הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 22 באוקטובר 2017

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 22 באוקטובר 2017

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"החלטתי למנות את ירון בלום למתאם שבויים ונעדרים לתאם את המאמצים שלנו להחזיר את הבנים הביתה. הוא רואה בזה משימה לאומית. הוא אישית היה חבר בצוות המצומצם שטיפל בנושא של גלעד שליט, ואני חושב שהוא האיש המתאים למשימה החשובה הזאת.

לפני המינוי צלצלתי למשפחות, כל אחת מהן, ואמרתי להן שאני יודע, אני זוכר אותם כהורים וגם כאחים, ואני זוכר את הבנים. אנחנו מבינים את החובה המוסרית והאנושית שלנו לעשות כל מה שניתן לעשות כדי להחזיר אותם, ואין לי ספק שירון יתרום עבודה ויעשה תרומה חשובה מאוד במשימה הקדושה הזאת.

הממשלה תאשר היום תוכנית להאצת חיבור מפעלי תעשייה לרשת הגז הטבעי. זה כמובן גם מייעל את התעשיות וגם מצמצם את זיהום האוויר. כל מפעל שיסכים על התחברות לרשת כבר יודע מתי זה קורה, ואני חושב שהדבר הזה הוא התחלה של ייעול משמעותי של התעשייה בישראל, יהיה לזה המשך גדול.

אנחנו מוציאים היום לדרך את אתר שער הגיא. השער הזה ינחיל את מורשתם של פורצי הדרך לירושלים ומלווי השיירות במלחמת העצמאות. זה אתר שיתקיימו בו פעילות חינוכית, פעילות תיירותית, ידיעת הארץ ומורשת המקום. תקום ועדת היגוי משותפת שבראשה יעמוד מזכיר הממשלה, היא תקבע את התכנים וגם תדאג לביצוע, זה חשוב.

בשעה טובה אנחנו פותחים היום את שנת הלימודים האקדמית. אני מאחל הצלחה למאות אלפי הסטודנטים ולמרצים. אנחנו משקיעים בהם מיליארדים רבים רבים של שקלים מתוך ההכרה שההשכלה הגבוהה היא אבן יסוד בחייה של מדינת ישראל.

אני מזכיר לכם שדובר אך לפני שנים על העשור האבוד של ההשכלה בישראל, כי פשוט במשך שנים המוסדות התחילו, הייתי אומר, להתקלף אפילו. היה שם קושי לא רק במסד הפיזי, אלא תקציבים בסיסיים שנועדו לקיים, להגדיל ולהפריח את ההשכלה הגבוהה בישראל – אלה התנוונו לגמרי. לכן אנחנו עשינו שינוי כיוון רציני כבר בממשלות הקודמות, אבל אנחנו ממשיכים בתנופה הזאת מתוך הבנה שזהו מכשיר ראשון לקידומה של מדינת ישראל והחברה בישראל."

שר החינוך, נפתלי בנט אמר:

"תודה רבה אדוני ראש הממשלה ובוקר טוב לחבריי השרים והשרות, בוקר חגיגי למאות אלפי הסטודנטים שחוזרים היום לספסל הלימודים.

עם פתיחת שנת הלימודים האקדמית אני יכול לבשר על כך שהצלחנו לעמוד במשימה גדולה שהצבנו לפני כשנתיים וחצי – להכשיר פחות עורכי דין ויותר מהנדסים למדינת ישראל. תראו, יש לנו עודף עצום במשפטנים במדינת ישראל, היחס הגבוה ביותר בעולם – על כל 150 איש, יש עורך דין בישראל. לצד זה יש לנו מחסור עצום במהנדסים, ובכל זאת במשך שנים מערכת ההשכלה הגבוהה המשיכה להנפיק ולהכשיר הרבה יותר מדי עורכי דין. אז היום אני יכול לדווח לכם שאנחנו לראשונה ירדנו בצורה דרמטית במספר המשפטנים, סטודנטים למשפטים, ירדנו מאזור ה-16,000 לאזור ה-13,000 במשך השנתיים וחצי האחרונות, בד בבד עם עלייה דרמטית במספר הלומדים הנדסה ומקצועות היי-טק – מ-24,000 ל-29,000. זה מתחבר עם המהפכה שאנחנו עושים גם בגיל התיכון של הכפלת מספר מסיימי 5 יחידות מתמטיקה. תדמיינו מעין צינור – הרחבנו את הצינור התיכוני, ועכשיו גם הרחבנו את הצינור באקדמיה.

