וחבריה יהיו נציגי משרד ראש הממשלה, אגף תקציבים במשרד האוצר, משרד הפנים, משרד הבינוי והשיכון, משרד הביטחון, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד העלייה והקליטה, רשות החברות הממשלתיות ורשות השירות הלאומי אזרחי וכן ישתתפו בדיונים נציגים של ארגוני חברה אזרחית הפועלים לקידום אוכלוסיית הצעירים בישראל.
ב. הוועדה תבחן את אופן שיתופם של צעירים וצעירות בפעולות משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות, תאגידים שהוקמו על-פי חוק ובגופים רלוונטיים אחרים, בקבלת החלטות ובהתוויית מדיניות על ידי הגופים הנ"ל. הוועדה תמליץ על בניית תכנית כוללת ליישום מטרה זו שתכלול לוחות זמנים, דרכי פעולה והגדרת יעדים וממדי הצלחה. הרשות תרכז את עבודת הוועדה.
ג. הוועדה המייעצת תגיש את המלצותיה לשרים בתוך 180 ימים מיום קבלת החלטה זו.
ד. לאחר קבלת המלצות כאמור, השרים יקבעו את המתווה לקידום הנושא.
ה. ככל שההמלצות יתייחסו לעניין שבתחום פעולתו של משרד ממשלתי בתחום הצעירים, לרבות בתחום פעולתו של משרד העלייה והקליטה, המתווה לעניין זה ייקבע בהסכמת השר העומד בראש אותו משרד. ככל שהמלצות יתייחסו לעניינים הקשורים במדיניות של השלטון המקומי ככלל, המתווה לעניין זה ייקבע בהסכמת שר הפנים.

4. לא יוקצו משאבים תוספתיים לצורך גיבוש ויישום כלל הפעילויות הנגזרות מהחלטת ממשלה זו, ובכללן הקמת הרשות, התכנית הלאומית לקידום אוכלוסיית הצעירים בישראל ולמימוש הפוטנציאל הגלום בה והתכנית לקידום שיתוף צעירים בקבלת החלטות ובהתוויית מדיניות.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (1 הצבעות, ציון ממוצע: 4.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

הלנה אור - עיצוב גרפי , helenaor-art

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

MyTama38

תגובות אחרונות