הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 15 באוקטובר 2017

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 15 באוקטובר 2017

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"אני מבקש לפתוח את ישיבת הממשלה בדברי ברכה לנשיא טראמפ על החלטתו החשובה בעניין איראן. ברור לחלוטין, אם בוחנים את ההסכם הזה, שאם לא משתנה דבר, לאיראן יהיה ארסנל של נשק גרעיני בתוך שנים ספורות. ההסכם לא בולם את זה, הוא מייצר נתיב מובטח ליצירת מערך העשרה שיכול להביא את איראן בהזנקה מהירה לעשרות רבות של פצצות אטום, אפילו מעבר לכך, ולכן ההחלטה היא כל כך חשובה.

החלטתו של הנשיא טראמפ יצרה הזדמנות לתקן את הסכם הגרעין וגם לעצור את התוקפנות האיראנית הגוברת באזורנו. אני מאמין שכל ממשלה אחראית וכל מי שמבקש לקדם שלום וביטחון בעולם, צריך לנצל את ההזדמנות שההחלטה של הנשיא טראמפ יצרה, על מנת לשפר את ההסכם או לבטלו, וכמובן לעצור גם את התוקפנות האיראנית. מובן מאליו שצריך לתמוך בהחלטה של הנשיא להטיל סנקציות על משמרות המהפכה. משמרות המהפכה זו זרוע מרכזית של איראן להפצת טרור בעולם וכמובן להפצת תוקפנותה במזרח התיכון.

בסוף השבוע אני הנחיתי את משרד החוץ להיערך ליציאתה של ישראל מארגון אונסק"ו. אונסק"ו הפך לבמה להחלטות הזויות, אנטי-ישראליות, אנטישמיות למעשה. אנחנו מקווים שהארגון ישנה את דרכו, אבל איננו תולים תקוות בכך, ולכן ההנחיה שלי לעזוב את הארגון עומדת בעינה ומתקדמת קדימה לביצוע.

השבוע אנחנו נציין 100 שנים למותה הטרגי של שרה אהרנסון, חברת מחתרת ניל"י ולנפילתה של המחתרת ניל"י – "נצח ישראל לא ישקר". למחתרת ניל"י ולמייסדה אהרן אהרנסון מקום של כבוד בתקומת ישראל בעת החדשה. אהרנסון היה איש רב פעלים. הוא היה מדען שנודע בעולם, הוא מצא את "אם החיטה" שהזינה מאז מאות מיליוני בני אדם. הוא בעצם היה זה שחידש את ענף החקלאות המדעית במדינת ישראל וגם בקליפורניה, כי הזמינו אותו לשם, אבל אהרנסון היה גם מדינאי גדול.

הוא וחבריו הקימו את המחתרת שסיפקה מודיעין רב ערך, חיוני לצבא הבריטי, והוא סייע רבות לסילוק השלטון העות’מאני מארץ ישראל. לאחר המלחמה הבריטים הגדירו אותו במסמכים רשמיים שלהם כסוכן החשוב ביותר שהיה לבריטניה במלחמת העולם הראשונה. לאהרנסון אישית גם הייתה השפעה גדולה מאוד, אפילו הייתי אומר מכרעת, על כמה מהאישים הבריטיים שאחר כך קידמו ואפילו ניסחו את החלטת בלפור, ולכן ראוי שילדי ישראל ואזרחיה ידעו יותר על פעילותו של אהרן אהרנסון, על פעילותה של משפחתו המופלאה והגיבורה ועל פעילותם החשובה לשחרורה של ארץ ישראל, ולכן החלטתי יחד עם חבריי השרים להביא לממשלה החלטה, שתוצג היום, שבשנתיים הקרובות הממשלה תקצה סכום של 10 מיליון ₪ לשימור מוזיאון ניל"י בבית אהרנסון בזכרון יעקב שממנו פעלה המחתרת.

אני מבקש להודות לחבריי, לשר זאב אלקין, שהוא אחראי גם על תחום המורשת, ולשרים יואב גלנט, שר השיכון, ויריב לוין, שר התיירות, שהוסיפו ותרמו מתקציב משרדיהם לפעולה החשובה הזאת. אני חושב שזה ציון דרך חשוב, ואני מקווה שבשנים הבאות כל ילדי ישראל יוכלו לספר לי על ניל"י ועל משפחת אהרנסון במקום שאני אספר להם.