אני מפה קורא לצעירי ישראל באמת לבחור במקצועות מבטיחים, במיוחד בתחום ההיי-טק אבל לא רק, גם בתחום מדעי הרוח, אנחנו צריכים גם להיות עוצמה גדולה בעניין הזה.

אני גם מודע לקשיים של הסגל הבכיר במכללות ואנחנו מטפלים בזה גם בשעות אלה, הוות"ת והמל"ג ביחד עם האוצר, ואני משוכנע שנגיע לפיתרון.

לא במקרה מדינת ישראל היא אחת המדינות המשכילות בעולם – אנחנו במקום הרביעי בעולם באחוז המחזיקים בתואר אקדמי, ואנחנו צריכים להיות גאים בסטודנטים שלנו.

אני רוצה להודות ליושבת ראש הוות"ת, פרופ’ יפה זילברשץ, ליו"ר התאחדות הסטודנטים שעובד איתנו בשיתוף פעולה מצוין, מר רם שפע. בשם ממשלת ישראל אני מברך את מאות אלפי הסטודנטים והמרצים במכללות, באוניברסיטאות, יהודים, ערבים, דרוזים, חרדים, נשים וגברים, במדעי הרוח והחברה, בהיי-טק ובמדעים, ברפואה וגם במשפטים – שנת לימודים פורייה ומוצלחת."

השרה לשוויון חברתי, גילה גמליאל אמרה:

"בהחלט יום שמח במיוחד למאות אלפי הסטודנטים והסטודנטיות שמתחילים היום את הלימודים שלהם.

אנחנו משתפים פעולה, ובראש ובראשונה אנחנו פותחים את השערים של האקדמיה, ובקרוב מאוד יצא לדרך קורס פסיכומטרי בחינם לכלל הצעירים והצעירות, שזה בעצם חלק מהחסמים לכניסה ללימודים. בנוסף, הבשורה עבור נשים – יש אחוז גבוה של נשים סטודנטיות גם בתואר ראשון, שני ושלישי, גם נשים ערביות חצו כבר את הרף, ויש יותר סטודנטיות ערביות מסטודנטים ערבים, שזה גם כן הכיוון שלנו בשילובן בתעסוקה.

דבר שהוא גם כן מבחינתנו מאוד חשוב זה, בתפקידי כמי שאמונה על פרויקט "ישראל דיגיטלית", אנחנו מעלים קורסים אקדמיים ופותחים אותם לציבור הרחב גם כן בחינם. כבר עכשיו יש לנו את הפלטפורמה של "קמפוס", שדרכה יש קורסים שיצאו לדרך לכולם בחינם, אבל לא פחות חשוב גם לעולם. ראש הממשלה, אנחנו פתחנו את הקורסים האקדמיים שלנו לסטודנטים מכל העולם, ואני שמחה לבשר שכבר 6,000 סטודנטים, ואפילו יש אחד מכווית, שנרשמו ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה במדינת ישראל. בהחלט בשורות טובות, יש עוד הרבה מה לעשות, אבל שנת לימודים פורייה ושמחה לכלל הסטודנטים והסטודנטיות שלנו."

ב. הממשלה דנה בנושא האצת השימוש בגז טבעי בתעשייה וצמצום זיהום האוויר ותיקון החלטת ממשלה, והחליטה כדלקמן:

בהמשך להחלטת הממשלה מספר 352 מיום 05.08.2015 שעניינה "האצת חיבור מפעלי תעשייה לרשת הגז הטבעי", ולאור החשיבות הרבה שרואה הממשלה בשימוש בגז טבעי והיתרונות של שימוש בו להגברת התחרותיות של המשק ולצמצום זיהום האוויר:

1. להקים צוות בין-משרדי להכנת תוכנית להאצת חיבור צרכנים לרשת חלוקת הגז הטבעי (להלן: "התוכנית") ולמעקב אחר ביצועה. בראשות הצוות יעמוד מנכ"ל משרד האנרגיה, ובהשתתפות מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה, מנהל רשות הגז הטבעי במשרד האנרגיה הממונה על התקציבים במשרד האוצר או נציגיהם וכן יוזמן נציג מטעם משרד החקלאות ופיתוח הכפר בתוכניות העוסקות בצרכים חקלאיים במעמד של משקיף. הצוות יזמן גורמים רלוונטיים נוספים לדיונים על פי הצורך.

א. התוכנית תכלול את הנושאים הבאים, וזאת מבלי לגרוע מהוראות חוק משק הגז הטבעי, החלטות המועצה לענייני משק הגז הטבעי, כללי והוראות מנהל רשות הגז הטבעי והרישיונות להקמה ולהפעלה של רשתות החלוקה:

1) מיפוי והגברת הביקוש בקרב צרכני הגז הטבעי הפוטנציאליים לרבות מתקני קוגנרציה, לעידוד חיבור לרשתות חלוקת הגז הטבעי.

