הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 3 בינואר 2018

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 3 בינואר 2018

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"כל מדינה חייבת לשמור על גבולותיה, ושמירה על הגבולות מפני הסתננות בלתי חוקית זו גם זכות וגם חובת יסוד של מדינה ריבונית.

לצורך זה אנחנו עשינו שתי פעולות גדולות. הפעולה הראשונה היא הקמת הגדר, המכשול, מפני הסתננות מסיבית לארץ מאפריקה. הגדר הזאת שהוקמה בגבולנו עם סיני, מנעה כניסה של, להערכתי, מאות אלפי מסתננים שלא הגיעו לישראל. הגיעו למקומות אחרים, אבל לא הגיעו לישראל. הורדנו באמצעות המאמץ הכביר הזה את ההסתננות הבלתי חוקית לישראל לאפס, אפס, דרך הגבול הזה.

עכשיו יש משימה שנייה. המשימה השנייה היא להוציא את אלה, המסתננים הבלתי חוקיים, שחדרו לישראל באופן בלתי חוקי לפני הקמת המכשול. כאן היה מדובר בכ-60,000 איש, אנחנו הוצאנו כ-20,000, ועכשיו המשימה היא להוציא את היתרה. השנה אנחנו הוצאנו כ-4,000, והמאמץ הגדול הוא להוציא באופן משמעותי את רוב אלה שנשארו, שהם שוהים ומסתננים בלתי חוקיים בישראל.

אנחנו מביאים היום תוכנית לממשלה להוצאת המסתננים הבלתי חוקיים, והתוכנית הזאת תצא לדרך היום.

לפני מספר חודשים סיירתי עם חבריי השרים בתל אביב, בדרום תל אביב, כדי להתרשם. סיירנו פעמיים: פעם אחת ביום, ואחר כך פעם שנייה, אריה דרעי זוכר זאת היטב, בלילה. רציתי להתרשם מהמצב בלי שיודעים שראש הממשלה ושרים בכירים מגיעים, לכן עשינו סיור סמוי בלילה. זה ברור לגמרי כשרואים את הדברים כהווייתם, רואים את מצוקת התושבים הוותיקים, עלינו לדירותיהם, שוחחנו איתם וראינו שם את ההתפרקות. התפרקות של חוק וסדר, התפרקות של תחושת הביטחון האישי, פגמים רבים אחרים.

לכן היום אנחנו מקיימים את מה שהבטחנו – להחזיר את השקט, את תחושת הביטחון האישי ואת החוק והסדר לתושבי דרום תל אביב, וגם לתושבים של שכונות רבות אחרות.

הממשלה תאשר היום את התוכנית להוצאת המסתננים מישראל. אנחנו נתגבר את האכיפה ואנחנו נקצה תקציבים וכוח אדם למימוש התוכנית. אני חושב שחשוב שאנשים יבינו – אנחנו עושים כאן דבר שהוא לגמרי חוקי ולגמרי חיוני. למסתננים יש ברירה פשוטה: לשתף איתנו פעולה ולצאת מרצון בדרך מכובדת, בדרך אנושית ובדרך חוקית, או כמובן, נצטרך להפעיל את הכלים האחרים העומדים לרשותנו, גם הם לפי החוק. אני מקווה שיבחרו לשתף איתנו פעולה.

אני מבקש להודות לשרי הממשלה שנרתמו לקידום ההחלטה החשובה הזאת: לשר הפנים, לשר האוצר, לשר הבט"פ וכן לראש המל"ל. מאיר, תודה לך שריכזת את העבודה החשובה הזאת, ותודה לכם על שיתוף הפעולה בין המשרדים. אני חושב שאנחנו בדרך חשובה מאוד לפתור בעיה כואבת מאוד."

בתום דברי ראש הממשלה הוסיף שר הפנים:

"אדוני ראש הממשלה, חבריי השרים, כפי שאמר ראש הממשלה, הבטחנו לתושבי דרום תל אביב ושאר השכונות ברחבי הארץ שבהן מתגוררים מסתננים, הבטחנו להם והתחלנו שלשום, ביום שני, במהלך מיוחד ליציאה מרצון של המסתננים.

בהתאם להחלטת הממשלה על סגירת מתקן "חולות" תוך 3 חודשים, החלה רשות האוכלוסין וההגירה מיום שני, ב-1 בינואר, בפנייה לכל המסתננים מסודאן ואריתריאה: לצאת מרצון מישראל, או שייכנסו למשמורת. זאת הברירה: או לצאת מהארץ או להיכנס למשמורת. מסתננים שיחליטו לצאת מרצון, יינתן להם מענק בסך 3,500 דולר וכרטיסי טיסה למדינות שלישיות או למדינות המוצא, מדינות האם שלהם. לאחר שבעזרת ובהובלת ראש הממשלה דאגנו לביטחונם ולזכויותיהם במדינות שלהם, הם יוצאים לשם.