השבוע גם יתקיים הטקס הזה של 100 שנים למות הגיבורים של שרה אהרנסון ואני אהיה שם. אני מקווה שהשרים ינצלו את ההזדמנות ויבואו אף הם."

שר ירושלים ומורשת, זאב אלקין, אמר:

"אני באמת מאוד שמח שאנחנו מצליחים כאן להפוך תמיכה יותר צנועה של המשרד שלנו לתמיכה של הממשלה כולה בפרויקט הזה. אני חושב שכל מי שביקר בבית משפחת אהרנסון בזכרון יעקב וכל מי שביקר בחווה, מבין שדרושה פה השקעה ממשלתית. פעם היה ויכוח ציבורי בארץ, האם את כל הסיפור של ניל"י, צריך להנציח אותו או לא. היום אני חושב שזה מאחורינו. ברור לכולם שזה פרק חשוב מאוד בתולדות המאבק הציוני על ארץ ישראל שלא יסולא בפז, ולכן אני חושב שהגיע הזמן שהממשלה תשקיע סכום כסף רציני כדי להנגיש לדורות הבאים את שני המקומות האלה. אני מאוד גאה שאנחנו כאן מביאים – בסיוע שלך, אדוני ראש הממשלה, ושל מזכיר הממשלה ושל עוד שני משרדי ממשלה, שני שרים שהתגייסו, יריב ויואב – החלטה מאוד חשובה שאומרת בשם ממשלת ישראל כולה ולא רק קרן פרטית שהנציחה את זה עד היום: אנחנו כאן, כי אנחנו רואים במורשת ניל"י חלק מאוד מאוד חשוב ממורשת התנועה הציונית."

ב. הממשלה דנה בנושא קידום מיזם מורשת לציון 100 שנים לנפילת מחתרת ניל"י, והחליטה כלדקמן:

בהמשך להחלטת הממשלה מספר 1412 מיום 21.2.2010 בדבר העצמת תשתיות מורשת לאומית, והחלטת הממשלה מס’ 46 מיום 31.5.2015, שבה הועבר שטח הפעולה בעניין התכנית להעצמת תשתיות מורשת לאומית ממשרד ראש הממשלה למשרד ירושלים ומורשת, בהמשך להחלטת ועדת ההיגוי של אגף מורשת מיום 6.8.2017 שעניינה אישור מיזם המורשת במוזיאון ניל"י בבית אהרנסון בזיכרון יעקב ובחוות הנסיונות בעתלית (להלן – המיזם), בהתאם ל"נוהל החריגים" של אגף מורשת ולקראת ציון מאה שנה לנפילת מחתרת ניל"י – "נצח ישראל לא ישקר" ביום 19.10.2017:

1. להנחות את משרד ירושלים ומורשת לקדם את ביצוע המיזם והעבודות לפיתוח האתרים במסגרתו במטרה להשלימן בתוך כשנתיים, לקראת ציון מאה שנה למותו של אהרן אהרנסון (מאי 2019).
2. לצורך יישום החלטה זו יוקצה סכום של 10 מלש"ח, שיאוגם במשרד ירושלים ומורשת, כדלהלן (הטבלה באתר רוה"מ).
3. ביצוע המיזם כאמור בסעיפים 1 ו-2 לעיל ייעשה בהתאם ובכפוף לנוהלי האגף, לרבות נוהל החריגים של האגף, לדיני המכרזים ולכל דין.

ג. הממשלה החליטה, בהמשך להחלטת הממשלה מס’ 2038(דר/53) מיום 1.10.2014 בדבר הקמת הרשות להתחדשות עירונית ובהתאם לסעיף 5(א) לחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע"ו–2016, למנות, על פי המלצת שר האוצר ושר הבינוי והשיכון, את חיים אביטן למנהל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית.

