הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 10 בספטמבר 2017

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 10 בספטמבר 2017

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"אני יוצא היום לביקור היסטורי באמריקה הלטינית. זו הפעם הראשונה מאז הקמתה של מדינת ישראל שראש ממשלה מכהן מבקר בדרום אמריקה ובמרכז אמריקה. אבקר בארגנטינה, בקולומביה, במקסיקו, אפגש גם עם נשיא פרגוואי. בארגנטינה ובמקסיקו יצטרפו אליי משלחות של חברות ישראליות כדי לפתח את המסחר ויחסי הגומלין הכלכליים בין המדינות. אנחנו עושים כאן בעצם את מה שאנחנו עושים באסיה, באפריקה, באוסטרליה, במזרח אירופה, במזרח הים התיכון, למעשה בכל חלקי העולם. זה ביקור שיחזק את הקשרים הכלכליים, הביטחוניים והטכנולוגיים שלנו באמריקה הלטינית, והוא יהווה המשך חיזוק של המעמד הבין-לאומי של ישראל, תהליך שאנחנו מובילים אותו בשיטתיות ובהצלחה.

מקסיקו, כידוע לכם, עברה בסוף השבוע רעידת אדמה קשה. ישראל שולחת תנחומים למשפחות ההרוגים. אנחנו מבינים שאלה ימים קשים מאוד למדינה הזאת ולעם המקסיקני. בשיחות שלי עם נשיא מקסיקו אציע עזרה בשיקום ההריסות או כל עזרה אחרת שנוכל לתת. לאחר מכן, אצא לארצות הברית ואנאם גם בעצרת האו"ם. גם ידידתנו הגדולה ארצות הברית עוברת בימים הללו מפגעי טבע קשים וכולנו מייחלים שהיא תעבור את הסופה הקרובה בשלום.

הממשלה תשמע היום סקירה מראש השב"כ. אזרחי ישראל לא יודעים את כל מה שהשב"כ עושה, אבל בחודשיים האחרונים, יולי-אוגוסט, השב"כ סיכל למעלה מ-70 חוליות טרור שעסקו בתכנון פיגועים נגד חיילים ואזרחים ישראליים. אני רוצה להביע תודה עמוקה לאנשי השב"כ ולכל העוסקים במלאכה החשובה הזאת למען ביטחון ישראל."

ב. הממשלה דנה בדבר הכרזת שנת שותפות צרפת – ישראל, 2018 והחליטה כדלקמן: על רקע חשיבותם האסטרטגית וההיסטורית של היחסים בין ישראל לצרפת, ובהתאם להצהרה המשותפת משנת 2013 של ראש ממשלת ישראל ונשיא צרפת, להכריז על שנת 2018, שנת השבעים להקמת מדינה ישראל, כשנת השותפות ישראל-צרפת, במסגרת זאת:

1. לקיים במהלך שנת 2018 שורה של אירועים בשתי המדינות, שידגישו את שותפות הערכים ואת חשיבות היחסים הבילטראליים עבור שתי המדינות ושני העמים, וליזום פעילויות ישראליות בצרפת בתחומי התרבות, הכלכלה, המחקר המדעי, הספורט, התיירות ועוד.

2. להקצות תקציב של 6,000,000 ש"ח (שישה מיליון ש"ח) בשנת התקציב 2018 למימון הפעילויות והאירועים וחשיפתם לציבור הרחב על פי החלוקה הבאה:
משרד החוץ – 10/1 (שהם 600,000 ש"ח)
משרד ראש הממשלה – 10/1 (שהם 600,000 ש"ח)
משרד האוצר – 10/1 (שהם 600,000 ש"ח)
משרד התרבות והספורט– 10/1 (שהם 600,000 ש"ח)
משרד הכלכלה והתעשייה – 10/1 (שהם 600,000 ש"ח)
משרד המדע והטכנולוגיה – 10/1 (שהם 600,000 ש"ח)
משרד התיירות – 10/1 (שהם 600,000 ש"ח)
המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה – 10/1 (שהם 600,000 ש"ח)
המשרד לשוויון חברתי – 10/1 (שהם 600,000 ש"ח)
משרד התקשורת – 10/1 (שהם 600,000 ש"ח)

3. למנות ועדת היגוי בין-משרדית בראשות מנכ"ל משרד החוץ או נציג מטעמו ובהשתתפות המנכ"לים של משרדי הממשלה המשתתפים בהחלטה, או נציג מטעמם, אשר תהיה אחראית על גיבוש תכנית שנת השותפות. החלטות ועדת ההיגוי יוצגו לפני ועדה מארגנת משותפת של ישראל וצרפת על ידי מנכ"ל משרד החוץ או נציג מטעמו.