ב-3 החודשים הקרובים ההחלטה אם לצאת מרצון נתונה בידי המסתננים. החל מחודש אפריל נתחיל בפעולות אכיפה שבמסגרתן פקחים שלנו יעקבו אחר מסתננים ויכלאו אותם במתקן סגור עד ליציאתם מן הארץ, וגם המענק יופחת בצורה משמעותית.

אני רוצה להודות לשר הבט"פ, שבעת כהונתו כשר הפנים התחיל עם המתווה שאנחנו מחליטים היום. ביחד הגענו להחלטה שמתקן "חולות" הוא לא זרז ליציאת מסתננים, אלא הפך גורם מעכב. לכן הממשלה החליטה לסגור את מתקן "חולות" בחודשים הקרובים.

אדוני ראש הממשלה, מיותר להגיד אבל אני מרגיש שזו חובתי – בלעדיך לא היינו מגיעים ליום הזה. כמובן, כפי שאמרת, הגדר סגרה באופן הרמטי, אפס מסתננים, אבל גם המתווה הזה לא היה מתאפשר על ידי בית המשפט ומבחינה מעשית לולא ההסכמות שהגעת אליהן – אני מודה לך על זה. כמובן לראש המל"ל, שבאמת במסירות, בכישרון רב, הצליח לכנס את כולם להחלטה הזאת, וכמובן, כרגיל, לשר האוצר ולצוות משרדו, ששיתפו איתנו פעולה והגענו להחלטה בזריזות. אני מודה לכולם."

השר לביטחון הפנים הוסיף:

"אני רוצה קודם כל להצטרף לדברים של שר הפנים ולהודות לך, ראש הממשלה, על המחויבות שלך לנושא הזה של המאבק בתופעת ההסתננות. כפי שנאמר, אני חושב שללא בלימת התופעה וההקצאה של המשאבים להקמת הגדר וקידום חוקים רבים, היינו היום במצב אחר לגמרי. מדינות רבות בעולם מנסות להתמודד עם תופעת ההסתננות הבלתי חוקית, ואני חושב שהיום הזה הוא יום היסטורי, כי אנחנו היום נביא בעזרת השם לכך שהסוגיה הזו סוף סוף תוסדר, וחיים רבים של אזרחי מדינת ישראל יוכלו לחזור ולהיות כפי שהם היו בעבר.

הייתה לי הזכות כשר הפנים להתחיל ביישום הפתרון הזה של הוצאה מרצון, והעמדת הברירות הללו בפני המסתננים. שר הפנים הנוכחי, אריה דרעי, באמת במחויבות מאוד מאוד גדולה, הביא אותו למצב של יישום, ואני חושב שגם לו מגיעים שבחים רבים.

אני חייב לומר שמאוד מהר בכהונתי כשר לביטחון פנים, הבנתי שהסיטואציה בדרום תל אביב לא יכולה להימשך. אתה ביקרת וראית איזה פעולות עשינו כדי לחזק שם את הביטחון של התושבים. כמובן, אי אפשר להחזיר את החיים שלהם למסלולם, כי הפכו שם להיות שינויים תרבותיים כאלה שממש שינו את אורח החיים, אבל בכל הקשור לביטחון האישי, פתחנו תחנה ויחידות סיור רגליות, וראית במו עיניך את השינוי הדרמטי לחזק את הביטחון. אבל צריך לומר ביושר, מבלי שהמסתננים יצאו, התושבים שם לא יוכלו לקבל את חייהם חזרה. היום מה שאנחנו עושים, עומד כן לגרום לזה לקרות.

יש כאן ויתור, אני חושב חסר תקדים, של גוף ממשלתי, כי צריך לדעת, שירות בתי הסוהר בא מיוזמתו אליי ואמר: דע לך, השר לביטחון הפנים, מתקן "חולות", שיש לנו בו מאות תקנים ומאות מיליוני ₪ הוצאה בכל שנה, הפך להיות מיותר. הוא לא מעודד את הוצאת המסתננים, לאור ההחלטות של בג"ץ בקשר אליו. לצערנו הוא הפך להיות יותר גורם מעכב מאשר גורם מתמרץ.