2) ביצוע התאמות בכלי תמרוץ לצרכנים ולחברות חלוקה במטרה להגביר את הביקוש לגז טבעי ולהאיץ את פריסת הקווים.

3) בחינת הצורך בביצוע שינויים בהליכי תכנון ותיאום תשתיות אל מול חברות תשתית ממשלתיות וכן אל מול רשויות מקומיות אשר רשתות חלוקת הגז הטבעי עוברות בתחומן במטרה להאיץ את פריסת הקווים.

4) לפעול לטובת הסרת חסמים, לרבות חסמים רגולטוריים, לקידום פריסת רשתות החלוקה וחיבור הצרכנים.

5) פירוט על צעדי הממשלה לעמידה בתחזית שמפרסם משרד האנרגיה, כפי שמופיעה בסעיף 2 להלן.

ב. מנכ"ל משרד האנרגיה יציג לממשלה את התכנית תוך 150 ימים מיום אישור החלטה זו.

2. הממשלה רושמת לפניה את התחזית העדכנית של משרד האנרגיה בנוגע לקצב הפחתת צריכת המזוט במשק בעקבות המעבר לגז טבעי של מפעלים הצורכים מזוט וחתומים כיום על הסכמים עם חברות חלוקת הגז הטבעי, אך טרם חוברו לרשת החלוקה.

(הטבלה באתר רוה"מ).

טבלה מפורטת הכוללת צפי חיבור של כל מפעל לרשת חלוקת הגז הטבעי שמורה במזכירות הממשלה. הטבלה תעודכן ביחס לכלל המפעלים החתומים נכון ליום 1.11.2017.

3. הממשלה רושמת לפניה את הודעת מנהל רשות הגז הטבעי לפיה הוא יפעל באופן המיטבי בהתאם לסמכויותיו כך שבעלי רישיונות החלוקה יעמדו במועדי החיבור של המפעלים לרשת חלוקת הגז הטבעי, כמפורט בטבלה השמורה במזכירות הממשלה, כאמור בסעיף 2 לעיל.

4. שר האנרגיה ידווח לממשלה פעם בשישה חודשים על קצב התקדמות חיבור המפעלים לגז טבעי אל מול מועדי החיבור של המפעלים, כמפורט בטבלה השמורה במזכירות הממשלה בהתאם לסעיף 2 לעיל, ויציג תחזית מעודכנת באשר לחיבור צרכנים פוטנציאליים נוספים. כמו כן, ידווח על עיכובים וחסמים בפריסת רשת חלוקת הגז הטבעי וחיבור צרכנים, הסיבות לקיומם והדרכים לפתרונם.

5. הממשלה רושמת לפניה את הודעת הממונה לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח–2008 (להלן: "הממונה" ו"חוק אוויר נקי"), לפיה לאור העיכובים בפריסת רשת חלוקת הגז הטבעי וחיבור צרכנים אליה, ולאור הצעדים שנקבעו בהחלטת ממשלה זו להאצת הפריסה והחיבורים כאמור:

א. לעניין מקורות פליטה נייחים, שנקבעו להם תנאים בהיתרי פליטה לפי חוק אוויר נקי וברישיונות עסק לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק רישוי עסקים"), ובעל מקור הפליטה חתם עד ליום ה-1.11.2017 על הסכם לקבלת שירותי הולכה או חלוקה של גז טבעי, כך שמועד החיבור יחול לא יאוחר מסוף 2019 עם חברת נתג"ז או בעל רישיון החלוקה באותו אזור, לפי העניין, אך מקור הפליטה טרם חובר לרשת החלוקה או ההולכה, לפני העניין – בכוונת הממונה לפעול לבחינה ולתיקון של המועדים בתנאים שנקבעו, לעניין עמידה בערכי פליטה לשריפת גז טבעי, באופן שהמועדים שנקבעו יהיו בהתאם למועד חיבורם הצפוי לרשת החלוקה כמפורט בהחלטה זו ולא יאוחר מסוף 2019. תיקון תנאים בהיתר הפליטה או ברישיון העסק ייעשה בכפוף להליכים, לשיקולים ולהוראות לפי חוק אוויר נקי ולפי חוק רישוי עסקים, לפי העניין.