ד. הממשלה דנה בנושא שיפור הליכי האיוש של משרות בכירות בשירות המדינה ותיקון החלטת ממשלה, והחליטה כדלקמן:

בהתאם לסעיף 21 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959 (להלן: "החוק") ובהתאם להצעת ועדת שירות המדינה, לקבוע כדלקמן:

1. עדכון מתכונת הפעילות של ועדות איתור – לתקן את החלטת הממשלה מס 2541 מיום 29.9.2002 בנושא פטור ממכרז (מינוי באמצעות ועדה לאיתור מועמדים) כדלקמן:

א. במקום סעיף 1 להחלטה יבוא:
"הרכב הוועדה יכלול שלושה חברים כדלקמן: המנהל הכללי של המשרד שבו נמצאת המשרה (יו"ר) או נציגו מקרב העובדים הבכירים של משרדו, נציב שירות המדינה או נציגו, וכן נציג נוסף, בעל מומחיות וניסיון בתחום הרלוונטי, שימונה על ידי המנהל הכללי של המשרד שבו נמצאת המשרה ונציב שירות המדינה בהסכמה. לא ימונה לנציג נוסף כאמור בוועדת האיתור מי שנמצא כי מתקיימת בעניינו זיקה אישית, עסקית או פוליטית לשר משרי הממשלה."

ב. בסעיף 5 להחלטה, בסופו, יבוא:
"הציעה הוועדה לשר שניים או שלושה מועמדים, שמידת התאמתם לתפקיד דומה, אולם לכל אחד מהם יתרון ייחודי בתחום שונה, או שהפערים בין המועמדים הם מינימאליים באופן שלא נמצא יתרון ברור לאף אחד מהם – תציע הוועדה את המועמדים להחלטת השר, ללא דירוג ביניהם."

ג. במקום סעיף 6 להחלטה יבוא:
"ועדת האיתור הציעה לשר שניים או שלושה מועמדים המתאימים ביותר למשרה, על אף שלא התקיימו הנסיבות המפורטות בסעיף 5 להחלטה, תדרג הוועדה את המועמדים שעליהם היא ממליצה לשר ותתייחס להבדלים ביניהם. השר יבחן את המועמדים וימנה, או יביא לאישור הממשלה, לפי העניין, מועמד אחד בלבד. ככל שהמועמד שנבחר למינוי על ידי השר אינו המועמד שדורג במקום הראשון על ידי ועדת האיתור, השר ינמק את בחירתו."

2. הוראות שונות-

א. הוראות סעיף 1 להחלטה זו ייכנסו לתוקפן בתוך 60 יום מיום אישורה של החלטה זו בממשלה. ממועד כניסתן לתוקף, הוראות סעיף 1 יחולו על הליכי איתור למשרות שהתפנו או שצפויות להתפנות ובלבד שטרם הוקמה ועדת האיתור בעניינן.

ב. על אף האמור בסעיף 2(א), החלטה זו לא תחול על המשרות הבאות:
(1) הממונה על ההגבלים העסקיים
(2) המשנים ליועץ המשפטי לממשלה
(3) פרקליט המדינה
(4) מנהל רשות המיסים
(5) ראש אגף הממונה על הביטחון (מלמ"ב)
(6) ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
(7) ראש הרשות לאכיפת דיני התכנון והבנייה
(8) האפוטרופוס הכללי
(9) מנהל הרשות להגנה על עדים

ג. הקמת צוות לבחינת הרכבי ועדות האיתור – להקים צוות שתפקידו להמליץ אודות הכישורים הנדרשים מהנציג הנוסף בוועדת האיתור (המתמנה על ידי מנכ"ל המשרד יחד עם נציב שירות המדינה) וזאת ביחס לכלל ועדות האיתור.