אנחנו באנו מיוזמתנו לשר הפנים ויזמנו את התוכנית הזו, שבעצם כרגע היא לא מצריכה משאבים נוספים, כי מתוך הוויתור על "חולות" אנחנו מממשים את כל אותם תקנים לפקחים, ואם יהיה צורך, גם לחיזוק המשטרה. שוב, אנחנו נערכים לכל התרחישים. גם אם המסתננים יבחרו לשבת בבתי הכלא, גם לתרחיש הזה אנחנו צריכים לייצר מענה. אבל החל מהיום הברירה של המסתננים ברורה: או לצאת מרצון, כפי שאמרת, ולקבל זכויות ויתרונות בדרך הזו, החוקית והמכובדת או לשבת בבית הכלא. כפי שמסתנן בלתי חוקי שעובר על החוק, כך צריך ליישם כלפיו את החוק."

ב. הממשלה דנה היום בנושא טיפול בתופעת ההסתננות, והחליטה כדלקמן:

בהמשך לחקיקת החוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), התשע"ח-2017, ולאור היציאה למבצע משולב להוצאת מסתננים מישראל:

1 . להקצות עד 180 תקני כוח אדם לרשות האוכלוסין וההגירה לטובת ביצוע המשימות הבאות:
א. 40 תקני כוח אדם ליחידה לבדיקת בקשות מקלט (RSD), לתקופה של 12 חודשים, לטובת בדיקת בקשות המקלט הפתוחות של אזרחי סודן ואריתריאה.
ב. 60 תקני כוח אדם להגברת האכיפה והוצאת מסתננים למדינה שלישית לתקופה של 24 חודשים החל ביום 1 באפריל 2018.
ג. 10 תקני כוח אדם להגברת האכיפה על מעסיקי מסתננים בהיבט של תשלום הפיקדון, לפי סעיף 1יא1 לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, למשך תקופה של 24 חודשים החל ביום 1 באפריל 2018.
ד. 30 תקני כוח אדם לצורך ליווי וארגון היציאה מרצון של מסתננים למדינה שלישית, למשך תקופה של 24 חודשים החל מיום קבלת ההחלטה.
ה. בחודש ספטמבר 2018 תיבחן אפקטיביות התוכנית להוצאת מסתננים על ידי רשות האוכלוסין וההגירה ומשרד האוצר, ובהתאם לממצאי הבחינה וככל שיימצא הצורך בהגברת האכיפה, יוקצו עד 40 תקני כוח אדם נוספים למטרה זו, וזאת לתקופה של 24 חודשים החל ביום 1 בינואר 2019.

2 . לקבוע כי יוסדר מנגנון פוחת של מענק היציאה מרצון, באופן שיתמרץ את המסתננים לצאת באופן מזורז מישראל. לצורך תשלומי המענק למסתננים שייצאו ויימצאו זכאים לו, לפי תנאי המנגנון הפוחת האמור, יוקצו עד 150 מיליון ש"ח לשנה. תנאי המנגנון הפוחת האמור יסוכמו על ידי ראש המטה לביטחון לאומי, בתיאום עם משרדי הפנים, האוצר והמשפטים, וזאת טרם תחילת הפעלת המנגנון, והכל בכפוף לכך שלא תידרש פעולה מאזנת לפי חוק יסודות התקציב בשל העלות הכוללת הכרוכה ביציאת מסתננים באופן מזורז מישראל.

3 . מתוך המשאבים התקציביים האמורים בסעיף 4-2 לעיל, להקצות תקציב לרכישת שירותי קרקע לצורך ליווי היוצאים בשדה התעופה, כאמור בסעיף 1(ד) לעיל.

4 . לקבוע כי המשאבים התקציביים ותקני כוח האדם שהוקצו במסגרת סעיפים 4 עד 8 בהחלטת הממשלה מס’ 960 מיום 24 בנובמבר 2013, שעניינה תוכנית משולבת ומתואמת לטיפול בתופעת ההסתננות הבלתי חוקית, וכן תקציבים נוספים ותקני כוח אדם שהוקצו לצורך הפעלת מרכז השהייה למסתננים, יופנו למימון צרכי משרד הפנים והמשרד לביטחון הפנים לשם יישום תוכנית זו תוך הותרת גמישות לסנכרון המימון בין כלל הצרכים, והכל בכפוף לכך שלא תידרש פעולה מאזנת לפי חוק יסודות התקציב כאמור לעיל .

5 . ככל שיחול צפי למשרדי הפנים או ביטחון הפנים לגידול בהיקף התקציב הנדרש לצורך יישום החלטה זו , להטיל על ראש הממשלה ועל שר האוצר לפעול לביצוע פעולה מאזנת כתנאי להמשך ביצוע ההחלטה.

6 . לקבוע כי לצורך יישום האמור בסעיף 1, רשות האוכלוסין וההגירה תסיט 15 תקני כוח אדם שמוצבים כיום במרכז השהייה למסתננים, ו-25 תקנים מתוך יתר יחידות הרשות.

 

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (4 הצבעות, ציון ממוצע: 4.25 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

Funzing-I

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-W

MyTama38

תגובות אחרונות