ב. לעניין מקורות פליטה שבעליהם לא חתמו על הסכם לאספקת גז טבעי עם חברת חלוקה או הולכה – לשקול, בעת קבלת החלטות לגביהם ותוך התחשבות במדיניות הממשלה לעודד שימוש בגז טבעי על פני דלקים אחרים, את הצעדים שנקט בעל מקור הפליטה כדי לעמוד בחובותיו, וכן נסיבות כלליות ופרטניות וביניהן מגבלות חיצוניות שאינן בשליטתו של בעל מקור הפליטה, אשר מנעו ממנו בין היתר לחתום על הסכם כאמור.

6. הממשלה מצהירה על כוונתה להעביר את המשק לצריכת מזוט 0.5% גופרית עד 31.12.2019, בהתאם לכל דין, ובהתייחס לבדיקה סביבתית-כלכלית מקיפה שיערוך משרד הכלכלה והתעשייה של השינוי והשפעותיו על המשק והאינטרסים הציבוריים, תוך היוועצות עם בעלי העניין. בהמשך לכך, להטיל על שר הכלכלה והתעשייה:

א. לפנות אל מנכ"ל מכון התקנים לבחינת שינוי בתקן ישראלי 116 מזוט על ידי ועדת התקינה הרלוונטית, בדגש על הפחתת תכולת הגופרית המקסימלית
ל-0.5%.

ב. בהמשך לסעיף 6(א) ובכפוף לשינויים שייקבעו בתקן, ככל שיידרשו, לבצע את ההליך הנדרש על פי דין לשם הכרזה על רשמיות תקן 116 מזוט.

7. לאור העיכובים בפריסת רשת חלוקת הגז הטבעי וחיבור צרכנים אליה ולאור הצעדים שנקבעו בהחלטת ממשלה זו להאצת הפריסה והחיבורים כאמור, לתקן את סעיף 4 בהחלטת הממשלה מספר 529 מיום 06.09.2015 שעניינה "תכנית לאומית לצמצום זיהום אוויר והפחתת סיכונים סביבתיים באזור מפרץ חיפה" לעניין קביעת יעד אזורי לצמצום פליטות מזהמי אוויר מתעשיה במפרץ חיפה כך שבמקום שנת 2018 יהיה שנת 2020.

8. משרד הכלכלה והתעשייה ורשות הגז הטבעי, בהשתתפות המשרד להגנת הסביבה, יערכו כנסי הסברה לתעשייה שבהם תוצג מדיניות הממשלה, כפי שנקבעה בהחלטה זו והשלכותיה.

ג. הממשלה דנה בטיוטת חוק משק החשמל (תיקון מס’ -), התשע"ח-2017, והחליטה כדלקמן:

1. לאשר עקרונית את טיוטת חוק משק החשמל (תיקון מס’ -), התשע"ח-2017.
2. להסמיך את ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר, על דעת הממשלה, את נוסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכנסת.
3. בהתאם לסעיף 81(ג) לתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להקדים את הדיון בהצעת החוק.
4. בהתאם לסעיף 88(ב) לתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להתיר את הקריאה השנייה על הצעת החוק ביום הנחתה על שולחן הכנסת.

להלן רקע כללי לטיוטת החוק:

מוצע לתקן את החוק, ולדחות את המועדים הנקובים בסעיפים 60(ד4)(2) ו-(4), (ד8)(1) ו-(2), (ד10) ו- (ד12) לחוק, בתקופה של 9 חודשים, עד ליום 15 באוגוסט 2018.
בהתאם לחוק ולצו משק החשמל (דחיית מועדים לפי סעיף 60(ד11) לחוק), התשע"ז-2016, רישיונות שניתנו לחברת החשמל לישראל בע"מ (להלן- חברת החשמל) אמורים לפקוע ביום 15 בנובמבר 2017. הרישיונות נדרשים לשם המשך פעילות ואספקת השירותים החיוניים במשק החשמל. בהתאם לחוק לא ניתן להעניק רישיונות חדשים לחברת החשמל במבנה הנוכחי, וכן לא ניתן לתת רישיון הספקה לחברה בעלת רישיון חלוקה שאינה חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית ואינה עומדת בתנאי סעיף 41(ו) לחוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ו-2015.

קידום הרפורמה במשק החשמל והשינויים המבניים בחברת החשמל נדונו ארוכות בין הממשלה, חברת החשמל, העובדים וההסתדרות, לפי העניין, ובין היתר, במסגרת דיונים בבית הדין הארצי לעבודה ובית הדין האזורי לעבודה.