1) הצוות יכלול את נציב שירות המדינה או נציגו – יו"ר, היועץ המשפטי לממשלה או נציגו ומנכ"ל משרד ראש הממשלה או נציגו.
(2) גיבוש ההמלצה בדבר הכישורים הנדרשים מהחבר השלישי בכל אחת מוועדות האיתור ייעשה לגבי כל משרה בנפרד, בהתאם לאופי המשרה ולכישורים הנדרשים מהמועמדים.
(3) הצוות ימליץ כי במשרות בעלות מאפיינים מיוחדים ובמקרים המצדיקים זאת, ועדת האיתור למשרה מסוימת תכלול חמישה חברים.
(4) הצוות יגיש את המלצותיו כמפורט בס"ק (2)-(3) לעיל לוועדת שירות המדינה בתוך 30 יום מיום אישור החלטה זו בממשלה. לאחר קבלת אישור ועדת השירות, יובאו ההמלצות לאישור הממשלה וזאת בתוך 30 יום מיום אישור ועדת השירות את המלצות הצוות.
(5) כל אחד משרי הממשלה שעם משרדו נמנות משרות שהמינוי אליהן נעשה באמצעות ועדת איתור, יעביר לצוות בתוך 14 יום, את התייחסותו לגבי המשרות במשרדו, ביחס לאמור בסעיפים קטנים (2) ו-(3) לעיל.

3. פטור ממכרז למשרות משנה למנכ"ל במשרדי הממשלה

א. בכל אחד ממשרדי הממשלה שבהם מעל 150 עובדים (לרבות עובדים ביחידות סמך שבאחריות השר) תתאפשר משרה אחת של משנה למנכ"ל, אשר תהיה חלק מלשכת המנכ"ל.
ב. המנכ"ל יהיה רשאי למנות למשרד הממשלתי שבתחום אחריותו משנה למנהל הכללי, בהתאם לתנאי הסף שנקבעו כמפורט בסעיף קטן (ו) שלהלן.
ג. המינוי למשרה יהיה טעון אישור ועדת המינויים הפועלת מכוח פסקה 11.963 לתקשי"ר. על המינוי לא תחול חובת המכרז לפי סעיף 19 לחוק.
ד. המשנה למנכ"ל יהיה בעל סמכויות בתחומים שייקבעו על ידי המנכ"ל, ויהיה כפוף לו. מנכ"ל המשרד רשאי להטיל על המשנה למנכ"ל להיות מופקד מטעמו על תיאום בין גופי המשרד השונים והיחידות המקצועיות בתחומי משימותיו, על הובלה וקידום של פרויקטים שונים בהתאם להנחיות המנכ"ל ועל ניהול מעקב אחר יישום מדיניות המשרד בתחומים שעליהם הוא הופקד. בתחומים והמשימות אשר יופקדו עליו, יהיה המשנה רשאי לתת הנחיות והוראות לדרג המקצועי במשרד. המשנה למנכ"ל לא יהיה ממונה על יחידות ואגפי המשרד ועל עובדים המהווים חלק מההירארכיה הניהולית והמקצועית של המשרד, וכן לא יעסוק בעיסוק המצוי בתחום עבודתם של נושאי משרה המאופיינים כשומרי סף, לרבות היועץ המשפטי למשרד, חשב המשרד ומבקר הפנים. בנוסף, המשנה למנכ"ל לא יעסוק בענייני כוח אדם ובמינויים של עובדי מדינה, ולא יהיה חבר בוועדות מכרזים וועדות תמיכה משרדיות.
ה. סיום ההעסקה במשרת המשנה למנכ"ל יהיה על פי שיקול דעתו של המנכ"ל, בהתאם להוראות סעיף 02.63 לתקשי"ר.
ו. לרשום את הודעת נציב שירות המדינה בדבר תיאור התפקיד ותנאי הסף שנקבעו למשרת משנה למנכ"ל, כמפורט בנספח א’ להחלטה זו, אשר יחולו על כלל משרות המשנים למנכ"ל שיופטרו ממכרז בהתאם להחלטה זו.
ז. נציב שירות המדינה יקבע הסדרים אשר יאפשרו לבחור לתפקיד המשנה למנכ"ל מועמדים מקרב העובדים במשרד, תוך שימור יכולתם לחזור לתפקידם או לתפקיד אחר בשירות המדינה.
ח. הוראות מעבר ותחולה –
(1) הוראות החלטה זו יחולו על משרות משנה למנכ"ל שאינן מאוישות ערב החלטה זו, וכן על משרות משנה למנכ"ל שיתפנו לאחר מועד החלטה זו.
(2) משנים למנכ"ל המכהנים בתפקידם ערב החלטה זו לא יושפעו מהוראות החלטה זו.
(3) למען הסר ספק, החלטה זו לא תחול על משרות משנה למנהלי יחידות סמך ממשלתיות.
(4) נציב שירות המדינה יעדכן את הוראות התקשי"ר בהתאם לאמור בהחלטה זו בתוך 30 ימים מיום כניסתה לתוקף של החלטה זו.
ט. לרשום את הבהרת ועדת שירות המדינה שלפיה המלצת ועדת השירות לאשר החלטה זו התקבלה, בין היתר, על יסוד התנאים וההבהרות הבאים:
(1) בהתייחס להחלטת הממשלה מס’ 2908 מיום 30.7.2017 – החלטה זו מותנית בקיומה של ועדת המינויים במתכונת הקיימת עובר להחלטה זו. כל שינוי בהליך המינוי למשרות בכירות הפטורות באופן מלא מחובת המכרז או בנוהלי עבודת ועדת המינויים בעקבות החלטת הממשלה האמורה, יחייב בחינה מחדש של תוקף החלטה זו והחלטת הממשלה שתתקבל מכוחה על ידי ועדת שירות המדינה.
(2) חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה, שממנה עולה כי אין מניעה משפטית לקידום ההחלטה הנוכחית, בהתחשב בכך שמדובר במשרת אמון בתוך לשכת מנכ"ל, וכי הצעה לפטור באופן מלא ממכרז קבוצת משרות מקצועיות אינה אפשרית על בסיס המצב המשפטי הקיים.
נספח א’: תיאור התפקיד ותנאי סף למשרת המשנה למנכ"ל
אחריות על קידום מדיניות המשרד על פי תחומי מדיניות שיקבע המנכ"ל/ית והנחיותיו.
שותפות בקביעת מדיניות וקווי הפעולה של המשרד בתחומים שהמשרד אמון עליהם.
תיאום בין גופי המשרד השונים והיחידות המקצועיות בתחומי משימותיו, לרבות רשויות ותאגידים בתחום הכפופים לשר/ה, ובכלל זה התווית קווי שיתוף הפעולה ביניהם, הגדרת יעדים מקצועיים ותוצאות משותפות, ייזום וקידום פרויקטים בדגש על יעדי המשרד.

