הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 04 בפברואר 2018

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 04 בפברואר 2018

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"בוקר טוב!

לפני דקות אחדות שוחחתי עם יעל, אלמנתו של הרב רזיאל שבח ז"ל. אמרתי לה שכל העם וכל חברי הממשלה מחבקים אותה ואת הילדים בימי יגונם, וביקשתי ממנה גם לחבק את הילדים עבורנו. אמרתי לה שהמדיניות שלנו מתמצה בשני מישורים: אחד, מיצוי הדין. אתמול שוב פעלו כוחותינו בניסיון לתפוס את אחרוני המרצחים והסייענים לרצח של הרב שבח ז"ל, ואנחנו לא נשקוט עד שנביאם לדין. אנחנו גם נביא את כולם לדין.

הדבר השני שמנחה את המדיניות שלנו זה חיזוק ההתיישבות. מי שחשב שעל ידי הרצח המתועב של תושב חוות גלעד, אב לשישה, שהוא ישבור את רוחנו, ירפה את ידינו – הוא טעה טעות מרה. הממשלה תסדיר היום את המעמד של חוות גלעד כדי לאפשר המשך של חיים סדירים במקום.

מול המרצחים – מיצוי הדין, מול מקדשי המוות – אנחנו מקדשים את החיים. זוהי תמצית המדיניות של הממשלה.

אנחנו נשמע היום סקירה של הרמטכ"ל. יש לי אמון מלא ברמטכ"ל ובצה"ל, צה"ל הוא הצבא החזק ביותר במזרח התיכון וטוב שכך, כי אנחנו לפני אתגרים רבים, וכפי שהבהרתי גם לנשיא טראמפ ואחר כך למנהיגי אירופה ולנשיא פוטין – בהיותנו כאן, אנחנו מהווים את הגורם המרכזי במזרח התיכון שבולם את ההתפשטות של האסלאם הרדיקלי בראשות איראן ודאע"ש, ואלה מאיימים גם על כל הגורמים האחרים בעולם. אין פנינו למלחמה, אבל נעשה את כל הנדרש, אני מדגיש: את כל הנדרש, כדי להגן על עצמנו."

ב. הממשלה קבעה בהתאם לסעיף 31(א) לחוק יסוד: הממשלה, כי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, יכהן כשר הבריאות, בנוסף על תפקידו כראש הממשלה וכשר החוץ. ההחלטה תובא לאישור הכנסת ותפורסם ברשומות.

ג. במסגרת העמקת בסיס הידע לחברי הממשלה סקר הרמטכ"ל, רב אלוף גדי איזנקוט, לפני הממשלה על האתגרים והאיומים עימם מתמודד צה"ל בגזרות השונות.

ד. הממשלה החליטה לפעול להסדרת היישוב "חוות גלעד" במועצה האזורית שומרון ולחברו לתשתיות של חשמל, מים וסלילת דרך גישה מסיבות ביטחוניות והומניטריות.

ה. בהתייחס להחלטות הממשלה מס’ 317 מיום 13 ביולי 2015, מס’ 147 מיום 12 במאי 2009, מס’ 642 מיום 2 בספטמבר 2001, מס’ 1321 מיום 24 במרץ 2016, החליטה הממשלה לקבוע הוראות בעניין העסקת עובדים זרים לצורך ביצוע עבודות בתחום הבנייה והתשתיות ולתקן את החלטות הממשלה האמורות כדלקמן:-

1. לתקן את סעיף 4 להחלטה 642, כך שמיום קבלת ההחלטה, הממונה, כהגדרתו בחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, יהיה רשאי ליתן היתרים להעסקת עובדים זרים גם לצורך ביצוע עבודות בתחום הבנייה והתשתיות עבור הממשלה, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות, תאגידים עירוניים ותאגידים שהוקמו בחוק.

2. לבטל את סעיף 5 להחלטה 642 ואת סעיף 14(א) להחלטה 147, שעניינם איסור על העסקת עובדים זרים במכרזי בנייה ותשתיות, ולהנחות את החשב הכללי במשרד האוצר לבטל הנחיות שנתן מכוחם.

3. לתקן את סעיפים א(4)(א), (ב), (ג) ו-(ה) להחלטה 317, כך שיחולו גם על בינוי תשתיות.

4. יובהר כי העבודות שבהן ניתן להעסיק עובדים לא ישראליים בענף הבנייה בישראל, ובכלל זה בבנייה למגורים ותשתיות, הינן עבודות רטובות בלבד.

5. בהחלטה זו, "תשתיות" משמעותו כל אחד מאלה – מערכות מים, ביוב, ניקוז, חשמל, תאורה או כבישים וגשרים; "בנייה למגורים" משמעותו כל אחד מאלה – דירות, בנייה רוויה או בתים צמודי קרקע; "מבנה משולב" משמעותו כל אחד מאלה – מבנה מגורים המורכב ממספר פונקציות משולבות; "מבנה ציבור" משמעותו כל אחד מאלה – מוסד חינוך, מתנ"ס, שלוחתו או חדר חוגים, אולם תרבות או מופעים, אולם ספורט או מגרש ספורט, בריכת שחייה, ספריה, מרכז לצעירים או לגיל הרך, מועדון נוער או קשישים, מעון יום, בית כנסת, מקווה, מוסד בריאות או בית חולים.

6. לתקן את סעיף 1(ב) להחלטה 1321, כך שבנוסף למכסה המרבית הכללית הקיימת בסך 16,500 של עובדים זרים בענף הבניין, תינתן מכסה מרבית נוספת ונפרדת בסך של עד 6,000 עובדים זרים לטובת חברות הבנייה הזרות, כך שלכל אחת מ-6 חברות הבנייה הזרות שנבחרו בקול הקורא יותר להביא עד 1,000 עובדים, לצורך העסקתם בעבודות רטובות בלבד בפרויקטים של בנייה למגורים ולתשתיות.

ו. במסגרת ציון יום הלשון והשפה העברית סקרה שרת התרבות והספורט על פעולות משרדה לטיפוח הלשון העברית ודיווחה על הענקת פרס ראש הממשלה ללשון העברית על שם אליעזר בן יהודה לד"ר נתן אפרתי, בלשן וחוקר הלשון העברית. כן סקר פרופ’ משה בר אשר, נשיא האקדמיה ללשון העברית, על פעולות האקדמיה ועל התוכניות להקמת משכן חדש עבור המוסד.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (2 הצבעות, ציון ממוצע: 4.50 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-Fl

Funzing-I

תגובות אחרונות