ד. הממשלה דנה בנושא פיתוח אתר שער הגיא לצורך הקמת מרכז לימודי להנחלת מורשתם ולהנצחת זכרם של פורצי הדרך לירושלים ומלווי השיירות במלחמת העצמאות, והחליטה כלדקמן: בהמשך להחלטת הממשלה מס. 3779 מיום 30.10.2011, כפי שתוקנה בהחלטת הממשלה מס. 2621 מיום 30.4.2017:

א. הממשלה רושמת לפניה כי רשות הטבע והגנים מתחייבת לפעול להשלמת פרויקט שיקום והפעלת האתר ההיסטורי בחאן שער הגיא, אשר הוכרז כאתר לאומי, ונמצא במתחם מרכז המבקרים בפארק על שם יצחק רבין ז"ל, בכפוף להוראות כל דין. זאת, כמאה שנה לאחר שהוקם על ידי השלטון העות’מאני כדי לשמש אכסניית דרכים לעולים בדרך לירושלים.
ב. הממשלה רושמת לפניה שרשות הטבע והגנים מתחייבת לבצע את הפרויקט ולהשלימו בהתאם לעקרונות תכניות פיתוח האתר אשר הוכנו בעבר, ולתוכניות הבינוי המאושרות במקום, להשלים את מבנה התוכן ולגבש את העקרונות והתכנים במבנה על ידי ועדת היגוי בראשות מזכיר הממשלה ובהשתתפות נציגי משרד ירושלים ומורשת, נציג רשות הטבע והגנים הלאומיים ונציג דור הפלמ"ח. לוועדה יוזמנו כמשקיפים נציגי משרדי החינוך והביטחון בנושאים הנוגעים למשרדם.
מבנה התוכן יספר את סיפור "הדרך אל העיר" המציג, מנחיל ומנציח, את זכרם ומורשתם של מבקיעי הדרך ומלווי השיירות לירושלים, ואת סיפור המערכות על הדרך לעיר ירושלים במלחמת העצמאות. ועדת ההיגוי תתייעץ עם לוחמי פלמ"ח, נציגי מבקיעי הדרך ומלווי השיירות לירושלים, נציגי היחידות האחרות והאזרחים שהשתתפו בפריצת הדרך לירושלים ומומחים ויועץ ככל שיידרשו.
בנוסף יוכשרו שאר המבנים ההיסטוריים לשימושים של אתר תיירות מסחרי על פי תוכניות העבר המאושרות.
ג. הממשלה רושמת לפניה כי רשות הטבע והגנים תקיים באתר פעילות חינוכית, תיירותית ותרבותית בתחומי ידיעת הארץ ומורשת המקום ובמסגרתה תונחל ותונצח מורשת מלווי השיירות ומבקיעי הדרך לירושלים במלחמת העצמאות והקרבות שנערכו באזור שער הגיא ובואכה ירושלים.
ד. להשלמת פרויקט שיקום המבנה, התוכן ועיצוב תכני ההנצחה והמורשת יוקצו ממשרד ראש הממשלה, משרד הביטחון וממשרד האוצר, בחלקים שווים 10 מיליון ₪ בסך הכל, וזאת בשנים 2017 – 2018.
ה. ועדת ההיגוי תדווח לראש הממשלה על אודות התקדמות יישום האמור לעיל מדי חצי שנה.

ה. הממשלה שמעה היום סקירה מפי שר החינוך, נפתלי בנט ומפי פרופ’ יפה זילברשץ, ראש ות"ת וזאת לרגל פתיחתה של שנת הלימודים האקדמית תשע"ח. כ – 309,530 סטודנטים צפויים ללמוד השנה לקראת תואר אקדמי ב-62 מוסדות להשכלה גבוהה בישראל (8 אוניברסיטאות מחקר, 20 מכללות אקדמיות מתוקצבות, 12 מכללות חוץ תקציביות, 21 מכללות אקדמיות לחינוך והאוניברסיטה הפתוחה).

במסגרת הסקירה הוצגו נתונים על מספר הסטודנטים לתואר ראשון לפי סוג מוסד, על המועמדים ללימודי תואר ראשון לפי מקצועות לימוד וכן נדונו הנושאים הבאים:

- טיפול במחסור במקצועות נדרשים.
- הנגשת ההשכלה הגבוהה לבני מיעוטים ולאוכלוסייה החרדית.
- שיתוף פעולה ליצירת הוראה מקוונת עם פרויקט "ישראל דיגיטלית".
- הגדלת התקציבים לקרנות מחקר.
- פרויקטים לעידוד סטודנטים מחוץ לארץ ללימודים בישראל.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (1 הצבעות, ציון ממוצע: 4.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

Funzing-I

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-W

ידידים - סיוע בדרכים

תגובות אחרונות