הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מ- 26/9 וה-1/10 2017

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מ- 26/9 וה-1/10 2017

26/09/2017 - יום שלישי ו’ תשרי תשע"ח

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"זהו בוקר קשה עם שלושה ישראלים שנרצחו על ידי בן-עוולה.

בשם הממשלה כולה, בשם העם כולו, אני שולח תנחומים למשפחות ההרוגים וגם כמובן איחולים להחלמה מהירה לרבש"צ היישוב שנפצע.

אנחנו עדיין חוקרים את האירוע וגם את ההשלכות שלו, אבל כמה דברים אנחנו יכולים להגיד עכשיו בוודאות: (1) בית המחבל ייהרס; (2) צה"ל כבר הטיל כתר על הכפר; (3) שוללים עכשיו את כל היתרי העבודה של המשפחה המורחבת של אותו מחבל.

הפיגוע הרצחני הזה הוא תוצאה, בין השאר, של הסתה שיטתית של הרשות הפלסטינית וגם גורמים אחרים, ואני מצפה שאבו מאזן יגנה את הפיגוע ולא ינסה להצדיק אותו.

כוחות הביטחון ימשיכו לפעול נגד ההסתה והטרור כפי שהם עושים מדי יום וגם מדי לילה, ואנחנו כמובן נסיים את חקירת האירוע ונדון יחד בצעדים הבאים."

ב. ראש הממשלה דיווח לממשלה על ביקורו באמריקה הלטינית ובארצות הברית, משם הוא שב בערב ראש השנה. במסגרת ביקורו נפגש ראש הממשלה עם נשיאים וראשי מדינות מאמריקה הלטינית והמפגשים תרמו לקידום ולהעמקת הקשרים הכלכליים, העסקיים והמדיניים בין ישראל ומדינות אלו.

ראש הממשלה מסר כי במסגרת פגישותיו עם נשיא ארצות הברית, טראמפ, דן עמו בתוקפנות האיראנית. כן מסר ראש הממשלה כי בשולי פתיחת עצרת האו"ם נערכו גם פגישות מוצלחות עם נשיא מצרים, נשיא רואנדה, נשיא ברזיל, נשיא פנמה וראש ממשלת יפן.

ג. הממשלה דנה בהרחבת מטרות החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ, והחליטה כדלקמן:

א. בהמשך להחלטות הממשלה מס’ 3262(חכ/70) מיום 13 במרץ 2008, מס’ 783 מיום 8 באוקטובר 2009 ומס’ 4254 מיום 12 בפברואר 2012 ובהתאם לסעיפים 6(1) ו-11(א)(1) לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 (להלן – החוק), לתקן את החלטת הממשלה מס’ 3262(חכ/70) מיום 13 במרץ 2008 (להלן – ההחלטה) ולהרחיב את מטרות החברה להגנות ים המלח בע"מ (להלן – החברה), כדלקמן:

1. במקום הרישה של סעיף א’ להחלטה שעניינו הקמת החברה יבוא: "להקים חברה ממשלתית בבעלות מלאה של המדינה, שתפקידה לרכז את הטיפול, לתכנן ולנהל את ביצוע פרויקט הגנות ים המלח ולנהל פרויקטים תיירותיים בתחום המועצות האזוריות מגילות ותמר ובתחומים הנמצאים דרומית לקו רוחב 535,010 (לפי מערכת קואורדינטות ישראל החדשה Israel_TM_Grid) (להלן – האזור הדרומי)".

2. המטרה המנויה בסעיף 2.1 תוחלף למטרה הבאה: "החברה תנהל ותרכז את הטיפול בנושא תכנון וביצוע פעולות שנועדו להיות פתרונות קצרי טווח וארוכי טווח מפני עליית מפלס המים החוף המערבי של בריכה הידועה בשם בריכה מספר 5 של מפעלי ים המלח, כן תוכל החברה לנהל או לבצע מטלות עבור המדינה במסגרת הטיפול בנושא אי יציבות הקרקע באזור ים המלח, ובכלל זה טיפול בנושא הבולענים בהתאם להזמנות עבודה מעת לעת, ובנוסף, החברה תוכל לנהל פרויקטים תיירותיים באזור הדרומי, לרבות פיתוח התשתיות לצורך כך".

ב. להטיל על רשות החברות הממשלתיות לפעול לתיקון מסמכי היסוד של החברה, כך שמטרת החברה תכלול את המטרה כאמור.