4. ראש הממשלה ושר החוץ יהיה אחראי על הובלת הפרויקט והתקציב, על ביצועו וניהולו. התקציב יאוגם בתקציב במשרד החוץ. המשרדים יעבירו את חלקם לתקציב משרד החוץ בהתאם להחלטת ועדת ההיגוי. משרד החוץ יעביר דוח ביצוע תקציבי לחברי ועדת ההיגוי על פי דרישה של אחד או יותר מהחברים, ובכל מקרה יועבר דוח ביצוע עד 1 בפברואר 2019.

ג. הממשלה דנה בסיוע לקהילה היהודית ביוסטון עקב נזקי סופת ההוריקן, והחליטה כדלקמן:

מתוך הכרה כי הברית שבין מדינת ישראל לבין ארה"ב חשובה מתמיד, כי הקשר של הציבור האמריקני עם מדינת ישראל הוא נכס מוסרי ומדיני ראשון במעלה, וכי לממשלת ישראל אחריות וערבות הדדית כלפי העם היהודי בתפוצות, ובשל מצוקת הקהילה היהודית ביוסטון, טקסס, אשר נפגעה באורח קשה מסופת ההוריקן שהיכתה בה בשבוע שעבר:

1. לסייע לתושבי יוסטון במאמצי השיקום תוך התמקדות בשיקום תשתית הקהילה היהודית ביוסטון בסכום חד פעמי של מיליון דולר, באמצעות הקונסוליה הכללית של ישראל ביוסטון. הסיוע יינתן בין היתר לצורך שיקום המוסדות המרכזיים של הקהילה כגון בתי כנסת, מרכזים קהילתיים וכו’.

2. לטובת יישום החלטה זאת:

א. תוקם ועדת היגוי בהשתתפות משרד ראש הממשלה, משרד החוץ ומשרד התפוצות אשר תפקידה יהיה לגבש קווים מנחים פומביים, ענייניים, שוויוניים ומקצועיים למתן הסיוע בהתאם להיקף הנזקים.

ב. הסיוע יינתן אך ורק למקומות אשר אינם מקבלים סיוע מלא ממקורות אחרים ביחס לנזק ספציפי, עד לסך עלויות השיקום שאינן מכוסות ממקור אחר.

ג. לצורך קבלת ההחלטה על הסיוע הנדרש, משרד החוץ יפעל אל מול הקהילה היהודית המקומית לשם מיפוי הצרכים, ויעביר הכספים הנדרשים לקהילה מתוך סך של מיליון דולר שיועבר בהעברה "בין גגות" ממשרד התפוצות למשרד החוץ.

ד. הממשלה דנה בהכרזה על שעת חירום במשק הגז הטבעי, והחליטה כדלקמן:

בהתאם לסעיף 91(א) לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002, לאשר לשר האנרגיה להכריז על שעת חירום במשק הגז הטבעי לתקופה שמיום כ"ח באלול התשע"ז (19 בספטמבר 2017) בשעה 12:00 עד יום י"א בחשון התשע"ח (31 באוקטובר 2017) בשעה 06:00.

לאשר לשר האנרגיה לסיים, לעצור ולחדש, את ההכרזה על שעת החירום במשק הגז הטבעי, בטווח המועדים המאושר בהחלטה זו, ובלבד שכמות האספקה השעתית שצפוי שניתן יהיה לקבל ממאגר תמר בתקופת העצירה או הסיום היא לפחות 75% מכמות האספקה המקסימלית שאמור מאגר תמר לספק בשגרה.

סיים, עצר או חידש השר את שעת החירום במשק הגז הטבעי, יפרסם זאת באופן מיידי באתר האינטרנט של משרד האנרגיה, ובהקדם האפשרי ברשומות, וכן יודיע על כך למזכירות הממשלה, למשרד האוצר ולמשרד להגנת הסביבה בהקדם האפשרי.

ה. הממשלה שמעה היום סקירה מפי נדב ארגמן, ראש השב"כ.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (1 הצבעות, ציון ממוצע: 4.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

Funzing-F1

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-P

Funzing-Fl

תגובות אחרונות