הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 11 בפברואר 2018

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 11 בפברואר 2018

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"שוחחתי לפני דקות אחדות עם הנווט, ושמחתי לשמוע שהוא עומד על רגליו, תרתי משמע. שמחתי גם לשמוע שחל שיפור במצבו של הטייס, ואנחנו מאחלים לשניהם החלמה שלמה ומהירה.

אנחנו מצדיעים לטייסים שלנו, לחיילים שלנו ולמפקדים שלנו, בראשם הרמטכ"ל. הם שומרים על מדינת ישראל ואנחנו גאים בהם.

אתמול אנחנו נתנו מכות קשות לכוחות איראן וסוריה, והבהרנו בצורה חד משמעית לכולם שכללי הפעולה שלנו לא השתנו במאומה – אנחנו נמשיך לפגוע בכל ניסיון לפגוע בנו, ובכל פגיעה בנו. זאת הייתה המדיניות שלנו, וזאת תישאר המדיניות שלנו.

אני אבקש לומר גם שאני גאה בכם, אזרחי ישראל, אתמול הוכחנו שוב שברגעי מבחן אנחנו יודעים להתלכד כדי להדוף את אויבינו ולשמור על המדינה שלנו.
תודה רבה לכם."

ב. הממשלה דנה בהתקשרות בין החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים בע"מ לתפעול הגן הארכיאולוגי על שם דוידסון והחליטה כדלקמן:-

לאשר, בהתאם לסעיף 11(א)(9א) לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, את החלטת דירקטוריון החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים בע"מ (להלן – החברה) להתקשר בהסכם לתפעול הגן הארכיאולוגי על שם דוידסון כפי שנחתם בין החברה לבין עמותת א.ל.ע.ד – אל עיר דוד.

להנחות את שר האוצר ואת שר הבינוי והשיכון, שהינו השר האחראי על ענייני החברה, להשתמש בסמכותם לפי סעיף 20 לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, לקבל מדירקטוריון החברה דיווחים שנתיים בעניין יישום הוראות ההסכם.

ג. הממשלה החליטה לאשר את הצעת ועדת שירות המדינה לשינוי בהרכבי ועדות לאיתור מועמדים בשורה של משרות.

כן הוחלט לקבוע כי שינויים עתידיים בכישורים הנדרשים מהחבר השלישי בכל אחת מועדות האיתור, ייעשו על פי החלטה של ועדת השירות ללא צורך באישור הממשלה.

ד. הממשלה שמעה סקירה על תחום ההתחדשות העירונית משר הבינוי והשיכון ומיו"ר הרשות הממשלתית מר חיים אביטל להתחדשות עירונית.

בסקירה נדונו הכלים הממשלתיים המרכזיים לקידום תוכניות ההתחדשות הכוללים הקמת מנהלות עירוניות, האצת תהליכי תכנון בועדות הסטטוטוריות ומרכיבים חברתיים התורמים לחוסן החברתי בשכונות השונות בערים בארץ.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (1 הצבעות, ציון ממוצע: 4.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

Funzing-F

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-F1

Funzing-F1

תגובות אחרונות