הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 29 באוקטובר 2017

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 29 באוקטובר 2017

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"מחר יגיע לישראל ראש ממשלת אוסטרליה מלקולם טרנבול, שעומד בראש אחת הידידות הגדולות של מדינת ישראל. אנחנו נציין יחד איתו ויחד עם מושלת ניו זילנד 100 שנים לשחרור באר שבע על ידי כוחות אוסטרליים וניו זילנדיים.

בהמשך השבוע אני אצא ללונדון להשתתף באירוע של ציון 100 שנים להצהרת בלפור, הצהרה שהכירה בארץ ישראל כבית הלאומי של העם היהודי והניעה את המהלכים הבין-לאומיים להקמתה של מדינת ישראל. המדינה לא הייתה קמה ללא ההתיישבות, ללא ההקרבה וללא הנכונות להילחם עליה, אבל ההתנעה הבין-לאומית ללא ספק הייתה בהצהרת בלפור. באירוע הזה ישתתפו גם ראשת ממשלת בריטניה תרזה מיי, ראשי הקהילה היהודית,ואני אקיים כמובן פגישות עבודה בהמשך גם איתה וגם עם שר החוץ בוריס ג’ונסון. אני אקיים גם פגישות עם ראשי תאגידים כלכליים בבריטניה במטרה למשוך, להביא אותם להשקיע בישראל.

הממשלה תקבל היום תחזית הכנסות מעודכנת לשלוש השנים הקרובות על פי "חוק הנומרטור". אנחנו קבענו חוק מיוחד שמאפשר לנו לשלוט בהוצאות של הממשלה ומונע גירעונות עתידיים גדולים. אני חייב להגיד שישראל היא פה בין מספר המדינות המתקדמות, מספר מצומצם שלהן, שמשתמשות בכלי החשוב הזה.

2017 תהיה, ככל הנראה, שנה מאוד מוצלחת לקופת המדינה והיא הכניסה יותר כספים מהצפוי. האתגר הגדול שלנו הוא להמשיך ולנהל את כלכלת ישראל באחריות ובזהירות, על מנת להמשיך את השגשוג תוך כדי שיתוף כל שכבות הציבור, ואנחנו נדון כמובן בזה. עד סוף השנה נצטרך להחליט איך אנחנו מטפלים ברזרבות שהצטברו."

ב. ממלא מקום ראש המטה לביטחון לאומי דיווח לממשלה על תוצאות פגישותיו עם מקבילו האמריקני ועם מזכיר מועצת הביטחון של הפדרציה הרוסית במהלך החודש.

ג. הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 52(ב) לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, למנות, לפי הצעת שר האוצר, את יעקב קוינט לתפקיד מנהל רשות החברות הממשלתיות במשרד האוצר.
תוקף המינוי למשך ארבע שנים.

ד. הממשלה החליטה, למנות, לפי המלצת שר התקשורת, בהתאם להוראת סעיף 7(א) לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990 את יוליה שמאלוב-ברקוביץ’ ("המועמדת") ליושבת ראש מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, עקב עזיבתה של יושבת ראש המועצה הקודמת ביום 30 בספטמבר 2017."

ה. הממשלה דנה בטיוטת חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בוועדה לאנרגיה אטומית), התשע"ח-2017, והחליטה כדלקמן:

1. לאשר עקרונית את טיוטת חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בוועדה לאנרגיה אטומית), התשע"ח-2017.

2. להסמיך את ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר, על דעת הממשלה, את נוסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכנסת.

3. בהתאם לסעיף 81(ג) לתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להקדים את הדיון בהצעת החוק.

להלן רקע כללי לטיוטת החוק:

בהתאם לסעיף 39(ו) לחוק-יסוד: הממשלה, תוקפן של התקנות יפקע כעבור שלושה חודשים מיום התקנתן. הואיל וצווי הריתוק מוצאים במשורה ובמידתיות, ולפעולות ממוקדות ורק בנסיבות שבהן הם דרושים למניעת נזק כבד לאינטרסים החיוניים של המדינה, והואיל והסכסוך טרם הסתיים בשל קשיים ממשיים שהתגלעו במשא ומתן המתנהל בין המדינה לבין הארגון, מוצע לאשר עקרונית את טיוטת הצעת החוק, שלפיה תוקפן של התקנות יוארך עד ליום 14 בפברואר 2018. כמו כן, מוצע להסמיך את ועדת השרים לאשר, על דעת הממשלה, את נוסחה הסופי של טיוטת החוק.
מצב חירום קיים במדינת ישראל ברציפות מאז חודש מאי 1948, תחילה מכוח הכרזה של מועצת המדינה הזמנית לפי סעיף 9 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948, והחל מהכנסת ה-14, מכוח הכרזות של הכנסת לפי סעיף 38 לחוק יסוד: הממשלה. ביום 23 באוקטובר 2017 הכריזה הכנסת על מצב חירום עד ליום 12 באוגוסט 2018 (ההכרזה טרם פורסמה ברשומות).

ו. הממשלה דנה בנושא עדכון תכנית התקציב לשנים 2021-2019 ("נומרטור") ועמידה במגבלות הפיסקאליות לשנת 2018, והחליטה כדלקמן:

1. בהתאם לסעיף 40א(א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 (להלן – חוק יסודות התקציב), וסעיף 2(7) לחוק תקציב המדינה לשנים 2017 ו-2018 (הוראות מיוחדות)(הוראת שעה), התשע"ו-2016 (להלן – חוק ההתאמות), לאשר את תוכנית התקציב התלת-שנתית לעניין שנת 2018, המתייחסת לשנים 2019 עד 2021.

2. להנחות את שר האוצר להפיץ תזכיר חוק לתיקון סעיף 2(7) לחוק ההתאמות עד ליום 7.11.2017, כך שהוראות סעיף 40א(ב) לחוק יסודות התקציב לא יחולו לגבי תוכנית התקציב התלת שנתית לעניין שנת 2018, המתייחסת לשנים 2019 עד 2021.

3. בהתאם להוראות סעיף 3(ב) לחוק-יסוד: תקציב המדינה לשנים 2017 ו-2018 (הוראות מיוחדות)(הוראת שעה), לאשר את הדו"ח לעניין קיום הפרשים אל מול המגבלות הפיסקאליות לשנת 2018.

תוכנית התקציב התלת-שנתית האמורה לעיל והדו"ח המצוין בסעיף 3 לעיל הונחו על שולחן הממשלה בעת ישיבתה.

ז. הממשלה שמעה היום סקירה מהשר לביטחון הפנים על תחומי האחריות של משרדו, היקפי התקציב וכוח האדם, ועל מדיניותו באשר לדגשים אותם הוא מנחה את משטרת ישראל.
מפכ"ל המשטרה, רב ניצב רוני אלשייך, סקר לפני הממשלה על אתגרי הביטחון שעימם מתמודדת משטרת ישראל, הישגי המשטרה נגד ארגוני הפשיעה, הגברת שירותי המשטרה בחברה הערבית והגברת תחושת הביטחון בירושלים. כן מסר המפכ"ל נתונים על היקפי הפשיעה, מספר התלונות שהוגשו ותוכניות ההתעצמות של משטרת ישראל.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (2 הצבעות, ציון ממוצע: 4.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

Funzing-Fl

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-Fl

Funzing-Fl

תגובות אחרונות