הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 13 באוגוסט 2017

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 13 באוגוסט 2017

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"הנשיא טראמפ ישלח בקרוב את נציגיו ג’ראד קושנר וג’ייסון גרינבלט לשיחות באזור, כולל כמובן בירושלים, לנסות להתניע תהליך מדיני. אנחנו כמובן נקבל אותם בברכה כתמיד.

בעוד יומיים יתחיל תפקידו כראש המל"ל מאיר בן שבת, שנמצא איתנו כאן. מאיר הוא עתיר ניסיון ומעש בהגנה על ביטחון ישראל בשב"כ, כולל בתפקידו האחרון בראש מרחב דרום, ואת כל תפקידיו עשה בהצטיינות, והוא גם מוכר לחברי הקבינט שכבר התנסו בבהירות מחשבתו, בפרי ניסיונו פעמים רבות. אנחנו מקבלים אותו בברכה.

אני רוצה גם להודות בהזדמנות הזאת לאיתן בן דוד, שנענה לבקשתי להישאר במל"ל ועשה עבודה יוצאת מן הכלל וימשיך לעשות עבודה יוצאת מן הכלל, אז מברך אותך ומודה לך, ואנחנו כמובן נמשיך את עבודתנו המשותפת.

אנחנו התבשרנו ביממה האחרונה שהטייס שנפצע – מחלים, ושהוא יצא כנראה, אנחנו מקווים כך, מאזור הסכנה הגדולה. כך התבשרתי. אנחנו מאחלים לו בשם כל שרי הממשלה ובשם כל אזרחי ישראל שתהיה לו החלמה שלמה ומהירה. "

***

ב. הממשלה שמעה היום סקירה מאת ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים.

במסגרת הסקירה הוצגו ההתפתחויות במזרח התיכון, האתגרים האסטרטגים הניצבים בפני מדינת ישראל, פעילויות הטרור ברחבי העולם והמענה לאיומים ולאתגרים.

***

ג. בהמשך לדיון שהתקיים בוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי (הקבינט המדיני בטחוני) היום (13.8.2017) ולהמלצתה:

1. בתוקף הסמכות הקבועה בסעיף 39 לחוק-יסוד: הממשלה, להתקין תקנות שעת חירום בדבר שירותי עבודה חיוניים בוועדה לאנרגיה אטומית (להלן – "התקנות"), בנוסח המצ"ב, ולהניחן על שולחן ועדת החוץ והביטחון של הכנסת.

2. הצווים מכוח התקנות יוצאו במשורה, בהיקף המזערי הנדרש – ובאופן מידתי, מקום בו ביצוע עבודה או התפקיד הכרחי לשם מניעת גרימת נזק כבד לאינטרסים חיוניים של המדינה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, לא יוצאו ולא יעמדו בתוקפם יותר מ-50 צווים שהוצאו מכוח תקנות אלה בעת ובעונה אחת.

3. הצווים יוצאו על-ידי ראש הוועדה לאנרגיה אטומית בהתייחס לעובדי המחקר בוועדה לאנרגיה אטומית (להלן – "הוא"א"), לרבות ביחידה לרישוי ובטיחות במטה הוא"א ובקריה למחקר גרעיני-נגב (להלן – "קמ"ג"), כאשר ביחס לעובדים כאמור בקמ"ג, יוצאו הצווים על ידי מנהל קמ"ג, באישור ראש הוא"א.

4. ראש הוא"א יעדכן את היועץ המשפטי לממשלה באופן שוטף בנוגע לצווי ריתוק שיוצא מכוח התקנות.

5. התקנות תכנסנה לתוקפן עם פרסומן ברשומות.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (1 הצבעות, ציון ממוצע: 4.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

MyTama38

Funzing-W

תגובות אחרונות