הובלה וקידום פרויקטים לאומיים מערכתיים בהתאם להנחיות המנהל הכללי.
ניהול מעקב אחר יישום מדיניות המשרד בתחום אחריותו לרבות הכרעה בין גופים השותפים לקידום המדיניות ואישור שינויים במידת הצורך.
קיום קשר וניהול משא ומתן עם משרדי הממשלה השונים, הובלה, מעקב ותיאום בין- משרדי, התרת חסמים וניהול מעקב אחר יישום החלטות.
עשוי/ה לפעול בתחומים נוספים על פי דרישת הממונה.
חבר/ה הנהלת המשרד.
ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך ולהנחיות מנכ"ל/י"ת המשרד.
השכלה
השכלה אקדמית (תואר ראשון).
רצוי תואר שני.
ניסיון
לבעלי תואר ראשון – 7 שנות ניסיון, ולבעלי תואר שני – 6 שנות ניסיון, בתחום עיסוק המשרה או בתחום הפעילות העיקרי של המשרד. מתוכן, לבעלי תואר ראשון – לפחות 5 שנות ניסיון ניהולי בכיר או בתפקיד בכיר בתחומים המקצועיים של המשרד, ולבעלי תואר שני – לפחות 4 שנות ניסיון כאמור.
דרישות נוספות
היכרות טובה עם המגזר הפרטי, המגזר השלישי וכלל הגופים העובדים עם המשרד.
כושר ניהול, תכנון וארגון ברמה גבוהה.
כושר הבעה בכתב ובע"פ ברמה גבוהה.
יכולת ניהול משא ומתן עם גורמים שונים.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (1 הצבעות, ציון ממוצע: 4.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

Funzing-W

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

ידידים - סיוע בדרכים

מדור חוק ומשפט

תגובות אחרונות