ג. החברה תהווה זרוע ביצוע של הממשלה כמשמעה בתקנה 3ד לתקנת חובת המכרזים,
התשנ"ג-1993, בתחומי הניהול לעניין תכנון, ניהול ופיתוח תשתיות ופרויקטים תיירותיים באזור הדרומי. פעילות החברה לצורך מימון ומימוש מטרותיה לפי החלטה זו, תיעשה בהתאם לכל דין ולרבות לפי תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993.

ד. הסטטיסטיקן הלאומי ומנהל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פרופ’ דני פפרמן, סקר לפני הממשלה לקראת השנה החדשה ומסר נתונים סטטיסטיים הנוגעים לאוכלוסייה בישראל, רמת החיים, נתונים כלכליים הנוגעים לצמיחה במשק ובשוק העבודה בהשוואה בינלאומית.

ערב ראש השנה נאמדת אוכלוסיית ישראל בכ-8.743 מיליון נפש ועד לשנת 2024 צפויה האוכלוסייה להגיע ל10 מיליון תושבים.

*****

01/10/2017 - יום ראשון י"א תשרי תשע"ח

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"ערב יום כיפור הושג הסכם, בעצם הושגו הסכמות עם ארגוני הנכים. ההסכמות הללו יביאו לשיפור דרמטי במצבם של בעלי המוגבלויות במדינת ישראל. אני חושב שזהו הסכם היסטורי, כי מדובר בהעלאה משמעותית של הקצבה, וההעלאה הזאת תתחיל כבר בינואר, אבל מעבר לזה, זו תוספת שתסתכם ב-4.2 מיליארד ₪. מדובר כאן, כפי ששר האוצר מדגיש ובצדק, בתוספת של עד כמעט 50% מסך ההוצאה הגדולה שמדינת ישראל מוציאה לטפל בבעלי מוגבלויות.

ההסכמות הללו מבטאות את ההבנות והעקרונות ששר האוצר ואנוכי הצבנו בתחילת הדרך. הן גם מכילות, הייתי אומר, סידורים מסוימים לוודא שהדבר הזה לא ייפרם לסכומים שלא נוכל לעמוד בהם. זאת אומרת, הוא גם שומר על המסגרת התקציבית, אבל הוא נותן כאן תוספת מאוד מאוד משמעותית לציבור הנכים, ואני חושב שבדרך נבונה.

אני מבקש להודות לכל מי שנטל חלק במשא ומתן, כמובן לארגוני הנכים, לשר האוצר, משה כחלון, תודה רבה ליושב ראש המועצה הלאומית לכלכלה, הפרופסור אבי שמחון, תודה לך אבי. אני מבקש להודות ליו"ר הקואליציה, חבר הכנסת דוד ביטן, ליו"ר ההסתדרות, אבי ניסנקורן, לחבר הכנסת אילן גילאון, לח"כים אחרים גם כן, ולכל מי שתמך בסופו של דבר בהבאה של ההסכמות הללו. זה יובא לחקיקה בכנסת, אני בטוח שזה יקבל רוב משמעותי. זה משנה במידה רבה את פני המדינה כמדינה של העולם הראשון, שדואגת קודם כול לחוליות החלשות באמת.

מה שחשוב בעיניי זה שתהיה תוספת לבעלי המוגבלויות האמיתיים, זה יאפשר להם לחיות בכבוד וגם להתפרנס בכבוד, ולא ייצור מצב של בעלי מוגבלויות פיקטיביים. זה בעצם הדבר העיקרי שהיה לנגד עינינו. אני חושב ששני היעדים הללו במידה רבה הושגו, ואני שוב מודה לכל מי שעסק בדבר.

ביחס לדברים שנאמרו לאחרונה על ישראל ומשאל העם בכורדיסטן, בחבל הכורדי – אני מבין למה אלה שתומכים בחמאס נוטים לראות את "המוסד" בכל מקום שלא נוח להם, אבל לישראל לא היה שום חלק במשאל העם הכורדי, מלבד הסימפתיה העמוקה, הטבעית, רבת השנים של העם בישראל לעם הכורדי ולשאיפותיו.

עכשיו אני מבקש לומר תודה מקרב לב לאדם מיוחד, תודה רבה לך, אריה זהר, שמסיים היום 45 שנים בשירות המדינה.

אריה הוא מסד בעבודת הממשלה. הוא התחיל, נדמה לי, עם גולדה מאיר, משה דיין, יגאל אלון, פחות או יותר, פנחס ספיר.

את כל הניסיון שהוא צבר ותחושת השליחות שמלווה אותו, הוא שילב יחד ועזר מאוד במיצוב עבודת מזכירות הממשלה, ואני רוצה להודות לך, אריה, על השירות המסור, רב השנים, ולומר לך תודה בשם חברי הממשלה, הייתי אומר חברי וחברות ממשלות ישראל, עוד מעט אפשר להגיד לדורותיהן, וגם בשם אזרחי ישראל. תודה רבה לך, אריה."

המשנה למזכיר הממשלה היוצא, מר אריה זהר, אמר:

"אני נרגש מאוד. אני עוזב בית, בית שהיה לי באמת לתקופה ארוכה.

ראשית כול, אני רוצה להודות לראש הממשלה ולחברי הממשלה על האמון ועל שיתוף הפעולה, אני רוצה להודות למזכיר הממשלה ולחבריי במזכירות הממשלה על שיתוף הפעולה ועל האווירה המקצועית והנינוחה שבה עובדת מזכירות הממשלה.

שירתתי תחת 19 ממשלות בתקופת כהונתם של 9 ראשי ממשלה, ועבדתי תחת 15 מזכירי ממשלה. אפשר לומר שראיתי משהו בחיי…

אני אומר ככה: אני יכול להביט לאחור בסיפוק רב ובעיקר בגאווה, על הזכות שניתנה לי לשרת את ממשלות ישראל לדורותיהן.

אשכול פעם אמר את השאלה הרטורית הזאת: "מתי נגמור לבנות את הארץ הזאת ונלך לנוח קצת?", ובכן, זה לא יקרה אף פעם, כי תמיד יש מה לעשות, לבנות, להגדיל, להרחיב, זו משימה בלתי נגמרת. כל הממשלות שישבו סביב השולחן הזה עשו את המיטב והמרב למען המדינה, למען תושביה, עכשיו זו המשמרת שלכם. אתגרים עצומים עומדים לפניכם, ראש הממשלה עמד עליהם לא מעט, ואני מאחל לכם הצלחה, אני מייחל להצלחתכם, כי הצלחתכם היא הצלחתנו. שימרו על הבית שלנו, על המדינה שלנו, שימרו על הדמוקרטיה שלנו, אין לנו ארץ אחרת. תודה רבה לכם. "

ראש המועצה הלאומית לכלכלה, מר אבי שמחון, אמר:

"בחודשים האחרונים נוהל משא ומתן קשה ואינטנסיבי עם הנכים, שבמהלכו ניתן היה לחשוב בטעות שהממשלה והנכים נמצאים משני צדי המתרס, ולא היא. ראש הממשלה ושר האוצר קבעו מראש מסגרת תקציבית ועקרונות שנועדו לתת את הסיוע הרב ביותר האפשרי לבעלי מוגבלויות בישראל באופן שלא יפגע בכלכלה. הצמיחה שחווינו בשנים האחרונות והביטחון באיתנות הכלכלית הישראלית אפשרו להגיע להסכם הזה, שישפר את תנאי חייהם של הנכים במידה שלא הייתה כמותה מעולם במדינת ישראל.

אני מודה לראש הממשלה ולשר האוצר על האמון שנתנו בי במהלך המשא ומתן. "

ב. הממשלה החליטה, בהתאם להוראות סעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, לאשר את מינויו של עמירם אפלבום למדען הראשי (ראש הרשות לחדשנות) במשרד הכלכלה והתעשייה כמשמעותו בחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, תשמ"ד-1984.

תוקף המינוי הוא שש שנים, החל מיום 15.10.2017

ג. ראש המועצה הלאומית לכלכלה, מר אבי שמחון, הציג את הרפורמה המתוכננת במדיניות הממשלתית לטיפול בנכים ובעלי מוגבלות, לאור ההסכמות בנושא עם משרד האוצר, הסתדרות העובדים החדשה וארגוני הנכים.

ד. הממשלה החלה בדיון בהמלצות צוות השרים בראשות השרה איילת שקד והשר יריב לוין בנושא שיפור הליכי האיוש של משרות בכירות בשירות המדינה ומתן פטור ממכרז למשרות משנה למנהל הכללי במשרדי הממשלה. סוכם כי המשך הדיון בנושא יתקיים לאחר חופשת החגים.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (1 הצבעות, ציון ממוצע: 4.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

Funzing-F1

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

הלנה אור - עיצוב גרפי , helenaor-art

Funzing-F1

תגובות אחרונות